Botezul – poarta de intrare în Biserică sau ,,biserica’’ unde nu e Botez, nu e Biserică adevărată sau altfel despre catolicizarea Ortodoxiei oficiale

,Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.”

În calitate de părinți, nași, cunoscuți, rude ori prieteni, avem datoria să știm, să ne informăm, să îi informăm pe ceilalți și să dăm șansă celui care se botează să aibă parte de botez canonic, valid fără de care nu este cu putință ca omul să se mântuiască. Tainele Bisericii sunt absolut necesare pentru mântuirea omului din robia păcatului, a stricăciunii şi a morţii. Aşa cum cel muşcat de şarpe veninos nu poate trăi, indiferent cât e de simpatic, decât  dacă i se administrează leacul, adică serul antiviperin, tot aşa şi omul păcătos şi muritor, oricât de drăguţ şi de cumsecade ne pare nouă, nu poate avea parte de viaţa veşnică decât dacă are parte de Tainele Bisericii. Iar ele sunt valide dacă omul le săvârşeşte întocmai cum i s-a poruncit de către Dumnezeu prin Biserică, adică prin Sfinţii Părinţi, prin Sfintele Sinoade Ecumenice şi Sfintele Canoane, în fidelitate faţă de Sfânta Tradiţie. Stăpânirea morţii şi a stricăciunii asupra omului este o lege atât de implacabilă încât a fost nevoie de intervenţia divină în istoria omenirii, de întruparea, răstignirea, moartea şi învierea lui Hristos şi de întemeierea Bisericii în interiorul căreia lucrează mântuitor Sfintele Taine, singurele leacuri pentru mântuirea omului. Aşadar, nu e de glumit.

O Taină esenţială pentru mântuire este Taina Botezului. Dar mai ştim noi oare cât este de vital s-o facem cum trebuie?

Așa se face:

Iată una dintre rarele exemple de Botez ortodox canonic din BOR și iată ca nu a pățit nimic de la aceste afundări, după cum încearcă acum slugile satanei să ne facă să ne fie frică de Botez.

Botez ortodox corect prin trei afundări (perfect executate afundările), preot mai în vârstă, care mai știe ce poruncește Tradiția

Orthodox Infant Baptism – (Copilul acesta pare botezat la 40 zile, așa cum trebuie și iată că nu pățește nimic, nimic nu e traumatic şi nici măcar nu plânge).

Alt botez prin întreită afundare de pe mapamond

videoclip botez 25 ianuarie 2009, Constanța minutul 1 secunda 38. Te și miri când vezi că mai fac (foarte rar, din păcate)  cele trei afundări canonice.

și la cei mari, tot afundare completă, și întreită

La fiecare afundare completă trebuie o scoatere din apă completă iar în timpul afundărilor se rostește ,,se botează robul lui Dumnezeu (nume de botez), în numele Tatălui, afundare, scoatere, Amin, și al Fiului, afundare, scoatere, Amin, și al Sfântului Duh, afundare, scoatere, Amin.

Slujba trebuie făcută complet, trebuie parcurse toate etapele ei din molitfelnic, cu întreita lepădare, cu mărturisirea Crezului ortodox, cu sfințirea apei etc., fără a înlocui porțiuni ale slujbei cu cântări și urări de ,la mulți ani’. Şi fără joc, muzică, magie, ursitoare și alte batjocuri după botez. Este înfricoșător la ce batjocoriri ale slujbei Botezului se pretează ,,credincioșii” și ,,preoţii de azi! Şi cât de puțin ne cunoaștem noi credința! Lor, slujitorilor altarelor, care știu Legea și care nu fac ce trebuie, le spune Mântuitorul Hristos așa: ,,Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, dar aţi lăsat părţile mai grele ale Legii: judecata, mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!’’ Dacă lor așa le zice, nouă părinților și nașilor neglijenți, ce ne va zice la judecată? Ori ne închipuim că vom scăpa ușor? Oare nu ne va zice și nouă Sfântul Ioan Botezătorul, după cum îi mustra pe credincioșii Legii de pe vremea lui? ,,Pui de vipere, cine v-a arătat să fugiţi de mânia ce va să fie? Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc. ‘’ Deci să nu ne mulțumim cu eticheta de ortodox, ci să facem ce trebuie în aceasta calitate pe care s-o avem în mod autentic, nu doar cu numele.

Din păcate, vedem azi din ce în ce mai des cum obiceiurile ereticilor sunt adoptate în ,,ortodoxia” oficială ecumenistă. Luați aminte, nu așa ne poruncesc Sfintele Canoane să facem Botezul!

Iată cum înțelege un minciuno-ierarh să săvârșească botezul, în total dispreț față de Sfintele canoane ș lipsă totală de frică de Dumnezeu: http://www.catedralaseverin.ro/video/25-noiembrie2007-botezul-feti-ei-arhid.-mazili-a.html

Ce să mai zicem? Biata pruncă era fiică de ,arhidiacon’.

Botez ,,creștin ortodox”al Arinei (ce nume!)  din Portugalia, 10 octombrie 2009, prin afundare incompletă: 

Botezul lui Alex (min 4 sec 12) – afundare incompletă, scoatere incompletă. Câtă lume în jur cu aparate de fotografiat, ce ținute lumești. Şi-o fi adus cineva aminte că ar trebui să fie și Sfântul Duh de față? 

Jandarmul care a salvat un bebeluş l-a şi botezat pe micuţ (tot o compilație de genul înmuiere-turnare). Păcat ca l-a salvat doar trupește, nu și sufletește. Conștiința şi-a adormit-o, și probabil se amăgește că Dumnezeu îi va răsplăti bine pentru ,,milostenia’’ lui.

Scufundări în Cristelniță. Nici așa nu-i canonic! Astea nu sunt afundări. Cu multă îngăduință, e vorba de o singură afundare și e chiar mai periculoasă decât botezul canonic.

Botez David min 5.30, două nume, nici o afundare

Orthodox Baptism in English. Nick Lock – Păcat că au pregatit ditamai cristelnița plină cu apă și nu au folosit-o cum trebuie

A Greek Orthodox Baptism ,,What a wanderfull world’’ (without the Grace of God) in the official Greek Church! Toți ecumeniștii sunt la fel de rătăciți:

Şi la rușii oficiali, aceeaşi lume minunată și fără de har. Acestea sunt roadele apostaziei bisericilor oficiale. http://www.youtube.com/watch?v=xTFIMp8ijv0

Aceleași fapte ,,bune’’ prin care mulți își liniștesc conștiința, dar tot botez necanonic:

http://saccsiv.wordpress.com/2010/08/13/video-doua-angajate-ale-anp-au-botezat-doua-fetite-nascute-la-penitenciarul-rahova-ce-inseamna-sa-fi-nas-de-botez/

Iar aici e vorba chiar de hulă față de Duhul Sfânt prin batjocorirea Tainei Botezului, după cum fac toți cei care încep să reînvie obiceiurile păgâne și cheamă ursitoarele la petrecerea de botez, și câte altele se mai fac:

http://saccsiv.wordpress.com/2010/01/30/video-nepoata-lui-bercea-mondialu%E2%80%99-al-carei-nas-este-mircea-basescu-a-fost-botezata-in-bani-la-propriu/

Oare mai putem spune că e Biserică unde nu e Botez? Oare nu este Taina Botezului cea mai vizibilă graniță a Bisericii? Mai este preot sau ierarh cel ce batjocorește în acest fel Canoanele Bisericii? Iar cei ce se duc cu inima împietrită să-și boteze copiii în astfel de biserici, preocupații fiind doar de hainele copilului, de ținuta părinţilor, de aparatele de filmat şi fotografiat, de mulţimea şi dărnicia musafirilor şi de câte și mai câte, se mai pot numi ei creștini?

Să aplecăm urechea la ce ne glăsuiește Duhul Sfânt în Sfintele Canoane:

Al doilea Latinii sunt nebotezaţi, pentru că nu păzesc cele trei

afundări la cel ce se botează, precum din început au primit de la sfinţii Apostoli dreptslăvitoarea Biserică.

Latinii cei mai-dinainte mai întâi stricând Apostolescul Botez, întrebuinţau turnare, adică puţină apă pe creştetul copilului turnând. Care încă şi acum pe la oarecare locuri se lucrează. Iar cei mai mulţi cu o legătură de peri de porc, de trei ori aruncă puţine picături de apă pe fruntea pruncului. Iar între alte locuri, precum au vestit nouă de acolo întorcându-se la noi oarecine, că puţin bumbac (care fieştecine poate şti câtă apă au ridicat bumbacul) zice, împlântându-l în apă, ung cu acela pe copil, şi aşa îl botează.

Deci, nebotezaţi sunt Latinii, pentru că nu fac cele trei afundări şi scoateri, după Apostoleasca predanisire. Pentru aceste trei afundări, cât sunt de nevoie şi de neapărate, spre deplinirea botezului, nu zicem. Cel ce pofteşte, cetească, ci după toată nevoia cetească Cartea prea mult învăţatului, şi prea înţeleptului Evstratie Arghentios. Ci şi noi la Apostolescul Canonul al 50-lea vom zice, câtă trebuinţă de acum cere. Iar dacă oarecare dintre însuşi Latinii şi dintre cei ce cugetă Latineşte, ar propune cele trei chemări ale Sfintei Treimi, nu trebuie a se face să au uitat cele ce au auzit mai sus de la sfinţitul Firmilian, şi de la marele Atanasie; Cum că sunt adică nelucrătoare Dumnezeieştile numele acelea din gura ereticilor scoţându-se. Pentru că de nu ar fi aceasta, negreşit ar trebui să credem, că şi băborniţile fac minuni, fiindcă descântă cu Dumnezeieştile nume; Deci când Latinii, şi ca nişte eretici Botez nu pot da, pentru că au pierdut Darul cel începător desăvârşiri, şi pe lângă aceasta, au răsturnat şi Apostolescul Botezul acelor trei afundări. Deci, zic, cei ce primesc stropirea Latinilor, socotească ce au să răspundă, la stăpânirea acestui Apostolesc Canon, încă şi la a celui după acesta adică al 47-lea! Ştiu ce propun nenumiţii apărători ai Latinescului minciunobotez….

CANON 46

„Episcopul, sau Presbiterul, ereticesc botez primind, sau jertfă, a se

caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte

Credinciosului cu necredinciosul? [Apost: 47, 68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95;

Cartag: 1; Vasilie: 1, 20, 47, 2,

TÂLCUIRE

Dreptslăvitorii creştini se cuvine a se feri de eretici, şi slujirile lor a le urî.

Iar mai vârtos însuşi ereticii se cuvine a se mustra şi a se înțelepți de către

Episcopi şi Presbiteri, doar cumva vor înțelege şi se vor întoarce, din rătăcirea

lor. Pentru aceasta şi Canonul acesta rânduieşte, că, oricare Episcop, sau

Presbiter, ar primi ca de drept şi adevărat botezul ereticilor  sau jertfa ceea ce

se proaduce de dânşii. Unul ca acesta, poruncim ca să se caterisească. Fiindcă ce

conglăsuire are Hristos cu diavolul? Sau ce parte are credinciosul cu cel

necredincios? Căci cei ce primesc cele de către eretici, sau şi ei au aceeaşi

socoteli al acelora, sau cel puțin nu au osârdie spre a‐i scoate pe dânşii din

cacodoxia lor. Că cei ce bine voiesc (adică se învoiesc) la slujbele acelora, cum

pot a‐i mustra pe ei ca să lepede eresul lor cel cacodox şi rătăcit.

CANON 47

Episcopul, sau Presbiterul pe cel ce are Botez după adevăr, del va

boteza din început, sau pe cel spurcat de către cei necinstitori de Dumnezeu,

de nu îl va boteza, să se caterisească. Ca unul ceşi bate joc de Crucea, şi de

Moartea Domnului, şi nu osebeşte pe Ierei de către minciunoierei. [Apost: 46,

68; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95, 84; Carhid: 1]

TÂLCUIRE

…………………………………………………………………………………………………………………..

Aşijderea şi oricare Episcop, sau Presbiter nu ar boteza cu Botezul Catoliceştii şi

Dreptslăvitoarei Biserici pe cel spurcat, adică pe cel botezat de către

necinstitorii de Dumnezeu, adică de eretici, să se caterisească. Fiindcă

batjocoreşte Crucea, şi Moartea Domnului, rău şi cu greşeală socotind, că

spurcatul şi pângăritul botezul ereticilor, este în închipuirea Crucii şi a Morții

Domnului, care nu este, şi pentru aceasta îl primeşte pe el, şi îl are asemenea cu

Botezul drept slăvitorilor. Şi pe lângă acestea, fiindcă nu osebeşte pe adevărații

Iereii Dreptslăvitorilor, din mincinoşii Iereii ereticilor. Ce deopotrivă pe

amândoi ca pe nişte adevărați îi primeşte. Că nici urâtul botez al ereticilor face

creştini adevărați pe cei ce întru dânsul se botează, nici hirotonia lor face

adevărați Ierei pe cei ce se hirotonicesc de dânşii, după Apostolescul Canon 68.

……………………………………………………………………………………………………………………

CANON 50

Dacă vreun Episcop, sau Presbiter nu va săvârşi trei afundări ale unei

Taine, ci o afundare, care se dă întru Moartea Domnului, să se caterisească.

Că nu a zis Domnul întru Moartea mea botezați. «Ci mergând, învățați pe

toate neamurile, botezândui pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al

Sfântului Duh» [Matei 28: 19]. [Sobor 2: 7]

CANON 68

Dacă vreun Episcop, sau Presbiter, sau Diacon ar primi a doua hirotonie

de la oarecine, să se caterisească şi el şi cel ce la hirotonisit. Fără numai de ar

dovedi, că de la eretici are hirotonia. Că cei ce de al unii ca aceştia sunt

botezaț, sau hirotonisiț, nici credincioşi, nici Clerici este cu putinț a fi.

[Apost: 46, 47; Sobor 1: 8; Sobor 2: 7; Sobor 6: 95; Cartagina: 57, 77, 101]

TÂLCUIRE

………………………………………………………………………………………………………………….

Afară numai de se va dovedi că are Hirotonia de la eretici. Pentru că cei de eretici botezați, sau Hirotonisiți, nici măcar creştini pot a fi cu acest ereticesc botez, sau mai bine a zice spurcare, nici Ierei şi Clerici, cu această ereticească hirotonie. Pentru aceasta fără primejdie unii ca aceştia şi se botează de Ierei Dreptslăvitori, şi se hirotonisesc de Dreptslăvitorii Arhierei .

…………………………………………………………………………………………………………………..

Cititi si Ortodoxia de ieri si „ortodoxia” de astazi .

Acest articol a fost publicat în erezii, no comment, ortodoxie și etichetat , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

70 de răspunsuri la Botezul – poarta de intrare în Biserică sau ,,biserica’’ unde nu e Botez, nu e Biserică adevărată sau altfel despre catolicizarea Ortodoxiei oficiale

 1. delma zice:

  de ce a avut nevoie iisus, fiul lui dumnezeu si dumnezeu in acelasi timp, sa fie botezat?
  de ce iisus a fost circumcis iar crestinii nu se circumcid?

 2. marin zice:

  Iisus s-a botezat cu botezul lui Ioan pentru a adeveri ca botezul lui Ioan a fost de la Dumnezeu .
  Iisus a fost circumcis pentru a respecta legea pe care insusi Dumnezeu a dat-o poporului evreu , caci Iisus a fost evreu dupa originea lui pamanteasca .
  Circumciderea reprezenta legamatul dintre Dumnezeu si poporul evreu :
  Geneza 17 , 9. Apoi a mai zis Dumnezeu lui Avraam: „Iar tu şi urmaşii tăi din neam în neam să păziţi legământul Meu.
  10. Iar legământul dintre Mine şi tine şi urmaşii tăi din neam în neam, pe care trebuie să-l păziţi, este acesta: toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur.
  11. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi.

  Dealtfel apostolii au decis la sinodul apostolic reunit la Ierusalim (anul 49 sau 50) a decis ca neamurile care vin la crestinism sa nu se circumcida , intamplare relatata in Faptele apostolilor capitolul 15 .

  • Scurtu Sorin Izvoras zice:

   DIN NEAM ÎN NEAM SE REFERĂ LA GENERAŢII, CE SE SUCCED , CĂCI NU ERA VORBA DE ÎNCREŞTINARE !!! AICI SE DESPARTE ÎNŢELEGEREA DE CONFUZIE ! TOTUL ESTE FOARTE CLAR !!! DECI SEMNUL LEGĂMÂNTULUI ESTE NUMAI ÎNTRE POPORUL EVREU ŞI DUMNEZEU!!!
   POPOARELE CELELALTE NU AU MAI FOST SFĂTUITE SĂ SE SUPUNĂ ACESTUI OBICEI , DEOARECE , CREDINŢA LOR ERA ÎMBUNĂTĂŢITĂ , PRIN CELE PREDICATE DE IISUS !!!

 3. delma zice:

  HA! iisus s-a circumcis iar niste OAMENI au decis sa nu se mai circumcida nimeni. ARE VREUN SENS CEEA CE S-A INTAMPLAT???

  • Scurtu Sorin Izvoras zice:

   Absolut ! Iisus a spus , EU nu am venit să distrug ci să îndrept şi completez Vechiul Testament !!! Aşa cum a dat exemplul din sâmbătă , în care spune că dacă vita ţi-a căzut în groapă , trebuie să o scoţi , căci nu omul a fost dat sâmbetei ci Sâmbăta a fost dată omului să-i fie de folos ! Dacă ar fi fost după vrerea înţelegerii strâmte , în litera legii , vita ar fi murit iar omul ar fi suferit !
   În privinţa TUTUROR SINOADELOR ÎN CARE S-AU LUAT DECIZII IMPORTANTE , CEI CE AU PARTICIPAT AU FOST INSPIRAŢI DE DUHUL SFÂNT PENTRU A LUA CELE MAI BUNE HOTĂRÂRI !!!!!!!

 4. marin zice:

  Bineinteles ca are , acei oameni (apostolii) au luat acea hotarare insufletiti de Duhul Sfant .

  • Maria zice:

   Pai de ce au luat ei hotararea asta? Nu este logica…. Cum adica au luat hotararea apostoli? Iisus a spus ca a venit pe pamant pt a inainta cuvantul Domnului,nu a venit pt a schimba legile tatalui Lui. Noi trebuie sa respectam CEEA ce a Zis Dumnezeu,nu sa respectam ce au hotarat apostoli…. Delma este cam dura,dar are dreptate…..:) si de ce mancam carne de porc,daca in Biblie scrie sa nu mancam? ,!! Daca Biblia a fost scrisa pt evrei,atunci noi de de trebuie sa practicam ortodoxia dupa Ea? Deci? Unde este logica?

 5. delma zice:

  =))
  si preotii pedofili si criminali tot insufletiti de duhul sfant sunt?

 6. marin zice:

  Cred ca intrebarea ta se abate un pic totusi de la discutie .
  Nu inteleg , nu accepti ca Duhul Sfant a insufletit si insufleteste Biserica ?
  Banuiesc ca stii foarte bine ca nu exista padure fara uscaturi ; sunt unii preoti carora nu le pasa de lucrarea Bisericii si care aleg preotia NUMAI ca pe o meserie .
  In acest context iti pot raspunde ca aceia care comit asa fapte in mod clar nu sunt indemnati la asta de Dumnezeu , ci de propria rautate .

 7. Stanca zice:

  Si pe mine m-au preocupat aceste intrebari. Si iata ce am inteles eu, din cate am citit:
  – Domnul Iisus Hristos a fost circumcis la 8 zile pentru ca, dupa Legea Vechea, aceasta era obligatia omului primita de la Dumnezeu, si singura cale de mantuire. El a implinit Legea Veche in toti oamenii si prin El, intreaga omenire de dupa El a implinit Legea Veche;
  – tot El este datator de Lege Noua. Legea noua spune ca nimeni nu se mantuieste daca nu se naste din apa si din Duh. Botezul dupa Legea Noua este conditie absoluta de mantuire caci, dupa cuvintele Mantuitorului, ,Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.”. Mantuitorul S-a botezat ca sa implineasca, ca Om, si Legea cea Noua, care nu e alta Lege, ci implinirea Legii Vechi. El era fara de pacat stramosesc (dupa cum adevereste si El si sfinti precum Maxim Marturisitorul) deci nu avea nevoie de Botezul cei vechi sau de cel nou, dar El recapituleaza in Sine toata omenirea, vindeca de pacat toata firea omeneasca, si prin urmare El trebuie sa implineasca Legea. Deci, El se boteaza innoint si sfintind intreaga fire omeneasca. Omul, la randul lui, trebuie sa implineasca Legea, pana la Hristos erau datori sa se circumcida, dupa Hristos, sunt datori sa se boteze, ca sa se spele de pacatul stramosesc si sa primeasca nadejdea mantuirii.

 8. Stanca zice:

  despre preotii pedofili si cei cazuti in pacate grele, sunt multe de zis. Ma duce cu gandul la ,,aluatul care dospeste toata framantatura” despre care se talcuieste bine aici https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/04/a-judeca-sau-a-nu-judeca/

 9. Pingback: “Marii duhovnici” Cleopa, Arsenie Papacioc si botezul ortodox | ortodoxul traditional

 10. nikolai zice:

  Referitor la cat e de ortodox botezul in bor as vrea sa povestesc pe scurt evenimentul la care am fost martor prin 1995 cred la schitul la care am stat vreo 4 ani (eram de vreo 17-18 ani atunci).La acel schit din jud. Vl. venea pe atunci un neamt care era casatorit cu o romanca si s-a imprietenit cu parintele staret de acolo, acum mort (sarmanul a suferit si prin temnitele comuniste!), mi-a fost duhovnic vreo 6-7ani. L-au convins pe neamt ca fiind protestant el nu are botezul canonic pt ca nu e botezat prin afundare, iar credinta lui e gresita etc, etc…bietul om a inteles si a hotarat sa se boteze in noaptea de pasti a acelui an.La liturghia de atunci a luat parte si parintele exarh cunoscut ca fiind un bun teolog iar dupa liturghie a inceput slujba botezului, au adus cristelnita (pt. copii bineinteles) si s-a trecut la botezarea noului convertit care era foarte emotionat crezand ca a nimerit in biserica cea adevarata….l-a botezat par staret asa cum era la costum si cravata, l-a aplecat deasupra cristelnitei si i-a turnat putina apa pe cap cu mana, a primit numele de Andrei…la masa, nefiind noul botezat de fata a baiguit ceva parintele exarh (marele teolog) cum ca nu ar fi prea corect botezul, ca pe vremuri ERA o randuiala speciala in molitfelnic de primire a catolicilor si protestantilor la botez, ca totusi ar fi trebuit o cristelnita mai mare…dar pana la urma e bine si asa ca doar acum suntem in epoca dragostei (de eretici) ca doar iubirea de aproapele pe care ne-a invatat Hristos nu mai e la moda…Dupa vreo 2-3 luni a trecut noul botezat pe la schit si a fost intrebat de catre maicile batrane de acolo cum se simte de cand s-a „botezat” iar raspunsul lui a fost ca …mai bine nu se boteza ca de atunci ii merge numai rau si da dintr-o boala in alta plus cosamrurile de noaptea….maicile i-au raspuns ca astea sunt semne bune pt ca luind-o pe calea cea buna (adica trecind de la o erezie la alta n.m.) e invidios ala cu coarne pe el….Acum daca cineva il cunoaste pe acest domn Andrei, nu stiu unde sta, in Gerania sau in Romania il rog sa-l anunte sa caute cat mai degraba un preot traditionalist care sa-l boteze cum trebuie. La aceasta batjocorire a tainei botezului am fost martor, si nu numai asta….pe atunci eram adolescent si nu stiam ce inseana un botez canonic

 11. marin zice:

  Doamne fereste de asa ceva …
  Din pacate pe langa stricarea randuielii botezului , manastirile au devenit adevate cuiburi ale faradelegii .
  Ce sa mai spunem de episcopii cu amante calugarite si alte asemenea faradelegi ?
  Imi povestea un cunoscut ca in perioadele in care a stat la diverse manastiri din BOR , a avut propuneri de a cadea in pacat nu numai de la calugarite , dar si de la calugari !
  Iar de curand mi-a povestit o crestina care a iesit din BOR ca vrand sa intre la manastire , acolo i-au pus in vedere ca tre sa devina amanta episcopului .
  Si daca le spui cumva aceste nemernicii celor din BOR zic ca vezi paiul din ochiul lor …
  Cata lipsa discernamant , in loc sa doreasca inlaturarea faradalegii si indreptarea greselilor strigatoare la cer , ei chipurile nu-si judeca aproapele !
  Or fi citit vreodata cuvintele apostolului Pavel care ne sfatuia sa indepartam pe cel rau din mijlocul nostru ?
  Or fi citit vreodata ca putin aluat ( tolerararea catorva cazuri de homosexualitate ) dospeste toata framantatura (BOR) ?

 12. nikolai zice:

  Exact, si cand te gandesti ca unele sinoade traditionaliste inca ii mai considera schismatici pe oficiali, ei nu vad ca au trecut de la schisma la apostazie demult? Botezul lor si sa fie prin cele trei afundari corecte oricum nu e botez pt ca nu exista taine in afara bisericii iar cand unii din biserica oficiala trec la traditionalisti nu e nici o greseala daca sunt botezati din nou, ca in unele locuri li se mai face doar mirungerea asta e un pogoramant ceea ce nu ar trebui sa fie si in cazul celor care nu au botezul corect din punct de vedere practic sau exista indoiala cu privire la aceasta. Atat timp cat acele sinoade inca se mai lasa pacalite de faptul ca ereticii oficiali poarta doar vesminte ortodoxe si slujesc necanonic in bisericile istorice (necanonic prin faptul ca nu mai propovaduiesc aceeasi credinta pe care au propovaduit-o cei care au construit acele sf. lacase istorice si nici nu fac corect tainele de care ei isi bat joc) deci devreme ce ei propovaduiesc o alta credinta, corect ar fi sa isi faca sinagogile lor dupa modelul credintei lor si sa lase lacasurile ortodoxe pt ortodocsi, acele sinoade nu sunt pe drumul cel bun, ar trebui sa mai plece urechea si la cei care vin din acea sinagoga a satanei si cunosc mai bine situatia in care e biserica oficiala.Cel putin la nivel inalt acel b.o.r. nu mai e sinod ci o clica de mafioti in cardasie cu politicienii sistemului care si-a schimbat numele din comunisti in democrati avand aceeasi tulpina din care isi trage seva adica purtatorii de sort. Nu va mai lasati inselati, orice eretic de la iehovist pana la bor-ist e una si acelasi lucru!

 13. andrei zice:

  Eu sunt absolut convins ca toate aceste botezuri de mai sus sunt perfect valide. Daca botezul se face in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh e perfect valid. In molitfelnic scrie ca si daca ar fi doar stropit cu tarana din pamant copilul, si tot ar fi valabil botezul.
  Dar apropos, dvs. de unde stiti cum ati fost botezat? Daca nu vi s-au facut afundarile complete si a ramas varful capului afara la una dintre ele ? Ca doar nimeni dintre noi nu am fost constienti la propriul botez ca sa stim cum a fost. Sa fim seriosi. Dumnezeu nu e absurd. Daca Dumnezeu ar fi ca dvs. atunci aproape nimeni nu ar mai fi botezat. Repet, de unde stiti cum ati fost dvs. botezat?

 14. marin zice:

  Uite ca unii din noi si-au intrebat parintii despre cum au fost botezati . Ce-i asa de greu ?
  Degeaba esti tu convins ca sunt valide aceste pseudo-botezuri , caci traditia Bisericii si sfintele canoane spun exact pe dos .

 15. andrei zice:

  Ce spun parintii nostri nu are nici o valoare fiindca majoritatea parintilor nu are studii de teologie si oricum, memoria le poate juca feste. E vorba de un eveniment care a avut loc acum 20-30 de ani sa zicem, in functia de varsta fiecaruia. Dar oricum, chiar nu are mare valoare ce ne spun parintii. Eu zic sa nu mai cautam nod in papura. Dumnezeu e iconomicos. Dumnezeu nu e un tiran absurd care spune: Aha, la ultima afundare a ramas juma de cap afara deci botezul nu e valid. E absurd. Chiar nu vedeti?

  • marin zice:

   Poate ce spun parintii tai nu are valoare , dar ce spun parintii mei are valoare .
   Si las-o mai moale cu studiile de teologie , ca daca te uiti in calendar nu prea gasesti multi cu „facultatea” teologica . E aiurea rau sa sugerezi ca tre sa ai studii teologice pentru a vedea daca sunt corecte afundarile de la botez . In plus , eu am fost botezat de Parintele Tarase de la Manastirea Slatioara , unde regula de baza pentru un botez canonic erau afundarile complete .

 16. andrei zice:

  Steinhardt s-a botezat prin stropire si marturiseste de bucuria, dragostea si pacea pe care le-a simtit dupa botez, ceea ce da marturie inclusiv de eficacitatea botezului prin stropire. Dumnezeu e dumnezeul dragostei, nu e un tiran. Un dumnezeu care ar refuza botezul unui prunc pe motiv ca preotul nu l-a scufundat complet de fiecare data nu mai e un dumnezeu al iubirii, ci un tiran. Pot sa admit ca preotul raspunde pentru greselile lui, dar pruncul ce vina are?

 17. marin zice:

  Well , din jurnalul fericirii stiu ca Steinhardt a fost indemnat de cel care l-a botezat sa mearga la schitul Darvari unde sa i se citeasca niste rugaciuni care aveau sa plineasca botezul facut prin iconomie data fiind lipsa apei , lucru pe care Steinhardt l-a si facut . Botezul prin stropire se face numai prin iconomie , in situatii extreme care impun , in nici un caz atunci cand preotul are apa din belsug la dispozitie . Apropo de Steinhardt , starea de „bucurie” ulterioara botezului nu l-a impiedicat sa participe la rugaciuni in comun cu catolicii in puscarie , si nici nu l-a ferit de ecumenismul pe care avea sa-l imbratiseze ulterior !!!
  @ „Pot sa admit ca preotul raspunde pentru greselile lui, dar pruncul ce vina are?”
  Pe langa preot , si nasii dar si parintii au obligatia sa vegheze la canonicitatea botezului . Daca ei dorm atunci sa nu ne miram daca copilul nu se mantuieste .
  Pe sistemul asta , poti intreba ce vina au toti copii care nu se nasc in ortodoxie , ia vezi , ai vreun raspuns ???
  Nu-i impiedica nimeni sa cerceteze cele despre botezul lor daca le pasa de mantuire , mai ales ca acum au si inregistrari video din belsug de la botez ; iar daca nu vor arunca la gunoi canoanele ortodoxe insuflate de Sfantul Duh ( asa cum propui tu sa facem) , se vor boteza canonic .

 18. andrei zice:

  Hopa, matale esti stilist. Hai ca iti dau eu o veste. Degeaba esti matale botezat cu 3 afundari fiindca botezul matale e in afara Bisericii. Esti nebotezat pana cand nu revii in biserica. Ce zici de asta?

 19. andrei zice:

  Al doilea, Steinhardt a fost la Darvari pentru mirungere si impartasanie, dar nu i-a mai facut nimeni nici o afundare. Si retine: cei care s-au rupt de Biserica din pricina calendarului sunt in afara Bisericii.

 20. andrei zice:

  Marele duhovnic Iustin Parvu a spus foarte clar: stilistii nu au har. Pana nu reveniti in biserica sunteti in afara harului. Imi pare rau.

  • marin zice:

   De unde si pana unde sintagma asta de „mari duhovnici” , ca pana in sec. XX nu era asa ceva prin ortodoxie ???
   Apoi , sunt chiar curios sa aflu unde si cum a spus parintele Iustin Parvu asta ! Eu din ce cunosc , cand s-a exprimat in legatura cu „stilistii” , asa cum ne numiti voi , nu a avut niciodata o pozitie categorica cum ca nu am avea har !
   Dar ia gandeste-te tu la ceva : voi ati parasit Biserica adoptand tot felul de inovatii si trecand la ecumenism , iar noi am ramas in Biserica , pastrand tot ce e legat de dogma si traditia ortodoxa .

 21. andrei zice:

  Domnule Marin, dvs. ati citit desigur Fratii Karamazov de Dostoievski, acolo unde staretul Zosima era considerat un sfant in viata si un mare duhovnic. Intotdeauna in Ortodoxie a existat aceasta traditie a parintelui duhovnicesc cu viata sfanta, sau a „marelui duhovnic”.
  Dar intrebarea mea e alta. De vreme ce in Biserica noastra exista in continuare har, fiindca nimeni nu poate nega ca parintele Iustin Pirvu a fost un purtator de har, asta ca sa dau un singur exemplu, dvs. de ce v-ati facut biserica separata? Daca aici la noi lucreaza harul, ce cautati in alta parte ?

  • marin zice:

   In BOR sigur nu mai e har . Daca vreti sa-mi demonstrati ca inca mai e , va rog sa imi dati un singur exemplu de episcop neecumenist din sinodul BOR , si macar un exemplu de preot absolvent de teologie care nu recurge la simonie pentru a-si cumpara parohia ( ce har or avea astia , o exista har cumparat ???) .

 22. andrei zice:

  Problema principala din cauza careia dvs. v-ati separat de Biserica e indreptarea calendarului.
  Dar calendarul e o masura a timpului. Ori sa te rupi de biserica pentru o masura a timpului care mai era si inexacta astronomic, denota neintelegere si rea vointa.
  Pentru ca la primul sinod ecumenic de la Niceea din 325, parintii au stabilit 4 conditii pentru stabilirea datei Pastilor. Aceste 4 conditii erau:
  1. sa fie duminica
  2. sa fie dupa echinoctiul de primavara
  3. sa fie dupa luna plina, in prima duminca
  4. sa nu cada inainte sau odata cu pastele evreiesc
  Ori e limpede ca aceste 4 conditii NU pot fi satisfacute simultan si riguros. De ce?
  Pai iata de ce. Fiindca daca respectam riguros dpdv astronomic echinoctiul de primavara si luna plina, care sunt evenimente astronomice, atunci vom avea unii ani in care Pastele nostru va cadea inaintea celui evreiesc. Iar daca respectam prevederea ca Pastele nostru sa cada mereu dupa cel evreiesc, atunci NU mai putem respecta riguros echinoctiul de primavara si prima luna plina, care, repet, sunt evenimente astronomice. Ceea ce inseamna ca parintii adunati la Niceea, s-au inspirat dupa stiinta vremii lor, cea a lui Ptolemeu, Aristotel si Sosigene, cu totii pagani, subliniez pagani. Dar s-a dovedit acum ca acele date stiintifice erau gresite. Calendarul civil ramanea in urma fata de cel astronomic, lucru de care Biserica si-a dat seama mai demult, dar dintr-o ura nejustificata fata de tot ce vine din occident sau de la catolici, a preferat sa-l oculteze.
  Desi, tin sa amintesc, numarul de 7 taine pe care le avem acum in Ortodoxie, a fost stabilit intai tot in occidentul catolic, si nimeni nu s-a gandit sa nege cele 7 taine, pe motiv ca numarul lor a fost intai stabilit in occident.

  • marin zice:

   Sfintii Parinti insuflati de Sfantul Duh nu au gresit cand au stabilit cele 4 conditii pentru stabilirea datei Pastelui ortodox ; conditiile nu se exclud una pe cealalta ci se completeaza ; in cheia asta trebuie privite lucrurile .
   @ Dar s-a dovedit acum ca acele date stiintifice erau gresite. Calendarul civil ramanea in urma fata de cel astronomic, lucru de care Biserica si-a dat seama mai demult, dar dintr-o ura nejustificata fata de tot ce vine din occident sau de la catolici, a preferat sa-l oculteze.
   Nu sunt de acord . In primul rand nu exista un calendar civil in ortodoxie pana prin sec. XX . In al doilea rand , cum iti explici ca fazele lunii cad exact la vremea in care sunt stabilite in pascalia niceniana pana la sfarsitul vremurilor ??? Daca ar fi existat vreun decalaj intre timpul astronomic si calendarul iulian , oare nu s-ar fi decalat si fazele lunii , si implicit data pastelui , care e in raport de prima luna plina de dupa echinoctiu ???
   Te rog sa iei in considerare faptul ca scurgerea tipului masurata de calendarul gregorian se bazeaza numai pe anul sideral , pe cand in calendarul iulian se ia in calcul si anul tropic cat si precesia echinoctiala .
   Cat despre cele 7 taine , cred ca este totusi o impartire smintitoare cea de sorginte catolica in taine si ierurgii .
   Cand se cheama Sfantul Duh sa sfinteasca apa , oare nu e tot taina ? Nu poti categorisi lucrarile Sfantului Duh in categorii superioare/inferioare , ci numai in taine .

 23. andrei zice:

  Ce vreau sa spun cu asta? Ca sfintii parinti nu au respins stiinta vremii lor, desi era o stiinta pagana, fiindca era facuta de pagani si inchinatori la idoli. Dar era stiinta vremii. Acum, daca s-a dovedit ca acele date stiintifice erau inexacte, lucru recunoscut si de Biserica inca inainte de indreptarea calendarului, noi de ce sa nu respectam stiinta vremii noastre? Acestea NU sunt dogme. Calendarul NU e o dogma. Calendarul e o masura astronomica. Ce treaba are Credinta cu astronomia? E ca si cum eu as insista acum ca liliacul e pasare fiindca asa spune Biblia. Dar Biblia NU e o carte de stiinta, dupa cum nici sfintii parinti nu erau oameni de stiinta, Dar se luau dupa stiinta timpului lor, ca orice oameni echilibrati si normali la minte.

  • marin zice:

   Dogma are in ortodoxie sensul de invatatura referitoare la credinta , spre deosebire de sensul apusean de rezolutie luata in conciliu . Invataturile privind calendarul bisericesc , sunt dogme .

 24. andrei zice:

  Fiindca in logica asta pe care o aveti voi, eu ar trebui sa-mi fac o biserica separata fiindca biserica ortodoxa foloseste curentul electric, care curent electric a fost descoperit de un catolic, deci de un occidental, iar catolicii sunt eretici. Vedeti in ce situatie aberanta va aflati si unde duce ura fara discernamant la adresa a tot ce e catolic? Eu unul NU am fost niciodata la o slujba catolica, nici macar de curiozitate. Sunt ortodox si asa as vrea sa mor. Dar sa urasti fara discernamant tot ce vine din occident si sa mai faci si schisma in biserica pentru asta nu stiu daca e bine.

 25. andrei zice:

  Domnule Marin, distinctia asta traditionalist-ecumenist, de cele mai multe ori e una falsa si artificiala. Ce intelegeti dvs prin ecumenism? Daca intelegeti amestecul de dogme si comuniunea euharistica cu ereticii, atunci sunt anti-ecumenist. Daca prin ecumenism intelegeti insa dialogul prin care putem face cunoscut si altora Adevarul de credinta, atunci sunt pro-ecumenist. Sunt multi episcopi in BOR neecumenisti. Si da, in BOR exista har. Nu va pot spune de unde stiu asta dar credeti-ma pe cuvant.

  • marin zice:

   Daca ar fi asa cum spuneti , nu ar fi vreo problema insa vad multe rugaciuni in comun cu ereticii prin BOR , lucru osandit clar de sfintele canoane . BOR a luat multe hotarari ecumeniste ; sunt nevoit sa va cer inca odata macar un exemplu de episcop neecumenist in BOR , care s-a opus masurilor ecumeniste adoptate , stiind ca e nevoie totusi de consens pentru a trece .
   @ dar credeti-ma pe cuvant
   Chiar nu pot .

 26. andrei zice:

  Eu nu sunt astronom dar nu sunt de acord cum ca era mai bun calendarul iulian. Inteleg ca asta insinuati de fapt. Acesta este un fapt de competenta oamenilor de stiinta, nu a teologilor, nici a sfintilor. Tot asa cum operatia pe cord este un act de competenta medicului chirurg, si nu a preotului, teologului sau sfintilor parinti. Biserica detine infailibilitate in materie de dogme, NU in materie de astronomie. Si cum sa fie calendarul dogma cand el tine de astronomie ? Explicati-mi de ce este calendarul dogma. Toate dogmele Bisericii isi au obarsia in cele 2 dogme fundamentale crestine : dogma Sfintei Treimi si dogma Intruparii. De aici cele 2 firi unite in Persoana Mantuitorului, de aici indumnezeirea si cinstirea sfintilor, a maicii Domnului, a icoanelor care sunt marturie a Intruparii etc. Dar nu vad nici o legatura cu calendarul aici. Calendarul este o masura a anului solar. Nu vad ce legatura are cu dogma.

  • marin zice:

   Faceti o confuzie , ca majoritatea celor ce tin calendarul „nou” . Calendarul bisericesc (impropriu spus iulian) , masoara timpul liturgic , nu timpul astronomic . Astfel , ziua incepe seara , conform cu criteriul biblic al scurgerii timpului „si a fost seara si a fost dimineata, zi una” , si se termina dimineata . Apoi , calendarul este impodobit cu sfinti ; cred ca este cel putin impropriu sa il reducem la o dimensiune stiintifica , astronomica de masurare a timpului profan . Nu ar fi fost nici o problema daca s-ar fi folosit numai in civil calendarul gregorian .
   @ Explicati-mi de ce este calendarul dogma.
   Biblia 1688
   Galateni 4,10
   Paziti zilele si lunile si vremile si anii .

   Biblia 1914
   Galateni 4,10
   Zilele paziti si lunile si vremile si anii.
   Uite d-aia …!
   @ Toate dogmele Bisericii isi au obarsia in cele 2 dogme fundamentale crestine : dogma Sfintei Treimi si dogma Intruparii.
   Nu , toate dogmele Bisericii isi au obarsia in Sfintele Scripturi , dar si in traditia ortodoxa , de exemplu dogma ( invatatura ) despre fecioria Maicii Domnului .
   @ Calendarul este o masura a anului solar.
   Cel gregorian da , cel bisericesc nu .

 27. andrei zice:

  Dvs. confundati canoanele cu dogma. Dar dvs. insiva, cei din BOSV, ati incalcat sfintele canoane.
  Un exemplu este hirotonirea de catre Galaction Gordun a episcopului Meftodie Marinache. Conform canoanelor, o hirotonie intru episcop NU se poate face decat daca participa 2 episcopi la hirotonie. Atunci cum a hirotonit Gordun de unul singur pe Meftodie? Aici cei din BOSV invoca tocmai acel principiu al iconomiei, pe care il neaga in cazul BOR. Pai ori respectam canoanele asa cum sunt ori nu?

  • marin zice:

   Nu cunoasteti ce inseamna iconomia . Iconomia se refera la o abatere de la canoane intr-o situatie de necesitate , urgenta ( asa cum ati dat exemplul ca atunci cand nu e apa si situatia o impune , se poate face botezul cu tarana , dar nu daca e apa la o zi de mers) , situatie strict limitata in timp . La aceasta iconomie a apelat Mitropolitul Galaction , pe cand in BOR botezul necanonic se face frecvent , repetat , devenind o practica aproape generalizata , nemaiputand fi vorba de iconomie .

 28. andrei zice:

  Imi pare rau sa va spun, dar este o asemanare izbitoare intre BOSV si secta fariseilor din vremea Mantuitorului. Aveti si dvs.ziloti. Zilotii erau o grupare a fariseilor ultranationalisti, foarte fundamentalisti, foarte scrupulosi si foarte atenti la detalii din astea, cum sunteti si dvs, cei din BOSV. Dar Mantuitorul a osandit un astfel de comportament, cum bine stiti. Asta ar trebui sa va dea de gandit.

  • marin zice:

   Am inteles, noi suntem „fundamentalisti” pentru ca am ales sa nu aruncam la gunoi 1600 de ani de traditie ortodoxa .
   Dar dvs. cei din BOR cum sunteti ?
   Spuneti de calendar ca nu e o dogma … Pai atunci de ce BOR ne-a persecutat pe noi din BOSV ??? Nici macar pentru o dogma , ci pentru un lucru minor , lipsit de importanta ? Pai cum se poate justifica ( in fapt nu se poate sub nici o forma) faptul ca BOR a inventat un nou tip de inchizitie de secol XX indreptata impotriva romanilor care nu au vrut sa renunte la „acel fapt minor si nesemnificativ pentru mantuire” care era calendarul bisericesc iulian ???
   Cum puteti sa aveti oare vreo scuza ca mii de romani de pe stil vechi au fost denuntati de popii de stil nou la jandarmi , unde au fost batuti , torturati si unii chiar omorati cu bestialitate ???
   Stiti ca popii de stil nou se imbracau in jandarmi si bateau la noi cot la cot cu aceia ???
   Si totusi , noi suntem fundamentalisti ???
   Eu va recomand sa cititi cate ceva despre salbatica persecutie pe care statul roman , plecand urechea catre conducerea BOR , a practicat-o fata de mii de credinciosi a caror singura vina a fost ca vroiau sa pastreze credinta ortodoxa neatinsa .
   Aveti aici un articol bun pe tema :
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/10/06/parintele-dionisie-ignat-de-la-colciu-despre-indreptarea-calendarului-si-persecutia-celor-care-au-tinut-pe-vechi/
   Iata ca a mai fost si in BOR cate un parinte sincer , care a pus adevarul pe primul loc .
   Si mai jos , va recomand o carte pe acelasi subiect :

   Dă clic pentru a accesa 65-de-ani-depersecutie-a-bosv.pdf

   O observatie interesanta e ca inchizitorii salbatici ai BOR au fost foarte atenti sa limiteze persecutia strict impotriva fratilor lor romani , comunitatile de alta etnie ( sarbi , rusi , greci) care au pastrat calendarul iulian neavand nici o problema .

 29. andrei zice:

  Stiti ca si fariseii il acuzau pe Mantuitorul ca a stricat sambata. Tot asa ne acuzati acum si dvs. ca am stricat calendarul. Dar ce e mai important: omul sau sambata?
  V-ati da singur seama in ce eroare va aflati daca ati avea curajul sa priviti in inima dvs si sa va intrebati in ce fel de Dumnezeu credeti. Merita sa iubesti un Dumnezeu care ar osandi oameni la iadul vesnic doar din pricina calendarului? Va imaginati un astfel de Dumnezeu? Ca si cei de la ISIS. Daca aia de la ISIS s-ar gandi putin si s-ar intreba: merita sa iubesti un dumnezeu care porunceste sa ucizi pe necredinciosi? Intrebati-va domnule Marin. Nu va fie frica sa fiti sincer. Ce asteptari aveti de la Dumnezeul dvs? Sa ne condamne pe toti la iad fiindca avem alt calendar ?

  • marin zice:

   @ Merita sa iubesti un Dumnezeu care ar osandi oameni la iadul vesnic doar din pricina calendarului?
   Merita sa ramai in BOR desi aceasta a persecutat si omorat credinciosii BOSV „doar din pricina calendarului” ???
   Cum ramane cu virtutile crestine credinta , nadejdea si dragostea , din care cea mai mare e dragostea ???
   Schimbarea calendarului a fost primul pas al BOR pe calea apostaziei , evolutia ulterioara a evenimentelor ne-a demonstrat ca am avut dreptate in totalitate .

 30. andrei zice:

  Dezavuez orice act de violenta iar cei care v-au batut nu se pot numi crestini adevarati. Dar nici un dumnezeu care ar condamna la iad din cauza calendarului nu ar fi un dumnezeu adevarat.

  • marin zice:

   @ Dar nici un dumnezeu care ar condamna la iad din cauza calendarului nu ar fi un dumnezeu adevarat.
   Noul calendar „iulian indreptat” ( care e identic pentru urmatorii 800 de ani cu cel gregorian) este nebiblic , ori asta este erezie .
   Daca citim in facerea , modul in care Dumnezeu a creat timpul si a lasat etalonul pentru masurarea lui , este urmatorul : Si a fost seara si a fost dimineata: zi una . Facerea 1,5 ( apropo , oare de ce in Bibliile „ortodoxe” sinodale BOR de acum apare in loc de zi una , Ziua intai , cumva pentru a se apropia de teoria evolutionista care se regaseste in teoria evilor – zilele nu sunt de 24 ore ci ere de milioane de ani ???-http://www.biblia-ortodoxa.ro/vechiul-testament/facerea/) .
   Ori , noul calendar a sters pur si simplu 13 zile din calendar , zile in care a fost incontestabil seara si dimineata , conform canonului biblic de scurgere a timpului ; e clar ca asta este erezie , sa punam stiinta astronomica inainte de reperul lasat de Dumnezxeu pentru masurarea timpului .
   Sa nu imi amintesti de precizia astronomica , caci daca citim in pentateuh , calendarul lunar lasat de Insasi Dumnezeu evreilor , era mult , mult mai „imprecis” decat cel iulian .
   Apoi , merita sa luam in considerare si istoria ulterioara a BOR , dupa momentul cand a schimbat calendarul , istorie care a dus si la adoptarea altor cacodoxii si chiar la imbratisarea ecumenismului , panerezia timpurilor noastre . Asta dovedeste ca adoptarea noului calendar „stiintific” a fost calul troian introdus in ortodoxie pentru subrezirea acesteia , fiind doar inceputul pantei descendente pe care a mers Biserica .
   In conditiile acestea , are vreun sens sa afirmi ca Dumnezeu e rau ca nu-i mantuieste pe cei care se opun pastrarii canonului Biblic, adica Adevarului ???

 31. andrei zice:

  Sa stiti insa ca istoria crestinismului este o istorie plina de sange si violenta,si ca , odata cu legalizarea crestinismului de catre Constantin cel mare, crestinii s-au transformat din persecutati in persecutori. Chiar si unii din cei pe care noi ii numim sfinti s-au dedat la acte de violenta extrema si la ucidere. Constantin cel mare si Stefan cel mare sunt doar 2 exemple.

 32. andrei zice:

  Doamne fereste! Insa trebuie sa recunoastem ca si eu si dvs.cinstim ca sfinti persoane care au persecutat, au ucis etc. Banuiesc ca si BOSV cinsteste ca sfant pe Constantin cel mare. Nu stiu de Stefan cel mare. Dar exemple sunt nenumarate. Nu cred ca are rost sa intram in acest aspect ca nu o sa-mi convina nici mie nici dvs.
  Acum imi vine in minte si uciderea Hipatiei din Alexandria de catre crestinii fanatici. Stiti prea bine ca pana si la sinoadele ecumenice pe care le cinstim amandoi se lasa deseori cu lupte de strada, batai, ucideri, in care nu doar ereticii, ci si ortodocsii savarseau crime si faradelegi.
  Istoria crestinismului are aspecte tare neplacute. O spun cu durere si rusine in acelasi timp.
  Dar realitatea este ca oamenii nu s-au ridicat niciodata la inaltimea vietii si invataturii Mantuitorului.

  • marin zice:

   Da , BOSV cinsteste ca sfant pe Constantin cel mare , dar cred ca aici trebuie sa fim atenti la nuante si sa nu cadem in propaganda ateisto-catolica care il considera intr-un anumit fel . Sa nu uitam ca acesta a primit botezul cu putin timp inainte de moarte , deci , practic atunci s-a crestinat , iar prin botez a primit iertarea tuturor pacatelor anterioare .
   Pe Stefan cel mare nu il cinstim ca sfant ; personal cred ca BOR l-a trecut in sinaxar mai mult ca o decizie „politica” izvorata dintr-un soi de marketing religios , avand ca scop fidelizarea credinciosilor nationalisti .
   Cat despre Hypatia , nici n-am fi aflat de ea daca nu am fi avut marturiile unui parinte ortodox ; apoi , cei care au ucis-o erau copti semi-monofiziti din cate stiu eu , deci eretici .
   Nu neg ca sunt si in ortodoxie lucruri istorii nu tocmai placute , in care ortodocsii au prigonit alti ortodocsi sau alte culte , dar , daca cercetam atent , ortodocsii respectivi puneau pe primul plan nu atat credinta ortodoxa cat alte ideologii , de multe ori eretice , care-i impingeau la prigoniri . Un exemplu este cel al prigoanei aromanilor ortodocsi de catre biserica Greciei , aceasta cazand in erezia filetismului , punand nationalismul deasupra ortodoxiei .

 33. andrei zice:

  Domnule Marin, Constantin cel mare a fost botezat de Eusebiu de Nicomedia care era arian, deci a primit un botez eretic. Apoi Hipatia a fost ucisa de calugari fideli Sf. Chiril, care Sf. Chiril, stim din istorie, a avut un temperament foarte violent. A persecutat pe evrei, pe novatieni, care novatieni erau si ei crestini totusi, plus ura pe care a avut-o fata de Sf. Ioan gura de aur. Stiu ca lucrurile astea nu convin, dar realitatea istorica asta este.

  • marin zice:

   @ Constantin cel mare a fost botezat de Eusebiu de Nicomedia care era arian, deci a primit un botez eretic
   Asta e probabil o inventie a catolicilor eretici , care nu-l cinstesc ca sfant .
   In stihirile de la vecernia dinaintea sarbatorii Sfintilor Constantin si Elena , se arata clar ca Sfantul consdtantin a primit botezul de la Sfantul silvestru , papa al Romei .
   @ Apoi Hipatia a fost ucisa de calugari fideli Sf. Chiril
   E ciudat ca nu exista surse istoriografice contemporane care sa il invinovateasca de uciderea Hypatiei .
   Primele acuzatii vin la vreo 2 secole distanta , de la „istoricul” bisericesc Ioan Nikiu Socrate , care se pare ca era donatist , deci in conflict cu ortodoxia reprezentata de sf. Chiril .
   @ a persecutat pe evrei
   Stii ca evreii au complotat la uciderea crestinilor , lanmsand zvonul unui incendiu la biserica Sf. Alexandru ??? Crestinii care au sarit in ajutor au fost macelariti de evreii care isi fixasera ca semn de recunoastere un inel …
   Ideea e ca or fi facut si Sf. Chiril si crestinii unele greseli , insa sa nu ne hazardam sa ingurgitam fara o analiza amanuntita informatii de genul „ortodocsii au persecutat si ei” , la mare pret printre „formatorii de opinie de pe net” care se straduiesc acum prin orice fel fde mijloace sa atace ortodoxia …

   • andrei zice:

    Constantin cel mare a murit la Nicomedia si a fost botezat de episcopul locului care era Eusebiu de Nicomedia, episcop arian. Datele istorice sunt clare si sunt specificate de istoricul bisericii Eusebiu de Cezareea si de alti istorici. Dar e si logic din moment ce s-a botezat pe patul de moarte si a murit la Nicomedia sa fi fost botezat de Eusebiu. Si repet, istoricii afirma clar acest lucru. Legendele pioase, cum ca ar fi fost botezat de papa Silvestru si drept multumire Constantin i-a facut celebra „Donatio Constantini” nu prezinta credibilitate. Haideti sa respectam adevarul istoric.

   • marin zice:

    Din viata sfantului Silvestru , papa al Romei aflam altceva:
    Sfîntul episcop Silvestru a grăit împăratului: „Nu într-alt chip se cade ţie, împărate, ca să intri într-acea baie, dacă nu vei crede mai întîi fără de îndoire în Dumnezeul pe Care L-au propovăduit apostolii, care s-au arătat ţie”. Răspuns-a împăratul: „De nu aş fi crezut că Iisus Hristos este Unul Dumnezeu, atunci niciodată nu te-aş fi chemat la mine”. Sfîntul i-a grăit: „Se cuvine mai întîi să posteşti, ca astfel cu rugăciunea, cu lacrimile şi cu mărturisirea păcatelor tale să milostiveşti pe Dumnezeu. Să lepezi porfira şi coroana şapte zile şi să te închini în cămările palatului tău în sac şi în cenuşă, să faci pocăinţă, plîngînd şi căzînd la pămînt, apoi să porunceşti să se închidă templele idoleşti, iar jertfele lor să înceteze şi pe creştinii care sînt izgoniţi să-i liberezi, iar celor ce şed în legături să le dăruieşti pace; apoi să fii bun celor ce te roagă, toate cererile cele drepte să le împlineşti şi să dai din averile tale săracilor milostenie multă”. Deci, a făgăduit împăratul ca toate acestea cu lucrul să le împlinească, iar episcopul, punînd mîna pe capul său, s-a rugat şi l-a pregătit pentru Botez.

    Adunînd pe toţi credincioşii, le-a poruncit ca şi ei să postească şi să se roage ca să înceteze prigonirea asupra Bisericii lui Dumnezeu şi să se izgonească întunericul închinării idoleşti, iar lumina cea mîntuitoare să răsară tuturor. Sosind a şaptea zi, sfîntul a mers la împărat şi, învăţîndu-l multe despre tainele credinţei în Sfînta Treime, i-a pregătit baia Sfîntului Botez, în care a intrat împăratul şi l-a cufundat Sfîntul Silvestru, chemînd peste dînsul numele Preasfintei Treimi.

    Atunci a strălucit o lumină mare din cer, mai frumoasă decît razele soarelui şi a umplut casa de multă strălucire; apoi împăratul s-a curăţit îndată de lepră, căzînd de pe trupul lui ca nişte solzi de peşte în apă şi a ieşit din baie sănătos, încît nu s-a mai văzut nici urmă din bubele ce au fost pe trupul lui. Îmbrăcîndu-se în hainele cele albe, după Sfîntul Botez, a spus singur: „Cînd m-am cufundat în apă, am simţit o mînă de sus, întinzîndu-se şi atingîndu-se de mine”. Şi îndată a poruncit ca nimeni să nu mai îndrăznească a huli pe Hristos sau a mai face rău creştinilor. Apoi a zidit în curtea sa împărătească o biserică în numele Mîntuitorului Hristos şi a poruncit ca să se boteze toţi cei ce ar voi să fie creştini; iar haine de botez albe să ia de la împărăteasca vistierie. Deci s-a botezat în acel ceas mulţime de popor şi, din zi în zi, creştea şi se înmulţea Biserica lui Hristos, iar închinarea la idoli se împuţina.
    http://paginiortodoxe.tripod.com/vsian/01-02-sf_silvestru.html
    Eu cred aceasta versiune ca fiind adevarata , mai ales ca aceasta versiune se reia si in viata sfantului Constantin . Ca argument in favoarea acesteia mai poate fi considerata si atitudinea imparatului de acceptare deplina a hotararilor primului sinod ecumenic din 325 , atitudine pe care si-a pastrat-o tot restul vietii ; ori , daca ar fi fost arian sau semiarian avem de-a face cu un paradox .
    De acord ca Donatio Constantini e un fals , insa e posibil ca pentru a fi mai usor acceptata sa fi fost realizata in jurul unui sambure de adevar , legat de intamplarea botezului .

 34. andrei zice:

  Ca o paranteza, nu acuz pe Sf. Chiril de uciderea Hipatiei, desi nu e exclus sa fi instigat intr-un fel, fiindca sunt istorici care pomenesc de o predica violenta a lui Chiril impotriva ei, dar calugarii care au ucis-o erau fideli lui Chiril.

 35. andrei zice:

  Dar revenind la problema care ne interesa pe noi. Spuneti ca, calendarul iulian masoara timpul liturgic. Domnule Marin, ma vad nevoit sa repet. Calendarul Iulian a fost facut de pagani idolatri, inchinatori la idoli. Sfintii Parinti au preluat aceasta forma (fiindca asta e calendarul – o forma) si au grefat peste ea sarbatorile crestine, increstinand-o. Daca vreti e cam acelasi lucru in care peste vechile altare pagane se construiau in vechime biserici crestine. Asta nu inseamna ca altarul pagan era ceva sfant, tot asa cum calendarul in sine e o masura a vremii. Altfel, sarbatorile pe care le aveti dvs. le avem si noi – aceleasi sarbatori. Calendarul, repet, a fost o forma, dar aceasta forma, spun pentru a suta oara – creata de pagani, s-a dovedit inexacta dpdv astronomic. Sosigene care era pagan nu putea sa creeze un calendar care sa masoare timpul liturgic, ca nici nu era liturghie pe vremea aia. Parintii s-au folosit de aceasta forma pe care au grefat sarbatorile crestine, insa si parintii au luat in calcul notiunile de astronomie cunoscute in vremea lor, fiindca echinoctiul de primavara sau luna plina sunt notiuni de astronomie, nu de religie, haideti sa fim seriosi. Dvs. ati absolutizat o forma. Asta ati facut. Dar sfintii parinti nu asta au intentionat cand s-au folosit de acest calendar. Mai ales ca in primele 3 secole crestine de pana la sinodul de la Niceea, Biserica NU a folosit calendarul iulian. Deci nimic din ce spuneti nu se confirma istoric.

  • marin zice:

   @ Sosigene care era pagan nu putea sa creeze un calendar care sa masoare timpul liturgic,
   Se pare ca nu ati inteles , Biserica a dat dimensiunea liturgica a curgerii timpului concretizata in calendarul Bisericesc .
   Care e problema ca Biserica a preluat calculul lui Sosigene ???
   Totusi , a adus si elementele proprii in alcatuirea calendarului , de exemplu stabilirea ca data fixa a echinoctiului de primavara , 21 martie , desi stiau ca echinoctiul ramane in urma .
   @ Calendarul, repet, a fost o forma, dar aceasta forma, spun pentru a suta oara – creata de pagani, s-a dovedit inexacta dpdv astronomic.
   Da , am inteles ca tot repeti , dar POTI ARGUMENTA ?
   Nu mi-ai raspuns la o intrebare simpla , daca Este imprecis calendarul Iulian , DE CE FAZELE LUNII CAD EXACT CAND AU FOST „prezise” la sinodul nicenian din 325 ???
   @ Mai ales ca in primele 3 secole crestine de pana la sinodul de la Niceea, Biserica NU a folosit calendarul iulian. Deci nimic din ce spuneti nu se confirma istoric.
   Vad ca incercati din rasputeri sa acreditati teoria cum ca Sfintii Parinti s-au inselat . Pai asta inseamna ca nu au fost Insuflati de Sfantul Duh .
   Ce mod de argumentare e ca acesta cum ca in primele 3 secole Biserica nu a folosit calendarul iulian ???
   La sinodul ecumenic , Biserica a hotarat adoptarea lui , deci ce legatura are cu situatia anterioara ???
   Pai nici evreii nu au respectat cele 10 porunci inainte de a le primi , atunci de ce le-ar respecta acum ??? Cam asa argumentati DVS. .
   Sau : De ce sa respectam noi crestinii decizia sinodului apostolic de la Ierusalim din 70 d.H. , prin care se renunta la circumcidere ( de ex.) , ca doar pana atunci crestinii faceau si circumcizia si se si botezau …

 36. andrei zice:

  Trebuia sa faceti ascultare de Biserica,fiindca asta nu era o chestiune dogmatica care sa justifice ruptura comuniunii. Dovada ca celelalte Biserici crestine ortodoxe care au ramas pe calendarul vechi , Ierusalimul, Athosul, Serbia si Rusia au ramas in comuniune cu noi, NU cu dvs. Dvs va cramponati cu o oarecare trufie de numele de ortodox. Dar nici un sfant nu s-a numit pe sine ortodox fiindca Ortodoxia este Viata intru Hristos, si nimeni nu a indraznit sa spuna despre sine ca el traieste deplin viata intru Hristos, caci asta e trufie. Noi am ajuns sa nu mai folosim numele de „crestin” care vine de la Hristos. Pai asta e o cadere mult mai grava decat schimbarea calendarului. Spunem ca suntem ortodocsi, dar ortodocsi exista si la evrei (iudaismul ortodox) si la musulmani (ortodocsi suniti) , cand de fapt ar trebui sa ne numim crestini ortodocsi. De ce ne rusinam de numele de crestin care vine de la Mantuitorul nostru ? Decat sa ne batem cu pumnii in piept precum fariseii „ortodocsi” de pe timpul Mantuitorului, mai bine am lua aminte sa nu-l mai cinstim doar cu buzele, adica de forma, ci si cu inima noastra. Eu sunt crestin, si acest nume scump care vine de la numele Mantuitorului meu e pentru mine mult mai sfant decat numele trufas de ortodox cu care ne tot impaunam. Am mai spus-o, nu sunt ecumenist. Nu merg la alte biserici decat cele crestin ortodoxe, dar repet, este gravisim ca astazi noi neglijam numele de crestin, asa cum NU au facut niciodata sfintii parinti de la care noi ne revendicam.

  • marin zice:

   @ Trebuia sa faceti ascultare de Biserica,fiindca asta nu era o chestiune dogmatica care sa justifice ruptura comuniunii.
   Ati privit cu atentie videoclipul de mai sus cu parintele Dionisie de la Colciu ??? Spune parintele de blestemele (anatemele) aruncate asupra celor care vor schimba calendarul … Uite asta e un motiv pertinent sa te intrebi daca mai e har in BOR … Bineinteles filosofii din deal si gasca lor de simoniaci vor incerca mereu cu cuvinte frumos ticluite sa ne demonstreze cum ca trebuia sa facem ascultare .
   Da , am facut ascultare de sfintele canoane , iar ei au cazut sub blestemele (lipsitoare de har) de care vorbea parintele de la Colciu !
   @ Spunem ca suntem ortodocsi, dar ortodocsi exista si la evrei (iudaismul ortodox) si la musulmani (ortodocsi suniti)
   Da, ambele „factiuni” au preluat termenul , fara sa stie ce inseamna si fara sa aiba legatura cu ortodoxia .
   @ numele trufas de ortodox cu care ne tot impaunam
   Cum , doar unul din „marii duhovnici” afirma ca Hristos este ortodox , afirmatie in care chiar nu pot decat sa fiu de acord cu el .
   @ celelalte Biserici crestine ortodoxe care au ramas pe calendarul vechi , Ierusalimul, Athosul, Serbia si Rusia au ramas in comuniune cu noi, NU cu dvs.
   Poate nu stiati , dar BOSV a fost in comuniune cu ROCOR-ul sfantului Ioan Maximovici si parintelui Serafim Rose , pana in momentul in care ROCOR a trecut sub tutela bolsevicei patriarhii moscovite .
   Iar cu cele enumerate de dvs. nu ne dorim cu nici un chip comuniunea , atata vreme cat fac parte din Conciliul Mondial al „Bisericilor” .

 37. andrei zice:

  Apropos de referatul Facerii. Acele zile e clar ca NU sunt zile solare, de 24 de ore. Fiindca e clar ca soarele apare abia in ziua a patra, deci se intelege de la sine. Eu NU sunt evolutionist. Dar daca interpretam doar dupa litera ajungem la mare sminteala si la erezie. Asa interpreteaza adventistii, exact ca dvs. Pana la urma, ce conteaza daca au avut sau nu 24 de ore. Creatia e o minune a lui Dumnezeu, inexplicabila si ireductibila la explicatii stiintifice. Unii dintre sfintii parinti spun chiar ca timpul curgea altfel atunci, inainte de caderea in pacat. Sf. Maxim marturisitorul spune asta. Chiar credeti ca e asa important pentru mantuire daca aveau sau nu 24 de ore?

  • marin zice:

   Apropos de referatul Facerii , zilele nu sunt zile solare , dar sunt zilele in care a fost seara si dimineata , exact asa cum am afirmat si eu . DVS. incercati sa insinuati ca as fi zis eu ca sunt zile solare .
   Nu sunt zile solare , dar sunt zile de 24 de ore , asa cum au spus sfintii parinti precum Sfantul Vasile cel Mare . Oricum , din facere aflam ca Dumnezeu a creat intai lumina , ulterior soarele .
   @ Chiar credeti ca e asa important pentru mantuire daca aveau sau nu 24 de ore?
   Da , e foarte important . Cum sa ne permitem noi sa relativizam invataturile Sfintilor Parinti ??? Pai am pune singuri umarul la daramarea ortodoxiei !
   Apoi , e foarte important , deoarece acesta e adevarul , iar a ne pune impotriva adevarului inseamna a ne situa de partea minciunii , caea ce duce la pierderea mantuirii .

 38. andrei zice:

  Si ca sa terminam si cu discutia cu botezul, haideti sa va spun eu cum e. Am un copil de 1 an si 3 luni pe care l-am botezat la varsta de 2 luni. A fost botezat prin 3 afundari. in numele Sfintei Treimi, de catre parintele Vasile Gavrila de la Biserica Rusa. Slujba a durat 1 ora si jumatate si a fost abolut completa. Am participat la relativ multe botezuri in viata mea, in diferite biserici ortodoxe. Din toate la care am asistat, numai la 2 dintre ele, botezul s-a facut prin turnare. Dar la ambele, justificarea a fost varsta si greutatea copilului. Era vorba de copii de 4, respectiv 6 luni, destul de mari si de grei, iar afundarile complete nu sunt usor de facut in aceste cazuri. Cu toate astea botezul a fost facut in numele Sfintei Treimi, deci e perfect valid, cu toata impotrivirea dvs.
  Faptul ca dvs. acum botezati a doua oara, arata roadele schismei dvs. De la schisma ati ajuns la erezie ecleziologica. Este treaba dvs. Dar nu mai veniti cu justificari dintr-astea, ca nu tin.

  • marin zice:

   @ Faptul ca dvs. acum botezati a doua oara, arata roadele schismei dvs. De la schisma ati ajuns la erezie ecleziologica. Este treaba dvs. Dar nu mai veniti cu justificari dintr-astea, ca nu tin
   Botezul necanonic e implicit invalid ; nu putem fi acuzati ca botezam a doua oara . De fapt , noi primim afundarile care se fac in BOR , daca sunt canonice , facand doar mirungerea celor care vin in BOSV .
   Eu in articol am argumentat cu canoanele Bisericii , dupa care inclusiv BOR s-a condus pana prin anii 1924 , iar dvs. imi „argumentati” cu filosofie , pareri personale si sofisme . Va rog , sa aduceti ceva canoane si hotarari bisericesti in sprijinul DVS. nu numai filosofie .

 39. andrei zice:

  Mai mult decat atat. Cand Galaction Cordun l-a hirotonit necanonic pe Meftodie Marinache, el fusese deja caterisit de Sf. Sinod. Deci a savarsit hirotonia fiind caterisit. Deci dvs nici macar preotie valida nu aveti.

  • marin zice:

   Da , dom’le , a fost caterisit de „sinodul” bolsevizat al BOR , la ordinul securitatii . Tare valide mai sunt caterisirile astea .
   @ Deci dvs nici macar preotie valida nu aveti.
   Las ca aveti voi preotie , cat cuprinde . Toti popii sunt simoniaci si isi cumpara parohiile , dar cumva credinciosul BOR e tot prins in supozitia ca are popa har , contrar spuselor Sfantului Petru din Biblie : Faptele Apostolilor cap 8
   18 Şi Simon văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani,
   19. Zicând: Daţi-mi şi mie puterea aceasta, ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.
   20. Iar Petru a zis către el: Banii tăi să fie cu tine spre pierzare! Căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agoniseşte cu bani.
   21. Tu n-ai parte, nici moştenire, la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu.

 40. andrei zice:

  Afirmatia „Hristos este ortodox”, care apartine parintelui Arsenie Papacioc, iar ulterior a fost preluata si de altii, este pripita, ca sa nu spun mai mult. Iata de ce: Adevarul, care este Persoana, NU poate fi epuizat in formularea lui. Dogma este numai paza Adevarului, granita lui si masura lucrurilor. Dogma nu e Dumnezeu. Or a afirma „Hristos e ortodox” inseamna a reduce Adevarul Persoana la formularea lui dogmatica. Ceea ce este nu numai o auto-suficienta si o dovada de mare trufie, dar si o erezie.

  • marin zice:

   Daca Hristos nu e ortodox , tu DE CE esti ???
   Daca Hristos nu a intemeiat Biserica Ortodoxa , tu de ce faci parte din ea ( desi e greu de admis ca BOR e inca ortodoxa)???

 41. andrei zice:

  Cred ca discutam aiurea fiindca dvs nu intelegeti un lucru extrem de simplu si anume: Calendarul, prin insasi definitia cuvantului, este o masura a timpului, un ceas, mai pe romaneste. Chiar si presupunand prin absurd ca ceasul dvs e mai bun, respectiv calendarul iulian, tot e aberant sa rupi comuniunea pentru asta.

  • marin zice:

   Da dom’le , dar ceasul asta a fost adoptat de Biserica , la un sinod ecumenic , asa ca de fapt voi nu ati facut ascultare de Biserica , situatie in care trebuie sa aplicam cuvintele Mantuitorului Hristos , anume ca cine nu asculta de Biserica sa ne fie ca un pagan sau vames !
   In afara de asta , voi sunteti sub blestemele de care amintea parintele Dionisie de la Colciu !
   Iata ce se spune in Hotarirea Sfintului Sinod BOR din 1903 cu privire la calendar:
   „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României este de părere şi propune că trebuie să rămânem unde ne găsim astăzi, pentru că este imposibil să nu încălcăm rânduielile canoanelor dacă am dori să schimbăm sau să reformăm calendarul iulian, pe care Biserica Ortodoxă îl foloseşte de atât de mult timp. Pe lângă aceasta, nu ne este permis să atingem nici chiar cu un deget hotărârile străvechi care însemnează slava Bisericii noastre.”
   Interesant nu , in vremurile astea din urma , BOR si-a contestat propriile hotarari sinodale , incalcand randuielile canoanelor , cum bine arata hotararea respectiva !
   Cand a fost Sfantul Duh in sinod , in 1903 , cand BOR a luat o hotararea in conglasuire cu canoanele ortodoxe si traditia ortodoxiei , sau in 1924 cand sinodul BOR a aruncat pur si simplu la gunoi canoanele ortodoxe , socotindu-le invechite ???

 42. andrei zice:

  Va recomand sa cititi cu atentie urmatoarele randuri din arhimandritul Sofronie, ucenicul Sf. Siluan de la Athos :
  Când sufletul nostru intră în sfera vieţii dumnezeieşti, atunci, bineînţeles, omul simte vecinicía ca mai reală decât vremea. Iar atunci multe cuvinte din Evanghelii se fac „ale noastre”, adică unele ce exprimă starea noastră proprie. Noi trebuie să primim cuvântul lui Hristos astfel încât să devină cuvântul nostru: până şi expresii atât de înfricoşate precum „Ceriul şi pământul vor trece, dară cuvintele Mele nu vor trece”. Trupeşte, eu mor, dar ce este trupul meu? – Pământul din carele sânt luat şi unde iarăşi mă întorc. „Ceriul şi pământul vor trece”, cu alte cuvinte, fiinţarea cosmică nu este vecinica fiinţare.

  De ce vorbesc cu atâta – aş zice – întristare? Pentru că dorirea inimii mele este ca voi să vă însuşiţi acestea, să se depărteze de la voi acel chip al gândirii care este o stâlcire a vieţii creştineşti. Îmi este greu să vorbesc astfel, pentru că mulţi bolnavi cu sufletul nu sânt în stare a auzi un astfel de cuvânt. Mulţi sânt care nu trăiesc vecinicía în Hristos, ci o curioasă formă a vieţii pământeşti. Lipsindu-le viziunea veciniciei, vremea şi zilele pentru ei devin singura realitate, şi se ceartă pe tema calendarelor. Cât eram la Athos a avut loc reforma calendarului. Biserica Universală a vrut să reorânduiască curgerea vremii pe baza principiilor puse dintru început. Iar la început se întâmpla că Echinoxul era pe 9 Martie, iar apoi a ajuns să fie pe 22. Dar această schimbare priveşte mai ales viaţa exterioară a societăţii omeneşti, ca să nu zic viaţa statală. Dar a privi această latură ca pe o dogmă, ba chiar să rupi comuniunea liturgică, este urmarea neajunsului înţelegerii şi a lipsei de experienţă a veciniciei în Hristos. Tot ce este al pământului trece. In cei douăzeci şi doi de ani ai vieţii mele la Athos mi-a fost dureros să văd cum unii, chiar şi oameni buni, gândesc numai în termeni de zile, iar nu la vecinicíe. Şi astfel, într’un chip ciudat, se învârtoşează inima acelor oameni. De acum uşa inimilor lor este închisă. Ei nu pot înţelege nici rugăciunea din Ghethsimani, nici moartea pe Golgotha, nici gândul lui Simeon Noul Theolog sau al lui Siluan pentru faptul că fiecare dintre noi trebuie a se asemăna omului celui dintâi prin cuprinsul vieţii sale, adică să devină un Adam.

  Şi lipsa cugetului pe care ni-l învaţă Părinţii noştri face ca noi să stâlcim creştinismul, ridicând condiţiile statale şi ale vieţii sociale la nivel de dogmă. Este un lucru cât se poate de neadevărat. Adevărata rugăciune se petrece în hotarele nu ale vieţii pământeşti, ci dumnezeieşti: „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului…”, „Doamne, miluieşte pre noi şi lumea Ta”.

  • marin zice:

   Am citit si nu sunt de acord . Parintele nu cunoaste realitatea , si are o viziune exclusivista izvorata din necunoasterea duhovniceasca a celor care au ramas in traditia ortodoxa urmand calendarul iulian . In realitatea , ortodocsii traditionalisti sunt ancorati in ambele realitati , si in cea lumeasca , si in cea duhovniceasca ( a vesniciei, asa cum o numea parintele) .

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s