,,Părintele Cleopa” – demascarea unui mit

,,Părintele’’ Cleopa – profeţii neîmplinite

 

Sfârşitul anului 1998 avea să aducă şi sfârşitul pământesc al cunoscutului părinte Cleopa Ilie de la Sihăstria, umplând de tristeţe sau compasiune inimile celor ce l-au cunoscut ori i-au fost fii duhovniceşti. Născut în anul 1912, în localitatea Suliţa, judeţul Botoşani, el va depune jurământul monahal în 1937, la Mănăstirea Sihăstria. La 27 decembrie 1944 este hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945 – ieromonah, de către Episcopul Galaction Cordun, viitorul Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România, pe atunci stareţ al Mănăstirii Neamţ.

 Odată însă cu revenirea Preasfinţitului Galaction la calendarul ortodox şi înscăunarea sa ca Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Răsărit (după titulatura de atunci), părintele Cleopa avea să înceapă scrierea dialogurilor imaginare cu ,,învăţăcelul ortodox” – după cum îi plăcea să îl numească pe ,,interlocutorul” său, publicate în culegerea ,,Ne vorbeşte părintele Cleopa”, sub Editura Episcopiei Romanului. Se spune despre el că ştia „să îmbine blândeţea cu severitatea, învăţăturile cu poveştile” şi, din câte ne dăm seama ,,adevărul cu minciuna” .

Ucenicii şi urmaşii săi i-au croit acea aură de sfinţenie forţată, care cu trecerea timpului va scoate la iveală mucavaua din care a fost confecţionată. Prima ,,profeţie” neîndeplinită a fost cea legată de venirea vreunui Papă în România: printre ,,argumentele” împotriva ,,stiliştilor”, părintele Cleopa folosea şi fraza:

,,Între învinuirile care ni se aduc din partea stiliştilor este şi aceea ca prin îndreptarea calendarului iulian noi ne-am dat cu catolicii… daca ei ne numesc catolici, apoi de ce nu s-a întâmplat cândva să fi venit să slujească împreună cu episcopii noştri şi vreun episcop catolic sau papa de la Roma, după cum au venit episcopii şi patriarhii Bisericii Rasaritului…”

Istoria ce s-a scris în momentul 7-9 mai 1999, odată cu vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România – la numai şase luni după moartea părintelui Cleopa -, avea să-i dea acestuia prima contrazicere. A doua contrazicere, mult mai gravă, avea să vină prin cele două evenimente apostate ale anului bisericesc 2008, despre care am vorbit în paginile acestei reviste. Lor se adaugă şi săptămânile ,,de rugăciune ecumenică”, ce spurcă România la începutul fiecărui an.1)

Am ţinut aici să menţionăm doar gesturile făcute la vedere şi nu cele despre care ştiu doar cei ce se interesează de adevăr, actele făţişe de apostazie petrecute în cadrul întrunirilor şi lucrărilor Consiliului Mondial al Bisericilor, pentru ca nimeni să nu poată contrazice faptul că s-au petrecut cu adevărat. Dacă e să spunem drept şi pe faţă adevărul, chiar în momentul în care Cleopa trâmbiţa sus şi tare că nu se produsese nici un amestec cu catolicii, biserica ortodoxă oficială din România făcuse deja progrese mari în apropierea ei faţă de eretici şi de erezie. Începând a culege roadele lepădării de Tradiţia Bisericii prin abandonarea calendarului ortodox şi adoptarea celui catolic, Biserica din România deja începuse să facă pe scară largă botez necanonic după obicei catolic, să cenzureze cultul, să prigonească pe drept credincioşi. chiar în anii în care Cleopa afirma că nu sunt căderi! Iar el ştia bine despre asta! Fiind încă din anii ’60 membră fondatoare a Consiliului Mondial al Bisericilor, BOR se făcuse deja părtaşă unor acte de apostazie înfiorătoare (precum rugăciunile în comun cu Papa ale patriarhilor ecumenici şi ale altor ierarhi din bisericile surori, ridicarea anatemelor faţă de catolici, recunoaşterea ordinelor anglicanilor, copţilor, monofiziţilor, având la activ nu doar acte de recunoaştere a ereticilor şi de rugăciuni în comun cu aceştia, ci rugăciuni în comun cu păgânii de alte religii (mahomedani, budişti, hinduşi, şamani, evrei, vraci şi vrăjitori, etc.) şi ,asumarea unei noi ecleziologii eretice, străine de cea a Bisericii Ortodoxe. Fie că ştia, fie că nu ştia Cleopa despre aceste acte de apostazie, cert e că el le-a slujit mai marilor bisericii în strategia lor de a înşela masele să îi urmeze şi să le umple bisericile până la refuz, pe fondul necunoaşterii adevărului. Aşa se petrec lucrurile şi acum doar că deja începe a se testa disponibilitatea turmei de a primi ,,progresele dialogului’’ cu necredincioşii (gestul lui Corneanu, de ex.).

 

,,Părintele’’ Cleopa – „vârf de lance” împotriva „stilismului”

Multă vreme, părintele Cleopa a ascuns adevărul credinţei, ba, mai mult chiar, l-a renegat, punând mai presus decât orice ASCULTAREA faţă de Patriarhie, zis mai pe şleau, faţă de urâciunea pustiirii înstăpânită deja în locul cel sfânt al bisericii oficiale. Bietul părinte Cleopa, cu tot prestigiul lui de „teolog”, uita că se străduieşte să facă ascultare de o ierarhie aproape apostată, pe jumătate catolicizată (şi aducem în discuţie doar ortodoxia din Ardeal, ce are practici din ce în ce mai asemănătoare cu ale papistaşilor – în primul rând, prin greşeala groaznică a săvârşirii ,,botezului” prin stropire sau turnare, ceea ce este contrar Canoanelor!)2) , şcolită la Institutul Saint Serge din Paris (vezi aici ce cuib de erezii este acolo), ca să nu mai vorbim despre sinagoga Satanei din care fac parte aceste iude. Cu toate că el spunea că „nu există decât o singură Biserică; una, nu o mie” sau „cei ce s-au despărţit de Biserica Apostolească şi Sobornicească nu au mântuire”, totuşi el se depărtase de ceea ce propovăduia, prin faptul că aparţinea de o Biserică ce se întorsese cu faţa de la lumina Bisericii Răsăritului, şi de la învăţătura cea mântuitoare a Sfinţilor Părinţi. Pe vremea când părintele afirma că „eretici sunt catolicii; ei nu au Duh Sfânt, nu au Taine şi nu au mântuire”, ortodoxia oficială era deja o pradă râvnită, în care Biserica Apusului începuse să îşi înfigă colţii otrăviţi cu erezie, ascunşi sub momeala ecumenismului.

Nu putem acorda lui Cleopa circumstanţa atenuantă a neştiinţei de vreme ce a fost contemporan şi cu lepădarea Tradiţiei de la 1924, şi cu prigoana declanşată împotriva apărătorilor acesteia (la care a şi participat), şi cu serghianismul apostaţilor din BOR, şi cu ateismul şi prigoana declanşată de regimul de stat împotriva credincioşilor. Ni se pare extrem de dubios cum a reuşit Cleopa să stea aşa de liniştit şi nestingherit din partea autorităţilor comuniste şi încă într-una din mănăstirile cele mai vizitate de securiştii şi comuniştii de pe atunci, în vreme ce alţii putrezeau prin închisori pentru mărturisirea credinţei sau sufereau fel şi fel de scârbe.

Şi nu doar nouă ni se pare asta! Chiar şi pr.Iustin Pârvu de la Petru Vodă se îndoieşte de duhovnicia părintelui Cleopa pentru acelaşi motiv. Cităm din cartea Graţiei Lungu Constantineanu ,,Părintele Iustin Pârvu: Viaţa şi învăţăturile unui mărturisitor”, la paginile 146-147:

,,Părintele Cleopa este părintele Cleopa! Un mare duhovnic. Dar eu am pe suflet o sminteală pe care nu pot să o spun. Părintele Cleopa i-a umplut de mândrie pe activiştii comunişti. Veneau la el şi primeau binecuvântare. Toţi făceau cale bătută la el, să primească binecuvântări oficiale. Şi ei mergeau şi spuneau: Ei, m-a binecuvântat părintele Cleopa, înseamnă că e mare lucru de capul meu! Cu harul său, cu credinţa sa, cu numele său (sublinierea noastră: dacă ar fi fost reale), cred că el ar fi putut să-i facă pe mulţi activişti să se ruşineze de faptele lor, să se modifice, să fie mai umani. În vremurile alea era bine ca cineva să-i certe pe cei care în societate propovăduiau ateismul iar în particular veneau la părintele Cleopa să primească binecuvântare pentru faptele lor.În acelaşi timp părintele Cleopa a ţinut trează în mulţi creştini simpli rugăciunea şi credinţa. Pe mulţi oameni i-a ,,mâncat raiul” după ce l-au cunoscut pe părintele Cleopa.”

Acelaşi citat poate fi găsit şi în cartea ,,Părintele Iustin Pârvu şi morala unei vieţi câştigate” (Ed. Credinţa Strămoşească, 2005). Este evident amestecul şi confuzia din mintea celor care ştiu toate acestea despre Cleopa dar nu-şi dau seama că de fapt era un lup în piele de oaie şi nu ţinea trează nici o credinţă, ci a contribuia la adormirea conştiinţei ,,învăţăceilor” lui cărora le netezea drumul care ducea la un final mult mai urât, acela de a fi înghiţiţi poate chiar de iad.

Dar ,,Parintele Cleopa e părintele Cleopa!’’ într-adevăr. Un mit bine înfipt în creiere spălate şi de care nu ai voie să te legi! Noi însă suntem mai grei de cap şi preferăm să ne plecăm în faţa mărturisitorilor celor adevăraţi şi nu a lupilor în piele de oaie. Dacă ,,părintele” Cleopa a înţeles să le dea binecuvântare ateilor şi criminalilor”, prin alte părţi, în Rusia de pildă, Sfântul patriarh mucenic Tihon i-a dat anatemei pe bolşevici şi bolşevismul, a prevenit lumea să nu aibă de-a face în nici un fel cu ei, şi a plătit cu viaţa pentru aceasta. Asemenea lui au făcut mii de ierarhi şi preoţi, precum şi milioane de monahi şi de credincioşi în vremea bolşevicilor. Pr. Cleopa în schimb le dădea binecuvântare iar părintele Ioanichie Bălan îi scria cărţile şi convorbirile duhovniceşti cu ,,învăţăceii imaginari” mergând adesea cu manuscrisele către departamentul cultelor care trebuia să le revizuiască şi să le aprobe. Că doar nu vă închipuiţi că mitul Cleopa a răsărit aşa la întâmplare! E multă ştiinţă de marketing aplicată aici! Iar mitul odată creat, îşi are viaţa lui mai departe, întreţinută de urmaşii lui duhovniceşti întru dragostea faţă de minciună!

Mulţi se vor închina fiarei dar mulţi s-au închinat deja chipului fiarei. Cei care au primit comunismul şi bolşevismul şi cele ce-au urmat, care s-au supus acestor fiare antihristice şi au colaborat cu ele, care au pus mai presus secera şi ciocanul şi stele UE decât mântuirea dată de Hristos prin cruce, s-au închinat chipului fiarei şi s-au dat pe sine anatemei! Dacă pe unii ca aceştia cu care un creştin nu trebuie să aibă de-a face, mincinosul duhovnic Cleopa îi binecuvânta, iată că altfel petrecea un părinte cu viaţă sfântă, Ioan Iacob Hozevitul care ne prevenea cu privire la vătămarea dreptei credinţe care vine când facem prieteşug cu ereticii, cu masonii şi comuniştii.  Sfântul Ioan Iacob a preferat să plece din ţară decât să facă vreo ascultare sau să aibă vreo legătură cu ‚,roşiorul’’, tovarăşul cel năimit, perfect conştient fiind de faptul că:

iată, ţi-au gonit “Păstorul”
Şi oile s-au risipit,
Punând la “stână” roşiorul
Pe cel tovarăş ca “năimit”.     

,,Ortodoxia” ,,părintelui’’ Cleopa

Mai apoi, spre sfârşitul vieţii, cunoscând greutatea şi păgânătatea rătăcirii ecumeniste, nu a mustrat-o cu toată tăria în faţa celor ce şi-au lăsat minţile robite de ea, ci a folosit cuvinte care dau din loc în loc impresia că şi Biserica Ortodoxă, laolaltă cu cea catolică, trebuie să dea dovadă de ,,smerenie”, în vederea unirii. Dacă problema s-ar fi pus la nivel de individ care vrea să vină la credinţa adevărată, atunci smerenia era pe deplin justificată: acela îşi mărturisea rătăcirea şi o dădea anatemei, după care mărturisea venirea sa cu tot sufletul la Credinţa cea adevărată. Folosind însă această noţiune cu privire la ,,bisericile” ce caută să se unească, prin ecumenism, părintele Cleopa sugerează, subtil, că Biserica Ortodoxă ar trebui să se pocăiască de oarecare păcate sau lipsuri, ceea ce este o mare rătăcire, fiindcă Biserica, fiind Mireasa lui Hristos, este fără de prihană, şi aşa va rămâne până la sfârşitul veacurilor, indiferent câte suflete vor mai fi făcând parte dintr-însa.

Redăm mai jos un pasaj edificativ, în care am evidenţiat atât cuvintele dubioase, cât şi cele care nu numai că nu mustră ecumenismul, ci practic îndeamnă către el. Citatul este redat din culegerea făcută de părintele Ioanichie Bălan, intitulată Convorbiri Duhovniceşti II, apărut la Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990, pp. 461-462):

„ – Ce părere aveţi despre dialogurile de unire dintre cele două Biserici, Ortodoxă şi Romano-Catolică din zilele noastre?

– Unitatea creştină nu stă numai în dialogurile care se fac între Biserici de atâţia ani. Sunt bune şi dialogurile, sfătuirile, propunerile unora şi ale altora în problema unirii. Dar să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului care zice: ,,Fără de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15: 5) (…) După slaba mea putere de înţelegere cred că în această mare lucrare de unire a Bisericilor este mare nevoie de post, de rugăciune, şi mai ales de smerenie din toate părţile (…)’’

Cât de mult aduce partea asta cu „smerenia din toate părţile” cu indicaţiile ereticului Serghei Bulgakov care chema ortodocşii la smerenie: „…de dragul unităţii în rugăciune împreună cu ei (protestanţii, n.trad), Ortodoxia trebuie să se smerească, desigur, ca şi cum ar face-o din dragoste şi bunăvoinţă, de dragul ,,iconomiei” Bisericii, iar acest lucru poate fi îngăduit ca o jertfă din dragoste,  ca o absenţă a unui maximalism inexorabil  potrivit cuvintelor Sfântului Apostol Pavel ,,tuturor toate m-am făcut”.

De ce oare să se smerească drept credincioşii pentru a primi minciuna şi să nu se smerească ereticii şi să primească adevărul? Şi de ce sunt aşa de bune dialogurile, ba chiar ,,sfătuirile” şi ,,propunerile unora şi ale altora” de vreme ce Sfântul Apostol Pavel ne porunceşte ,,De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te’’. Va să zică nu dialog, nu sfătuire, nu propuneri, ci MUSTRARE, şi asta nu la infinit, ci doar o dată de două ori. Este limpede că atât Cleopa cât şi alţi ,,ortodocşi” şi eretici precum Serghei Bulgakov au fost animaţi de acelaşi duh ,,mâncător’’ de suflete.

Continuă astfel Cleopa ,,Toţi membrii Bisericii creştine trebuie să stăruiască în rugăciune către Prea Bunul Dumnezeu pentru unirea tuturor creştinilor (…) Aşadar, de nu vor ajunge Bisericile, Ortodoxă şi Catolică, la înţelegere în această privinţă [se referă la doctrina despre purcederea Duhului Sfânt, şi anume controversa în jurul formulei latine filioque], atunci nu se va putea face unirea. Într-adevăr, la oameni acest lucru este cu neputinţă, dar nu şi la Dumnezeu. De aceea am zis mai sus că este trebuinţă din partea celor două Biserici (care biserici, sunt mai multe? cum rămâne cu mărturisirea din Crez? „Într-una Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică”) de multă rugăciune şi post către Prea Înduratul Dumnezeu, ca să lumineze minţile celor ce le conduc, spre a putea ajunge la o înţelegere comună în această privinţă. Fie ca acelaşi Prea Sfânt Duh, pentru care nu se pot înţelege, să se îndure cu mila Sa prea mare şi să lumineze pe toţi care doresc unirea Bisericilor apostolice (odata ce au apostaziat catolicii nu mai sunt biserică apostolică , deoarece o condiţie sine qua non a succesiunii apostolice este păstrarea dreptei credinţe). Să le ajute Dumnezeu a afla calea cea mai bună şi mai sfântă în această privinţă, care ar aduce mare bucurie şi mare folos întregii Biserici a lui Hristos.” Nici nu sunt necesare prea multe comentarii la un text atât de limpede!

Căutaţi adevărul şi veţi vedea că părintele Cleopa s-a înşelat şi a smintit şi pe alţii – şi nu puţin – atât asupra „stiliştilor”, cât şi asupra dreptei credinţe. Stiliştii nu sunt „rătăciţi”, aşa cum îi numea el şi nici Cleopa nu e infailibil, ba chiar se clătina pe ici pe colo, în nişte puncte esenţiale, cu privire la dreapta credinţă. Nu trebuie să confundăm smerenia cu neştiinţa. Neştiinţa nu este o virtute, ci un păcat, vorbind, bineînţeles, de cele duhovniceşti. Atunci ne lăsăm şi pe noi rătăciţi şi suntem de două ori vinovaţi: întâi, pentru că ne-am călcat conştiinţa în picioare, atunci când ne striga să cugetăm dumnezeieşte, după cum au făcut-o sfinţii din toate veacurile; iar al doilea, pentru că nu i-am spus adevărul, în frica Domnului, celui ce ne abătea de la Adevăr.

 

,,Părintele”  Cleopa şi Taina Sfântului Botez:

 

‘Botezul prin stropire sau prin turnare este aprobat de Biserică numai cu iconomie, adică de nevoie. Că ce-ai face cu Bucovina şi Ardealul, unde se botează prin stropire şi prin turnare ? Mai rar reuşesc preoţii noştri undeva să facă Botez prin afundare în Ardeal. Este o tradiţie rămasă de la catolici.’

Ce să mai spunem? Pe lângă faptul că Biserica acceptă ,,tradiţii rămase de la catolici” într-o iconomie prost înţeleasă şi aplicată ca regulă, nu ca excepţie, te întrebi de ce ,,nu reuşesc” preoţii de acolo să facă Botez canonic şi de ce lumea de pe acolo nu se lasă botezată canonic. Şi de ce a devenit asta o regulă pe un teritoriu atât de mare al bisericii ortodoxe din România? Păi de ce? Oare pentru că BOR a acceptat în CMB tainele ereticilor şi a recunoscut în ,,biserica” catolică o ,,biserică soră’’? Oare nu a influenţat cu nimic şi ,,noua ecleziologie” acceptată la Balamand de BOR care se angaja să îşi formeze preoţii în spiritul noii ecleziologii? A îmbunătăţit cu ceva situaţia această ,,iconomie’’? S-au catehizat mai mulţi sau au venit mai mulţi la Ortodoxie? I-a ,,mâncat raiul” pe mai mulţi? Nu cumva s-a întâmplat fix pe dos? Din ce în ce mai multă lume nu-şi mai cunoaşte credinţa, şi nu se mai botează canonic, adică valid!  

Altundeva, părintele Cleopa (1998) arată că botezul catolic nu numai că nu e valid, ci, mai rău, e vătămător: „Care trece la catolici trebuie să primească botezul papistaş. Se face catolic dar îşi pierde sufletul”.  Aşa da, doar că nu e consecvent în această mărturie!

În alt loc însă, citim însă aici  la pagina 25

‚,Cu toate că botezul prin stropire şi turnare nu-i desăvârşit, este cu lipsă. Biserica îl primeşte cu iconomie, că este făcut în numele Preasfintei Treimi’’. Adică există şi un botez aşa, pe jumătate valid. Mai zice că ,,Dacă un catolic trece la ortodocşi, nu i se mai face botezul (exprimare ce implică faptul că a intervenit recent o schimbare în atitudinea Bisericii). În cadrul unei slujbe speciale el mărturiseşte în fata preotului, în biserică, lepădarea de ereziile şi greşelile catolice şi faptul că acceptă mărturisirea de credintă ortodoxă. Apoi este miruit cu sfîntul şi marele Mir şi i se citeşte dezlegarea rînduită. Dacă un ortodox trece la catolici, trebuie să primească botezul papistaş (va să zică ortodocşii recunosc tainele catolicilor, dar catolicii nu recunosc pe cele ale ortodocşilor). Se face catolic, dar îşi pierde sufletul. Cu catolicii încă nu am ajuns la unire (încă, adică vom ajunge la unire cu ei. Era la curent cu ştirile părinţelul!). Au cedat ei în favoarea noastră pînă acum vreo 13 puncte (oare?), dar mai sunt zece puncte mai importante care ne despart”. (Ne vorbeşte Părintele Cleopa, voL 9, Episcopia Romanului, 1999, pag. 127-128).

Se pare că cine s-a ocupat cu ,imaginea’ păr. Cleopa, a mai greşit pe ici pe colo şi s-a contrazis.

Dacă părintele Cleopa rămâne în duh cu mai marii lui apostaţi şi le ţine isonul, noi ştim de cine să ascultăm:

,,Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.”

 CANON 50

Dacă vreun Episcop, sau Presbiter nu va săvârşi trei afundări ale unei Taine, ci o afundare, care se dă întru Moartea Domnului, să se caterisească. Că nu a zis Domnul întru Moartea mea botezați. «Ci mergând, învățați pe toate neamurile, botezândui pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh»

TÂLCUIRE

Trei sunt prea de nevoie, şi cu adevărat cu totul neapărate la Taina sfântului Botez. Apă sfințită; Afundare în apă şi scoaterea întreite; şi chiemarea a câtetrele Ipostasurile cele mai presus de Dumnezei. În Canonul 49 cel mai de sus Dumnezeieştii Apostoli despre cele trei chemări au poruncit şi au învățat, care nume să zicem, şi cu ce rânduială. Iar întru acest al 8‐lea rânduiesc după urmare despre cele trei afundări şi scoateri din apă.

De vreme ce, precum am zis, sunt de nevoie  după cele ce chiar se zic de nevoie, şi întăritoare ale adevăratului şi dreptslăvitorului botez. Şi fără de acestea, nu numai nu se săvârşeşte botezul, ci cu totul nici poate a se numi botez. Căci dacă, vaptizo va să zică afund, din cele trei pogorâri în apă, adică din cele trei afundări, sau Vaptismata (adică afundări) şi Vaptisma adică botez se numeşte, şi nu de la altceva.

Dar să vedem şi ce anume rânduiesc Apostolii. Oricare Episcop, sau Presbiter întru o Taină a Botezului, nu va săvârşi trei afundări, ci o singură afundare numai, care s‐ar face ca şi când întru Moartea Domnului, să se caterisească.

 

 1)    Născut în anul 1912, părintele Cleopa a ţinut, până la vârsta de 12 ani, sărbătorile după vechiul calendar, alături de părinţii lui trupeşti. Din anii ’50 ai secolului trecut şi până astăzi, el continuă să smintească generaţii de oameni, cu sau fără studii teologice, ce îşi alimentează, din scrierile sale, ura şi atitudinea deloc ortodoxă faţă de Biserica Ortodoxă de Stil Vechi şi de credincioşii ei. Sursa : Revista traditia ortodoxa numarul 21 

2)  Sursa : Revista traditia ortodoxa numarul 21 


Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, bolsevici, comunisti, ecumenism, erezii, ortodoxie necenzurata și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

242 de răspunsuri la ,,Părintele Cleopa” – demascarea unui mit

 1. mirel zice:

  articolul e facut cu rabdare,iar eu aduc marturiile unor calugari de la sihastria care dezbateau viata pr cleopa si au aflat ca viata cleopei din carti era diferita de cea reala:colegul de sectie al cleopei asa numitul balan ioanichie a inlocuit numele unui sfant cu cuvantul:cleopa !! si asa facea sa para viata cleopei un fel de poveste care sa ia mintile copiilor care citesc fara sa cerceteze !! o intamplare ridicola este aceea ca a stat in bordei ascuns de autoritati..dar cel ce a stat ascuns de autoritati a fost chiar Sf Glicherie..la rapa lui Coroi..multi tineri s au dus la sihastria atrasi de faima umflata cu minciuni a cleopei,dar afland crudul adevar au luat o razna cu mintile…placuta minciuna este si cu dezgroparea cleopei care s a facut la 7 ani dorindu se canonizarea lui si pentru ca era stiut ca cleopul la propus pe daniel reiesea ca daniel e ucenic de sfint…dar la dezgropare groparii si au rupt parul din cap vazand ce era in groapa..mergeti la sihastria si intrebati iar daca cineva zice ca nu stie luati l de mana si puneti l sa jure pe icoana facatoare de minuni ca nu stie..acestea le spun nu ca sa ma creada cineva ba chiar sa nu ma creada ,iasa m a durut ca printre cei ce au luat o razna ametit de povestile 1001 de nopti cu cleopul a inebunit si a mai revenit intr un fel dupa cativa ani dar doar partial..

  • dan zice:

   Salut Mirel, Poti sa imi spui te rog numele carui Sfant a fost inlocuit cu cuvantul Cleopa?

  • Iulian zice:

   ptr @ mirel care a scris : „placuta minciuna este si cu dezgroparea cleopei care s a facut la 7 ani dorindu se canonizarea lui si pentru ca era stiut ca cleopul la propus pe daniel reiesea ca daniel e ucenic de sfint…dar la dezgropare groparii si au rupt parul din cap vazand ce era in groapa..mergeti la sihastria si intrebati iar daca cineva zice ca nu stie luati l de mana si puneti l sa jure pe icoana facatoare de minuni ca nu stie..”

   Prietene nu te supara ca iti spun eu la 7 ani de la moartea Parintelui Cleopa ca si alte 4-500 de persoane am fost acolo la parastasul parintelui si dau marturie ca nu a avut loc nici o dezgropare a Parintelui nici inainte nici dupa .
   Ceea ce sustii dumneata este o mare minciuna .
   Nu stiu de de unde ai scormonit asemenea tamenii si in ce scop , iti pot insa aminti ca in traditia Ortodoxa nu exista asa ceva , dezgroparea la 7 ani nu este canonica si cei de la manastirea Sihastria stiu bine asta .
   Morţii nu trebuie să se mai dezgroape pentru că a fost pecetluit mormântul la înmormântare. Majoritatea preoţilor pecetluiesc groapa mortului după ce acesta a fost lăsat în groapă, zicând formula de pecetluire: „Se pecetluieşte groapa adormitului robului lui Dumnezeu (N) până la a Doua Venirea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin” însemnând groapa în formă de cruce cu hârleţul pe fiecare latură a mormântului. Rostirea acestei formule nu-i mai dă dreptul nimănui să mai umble la acel mormânt, niciodată. Pecetea mormântului nu se strică, aşa cum nu a fost stricată pecetea mormântului Mântuitorului pusă de Pilat de nimeni şi nici de Invierea Sa. In al doilea rând, dezgroparea morţilor poate fi interpretată un gen de profanare a mormântului. Este un canon al Sfinţilor Părinţi care condamnă pe cei ce dezgroapă morţii sau profanează mormintele. Dacă ar fi fost bine să se dezgroape morţii s-ar fi trecut ca rânduială în cărţile de slujbă.
   Sa imi fie iertat insa cee-a ce a-ti facut voi cu parintele Glicherie prin dezgroparea lui a fost necanonic iar dpdv legal a fost profanarea a unui mormant .

   • cristti7 zice:

    Grosieru`, daca se pecetluieste mormantul si nu se mai dezgroapa nimeni niciodata, cum apar moastele de sfinti? Ies singure din mormant?

  • alina zice:

   Sfânta Evanghelie după Matei
   Capitolul 5
   „1. Văzând mulţimile, Iisus S-a suit în munte, şi aşezându-se, ucenicii Lui au venit la El.
   2. Şi deschizându-şi gura, îi învăţa zicând:
   33. Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: „Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale”.
   34. Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu,
   35. Nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat,
   36. Nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru.
   37. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.”

   Mai citeste Biblia, inainte sa-i pui pe cei necunascatori sa savarseasca acest pacat punand pe un frate al sau sa jure. Sau care este scopul vostru?
   Puneti sa ceara un lucru care nimeni nu-l va face daca stie aceste minime informatii din Noul Testament.
   Vorbiti de o dezgropare la 7 ani cand in religia asta un mormant este pecetluit…….
   ……………………..

  • Pąʍvo zice:

   Stilist prost si mincinos. Fa-ti mai bine inchinaciunile la Sf. Calendar !

 2. Ioan B zice:

  Andrei Andreicut ar fi dat enciclica in toata arhiepiscopia de Alba Iulia (acum ceva timp) prin care cerea preotilor sa boteze prin afundare. Aceasta nu pentru ca ar fi considerat (dez)botezul prin stropire ca fiind rau, ci pentru a nu pierde enoriasi, in favoarea adevaratei Biserici, cea de stil vechi, care practica botezul cel bun.

  • Iulian zice:

   Ioan B . ceea ce sustineti dv este o alta minciuna , cine v-a spus dv ca botezul in BOR se face prin stropire ca la papistasi ? Ati participat dv la asa ceva ? Eu am fost nas de botez pentru 2 copii si amandoi au fost botezati prin scufundare ca sa nu mai mentionez ca am participat si la botezul fiului meu si alte nenumarate botezuri. Pentru ca am mai vazut aceasta minciuna aruncata de catre BOSV dec catre un iererh de-al dv , am intrebat un prieten care este fotograf si filmeaza la nunti , botezuri ,cununii , zile aniversare si alte zile speciale , l-am intrebat daca in toata activitatea lui care este destul de vasta a vazut un botez facut in Biserica Ortodoxa Romana prin stropire, raspunsul a fost : „NU”.

   • marian zice:

    Dar in Ardeal nu se practica Botezul prin Stropire?
    Mai stiu si un staret de manastire care obisnuia sa boteze copiii bagandui odata cu picioarele,odata cu capul,si a treia oara iar cu picioarele. Acum nu se mai fac botezuri in manastiri.

 3. rugulaprins zice:

  Cumva articolul e scris de Danion Vasile ? Ca parca el pornise campania de mocirlire a parintelui Cleopa.

  • DanielP zice:

   Nu, articolul nu e scris de Danion Vasile. De fapt, citindu-l, ti-ai fi dat seama singur ca cel ce vorbeste in articol vorbeste din sanul Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din Romania. La ultimul recensamant, din cate stiu (si stim), d-l mentionat de tine era ortodox catolicizat, adica pe stil nou.

   Hristos a inviat!

  • Iulian zice:

   Danion Vasile este in primul rand un scriitor caruia ii place sa atite spiritele , scopul sau vadit este sa isi vanda cartile fiind si editor si de aceea insista pe subiectele „fierbinti” ale ortodoxiei . Ceea ce face domnia asa este pur marketing … cine are ochi de vazut poate sa vada … din subiectele de discutie pe care le starneste : yoga , calendar , masonerie , ecumenism , new age … toate astea sunt la moda acum .
   Ceea ce mi se pare mie ciudat este ca a fost acceptat de catre toti marii duhovnici ortodocsi romani pe care mai apoi i-a ponegrit , toti care au avut contacte cu el au avut de suferit inclusiv parintele Cleopa . In ultima vreme a avut cateva neintelegeri si cu parintele Iustin , pe parintele Calistrat de la Barnova l-a incaltat intr-o carte cu niste fraze pe care parintele Calistrat nici macar nu le-a rostit ( parintele vand de suferit pe urma ) .
   Ptr mine si pentru multi altii Danion este doar un agitator si atat .

 4. rugulaprins zice:

  Dar despre schismele si para-schismele voastre nu aveti nimic de comentat ? Sunt zeci de „Bisericute Ortodoxe de Stil Vechi” . Care este cea adevarata , daca fiecare se neaga una pe alta ?
  Rasar episcopi peste noapte care-si alcatuiesc formatiunile lor ortodox-schismatice.

  Daca nu exista Sinod, nu exista Biserica. Iar voi nu aveti Sinod. Fara Sinodalitate, fara succesiune apostolica nu sunteti nici un fel de Biserica.

  As putea sa merg si eu la Patriarhul Ierusalimului, sa fiu hirotonit episcop, si peste o luna sa vin in tara sa-mi fac Biserica aparte si schismatica. Ba si mai mult, sa o denumesc Biserica Ortodoxa Mai Adevarata decat cele Adevarate !!!

  Ce inselare, oameni buni !!

  Cate Biserici a lasat HRISTOS ? Nu Una ?! Ce spune Crezul ?
  Si atunci de ce sunt atatea biserici vechi calendariste ?
  Cum explicati ?

  • marin zice:

   Ba voi nu aveti sinod , ca episcopii vostrii filocatolici sunt toti ecumenisti ( adica partasi la erezia tuturor ereziilor) , si sunt urmasii „vrednici” ai celor care au facut politica PCR si au fost „unsi” fara exceptie cu acordul directiei pentru culte din securitate .
   Din cauza unor probleme de comunicare si politice , cat si a dezbinarii semanate de agentii apostati ai ortodoxiei oficiale , este adevarat ca biserica ortodoxa este scindata , dar numai dpdv administrativ , in Duh este una singura .

  • Siluan zice:

   Toti sfinti si hramurile se Tin pe calendarul iulian vechi, restul este proiect satanic si manipulare oamenilor prin, cleopa, iustin, arsenie. P. Etc,. Schimbarea calendarului este plan iezuitilor si cum spune ioan maximovici calendarul grigorian este a lui antihrist.

 5. marin zice:

  Articolul nu e scris de Danion Vasile , cu care dealtfel nu avem absolut nici o legatura .
  Singura parere fata de Danion este regretul ca a parasit calea ortodoxa pe care parea ca o imbratisase .

  • Stanca zice:

   Da, din pacate pentru unii ca Danion Vasile, gestul de a marturisi ca existe harul Sfintelor Taine in biserica in care exista erezia ecumenista este foarte grav. El cade sub anatema rostita de ROCOR impotriva ecumenismului care zice ca ,,Celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor când toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mântuire; prin urmare, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici mai-nainte-pomeniţi sau celor ce susţin, răspândesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, ANATEMA!”‘ el numarandu-se printre cei care ,,cu stiinta” spun ca… Pentru acesti oameni nu exista circumstante atenuante. Poate ca Dumnezeu se milostiveste de cei simpli, cu credinta si viata dreapta care se duc acolo in biserica eretica fara sa stie sau sa fie constienti de existenta ereziei insa, pentru cei care o fac cu bunastiinta, eu cred cu tarie ca Dumnezeu le va cere mare socoteala pentru ca prin gestul lor nu fac decat sa intareasca in biserica respectiva puterea ereziarhilor si sa le justifice actiunile de apostazie. Pentru argumentul adus de rugul aprins (ce pompos nume ales) as mai cita si din ecleziologia sustinuta de Sfantul Kiril al Cazanului:
   ,,…Tainele săvârşite de către serghianiştii care sunt hirotoniţi în mod canonic şi nu au interdicţia de a sluji ca preoţi, sunt fără îndoială Sfinte Taine mântuitoare pentru cei care le primesc cu credinţă, în simplitate, fără deliberări şi îndoieli cu privire la validitatea lor, şi care nu suspectează nimic incorect la caracterul serghianist al Bisericii. Dar în acelaşi timp, ele slujesc pentru judecata şi osândirea chiar a celor care le săvârşesc şi a celor care se împărtăşesc de ele înţelegând bine neadevărul pe care se întemeiază serghianismul, şi prin lipsa lor de împotrivire dau dovadă de o nepăsare aducătoare de moarte faţă de felul în care este maimuţărită Biserica. Pentru aceasta este esenţial pentru un episcop (cu adevărat) ortodox să se reţină de la comuniunea de rugăciune cu serghianiştii. Acelaşi lucru este de mare importanţă şi pentru mirenii care au o atitudine conştientă cu privire la toate amănuntele vieţii bisericeşti…”

   Aceleasi lucruri le-am putem spune si despre tainele ecumenistilor. Oricum, biserica ortodoxa oficiala de la noi si din alte parti e si serghianista si ecumenista. Mai mult, sa luam in considerare faptul ca de cand vorbea Sfantul Kiril si pana astazi s-au facut progrese mari inspre apostazie iar ecleziologia potrivita trebuie sa fie chiar mai drastica decat atat. Azi nu mai e loc de iconomie cu privire la eretici! Azi e potrivita scumpatatea pentru ca altfel se risca inducerea in eroare a credinciosilor cu adevarat ortodocsi dar care sunt simpli cu mintea. Unul dintre motivele de separare intre sinoadele traditionaliste se refera la aceasta aplicare a iconomiei sau a scumpatatii. Este firesc sa fie asa, si e firesc sa existe schisme de vreme ce cernerea se face de mult timp deja si se face din motive din ce in ce mai fine duhovniceste. Ce folos bisericii oficiale ca e unita daca e unita in rau si merge spre pierzare?

   • Iulian zice:

    @Stanca says: „Oricum, biserica ortodoxa oficiala de la noi si din alte parti e si serghianista si ecumenista. Azi e potrivita scumpatatea pentru ca altfel se risca inducerea in eroare a credinciosilor cu adevarat ortodocsi dar care sunt simpli cu mintea.”

    Ecumenismul este molima ortodoxiei astazi sia sta nu se intampla numai la noi din cate stiu eu si BOSV are mici probleme in legatura cu ecumenismul .
    Ce va face sa credeti ca si noi credinciosii ortodocsi simpli din BOR imbratisam acest curent ?

    Am ales sa luptam in interior nu sa parasim Biserica lui Hristos pentru ca nu stiu ce Ierarh este ecumenist si mason

    Stiti care este reactia unui „adevarat ortodox simplu cu mintea ” ( expresia dv ) daca vede o slujba impreuna cu pasistasii sau cu ereticii savarsita in biserica la care merg pleaca de la slujba si se duc la o alta biserica ortodoxa din alta parohie si participa acolo la Sf Liturghie savarsita fara eretici … cat timp pierde pe drum 5-10 minute maxim.
    Asta consider ca este reactia unui credincios simplu in fata ereziei ecumensite , ierarhul nu are ce sa faca nu ma poate impiedica sa plec de la o slujba savarsita cu papistasii si ecumenstii si sunt curios sa vad ce face atunci cand se va trezi cu biserica goala … ii mai aduce la Sf. Liturghie ?! .
    Deci vedeti dv nu reactia unui ortodox simplu din BOR nu este sa treaca la alta biserica .. ci alege sa lupte acolo in interior.

  • Pavel zice:

   Cine esti tu măi, jivino, să te iei de părintele Cleopa ? Ai avut tu nevoința lui ? Tu ești un nimeni neștiut, panicat de „sfantul tau calendar” si ai ajuns bezmetic să te iei de plăcuții Lui Dumnezeu. Și eu sunt pe vechi, dar nu fac dogmă din calendar ! Una e menologhionul Bisericii și altceva fobia calendarului !

   • marin zice:

    exact cu am mai spus , catolicismul vostru e vizibil , fanatici inchizitori ! limbajul vostru violent , noianul de jigniri demonstreaza din plin ce buni ” ortodocsi ” sunteti ! Acum , la spam cu voi !

 6. nikolai zice:

  Ar trebui clarificata problema ecleziologica a puzderiei de sinoade traditionaliste,cel putin in semn de consideratie fata de credinciosii sinceri care sunt in cautarea adevarului, se stie ca si pe vremea sf Vasile cel Mare existau mai multe sinoade fara comuniune intre ele,o situatie aproape asemanatoare cu cea de azi despre care oficialii nu prea binevioesc sa deschida subiectul.E intradevar trist (s-a profetit despre lepadarea de credinta),dar mai trista e caderea a doua a Constantinopolului (ortodoxiei „canonice”) in megaerezia ecumenismului care e varianta „bisericeasca ” a masoneriei. Pt. cel ce a scris comentariul de mai sus: din cate se vede esti „oficial”si ai pus bine intrebarea dar nu uita ca daca Arie e inceputul eresurilor,ecumenismul e pecetluirea a toate eresurile, cununa lor, in cazanul ecumenismului colcaie toate ereziile si paganismele la un loc impreuna cu „ortodocsii” oficiali care sunt egali cu toti ereticii. Daca vrei sa te mantuiesti iesi din cardasia cu ereticii ,nu spun sf parinti ca vai de cel ce incheie vreo intelegere cu ei ?Daca esti adeptul comuniunii cu „ortodocsii” ecumenisti atunci reiese logic faptul ca poti fi in comuniune cu orice eretic devreme ce si unii si altii sunt eretici.Fugi frate,fugi cat te tin picioarele de impartasirea cu cele de neimpartasit (impartasania ereticilor-hrana dracilor),fugi de comuniunea cu ereticii masonicoecumenisti!In orice caz bor nu mai e biserica lui Hristos ci s-a transformat in sinagoga masonica.Ecumenismul si neocalendarismul sunt frati gemeni nascuti din pantecele masoneriei,cele doua fete ale aceleiasi monede care se cheama APOSTAZIA. Cei ce se simt confortabil in comuniunea cu cei mai mari eretici din istorie, ecumenistii, cu buna stiinta stau in comuniune cu ei, nu au sanse de mantuire fiind sub blestemul bisericii, in biserica niciodata nu a fost loc pt eretici ci doar pt pacatosi. Asadar mare prudenta ca nu care cumva sa ne prinda moartea imbratisati cu ereticii. Nu exista nici o justificare pt erezie si pt comuniunea cu ei indiferent cat ai cauta prin sf parinti si canoanele bisericii.

  • rugulaprins zice:

   Adeseori ma gandesc la lucrurile neplacute ce se intampla in Ortodoxie si-mi zic: Sa ies din Biserica ? Cum adica sa ies ? Prin alta scindare, prin alta schisma ? Oare nu s-a vazut ce iesit dupa schisma apusenilor si dupa reformele apusenilor ? Infailibilitate si mii de culte (secte).

   Biserica Ortodoxa exista de 2000 ani si nu va cadea niciodata.
   Sfintenia Bisericii nu sta in ierarhie ci in cel ce conduce Biserica, in HRISTOS, intemeitorul ei.
   „…precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui MÂNTUITOR şi este. ” (Efeseni 5-23)
   Biserica este UNA, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca …si Sfant este Capul Ei.

   Hristos fiind capul Bisericii, Biserica nu are cum sa cada, chiar si cu multi putrezi intre ierarhii Bisericii.
   Iar cei ce parasesc CORABIA (BISERICA) si sar in valuri, chiar daca isi vor face „barcute, plute” (schisme) se afla in afara Bisericii, caci Biserica este UNA singura si vor pieri.

   Daca ierarhii au devenit filocatolici este pentru ochiul lor avid dupa bani si avutii, nu din dorinta de a impleti rugaciunea si de a schimba randuielile Bisericii Ortodoxe.

   Biserica Ortodoxa e una Singura si nu poate cadea niciodata. Gresesc unii Episcopi (foarte multi), dar Hristos nu greseste !

   „Ci Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi; Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari;
   Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ” (I Corinteni 1 -27,28)

   ” Ca nici un trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. ” (I Corinteni 1 -29)

   Oameni buni ! Si pe mine ma mahnesc asocierile cu papistasii, intrunirile ecumeniste si blasfemiatoare, a rituarilor pagane ce au loc acolo, dar Biserica Ortodoxa ramane mama mea, si sunt absolut convins ca peste ani se vor ridica si Episcopi vrednici si drepti intru Hristos, care vor da marturia cea buna.

   Poate unii nu au inca curajul marturisirii, dar Hristos ii va intari cand va fi nevoie de marturia lor.
   Oare Sf Apostol Petru nu s-a lepadat , pt ca apoi sa se caiasca ?

   Dumnezeu ingaduie multe lucruri de care noi nu stim, si pentru care nu-I putem cere socoteala.

   Cert este un lucru, toate tulburarile acestea se produc din pricina pacatelor noastre ale tuturor, mai ales din cauza mandriilor noastre.

   (P.S. Mai multe adevaruri, nici un adevar)

   • marin zice:

    Tot ce ai spus tu este adevarat , sunt perfect de acord cu tine , Biserica este Una , numai ca nu este aceea in care te afli tu , care a apostaziat de mult .
    „Oare Sf Apostol Petru nu s-a lepadat , pt ca apoi sa se caiasca ?”
    Cand s-a lepadat Sfantul Petru , nu venise inca Duhul Sfant in Biserica ; intr-o interpretare oarecum extrema , inseamna ca este in regula sa ne lepadam , sau ce sa inteleg ???
    Caci dupa aia putem oricand sa ne pocaim ???
    „sunt absolut convins ca peste ani se vor ridica si Episcopi vrednici si drepti intru Hristos, care vor da marturia cea buna.”- Din erezie nu se naste niciodata ortodoxia , ci numai alte erezii !!!
    „Si pe mine ma mahnesc asocierile cu papistasii, intrunirile ecumeniste si blasfemiatoare, a rituarilor pagane ce au loc acolo, dar Biserica Ortodoxa ramane mama mea” Niciodata Biserica Ortodoxa nu a practicat asa ceva , ci numai ereticii .
    Ai face bine sa cauti Biserica acolo unde este , nu acolo unde au invins ereziile .
    „Biserica Ortodoxa exista de 2000 ani si nu va cadea niciodata.”
    Asa este , insa „world orthodoxy” nu mai este ortodoxie demult , facandu-se partasa celei mai mari din toate ereziile , ecumenismul .
    Biserica Ortodoxa a ramas acolo unde nu se propovaduieste ecumenismul .

   • Iulian zice:

    marin says: „Ai face bine sa cauti Biserica acolo unde este , nu acolo unde au invins ereziile .”
    Marin in viziunea ta ar trebui ca „rugulaprins” sa treaca de la BOR la BOSV … 🙂 , dar ce te faci ca acolo trebuie sa repete botezul cazand in erezie … adica sa dea din erezia ecumenista (in care oricum nu se afla el, ci unii ierarhi ai BOR ) intr-o erezie personala ( prin re-botezare ) nu ti se pare un pic deplasat in ceea ce sustii ?!

 7. nikolai zice:

  mii de felicitari pt necenzurarea comentariilor,mi se pare corect ca cei ce scriu comentarii „incomode”sa fie combatuti nu cenzurati si pt folosul altora cu idei asemanatoare.Doamne ajuta!

 8. rugulaprins zice:

  @Marin

  Afirmi niste lucruri foarte indraznete. Vrei sa spui ca toti crestinii ortodocsi, din ultimele 8-9 decenii trebuie sa se boteze inca o data ? Botezul lor nu e valid ?
  Toti au trait necununati, si deci au fost curvari ? In concluzie, copii ortodocsi romani sunt niste pagani care n-au cunoscut crestinismul ? Toate Bisericile Ortodoxe din Romania sunt capiste idolesti ? Toata Biserica Ortodoxa (cu ierarhi si crestini laolalta) a apostaziat ? Toti monahii si monahiile au pecetea iadului asupra lor, si toata truda lor e in zadar ?

  Te afli intr-o mare greseala / inselare. Biserica nu a apostaziat, ci doar unii ierarhi au apostaziat (sunt destui ierarhi care desi nu au puterea de a marturisi se afla intru Dreapta Credinta)
  Ierarhul care cade in erezie, cade numai el singur , nu Biserica …care este Sfanta si fara de greseala, caci Sfant este Cel care o conduce, HRISTOS IISUS.

  Indiferent de ce fac unii ierarhi, o fac in numele lor si nu in numele meu, pt ca nu mi-au cerut mie parerea. Din moment ce eu nu am fost de acord cu slujba ecumenista, nu inseamna ca am participat (exclud ideea „comuniunii” prin ierarhul care a fost prezent la slujba ecumenist-draceasca. Daca un ierarh a innebunit inseamna ca nebunia lui se transmite si la mine ? Daca vecinii mei au luat-o razna, inseamna ca si familia mea sa pateasca la fel ? )

  Indiferent de ce au discutat ierarhii, pe unde au discutat ….dogmele nu s-au schimbat. Nu s-a impus nimic. Nici in parohii, nici preotilor sa savarseasca ceva impotriva Ortodoxiei.

  Cu toate intrunirile lor, crestinii de rand isi pastreaza credinta (si nu vreau sa aud aici invocandu-se calendarul …care nu este o dogma. De ex: daca as fi pe o insula sau in pustie, cum as putea sa tin calendarul daca singura mea preocupare este postul si rugaciunea ?. )

  Daca un madular sufera, toata Biserica sufera, dar nu cade.
  Daca unui om i se imblonaveste un picior sau o mana, si el traieste …asta inseamna ca el nu moare (cade), ci e VIU.
  Daca unui om i se imblonaveste o mana, nu o taie imediat, ci incearca sa o faca sanatoasa si sa fie iarasi bine.

  Mare atentie mare! Ca nu cumva dintr-un avant necugetat sa osandim si apoi sa regretam pripeala cu care am judecat.

  • Stanca zice:

   Ce-o fi asa de greu de crezut ca in biserica apostata nu sunt Sfinte Taine? Si de unde pana unde demersul de jos in sus? Aceleasi intrebari le putem pune si in ce priveste pe catolici, pe protestanti si alti eretici de toate felurile. Sunt ei curvari? Sunt ei nebotezati? Nici nu intereseaza! Important e pentru noi ca stim ca Sfinte Taine sunt doar in Biserica cea adevarata! Lasati avertismentele si duceti-va pe site-uri mai cuminti daca nu suportati adevarul. Mai catehizati-va in ce priveste ecleziologia, mai cititi si in Sfanta Scriptura despre marea apostazie profetita pentru vremurile din urma si mai ales, vorbiti pe subiect. In acest context era vorba despre Cleopa si minciunile lui.

   • Psalmul 50 zice:

    @Stanca

    Am priceput gandurile tale, care ar fi cumva din categoria:
    „De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ” (Tit 3, 10)
    Si daca tot sunt eretic, voi iesi eu singur de pe acest site. Nici Mantuitorul Hristos n-a ramas unde nu a fost dorit.

    1. fac uz de invatatura Sfântului Vasile cel Mare, care spune ne povatuieste sa fim intelepti precum albina, care merge din floare in floare, dar nu i-a decat polenul si ocoleste otrava.
    2. n-am auzit pe nimeni din cei ce au comentat pe acest subiect, ca si-ar dori sa fie anatema de la Hristos, ca si ei sa ajunga sa guste din dulceata Harului, si astfel sa aibe ochii cei duhovnicesti larg deschisi.
    3. nimeni nu poate sustine ca Dumnezeu n-ar putea mantui si pe eretici (desi eretic inseamna DESPARTIT de DUMNEZEU), asa ca sa nu ne facem noi judecatori, atata timp cat suntem doar niste umbre cu mici scanteieri de credinta.
    4. In „Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel” la capitolul 4 vers.7 , Sf Apostol Pavel ne indeamna : ” ….deprinde-te cu DREAPTA CREDINTA” , iar mai apoi la versetul 8 spune : „dreapta credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină.”
    Si in cele din urma versetul 10 : „Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul TUTUROR OAMENILOR, MAI ALES AL CREDINCIOSILOR”

    Sa nu credeti c-am trunchiat din epistola Sf Apostol ca sa-mi demonstrez eu punctul de vedere. Nu am de demonstrat nimic, nu tin partea nimanui, nici a ortodocsilor de stil vechi, nici a celor de stil nou, nici a papistasilor, nici a ereticilor / sectelor / paganilor, nici a nici unui cult din lumea asta

    a. Nu sunt ecumenist, nici filocatolic ! …desi multi imi vor spune : – Dar ce ai facut tu impotriva ecumenismului ? Arata-ne ceva palpabil.
    b. Nu sunt fanatic! …desi in mine se repeta la nesfarsit sintagma : Ortodoxie sau Moarte
    c. Nu sunt pentru ghiveci la rugaciune: ba dimpotriva imi prieste singuratatea si linistea psalmilor
    d. Nu am documente microcipate, si nu voi accepta sub nici o forma de santaj pe cele ce vor veni.
    e. In ciuda tuturor tulburarilor ce agita Biserica Ortodoxa, nu ma voi abate nici o extrema, nici spre dreapta ..nici spre stanga, ascultand doar de doi mari duhovnici: Sfanta Simplitate si Smerita Smerenie.

    Acesta este ultimul meu mesaj pe site. Sa ma iertati ca m-am abatut de la subiectul principal : parintele Cleopa, de la care am luat ceea ce mi-a fost de folos, iar ce nu a a fost ziditor nu am luat.

    Vom vedea fiecare din noi, unde ne-om aseza: la bine sau la rau.
    Trei mari duhovnici ne pot mantui: Dreapta Credinta, Smerita Smerenie si Sfanta Simplitate.

    (despre ne-ortodocsi nu am eu dreptul sa ma pronunt, daca se vor mantui sau nu)

    Si as vrea sa inchei , nu cu : „Dumnezeu sa va/ne lumineze” pentru ca multi sunt luminati …dar ce folos daca nu se impotrivesc.
    Ci voi incheia cu: ” Dumnezeu sa ne ajute sa lepadam incapatanarea, mandria si ochiul viclean”

    Doamne ajuta.

   • Psalmul 50 zice:

    iertati-mi va rog greselile din text, am scris la repezeala. Sper insa sa intelegeti ce am vrut sa spun:

    Rectific insa pasajele:
    – n-am auzit pe nimeni din cei ce au comentat pe acest subiect, ca si-ar dori sa fie anatema de la Hristos; ca astfel CEILALTI sa ajunga sa guste din dulceata Harului, si astfel sa aibe ochii cei duhovnicesti larg deschisi.

    – Si as vrea sa inchei , nu cu : “Dumnezeu sa va/ne lumineze” pentru ca multi sunt luminati …dar ce folos daca SE impotrivesc.

   • marin zice:

    Si daca tot sunt eretic, voi iesi eu singur de pe acest site. Nici Mantuitorul Hristos n-a ramas unde nu a fost dorit.
    Nu crezi ca aceasta comparatie este cel putin fortata ?

   • marin zice:

    1. fac uz de invatatura Sfântului Vasile cel Mare, care spune ne povatuieste sa fim intelepti precum albina, care merge din floare in floare, dar nu i-a decat polenul si ocoleste otrava.
    Asta este un lucru bun , insa atunci cand gasesti otrava (erezia) , daca iti pasa intr-adevar de ceilalti crestini , trebuie sa-i atentionezi asupra otravii pierzatoare de suflete .

 9. marin zice:

  Dupa logica asta , a majoritatii , si ereticilor le este foarte usor sa isi justifice ereziile .
  De exemplu , monofizitii eretici , care sunt majoritari in Armenia de exemplu , pot sa spuna la fel : cum , noi atat amar de oameni nu mai avem botez si traim in curvie ???
  Raspunsul , desi poate nu le va fi pe plac , este ca nu mai au parte de harul Dumnezeiesc , odata cu caderea lor in erezie .
  La fel si catolicii , si tot noianul de alti eretici , care numeric sunt mult mai multi decat ortodocsii . Criteriul numeric nu este de luat in calcul in problemele de credinta , ci numai criteriile ce se refera strict la credinta .
  „Daca un madular sufera, toata Biserica sufera, dar nu cade.” Daca madularul sufera , inseamna ca sufera pentru pacatele si patimile sale ; atentie insa , daca se face partas ereziei , fie prin aderare fie prin sprijinirea ereticilor , NU MAI ESTE IN BISERICA !!!

  • daniela zice:

   insusi iisus a spus sa mergem ,,cu dreapta credinta,,in limba greaca se traduce asa.dreapta credinta=ortodoxis.deci daca iisus hristos a spus sa mergem cu dreapta credinta ,adica cu ortodoxia noi asa facem ca doar a spus hristos si cu asta nu te joci, ca stia ca vor fi si dezbinari ,doar de aceea se cerne sita(vezi apocalipsa)

 10. nikolai zice:

  Catre rugul aprins: cum se poate numi pe sine o biserica ortodoxa avand ierarhie eretica?Cum poate o biserica sa fie dreptslavitoare avand ca nou crez charta oecumenica?Prin ceea ce afirmi mai sus dai de inteles ca si papistasii ar fi in biserica pt ca nu e biserica a ierarhilor eretici ci a lui Hristos.Deci cum a fost posibil sa cada aproape toata Europa in erezie si nu e posibil acum sa cada din biserica celelalte patriarhate ecumeniste?prin simplu compromis care il faci cantand „intru multi ani stapane” ierarhilor inainte mergatori si apostoli ai lui antihrist denota faptul ca ai un alt stapan si impreunamergator decat Hristos ,ierarhii tai propovaduiesc un altfel de hristos, ecumenist, scindat si ramificat prezent pana si in „tainele” ereticilor si chiar turtele blagoslovite de papa si tu zici ca daca te departezi de o asemenea „ierarhie” cazi in afara bisericii !?Toate argumentele tale de mai sus nu sunt decat pure argumente logice si teoretice. Vino cu argumente din sfintii parinti, sf scriptura si canoane ca nu trebuie sa ne indepartam de sinoadele care cu capul descoperit propovaduiesc pe antihrist pt ca atunci am fi in afara bisericii care nu e a lor ci a lui Hristos.Vezi ca sf. Maxim Marturisitorul nu ere asa de interesat de canonicitatea bisericii ci de marturisirea de credinta.Spui ca nu s-a scimbat nimic din cult in biserica oficiala dar atunci cum iti explici ca nici nu pomenesc de sinodiconul ortodoxiei pt a nu se autoanatemiza?Cum iti explici cenzura cultului si disparitia a strofe intregi din prohod, cum iti explici modificarea troparelor,catavasiilor, stihirilor etc, etc,noua biblie ecumenica din care o sa citesti in curand ,deci o sa citesti poporului o evanghelie cu text modificat,daca ecumenistii mai au sfintii in calendare o fac doar de forma pt a duce la deruta ca ei nu mai cinstesc demult invataturile lor ci se folosesc de noua teologie eretica postpatristica…directia oficialilor e tot la vale si nu se vede din pacate vreun semn de pocainta si intoarcere,cat despre ierarhii dreptslavitori care or sa apara dupa cum speri, poti dormi linistit ca au ei grija masonii ca dupa studiile facute prin institutele ecumeniste din occident sa-i initiese in tainele secrete ale lor.Puterea executiva o are totusi poporul cel dreptcredincios care are datoria sa spuna nu, dar se baga de seama ca au fost indobitociti de sistem exact cum scrie in protocoale,au fost indoctrinati ca e pacat sa judeci pe altii,si trebuie sa fi ascultator, cu alte cuvinte nu stiu sa faca diferenta dintre pacatele personale ale cuiva si erezie.Traditionalistii nu au nimic cu pacatele personale ale nimanui dar cand e vorba de erezie neaparat trebuie sa figim de asamenea ierarhi dupa intaia si a doua mustrare pt ca altfel ii incurajam ca sunt pe drumul cel bun.Daca vrei si alte raspunsuri suplimentare poti sa citesti scrisoarea staretului Sava de la Esfigmenou si interviul cu par Steven Allen de pe Traditia ortodoxa wordpress.com. E adevarat ca situatia bisericii traditionale e jalnica din cauza ca au fost puternic infiltrati de masoni si agenti KGB ,masoneria lupta sa distruga ortodoxia complet,iar cand o sa reuseasca o sa vina a doua judecata ca asa e profetit. Faptul ca „stilistii” sunt intr-o situatie jalnica fata de ceea ce a fost ROCOR-ul de altadata care a dat lumii sfinti ca sf Ioan Maximovici,Serafim Rose, sf Filaret…nu te justifica pe tine sa stai confortabil in comuniunea cu ereticii inchipuindu-ti ca te afli in biserica lui Hristos printre ei.Ar mai fi cazut apusul daca poporul nu er fi stat in comuniunea cu ierarhii lor eretici pt a nu face schisma si sa pice din biserica?Ar mai fi fost rasaritul ortodox daca nu ar fi rupt comuniunea cu ereticii apuseni de dragul unitatii?Biserica nu sta in numarul de credinciosi ci in dreapta credinta,a fost intotdeauna in inferioritate numerica fata de ceilalti,dupa cum se stie doar ramasita se va mantui,nu e biserica acolo unde e minciuna sau o pseudoortodoxie ci acolo unde e plinatatea credintei.Si eu am cativa ani buni de manastire petrecuti in bor si stiu ce inseamna un triod vechi si unul „nou”,e o oarecare diferenta,ce zice sf Ioan Hrisostom? Cel ce va modifica catusi de putin chipul regelui de pe moneda nu mai are o moneda adevarata ci falsa,asa si cu oficialii nu mai sunt adevarati ci falsi,nu e har de luat si nici de dat din mainile lor.Daca esti tare in cerbice ti-as recomanda sa scrii comentarii pe site-ul razboinicilor mincinisi impotriva Cuvantului sau sa te consulti cu asazisul teolog Mihai Valica, de la prima vedere arata a fi latinocugetator avand doar vesminte ortodoxe si barba rasa la fel ca popii papei. Stiu ca vorbesc dur lovind direct in moalele capului dar in ziua de azi cand ereticii isi inalta cornul nu se cuvine a vorbi mieros cu ei . Etot una ereticul cu cel ce sta cu buna stiinta in comuniune cu el chiar daca se numeste pe sine pravoslavnic,tot din ceata ereticilor face parte

  • Stanca zice:

   As adauga si eu din ce mai stiu: Sfintele Scripturi au fost deja falsificate iar in BOR nu mai circula acum nici o biblie care sa fie tradusa dupa Septuaginta, cu exceptia celei de la 1918.

   Apoi, despre fragmentarea ,,stilistilor” trebuie sa adaug ca la ea contribuie faptul ca toate sinoadele traditionaliste sunt luptate in fel si chip. Daca luam aminte la caderea ROCOR, pe care cei iubitori de minciuna o numesc ,,intoarcerea ei la sanul bisericii mama”, vedem cat de mult si consecvent s-a lucrat impotriva ei, prin infiltrare, schimbarea treptata a mentalitatilor. Cu cata rabdare s-a lucrat an de an, vreme de doua generatii si mai bine, la caderea ei! Tot asa sunt duse lupte si impotriva celorlalte sinoade traditionale din care au mai cazut si vor mai cadea. Tocmai de aceea astazi, mai mult ca oricand, trebuie sa cautam sa aflam unde este Biserica cea adevarata! Iar acolo unde este Ea, sigur se duc lupte dure. In biserica oficiala am senzatia ca nu se mai duc lupte deloc. Cine si ce sa ii mai lupte de vreme ce deja s-au asezat pe calea ce duce la pierzare? Doar din cand in cand mai sunt treziti din somnul dulce de unul sau altul dintre ,,stilisti” care indrazneste sa le vorbeasca despre adevar! Si tocmai pe acela il urasc de moarte si tabara pe el si-l fac in toate felurile! Si mai mult, sunt unii care misuna peste tot, inclusiv pe net, care tocmai asta fac: izoleaza pe oricine spune ceva din ce nu trebuie stiut sau il improasca cu minciuni si acuzatii, sau contrafac adevarul in fel si chip dandu-i o noua talcuire, cum fac razboinicii cu Serafim Rose, Ioan Maximovici samd. Vad ca totusi nu pot sa confiste mesajul Sfantului Mitropolit Filaret si din cauza asta tac malc cu privire la persoana lui.

   • nikolai zice:

    Dezbina si stapaneste e sloganul masoneriei ,aici e o mare tehnica ,oficialii au unitatea intru minciuna iar iar cu traditionalistii se duce o lupta de moarte prin dezbinare si infiltrarea masonilor dupa cum vedem ca s-a intamplat in fostul sinod de Milano unde toti „ierarhii” de acolo sunt masoni ,actualmente uniti cu mitropolia Basarabiei iar printre ei si fostul staret de la Poiana Marului homosexual declarat care acum e „episcop” ,deci mai nou in comuniune cu bor http://img88.imageshack.us/img88/6962/82642729pd8.jpg CEI CARE NU STIATI DATI CLIC PE POZA SI SALVATI-O

   • Stanca! Te vad ca fiind o persoana transanta, directa. Intrebare: parintele Nichita Pascan ce trebuie sa faca acum, sa se reboteze ? …. cat a fost in BOR a fost sau nu duhovnic ? ….a fost sau nu calugar ? ….a fost sau nu protosinghel ? …. sau poate a fost doar un mirean pagan care „spovedea” preoti si mireni pagani . Spune, te rog, Stanca EXACT cum vezi tu lucrurile. Multumesc!

   • marin zice:

    Evident ca daca ar fi considerat ca in BOR mai este har , ar fi ramas acolo .

   • marin zice:

    @ ortodox stil nou
    Voi raspunde eu la intrebarile tale adresate Stancai , pana una alta .
    „Intrebare: parintele Nichita Pascan ce trebuie sa faca acum, sa se reboteze ?”
    Daca parintele Nichita nu a fost botezat canonic , ortodox , prin cele trei afundari canonice (vezi can. 50 apostolic ) , sigur a fost botezat , atat el cat si maicutele care l-au urmat .
    Daca avut afundarile canonice , atunci au fost primiti la ortodoxie prin mirungere .
    „cat a fost in BOR a fost sau nu duhovnic ? ….a fost sau nu calugar ? ….a fost sau nu protosinghel ? …. sau poate a fost doar un mirean pagan care “spovedea” preoti si mireni pagani .”
    In mod evident nu a fost pagan , insa a fost in erezie si in schisma fata de ortodoxie atat timp cat a stat in biserica oficiala comunisto-serghianista .

  • Nikolai

   Spui ca ai cativa ani buni petrecuti in manastire in BOR. Ce a urmat apoi ? Ai iesit din BOR ?
   Ai venit la stilul vechi ?
   Si daca ai venit …te-ai botezat a doua oara ? Ai intrat in monahismul pe stilul vechi cu o alta tundere in monahism ?
   A fost sau nu valida calugaria ta din BOR ?

   Astept raspunsurile. Multumesc.

   • nikolai zice:

    nu m-am calugarit in bor ci doar am fost simplu vietuitor intr-un schit vreon 4 ani,deci nu prea mult si am refuzat sa ma duc la scoala pt a ma preoti ceea ce nu regret, acum sunt om simplu cu copii si sunt stabilit in strainatate,mai multe amanunte nu pot da decat ca am vb cu ips Philarette Motte din Paris sa ne primeasca, deci nu suntem din BOSV,asteptam ca BOSV sa-si clarifice pozitia fata de erezia kiprianista si serghianism,deci daca ei o sa renunte la acestea desigur ca o sa intram in comuniune cu ei pt ca avem nevoie de preot in limba noastra pana atunci…..

   • marin zice:

    BOSV nu este serghianista in intregime , mai bine spus sunt cativa care isi pun poate exagerat nadejdea in unele institutii ale statului , in loc sa isi puna nadejdea in intregime la Dumnezeu .
    Oricum , daca nu ar fi fost BOSV , nu s-ar fi auzit nimic despre serghianism in Romania ,caci oficialii tac malc despre aceasta problema .
    Spre exemplificare se poate accesa urmatorul link http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/component/search/?searchword=serghianism&ordering=newest&
    searchphrase=all , unde pot fi citite numeroase articole care aduc lamuriri despre
    serghianism .
    Si cu ajutor de la Hristos , nadajduim ca macar o parte sa ramana dreptcredincioasa si sarupacomuniunea cu ereticii ciprianiti .

  • marian zice:

   Imi poti spune si mie unde gasesc manastiri,biserici traditionale,care pastreaza stilul vechi in Sibiu,Craiova,Valcea,Bucuresti? Poti sa-mi dai adrese si cum se ajunge?

 11. Mihail zice:

  @ rugulaprins

  Esti in mare inselare! Tu sustii, in esenta, ca „ortodocsii” care fac acte de apostazie sunt parte din Biserica si ca Biserica „sufera” in aceste situatii. Daca vei cauta ce spun Sf. parinti despre aceasta situatie, vei vedea ca situtia este lamurita de termenul „madulare bolnave” ale Bisericii, care in esenta se refera la credinciosii cuprinsi de diverse patimi si nu la cei ce marturisesc gresit credinta. Sf. Ignatie Briancianinov spune ca PACATOSUL INCALCA LEGEA, in timp ce ERETICUL SCHIMBA LEGEA. De aceea pedepsele sunt diferite pentru ca si urmarile sunt total diferite. Nu putem confunda pacatosii cu necredinciosii/ereticii. Toti cei care propovaduiesc erezia se pozitioneaza automat in afara adevarului de credinta si implicit in afara Bisericii. Atat timp cat el se impartaseste de aceste idei vatamatoare s-a pozitionat singur in afara de Biserica. Asa se judeca si in lumea laica: daca faci parte dintr-un grup unde anumite reguli/legi sunt statutare si la un moment dat vii cu idei noi care contravin regulilor respective si le vei considera pe cele noi ca adevarate, e logic ca te pozitionezi in afara acelora de dinainte. Si atunci efectiv nu mai aderi la ideologia acelui grup chiar daca sustii in „gura mare” ca esti din grup. Esti in grup doar fizic; faptic, tot ce faci in baza „marturisirii de credinta” proprii te judeca automat ca fiind inafara. Ulterior vei fi indepartat si fizic din acel grup, daca „nu-ti revii”. Iar grupul nu sufera nici o schimbare daca tu sustii aberatii. El se pastreaza nepatat indiferent daca tu aberezi sau nu. Asa e si cu Biserica! Numai ca pentru a judeca corect nu trebuie sa confundam pacatosii cu necredinciosii/ereticii. Pe pacatosi nu avem voie sa-i judecam ca toti suntem, dar pe eretici TREBUIE sa-i judeci, adica sa le judeci erezia pentru a nu te impartasi de ea.
  Doamne ajuta!

 12. Mihail zice:

  @ rugulaprins
  Tu spui: „Indiferent de ce au discutat ierarhii, pe unde au discutat ….dogmele nu s-au schimbat. Nu s-a impus nimic. Nici in parohii, nici preotilor sa savarseasca ceva impotriva Ortodoxiei”
  Sf Ignatie Briancianinov spune, in esenta, ca datorita faptului ca Sf traditie reprezinta exprimarea concreta a Sf Evanghelii in viata ortodoxa, daca s-ar pierde, prin absurd, Sf Evanghelii dar ar ramane Sf. traditie ortodoxa, nu ar fi o problema atat de mare, intrucat s-ar putea scrie din nou Evangheliile in baza Sf. traditii, chiar daca ele ar avea o alta forma, pentru-ca exprimarea concreta a ortodoxiei (traditia) nu s-a pierdut. Insa, de se va pierde Sf. traditie, chiar daca ar ramane Evangheliile neatinse ortodoxia pierde exprimarea concreta a sa acumulata in 2000 ani ceea ce va fi ireparabil pentru ea. Acum sa vedem ce au facut si ce nu au facut ierarhii oficiali: „dogmele nu s-au schimbat” , dar au schimbat sarbatorile (traditia); „Nu s-a impus nimic” preotilor, dar preotii tin slujbe dupa carti schimbate (Sf. traditie), uneori stilul nou nu are nici macar 1 zi de post din postul Sf Apostoli stabilit de Sf parinti (s-a schimbat Sf. traditie).
  Concluzia: NICI CA SE PUTEA MAI RAU: se lucreaza din toate rasputerile la daramarea Sfintei Traditii ortodoxe adica la daramarea ortodoxiei in sine, iar turma este amagita cu texte gen „nu s-au schimbat dogmele!”. Cat o sa mai rabdati acestea, turma mare/ortodoxie oficiala, numai de voi depinde! Sper ca mila lui Dumnezeu sa va aduca la limanul mantuirii care este ortodoxia adevarata, neintinta, neschimbata, smerita si biruitoare!
  Doamne ajuta!

 13. rugulaprins zice:

  Si atunci de ce Cuviosul Serafim Rose nu a dat anatama Bisericile Ortodoxe pe stil nou ? De ce vina lumina la Sfantul Mormant la Pastele oficiat de Patriarhul Ierusalismului (care face parte din Biserica Oficiala) ? De ce ar publica Biserica Ortodoxa carti ale parintelui Serafim Rose din moment ce cuviosul parinte ar fi negat parcursul Bisericii Ortodoxe din Rasarit ?
  Lumina Sfanta nu vine pentru vrednicia Patriarhului, ci pentru crestinii ortodocsi adunati sa primeasca Lumina Invierii.

  Nu am auzit ca Sfantul Munte Athos sa dea anatemei Biserica Ortodoxa Romana. Doar n-o sa-mi spuneti ca si acolo e masonerie ? Pentru ca nu am mai vorbi de Sfantul Munte, ci Desfranatul Munte …sau Ecumenistul Munte, …sau Ereticul Munte, ….sau satanist-Liturghisitorul Munte.

  • Stanca zice:

   Lumina Sfanta vine pentru ca se respecta Traditia iar Sfintele Pasti se sarbatoresc dupa prescriptiile primului Sinod Ecumenic. Iar acolo sunt prezenti foarte multi credinciosi si clerici ai bisericilor adevarate! Faptul ca slujba e facuta de catre un ierah dintr-o biserica oficiala ecumenista este irelevant. Sfanta Lumina vine ,,in ciuda” prezentei acolo a ereticilor. Vezi aici explicat mai bine: http://hristofor.wordpress.com/2009/10/13/lumina-sfinta-si-ecumenistii/
   Cand vor lepada Traditia de tot si vor sarbatori Pastile dupa regulile impuse de UE si de masonerie, nu vor mai fi acolo cand vine Sfanta Lumina. Si sunt foarte aproape s-o faca si pe asta! Mai mult, eu sunt convinsa ca vor restrictiona accesul tuturor la Biserica Sfantului Mormant de Pastile cele adevarate ca sa nu fie martori ai venirii Sfintei Lumini si, pe deasupra, cred ca se vor preta si la magarii, la falsuri, care in vremurile de azi sunt perfect realizabile tehnologic. Chiar sunt curioasa de ce sunt in stare acesti luptatori impotriva lui Dumnezeu care au pasit pe calea lepadarii de Sfanta Traditie. Ei uneltesc de mult la lepadarea Pascaliei dar probabil ca pana acum le-a fost frica sa o faca si nu au gasit o modalitate satisfacatoare de inselare a lumii cu privire la aceasta minune a aparitiei Sfintei Lumini.

  • Mihail zice:

   Iata ca-ti raspunde, parca special pentru tine (si pentru cei care gandesc ca tine – adica cu clisee) parintele tau, Iustin Parvu, despre situatia reala din Sf. Munte, Ierusalim si de prin alte parti , citez: „A spune un adevăr nu înseamnă că produci panică. Uneori adevărul e greu de purtat, mai ales pentru cei ce nu se leapădă de cele ale lumii. De altfel şi vin mulţi credincioşi care s-au dus să viziteze Muntele Athos, Ierusalimul şi alte oaze duhovniceşti ale lumii şi se întorc înapoi aproape neschimbați, contrariaţi chiar că nu mai găsesc acolo o viaţă de asceză şi nevoinţă, după cum se aşteptau, după cum citesc prin paterice şi prin cărţi. Nu mai găsesc decât sfinte moaşte şi icoane făcătoare de minuni, de unde primesc mângâiere şi ajutor în necazurile lor, dar un sfat, o susţinere duhovnicească – cu anevoie găsesc.

   Din păcate, Athonul s-a modernizat şi şi-a ieşit de pe făgaşurile lui de altădată. Majoritatea călugărilor sunt neinformaţi şi nu sunt la curent cu problemele oamenilor, dar dacă ar fi avut dragoste şi durere pentru lume, ar fi descoperit prin Duhul Sfânt ce să le spună. Dar uneori, pentru că stăm izolaţi de lume şi mergem la slujbele Bisericii şi facem câte o demonstraţie de priveghere, ni se pare că ne-am făcut datoria şi că avem rugăciune. Rugăciunea este smerenie şi durere pentru celălalt. Athoniţii trebuie să aibă mare grijă în ceea ce spun, pentru că omul simplu se îndreaptă către ei cu credinţă, ştiind că este un munte aflat sub protecţia Maicii Domnului, un munte al nevoinţelor sihăstreşti, un far de lumină pentru ei”

 14. nikolai zice:

  Prea mult timp sa scriu nu am timp asa ca o sa fiu f pe scurt.Situatia in sf munte se prezinta cam asa acum:majoritatea manastirilor, cu exceptia Esfigmenou care refuza sa pomeneasca la liturghie numele presedintelui lojii masonice H.A.N. care se zice ca e si patriarh de Constantinopol adica mai exact papa de Istambul si care da corane de pomana,sunt cumparate cu bani de la UE,un ex. e biserica ce s-a pravalit peste calugarii de acolo din timpul patriarhului Vekkos ,calugari ce au slujit de frica impreuna cu latinocugetatorii ,cred ca sti istoria,s-a prabusit biserica peste ei in timp ce liturghiseau cu ereticii si nu a mai fost reconstruita pt a se pastra drept dovada a evenimentelor infricosate de atunci si a fi de exemplu pt nefericitele rugaciuni impreuna cu ereticii.UE nu a mai suferit o asemenea rusine si a donat vreo 13.000.000 euro doar sa reconstruiasca biserica din nou pt a dispare marturia asa cum au facut si cu trupurile umflate si neputrezite de 800 de ani ale acelor nefericiti calugari ce au murit acolo sub daramaturi rugandu-se cu latinii si care la fel se pastrau drept dovada in cimitirul din Kareia cred,au fost furate din pestera unde au fost puse pt ca unii vizitatori slabi de inima lesinau la vederea lor,ecumenistii le-au furat intr-o noapte si nu se mai stie de ele. Situatia din sf. munte e tragica,sf manastire Esfigmenou e sub prigoana continua pt ca au incetat comuniunea cu ortodoxia mondiala, acum in secolul drepturilor omului mor calugari acolo si sunt arestati(de curand par Grigorie),nu au acces la mancare ,medicamente si internet pt a nu mai putea avea contact cu lumea si sa spuna adevarul,au construit o alta manastire fantoma tot cu numele Esfigmenou comemoratoare a „patriarhului”unde se duc toate donatiile si pomelnicele trimise de credinciosi prin posta crezand ca o sa ajunga la adevarata Esfigmenou….poti gasi pe net informatii despre prigoana oficialilor de acolo.Cuviosul Serafim Rose a facut parte din ROCOR care nu a avut comuniune cu oficialii si care in 1983 a dat anatema toti ecumenistii si pe cei ce cu buna stiinta stau in comuniune cu ei nu inainte de a trimite scrisori de instiintare tuturor patriarhatelor ca o sa-i anatemizeze,la acea freme Rocor era in deplinatate canonica,deci avand puterea de a lega si dezlega,drept dovada e faptul ca dupa caderea ROCOR-ului din 2007 partea ierarhilor ce s-a unit cu apostata patriarhie moscovita nu au fost rehirotoniti.La canonizarea sf Ioan Maximovici in 1993 nu a participat nici o biserica oficiala ci doar sinoadele traditionaliste cu care ROCOR a fost in comuniune.Daca oficialii nu au putut pune sub obroc acesti mari sfinti atunci au inceput a minti poporul ca acesti sfinti ar fi ai ortodoxiei mondiale ceea ce e complet fals,la fel si sf Ioan Iacob a fost zilot,dovada e parintele Ioanichie Paraiala ucenicul lui care a fost „stilist”si care da marturie despre macelul de la Cucova el era printre credinciosii de acolo care erau macelariti de catre bor-isti si care a scapat cu fuga asa ca zi doar un nume de sfant ecumenist.Referitor la sf lumina ,vine numai pt mangaierea credinciosilor care mai tin dreapta credinta dovada ca a ventit sf lumina si sub patriarhi masoni,cand toti or sa devina ecumenisti va inceta si venirea sf lumini.Nu te lasa inselat de minuni ca spune sf scriptura si sf parinti ca daca si un inger din cer sau facator de minuni va propovadui un altfel de hristos, fugi si te departeaza de el. Sf Gherasim de la Iordan era facator de minuni si era slujit de leu dar era din nestiinta eretic monofizit pana cand a venit sf Eftimie cel Mare la el si l-a indreptat altfel ar fi dus la ratacire multime de calugari care erau ucenicii lui.La fel cu moastele sfintilor se intampla ,indiferent daca sunt in mana ortodocsilor sau a ereticilor sunt facatoare de minuni.Daca moastele sf Nicolae fac minuni la Torino asta nu inseamna ca ne putem face papistasi.Se vede ca esti putin citit,intra aici http://traditiaortodoxa.wordpress.com/ si incepe sa combati daca esti cu adevarat ortodox si bine documentat ,nu incepe sa te lupti cu adversarul mai inainte sa-i cunosti armele.Dumnezeu sa lumineze pe toti.

  • marian zice:

   Am si eu o nedumerire: Daca Domnul Iisus Hristos a Inviat Duminica ( sau la mieul noptii intre Sambata si Duminica ) ,atunci de ce Sfanta Lumina vine Sambata? Oare nu ar trebui sa vina la miezul noptii,intre Sambata si Duminica?

 15. nikolai zice:

  Toti ereticii sunt sub anatema ,si cei dinainte si cei care urmeaza iar asta nu inseamna ca de fiecare data cand apare o erezie trebuie sa se faca sinod si sa fie anatemizati si ca atata vreme cat nu sunt depusi de sinod putem fi in comuniune cu ei. Ereticii sunt eretici indiferent daca sunt anatemizati sau nu,ce sinod a dat anatemei martorii lui Iehova sau mormonii etc?Ecumenismul e incununarea tuturor ereziilor,produsul masoneriei,nivelatorul religiilor si netezirea drumului lui antihrist,caderea bisericii prin slujitorii ei, clericii ecumenisti sunt apostolii si inaintemergatorii lui antihrist.Daca o erezie deformeaza,stalceste dogmele si traditia,ecumenismul le anuleaza aici e subtilitatea celei mai mari erezi, fiecare isi pastreaza identitatea chipurile si dogmele care sunt doar pt design in realitate trebuie sa se ajunga la unitatea vazuta si impartasirea din acelasi potir, ceva in genul grecocatolicilor,papistasii nu erau asa de interesati ca ortodocsii sa dea la o parte traditia si dogmele ci doar sa se pomeneasca numele papii la liturghie ca o data cu asta vin de la sine si celelalte, la fel aici primul pas e recunoasterea reciproca dupa care f usor recunoastera lui antihrist. Din istorie stim despre caderea unei biserici ca s-a petrecut in timp putin cate putin nu dintr-o data pt ca nu ar fi reusit sa pregateasca credinciosii psihologic la fel si dupa separarea de ereticii apuseni in 1054 credinciosii sau separat treptat nu exact la acea data, la fel si ratacirile lor s-au inventat progresiv.Daca ecumenistii eretici mai dau cate un semn ortodox pe ici pe colo asta e doar pt a mentine pe cei care nu sunt spalati pe creier de tot langa ei dandu-le impresia ca lupta din interior insa tot sub steagurile lor.A se vedea protocoalele inteleptilor sionului.Deci trebuie sa mai treaca muuulta apa pe dunare pana cand o sa veden vreun ierarh eretic ecumenist pocaindu-se si intorcandu-se smerit la ortodoxie,nu se vede nici un semn de intoarcere ci dimpotriva.

  • Stanca zice:

   Toate semnele ,,ortodoxe” sunt fatarnicii! Sunt zaharele date ,,traditionalistilor” din biserica lor care cad pe spate de la primul zambet ipocrit al ,,vladicai”. De curand li s-a hirotonic pe fata vladica nevrednic (adica eretic) si ei tot o tin una si buna ca au ierarhi ortodocsi. Adica ce vreau sa zic e ca lucrurile nu mai sunt subtile ci ei se tot autosugestioneaza ca nu vad ceea ce vad.

 16. nikolai zice:

  As mai adauga ca minunile sunt pt cei slabi de credinta ,un credincios nu e prea potrivit sa fie cautator de minuni si de parinti vazatori cu duhul sau care profetesc. Minunile sunt facute din iconomia lui Dumnezeu in asa fel incat lasa destula lumina pt cei ce vor sa vada si destul intuneric pt cei ce nu vor sa vada ,deci nu forteaza constiinta omului pt a-i inlocui credinta cu certitudinea.referitor la caderea bisericii si credinciosii sunt de vina pt ca ei sunt cei ce executa deci vor fi trasi la raspundere pt ca si ei sunt parte din biserica,sa nu uitam sinodul talharesc de la Ferara-Florenta, unirea a fost respinsa de popor, oamenii nu se duceau in bisericile unde se pomenea numele papei si dupa cate imi mai amintesc cred ca nici nu s-a tinut pastile in acel an din lipsa de credinciosi. Asa s-a salvat biserica, in acel timp majoritatea mirenilor erau buni cunoscatori de teologie nu ca acum ,bietii mireni vai steaua lor nici nu stiu macar sa-si faca cruce . Deci asta inseamna ascultare fata de ierarhi,pana la o limita ,cand isi depasesc atributiile si incep sa fluiere a erezie trebuie sa li se dea cu flit. Unde e rugul aprins!?Sigur cauta prin sf parinti si canoane si vine in curand cu argumente de ii lasa pe toti fara grai.Imi cer iertare pt aroganta de care am dat dovada, stiu ca nu e corect sa speriem oamenii ci sa le spunem adevarul cu dragoste, cunosc in bor oameni cu un moral de nota 10 carora nu li se poate reprosa nimic in materie de morala,de aceea cred ca se milostiveste Dumnezeu fata de ei . Iar traditionalistii nu ar trebui sa se mandreasca cu adevarul ci sa ia aminte sa stea bine si cu frica in el.Din cauza mindriei s-au intamplat multe schisme, si din vina credinciosilor care s-au dat cu traiul bun cum citim despre cheltuielile nechibzuite ce le faceau credinciosii rusi din ROCOR

 17. nikolai zice:

  intr-un comentariu mai sus am scris din greseala in loc de Bari-Italia,Torino fiind cu gandul la asa zisul giulgiu al propagandei catolice care intra in contradictie cu evanghelia dupa sf ap Ioan.

 18. marin zice:

  @ „rugul aprins”
  Vad ca vii de pe siteul ecumenist crestinortodox.ro , care a dat printre altele urmatoarele mostre de „ortodoxie” :
  Fecioara Maria este cea mai indragita divinitate feminina a Panteonului romanesc…..
  Ea are trasaturile Nas­catoarei, a Marii Zeite neolitice, invocata in momentele de grea cumpana ale omului. In basme ajuta eroinele sa iasa din impas, dar le pedepseste cu asprime cand ii incalca ordinele…..
  http://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/nasterea-maicii-domnului-sfanta-maria-mica-74448.html
  Ce ar avea un ortodox de spus in privinta asta ?

 19. Psalmul 50 zice:

  Adresa site-ului fusese ultima pe care am accesat-o cand am intrat pe acest blog, si de aceea am adaugat-o, dar nu spre a fi spre relevanta aici. Dupa cum bine vedeti, articolele sunt semnate de crestini ortodocsi mai mult sau mai putin pregatiti. Dar asta nu inseamna ca nu sunt si articole bune acolo.

  Si Sfintii Apostoli au mai gresit, dar nu trebuie sa-i punem la zid.

  Parerea mea despre om este aceasta : PASUL SI GRESEALA !
  Pentru ca omul se mandreste atat de des, incat oricand il poate tranti satana din asezarea lui duhovniceasca.

  Am schimbat adresa in campul web , e mai bine asa ..?!

 20. marin zice:

  „Dupa cum bine vedeti, articolele sunt semnate de crestini ortodocsi mai mult sau mai putin pregatiti. Dar asta nu inseamna ca nu sunt si articole bune acolo. ”
  Nu este adevarat , articolele sunt semnate de „crestini” mai mult sau mai putin eretici , nu „mai mult sau mai putin pregatiti” .
  Siteul respectiv este facut in primul rand cu scop pecuniar , asta vazandu-se dupa spatiul publicitar pus la dispozitie in josul paginii ( rubrica publicitate ) .

  „Si Sfintii Apostoli au mai gresit, dar nu trebuie sa-i punem la zid. „Sfintii Apostoli , au gresit , adica au pacatuit , nu s-au intinat cu erezia , care i-ar fi lasat lipsiti de Har .
  In schimb , siteul respectiv duhneste de erezie , iar pe forum cei bine intentionati si antiecumenistii sunt banati imediat .

 21. marin zice:

  Cenzura ca cenzura , dar pe mine m-au banat definitiv cand le-am atras atentia ca articolul despre Maica Domnului este neortodox .

 22. zoro zice:

  @mirel,te rog sa ma contactezi si pe mine sa-mi dai mai multe amanunte despre
  dezgroparea lui Cleopa sau spune-mi unde sa caut si sa citesc.
  @stanca,mi-ar place sa te cunosc,imi place mult cum gindesti si ce convingeri ai.As vrea sa mai discut si cu alti crestini sa ne cunostem si sa ne informam unul pe celalalt si sa ne folosim duhovniceste din aceste prietenii.
  @ administrator,
  Va rog daca se poate sa-mi dati emailul lui Mirel.
  Felicitari pentru acest site,remarc o rara sinceritate si „verticalitate” in informatiile si comentariile de aici.Dumnezeu sa va ajute in continuare sa fiti de folos acelor crestini care sint intr-adevar interesati sa caute,sa gaseasca sau care vrea sa „vada” adevarul!!!
  As avea unele intrebari personale legate de aceste probleme si framintari care le avem.Astept raspuns zoro.rino@yahoo.com

 23. marin zice:

  @ Zoro
  deocamdata voi lipsi pentru catva timp , neavand acces la internet . Insa voi incerca la intoarcere sa ii transmit lui comentatorului Mirel dorinta dvs .

 24. marcel zice:

  rugul stins tu raspunzi prin acuzatii?termina de aparat subiectul si apoi incepi sa acuzi !! nu este o salvare ca tu esti eretic spunand bucuros ca sant si altii in erezie!!nimeni nu l acuza mai mult pe cleopa decat realitatea cruda!!! a facut parte cleopa din biserica comunista ?da! atunci taci din guritza!!crestinismul educa omul sa spuna adevarul asa ca spune si tu ca cleopa a fost un crestin bolsevic !!!

 25. mirel zice:

  zoro eu nu vreau sa fiu calauza ta internauta ci te rog verifica si tu ca sa poti sa crezi,mergi tu cu masina la sihastria si daca cineva spune ceva de bine sau de rau pune l sa jure pe o icoana facatoare de minuni caci a jura pentru credinta este un juramant sfant care se face ,iti aduc acum in amintire numai juramantul crestinului care a jurat pe icoana sfantului Mina ca nu a luat bani evreului..),dar nu cred ca o sa te minta cineva du te si intreaba la fatza locului la sihastria,dar de ce ai nevoie de verificarea credintei nu vezi ca a avut o credinta total diferita de credinta ortodoxa? chiar nu vezi diferentele totale?daca nu le vezi cerceteaza

 26. zoro zice:

  @mirel,
  Iarta-ma ca te-am deranjat…sint socat de atita bunavointa crestineasca din partea ta.
  Am vrut doar citeva amanunte de la dezgroparea lui, deoarece niciodata nu am crezut in „sfintenia „lui datorita invataturilor sale eretice si nu am de gind sa ajung la Sihastria prea curind…

 27. Stanca zice:

  Poate ca nu ne dam seama cat e de grav pentru un ,,parinte” sa fie alaturi de comunisti / bolsevici. Priviti aici niste imagini cutremuratoare care vorbesc de la sine http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=1766
  In Serbia, bisericii ortodoxe i s-a cerut oficial de catre credinciosi sa ia atitudine oficiala fata de comunisti. Stiti ce a raspuns? Au spus ca ,,biserica e mai presus de dispute politice”. Va puteti inchipui viclenie mai mare? Lupul dadea iama in oi si se sfarteca iar ,,biserica” oficiala spunea ca ea e mai presus de asemenea lupte! E incredibil! Acest Cleopa pe mine ma face sa mi se zbarleasca paru-n cap. Si cei ca el la fel ! Acelasi sentiment l-am avut cand l-am vazut acum vreo 25 ani cand, adolescenta fiind, am fost luata pe sus de un grup si dusa in ,,pelerinaj” la Sihastria! Cred ca daca mai pastrezi un ceva firesc in tine, te ingrozesti la vederea acestor ,,sfinti”. Ma rog, fiecare cum simte!

  PS. Zoro, vom lua legatura dar zilele astea am foarte putin timp liber. Ne auzim!

  Doamne ajuta!

  • icxc nika zice:

   Pazeste-ti limba, pt ca ea te va duce la judecata sigura. Lasa veninul, si cauta in tine sa vezi daca esti dreapta. Nu cumva cedrii Libanului sa fie in ochii tai, si tu sa cauti la paiele celorlalti.
   Doamne ajuta.

 28. danielp zice:

  @icxc nika
  Pacat de numele pe care ti l-ai ales. Nu cred ca esti cea mai in masura sa dai sfaturi online si cred ca stii la ce ma refer, Simona…

 29. marin zice:

  @ Mariana
  Ba ne fereasca dumnezeu sa ajungem acolo unde este el ; personal cred ca este in iad .
  Nu este vorba despre nici o rautate , este vorba ca parintele a lasat ortodoxia deoparte si chiar nu inteleg de ce reactionezi asa de emotional .
  Ar fi bine daca ai avea ceva de spus pe fondul articolului .

 30. Alexandru.M zice:

  Doamne Ajuta! vreau si eu sa spun cateva cuvinte:
  – citatele din parintele Cleopa folosite in text sunt extrase foarte brutal din context. Este ca si cum iti propui dinainte ce vrei sa arati si spui „lasa ca gasesc eu pe undeva dovezi”. Ori, drumul adevarat e tocmai invers: se pleaca de la dovezi si se ajunge la concluzii, altfel este o „manareala”. Este precum parintele acela care statea la o masa cu un sectant, pe masa aflandu-se o biblie. Sectantul spune, intinzand mana sa deschida biblia: „sa ascultam cuvantul Domnului”. Parintele il opreste si ii spune: „nu frate, ce faci ? ai zis sa ascultam cuvantul Domnului,,,hai sa il ascultam”, „pai da dar trebuie sa citeasca cineva” ,,”aa pai vezi ? tocmai asta e ca trebuie sa citeasca cineva.” Asa si voi aici. Din acele citate ale pr Cleopa se intelege total altceva decat ati spus voi acolo.
  – daca aceste cuvinte ale voastre sunt bune, adevarate su frumoase, inseamna ca si vietuirea voastra este asemenea. Va intreb…cat anume faceti din ce spuneti voi sus si tare cu ortodoxia?
  – si acum cel mai DUR fratilor si surioarelor… CAT ANUME DIN CE SPUNEA, facea pr CLEOPA ???? ai ? nu aud nimic….nu se aude nici musca…pentru ca nu aveti ce sa spuneti. Parintele Cleopa nu a vorbit numai de ecumenism si despre catolicii, ba dimpotriva….a vorbit extrem de putin despre asa ceva…dar va intreb..CE VIETUIRE A AVUT? inca ceva…. daca un parinte iti spune un cuvant…si tu sari sus si tare ca E GRESIT…….frate ai grija ca poate nu ai inteles tu ….si tu gresesti! Nu tineti minte in pateric cand s-au revoltat fratii cand un sfant le-a zis ca „cine nu stie sa minta nu se poate mantui ?”, fratii ce au facut ? sau sarit sus si tare ca arsi…. EREZIEEEEEE ati fi sarit voi !!!! … la un avva se merge cu capul plecat, cu umilintza crezand si cerand cuvant NU de la el si de la Dumnezeu prin el. fratilor….in ortodoxie se impleteste frumos CUVANTUL cu FAPTA …la pr CLeopa am vazut asta….la voi ???? ma abtin

  • nikolai zice:

   Citeste Limonariul lui Ioan Moshu cap. 188 si un alt capitol pe care nu-l mai tin minte unde e vorba de un parinte cu sfant care vedea ingeri la liturghie dar nu era cunoscator al dogmelor si facea randuiala proscomidiei dupa o carte de la eretici ,prin iconomie Dumnezeiasca a fost trimis la el un diacon simplu si cunoscator al dogmelorcare ii spunea parintelui ca greseste iar el nici nu vroia sa auda pt ca vedea ingeri iar cand a zis ingerilor despre diacon ca nu-l lasa in pace ingerii i-au spus sa asculte de el ca are dreptate iar el a reprosat ingerilor ca de ce nu i-au spus dinainte iar ingerii i-au zis ca asa a randuit Dumnezeu ca oamenii sa fie indreptati tot de catre oameni.Sa nu mai spunem de sf. Gherasim de la Iordan care era slujit de leu si era monofizit pana l-a indreptat sf. Eftimie cel Mare… vezi ca nu se face primavara cu o randunica dupa cum spune sf. Ioan Damaschin, tot acest sfant explica in dogmatica sa botezul corect si ca sf Impartasanie ne uneste cu Hristos si unii cu altii, deci daca ierarhii tai se impartasesc cu ereticii asta inseamna ca sunt uniti cu ei iar tu te impartasesti cu ei si esti unit cu ei , deci Dumnezeu nu face diferenta intre eretici si cei care apartin ereticilor ,pt ca prin comuniune voi sunteti uniti cu toti ereticii via CMB. Un sfat prietenesc: citeste sf. parinti si cu cat ii citesti mai mult cu atat mai mult te indepartezi de ereticii care se zic pe sine ortodocsi. Nu exista mantuire in comuniune cu ei

   • marin zice:

    Offffffff
    Din pacate si sfintii parinti sunt cenzurati , ca si cartile bisericesti din BOR …
    Dovada se gaseste cl;ara ca lumina zilei in acordurile dintre BOR si monofiziti de aici :

    Dă clic pentru a accesa acord-intre-bor-si-monofiziti.pdf

    Cititi la pagina 6 a documentului la punctul 2 cum se recomanda ca anatemele date monofizitilor intalnite in cartile de cult si la slujba arhiereului sa fie cenzurate si in timp inlaturate definitiv …
    Vedeti cum sunt numiti monofizitii „ortodocsi” in toate acordurile respective , dar si pe pagina oficiala de internet a „patriarhiei ” romane , unde sunt numiti „ortodocsi orientali”, semn ca masurile sugerate in acorduri sunt deja puse in practica !!!

 31. marin zice:

  @ Alexandru
  „Părintele Cleopa i-a umplut de mândrie pe activiştii comunişti. ” citat din parintele Iustin Parvu ( ceva mai sus in articol ai sursa precizata exact)
  cleopa nu a fost nici un mare duhovnic , a propovaduit si erezii , si a slujit comunistilor
  SfântaEvanghelie după Luca ,Cap. 16 ,13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona.

  Prea multa vorbarie nici nu are sens pe tema asta .
  Totusi , citeste si articolul de aici , sa vezi ce mandru era cleopa cand erau batuti ortodocsii ca nu vroiau sa treaca la calendarul catolic :
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/15/parintele-cleopa-sustinator-al-prigoanei-impotriva-vechilor-calendaristi/
  Si aici vei vedea ca nici macar nu stia ce-i ala botezul ortodox si recunostea desbotezul ereticilor :
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/18/%e2%80%9cmarii-duhovnici%e2%80%9d-cleopa-arsenie-papacioc-si-botezul-ortodox/
  Daca nu te conving articolele , poti sa ramai linistit in plasa marketingului duhovnicesc tesut cu ardoare in laboratoarele trinitas , care scot pe banda rulanta „mari duhovnici” cu spoturi publicitare si marca inregistrata …

 32. Mihai Vasile zice:

  Vasile nemonahul pacatosul, adaug cateva cuvinte povestite de parintele Dumitru din Medgidia, a caror greutate apasa pe acest popor vanzator de Hristos si anume ca toti calugarii care n-au trecut la calendarul gregorian, au fost dusi de comunisti adica parintii nostri, sa construiasca barajul de la Bicaz si le puneau grinzi duble in spate pana mureau, iar noi calcam pe oasele lor, care au murit pt. credinta. Ne jignim intre noi. ne batjocorim, ne hulim si chiar ne omoram intre noi, a cui e lucrarea nu a satanei , care numai sfanta lumina nu a putut-o modifica, in rest totul.

 33. nikolai zice:

  Nu e adevarat! Nu ne jignim ci spunem adevarul! Adevarul e jignit si batjocorit. Ce spune in Noul Testament despre eretici? Cum sunt numiti? Oare nu pui de vipere ,caini s.a.m.d? Prima si cea mai mare indatorire a crestinului e sa pastreze si sa apere credinta dupa aceea urmeaza celelalte.Cu adevarul nu e de glumit si nici a tacea nu se cuvine atunci cand se inalta fruntea ereticilor.

 34. Mihai Vasile zice:

  CE-I VIAŢA TA?

  Ce-i viaţa ta? E o peniţă
  Cu care scrii mereu pe-un drum.
  Şi-apoi la ultima portiţă
  Tot ce-ai scris tu ca pe-o tabliţă,
  Nu se mai şterge nicidecum.
  Şi vorbe-n vânt şi fapte rele
  Rămân pe veci ca-ntr-un album.
  Păzit e scrisul tău de stele.
  De-ai pune mări întregi să-l spele,
  Nu se mai şterge nicidecum.
  În ceasul greu de judecată
  Îţi vei citi întregul drum.
  Şi vei izbucni în plâns deodată.
  Dar nici o slovă-nlăcrimată
  Nu se mai şterge nicidecum.
  N-o poate şterge decât sânge,
  Dar sânge sfânt şi nu oricum.
  Ce înger trupul său va frânge?
  Şi-astfel, ce-ai scris, oricât ai plânge,
  Nu se mai şterge nicidecum.
  Iisus cel drag veni din zare
  Ca tu să scapi din foc şi fum!
  Prin El trecutul tău dispare.
  Dar dacă azi nu-I ceri iertare,
  Nu se mai şterge nicidecum.
  Iisus pe lemn răbda arşiţa.
  Iisus e preţul tău acum.
  Prin El eşti alb ca lămâiţa.
  Şi tot ce-a scris cândva peniţa
  Nu se mai şterge nicidecum.

  Costache Ioanid

 35. nikolai zice:

  Ai lamurit pe toata lumea daca vi de pe site-ul razboinicilor mincinosi impotriva Cuvantului, parintele Paisie e si el un mit daramat de fapt ca toti mari duhovnici stalpi (de paie) ai ortodoxiei care gasesc o cale de mijloc in raport cu credinta, adica sunt caldicei. Care sfant al bisericii a spus ca exista o cale de mijloc in ceea ce priveste credinta?

 36. Nomi zice:

  nikolai
  Textul postat, pe care il consider lamuritor si de un adanc bun simt, este de pe site-ul Razboinicilor. Nu eu.

  Spui despre Parintele Paisie Aghioritul ca este „un mit daramat…”. Probabil iti inchipui ca afirmatia ta e de efect 🙂
  In primul rand Parintele nu e un mit, ci un Cuvios cu viata sfinta, care se roaga pentru noi din ceata dreptilor.
  Daramat!? De cine? Daca n-a putut aghiuta sa-l darame pe Parintele Paisie din iubirea lui pentru Hristos, oare cine ar putea s-o faca, dupa ce a trecut la Domnul?! 🙂

  Multi „stilpi de paie” au indurat cu mare barbatie crestina indelungatele torturi ale inchisorilor comuniste, predicand Evanghelia cu vorba si mai ales cu insasi viata lor. Si totusi tu, nikolai, iti permiti, indemnat de dragostea ta crestina, sa-i persiflezi. Dubioasa dragoste.

  Aminteste-ti ca nici Apostolul Pavel nu si-a permis sa-i besteleasca pe elini in aeropag, pagani, ci, cautand sa-i castige, a laudat evlavia lor pentru „Dumnezeul necunoscut”, pe care el venise sa-L predice.

  Tu insa, avand dreptatea de partea ta – spui tu – arunci cuvinte urate in batrani mult incercati in credinta. Intai sa ajungem la masura lor si spoi sa vedem daca ne da mana sa ii persiflam.

  Dostoievski spunea ca daca cineva ii va dovedi ca adevarul nu este la Hristos, ci ca este in alta parte, el totusi va prefera sa ramana cu Hristos!
  Asa si cu tine, nikolai. Chiar de adevarul ar fi la tine (desi, dpmdv e limpede ca nu e) felul in care il „aperi”, felul in care vorbesti despre stalpi ai ortodoxiei, despre batrani – hai sa le spunem asa, ca sa nu te superi, de mare demnitate crestina, face ca orice om cu bun simt sa priveasca cu neincredere afirmatiile tale.

  Pomul bun se cunoaste dupa roadele sale. Pe ale Parintelui Paisie Aghioritul, de pilda, le stiu (macar in parte) cei care i-au citit viata si marturiile celor care l-au cunoscut. Despre tine, nikolai, deocamdata nu stim decat ca postezi aici…

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/08/27/fericitul-filotheos-zervakos-doua-minuni-doveditoare-ca-nu-mantuieste-calendarul-ci-pocainta/

  Parintele Cleopa
  Cum ii poti intoarce pe eretici la dreapta credinta, daca le intorci spatele si eviti dialogul cu ei? Traim intr-o lume globalizanta – e imposibil si pagubos in acelasi timp sa faci abstractie de diferentele de credinta dintre cei ce se intalnesc in tot locul. Parintele invita la dialog cu cei de diferite confesiuni, nu la rugaciuni comune – ceea ce e uraciune si erezie. Atentie mare.

  Iar de smerenia comuna, care pare sa scandalizeze pe multi, e nevoie, pentru ca desi ortodoxia marturiseste pe Hristos care e Adevarul, totusi, pentru indreptarea celor rataciti e nevoie pe langa credinta si iubire si de o marturisire in duh de smerenie, ca aghiuta sa nu zadarniceasca planurile.
  Aminteste-ti ca Domnul ca sa ne convinga sa venim la El ne indemna „Invatati-va de la Mine caci sunt blind si smerit cu inima”. Incerca sa ne atraga din ratacirile noastre cu blindete si smerenie. Ce e atat de gresit sa avem, pe langa atitudinea ferma si clara, de pastrare a dreptei credinte, si nitzica smerenie in Domnul, atunci cand dialogam cu ereticii? Nu cumva Parintele Cleopa ne indemna sa nu ne impaunam ca am fi posesorii adevarului?

  De eretici dupa prima mustrare.. sa te departezi….Bine spus. Dar nu e spus sa-i urasti pe eretici, ca oameni, ci doar erezia lor. In fond, Dumnezeu a venit sa intoarca la viata pe toti pacatosii, inclusiv pe eretici.
  Traind in lumea asta globalizata/globalizanta, oare putem sa ne departam total de eretici? Nu cred. Dar de duhul eretic, desigur. De erezia lor, de duhul ecumensimului si al altor erezii sa ne departam cu hotarare, total, pastrand nestirbita dreapta credinta. Dar pe omul eretic oare cine il va indrepta si cum? Cum va veni el la sfintul botez, daca nu va auzi marturia dreptei credinte? Doar e scris, credinta vine prin auz.

  Parintele Paisie Aghirotul
  Calea de mijloc in ceea ce priveste credinta….
  Nu stiu exact la cine/ce anume te referi, insa, de buna seama invatatura ortodoxa propovaduieste calea de mijloc, extremele (ispitele de dreapta si de stinga) fiind de la aghiuta.

  nikolai, dreptatea fara dragoste duce la razbunare si inchizitie. E nevoie de multa dreapta socotinta, altfel, risti sa spargi capul altora cu dreptatea ta.

  Scuze pentru ca am lungit cuvantul.

  Numai bine!

 37. nikolai zice:

  Tu vrei sa ma convingi ca voi mancati mere din mesteceni, pe par. Paisie l-am citit si eu (Cu durere si dragoste pt. omul contemporan s.a.).Ceea ce nu a inteles parintele e tocmai esentialul invataturii de doua milenii a orthodoxiei si anume ca intre orthodocsi si eretici nu exista comuniune. La Athos scria invataturi ortodoxe iar la Istambul se poza impreuna cu actualul presedinte de loja si mercenar al papei Bartholomeos. Eu totusi prefer sa citesc si sa ma calauzesc dupa invataturile unor Parinti ca sf. Ioan Damaschin, Theodor Studitul, Atanasie cel Mare, Marcu Eugenicul…in fata carora asemenea „parinti” care au murit in comuniune cu ereticii palesc. Mai stam de vorba cand or sa fie descoperite moastele cel putin unuia dintre acesti mari duhovnici si or sa fie canonizati.Gandeste-te un pic: daca sfinti ca Ioan Damaschin, sf. Ardeleni sau oricare din cei de demult ar trai acum s-ar impartasi impreuna cu unul ca Daniel Ciubotea sau Barthlomeos sau cu oricare din ierarhii ecumenisti sau ar pomeni numele lor la liturghie? Sinodul din care faci tu parte e apostat intru totuliar preotii hirotoniti de ei nici nu mai sunt in stare sa faca un botez orthodox. Daca vrei sa vezi din ce „biserica” faci parte citeste cu atentie urmatorul dialog: http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2009/09/27/dialog-cu-un-preot-adevarat-ortodox-parintele-steven-allen/

 38. nikolai zice:

  Pe razboi intr-un cuvant am navigat si eu o perioada, nu strica sa arunci o privire si aici http://hristofor.wordpress.com/2009/11/18/zbuciumul-sufletesc-al-razboinicilor-impotriva-cuvintului-partea-i/

 39. Nomi zice:

  nikolai,

  Merci de sfat. Voi intra pe linkul trimis de tine.

  E interesant ca un monah cu o lucrare duhovniceasca atat de inalta ca Parintele Paisie, nu a inteles esenta ortodoxiei, pe cand tu, cu judecatile tale atat de sigure, pari rupt din Pateric. Scuza-ma, dar mie imi miroase a mandrie.

  Judecata ta la adresa parintelui e pe cat de dura, pe atat de pripita. Faptul ca l-ai vazut pozat cu Patriarhul Bartholomeos nu inseamna absolut nimic. Si Iuda era ucenicul Domnului. Imagineaza-ti cate poze ar fi putut face impreuna. 🙂
  Importanta nu este apropierea fizica – e de bun simt ( chiar e o copilarie sa fii scandalizat de un fapt atat de nevinovat) ca sunt tot felul de imprejurari in care mai ales monahii vestiti se regasesc in proximitatea nu doar a cate unui Patriarh gresit, ci chiar in compania unor persoane cu invataturi sau moralitate reprobabila. Dar asta nu inseamna ca monahii respectivi sunt ei insisi reprobabili.

  Invatatura lui, recunosti, e ortodoxa. Ai gasit undeva scris ca Parintele Paisie a aprobat ecumenismul la care cred ca faci aluzie? Dimpotriva, a scris pe fata impotriva ecumenismului si a papismului, impotriva pasapoartelor biometrice si a globalizarii.

  Preferinta ta pentru unii Sfinti Parinti, in dauna altora, ce pot sa zic…e preferinta ta. Sa fii sanatos. Cu asta insa nu convingi pe nimeni, Chestia asta nu e un argument, ci doar o simpla mostra de subiectivism usor inchistat.
  Apropo, cu ce mijloace poti compara intre sfintenia lui Ioan Damaschin si cea a Cuvioslui Paisie Aghioritul?
  Ca sa nu zic ca o astfel de abordare e de tip sectar. Complet nefolositoare.

  Afirmi mai sus, cu oarecare superioritate, ca minunile sunt pentru cei slabi in credinta, iar acum ceri dovezi-minuni pentru a recunoaste sfintenia „marilor duhovnici care – zici tu – au murit in comuniune cu ereticii”. Pari a intrupa un nou episod din Toma necredinciosul: de nu vei vedea sfinte moaste nu vei crede. Ce fel de credinta este aceasta? Si cum de te lauzi cu ea?
  Stim bine ca nu toti sfintii au moaste. Sfintele moaste sunt darul lui Dumnezeu nu atat pentru sfintul adormit intru Domnul, ci pentru a intari evlavia populara. Valoarea sfintului in fata Domnului e aceeasi, fie ca are sau nu are moaste. Deci, iti bati capul degeaba.

  Iti amintesc de episodul descris de Dostoievski in Fratii Karamazov, cand, la moartea Staretului Zosima, in loc de mireasma binemirositoare, pe care o asteptau cu totii, a aparut un miros greu. Toti au fost scandalizati. Si totusi, staretul era un sfint.

  Cat despre faptul ca unii din sinodali sunt masoni, ecumenisti si strica invatatura ortodoxa, acest fapt il constatam cu durere. Si noi suntem vinovati pentru ca nu avem credinta tare, si nu le cerem sinodalilor sa pastreze credinta si sa nu faca compromisuri cu cele sfinte.
  Si totusi, cat de sigur esti tu ca Harul s-a departat din BOR? Ce dovezi concrete ai in sprijinul afirmatiilor tale (nu doar interpretarile trunchiate ale dogmelor) din moment ce, de pilda, de Sfintele Pasti lumina se coboara la Ierusalim? Din moment ce nenumarate minuni se petrec in spatiul ortodox.

  Cred ca putem incerca sa ne lamurim pasnic, respectand fiecare valorile celuilalt, mai ales ca avem foarte-foarte multe valori comune. Daca nu putem pastra bunul simt si riscam sa cadem in mandrie, mai de folos ar fi sa intrerupem discutiile si ne vedem fiecare de treaba sa. 🙂

  Numai bine

 40. marin zice:

  @ Nomi
  parintele Paisie nu e cumva cel de care scrie in cartea aceea parintele Paisie si marii initiati ai Indiei ca se ruga la DIAVOL ???
  Halal invatatura ortodoxa …

 41. nikolai zice:

  Pai a respecta fiecare valorile celuilalt asta e ecumenism curat, ca sunt mandru nu pot nega insa stim ca acesta e un pacat care totusi nu te scoate din biserica voi insa puteti sta smeriti si linistiti in biserica voastra ecumenista de rit ortodox ca ortodoxa nu se poate numi pt. ca a fi orthodox inseamna a nu marturisi nici o erezie si a nu avea comuniune cu nici un eretic iar noi NU AVEM comuniune cu ereticii. TOTI „ierarhii” vostri sunt eretici fie prin marturisire fie prin comuniune ceea ce e tot una si TOTI direct sau indirect sug din tzatza masoneriei iar voi marturisiti ca a rupe comuniunea cu asemenea apostati e neplacut lui Dumnezeu si te pune in afara bisericii. Un sfat fratesc: ia si citeste Limonariul lui Ioan Moshu si vezi ce inseamna sa te impartasesti de la eretici sau sa fi in comuniune cu ei iar dupa aceea poti comenta pe site-ul razboinicilor impotriva Cuvantului ca toti sunteti din aceeasi ceata sau poti sa-l contactezi pe genialul teolog Mihai Valica. Daca vrei sa vezi cat de ortodocsi mai sunteti compara molitfelnicul vostru cu unul „stilist” sau orice carte de slujba si dupa aceea mai scrie comentarii.

 42. Nomi zice:

  @nikolai
  Poate am formulat mai putin pe intelesul tau. Ideea era sa respectam libertatea celuilalt; alegerea celuilalt. Iar de alegerea celuilalt se dovedeste gresita, atunci se cade sa ne doara pentru el, dar sa-l respectam in continuare. Sa incercam sa-l indreptam; sa nu-l ucidem cu dreptatea noastra. De unde pana unde asta inseamna ecumenism?! [Sunt impotriva ecumenismului promovat de cerurile inalte actuale, dar sunt pentru intoarcerea celorlalte confesiuni si religii la ortodoxie!] Ai grija sa nu confunzi notiunile 🙂

  Din moment ce Dumnezeu nu-si ingaduie sa dea buzna peste noi, nu-si permite sa ne lezeze libertatea si vointa (pe care tot El ni le-a daruit), ci incearca sa ne indrepte mai ales cu blindete, noi de ce sa nu urmam exemplul Lui?

  Te rog sa-mi ierti sinceritatea, dar, intre marturia ta, lipsita de argumente, dar doldora de superioritati si marturia mucenicilor din inchisorile comuniste, de pilda, ale caror sfinte moaste izvorasc mir (vezi, de pilda, ce se intimpla la Aiud) orice om cu scaun la cap, care ar avea ceva dubii, ar alege a doua varianta.

  Nu cred ca persiflarea unor duhovnici ortodoxi cu viata curata, plina de mari incercari, a caror partasie cu Harul Sfintului Duh a fost si este resimtita de multi credinciosi, care au facut nenumarate minuni, si care sunt tinuti la mare evlavie de popor, nu cred, deci, ca o astfel de atitudine, usuratica – iarta-ma, te ajuta sa convingi pe cineva de „adevarul” tau. Nici macar pe tine insuti 🙂

  Evit sa ma incurc in hatisurile teologice care te tin prizionier. Pentru mine lucrurile sunt mult mai simple. Nu super-corectitudinea docta da’ rece mantuieste, ci inima buna care crede drept. Inima ortodoxa.
  Nu parada de silogisme, dogme si canoane interpretate sec, rece, abuziv, ci simtirea ortodoxa, trairea in duh a ortodoxiei.

  Repet, pomul bun se cunoaste dupa roadele sale! Daca nu esti in stare sa intelegi acest lucru atat de simplu, mai bine discutam alta data.

  Pana atunci, uite ce spune Parintele Serafim Rose – incearca sa ignori denumirea blogului, si sa te concentrezi pe cuvintele Parintelui.

  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/09/05/cuviosul-seraphim-rose-in-jungla-zelotismului-sau-despre-ortodoxia-fariseica-si-flagelul-supercorectitudinii/

  nikolai,
  Daca vrei sa convingi pe cineva dovedeste-i in primul rand ca ai inima ortodoxa, nu doar anumite informatii despre dogmatica ortodoxa.

  Astept raspunsul tau, cu promisiunea ca nu voi continua discutia.

  Numai bine

 43. nikolai zice:

  Tata mare avea o vorba: sa nu faci pipi contra vantului ca te umpli pe pantaloni, si exact asta faceti voi care nu mai sunteti ocupati de combaterea ereticilor ci incercati sa combateti si sunteti scandalizati de ce nu vor „stilistii” sa fie in comuniune cu voi. Inca ceva ortodoxia nu e pt. prosti iar sf. Pårinti nu ne-au lasat un hatis dogmatic si canonic greu de inteles ci au scris pe intelesul tuturor nu ca teologii ecumenisti de azi scoliti in institutele eretice din occident. La fel si canoanele au talcuiri iar voi tot nu sunteti multumiti cu talcuirile la canoane ci vreti si talcuiri la talcuirile canoanelor. Pe scurt toata invatatura ortodoxa se rezuma la un doua lucruri: 1. in materie de credinta nu exista cale de mijloc sau compromis (sf. Marcu de Efes Istoria sinodului de la Ferara-Florenta de Ivan Ostrumov) si 2. intre ortodocsi si eretici nu exista comuniune asta o spune toata istoria bisericeasca, vietile sfintilor, dogmatica si canoanele, daca esti atent biserica nu a facut niciodata diferenta intre ereticii prin marturisire si cei care sunt in comuniune cu ei, chiar daca nu martirisesc erezia, ci pe toti ii trateaza la fel, la fel cum si cel care pazeste hainele ucigasului ia acelasi canon cu el chiar daca nu el a ucis. Ceea ce nu vrea sa priceapa mintea voastra incetosata e tocmai esenta invataturii de 2000 de ani a bisericii: COMUNIUNEA, daca nu sti ce inseamna mai informeaza-te. Despre par. Srafim Rose ar trebui sa citesti ai mult un pic si sa te interesezi din ce ramura a facut parte traditionalista sau ecumenista?http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2007/07/01/biserica-ortodoxa-vechi-calendarista-din-romania-in-revista-orthodox-word-condusa-de-parintele-serafim-rose-1982/ Se pare ca a fost primul care a introdus acest termen de cale de mijloc in ceea ce priveste credinta si nu nevointa, ceea ce i-a atras unele critici, termen care nu se gaseste nicaieri in istoria bisericii. In rezumat noi cei ce am parasit B.O.R-ul am facut-o pt a ne pazi sufletele de comuniunea cea pierzatoare cu ereticii ecumenisti si a urma pe cat ne sta in putinta credintei sf. Parinti si canoanelor bisericii si marturisim ceea ce a marturisit biserica dintotdeauna ca nu exista biserica decat acolo unde e adevarul nealterat de invataturile sau comuniunea cu ereticii iar intrucat ortodoxia mondiala asa cum ii spunea par. Serafim Rose e in comuniune cu papa Benedict noi nu mai putem face parte din staulul lor. Acum fiecare cu libertatea lui, cei ce vor sa se mantuiasca sar din corabia care se scufunda, cei ce nu vor sa vada stau in continuare in epava esuata urmand invataturile unora ca John Mott, Meletie Metaxakis si CMB si avand drept crez Qarta oecumenica. Doamne ajuta si Dumnezeu sa va deschida ochii sa vedeti ca din impartasirea impreuna cu asemenea cadavre cu aparenta infatisare ortodoxa nu aveti nimic de castigat, din contra, pieirea vesnica!

  • Gabi zice:

   @ nikolai Tata mare avea o vorba: sa nu faci pipi contra vantului ca te umpli pe pantaloni, si exact asta faceti voi care nu mai sunteti ocupati de combaterea ereticilor ci incercati sa combateti si sunteti scandalizati de ce nu vor “stilistii” sa fie in comuniune cu voi.

   Ai inteles gresit nu incearca nimeni sa fie in comuniune cu voi , nu ar fi de nici un ajutor … ceea ce se incearca este sa va aduca inapoi in Biserica Lui Hristos , pentru ca acum sunteti in Biserica sfantului CALENDAR .

 44. nikolai zice:

  http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2007/07/01/biserica-ortodoxa-vechi-calendarista-din-romania-in-revista-orthodox-word-condusa-de-parintele-serafim-rose-1982/ inca o data link-ul si scuze pt greselile de ortogrfie. Nu uita: jurisdictiile eretice (catolica, „ortodox”-ecumenista….) nu au dat si nu or sa dea sfintii in veci fie ei Cleopa, Papacioc, Ilarion Argatu, Teofil Paraian, Paisie Aghioritul, Arsenie Boca etc. Cei din inchisorile comuniste nu au marturisit cedinta eretica a BOR-ului de azi iar despre acele moaste izvoratoare de mir nu poate dovedi nimeni ca apartin unor sfinti din BOR si nu din BOSV pt ca erau pline inchisorile si cu marturisitori „stilisti” despre care nu se pomenea mai nimic si care erau inchisi doar pt motive de credinta nu politice sau legionare (legionarismul a fost o erezie erezia filetista)

  • Gabi zice:

   @ nikolai
   Cei din inchisorile comuniste nu au marturisit cedinta eretica a BOR-ului de azi iar despre acele moaste izvoratoare de mir nu poate dovedi nimeni ca apartin unor sfinti din BOR si nu din BOSV pt ca erau pline inchisorile si cu marturisitori “stilisti” despre care nu se pomenea mai nimic si care erau inchisi doar pt motive de credinta nu politice sau legionare (legionarismul a fost o erezie erezia filetista)

   Marturistorii stilisti din inchisori nu au fost prigoniti pentru Hrsitos ci pentru Calendar , asta reiese si din ceea ce a scris pe forum @ marin .
   In ceea ce priveste adevaratii marturisitori ai lui Hristos ei au fost si au ramas in comuniune cu Hristos de ex : Parintele Iustin Parvu care a fost si a ramas pana la trecerea lui la Domnul in comuniune cu biserica mama chiar daca a avut conflicte mari cu iererhii si a fost marginalizat a ramas un adevarat luptator dar in Biserica Lui Hristos nu in afara ei .

 45. marin zice:

  @ Nomi
  Poate gasesti si o explicatie pentru care „razboinicii” au sters urmatorul articol , dupa ce au vazut ca parintele Serafim Rose contrazice eclesiologia promovata de acest blog inselat :
  http://www.razbointrucuvant.ro/2009/02/26/calea-imparateasca-adevarata-ortodoxie-intr-un-veac-al-apostaziei-de-parintele-serafim-rose/

  Noroc ca textul mai poate fi gasit aici :
  http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2007/10/28/parintele-serafim-rose-calea-imparateasca-adevarata-ortodoxie-intr-un-veac-al-apostaziei/
  Citeste-l cu atentie , si vei vedea de ce cenzura „razboinicilor”si-a spus cuvantul !
  O alta varianta a textului poate fi gasita si aici :
  http://ortodoxinlume.blogspot.com/2011/05/parintele-serafim-rose-calea.html

 46. nikolai zice:

  Vai steaua lor „clericii” bor-isti de azi! Cata dreptate are par Steven Allen! Niste cadavre care duhnesc a erezie pe oriunde se duc.Eram de fata cand Gherasim de Rimnic predica sa-i iasa sufletul de inflacarare ca noi suntem frati cu papistasii si nu e nici o diferenta intre noi si ramleni decat de vesminte si arhitectura bisericii, ca putem sa ne impartasim fara nici o teama la ei si ca avem sange latin si suntem latini ca si ei si multe alte asemenea hule impreuna cu un popa papistas in catedrala sf.Calinic de buna vestire in fata unei prostimi de sute de persoane,eu cand i-am reprosat, dupa ce a terminat de debitat asemenea baliverne, ca ereticii nu au ce cauta in biserica mi-a raspuns ca nu sunt eretici ci oameni cumsecade. Au mai fost si pe aici la hram vreo 3 sau 4 in sobor, au slujit intr-un paraclis luteran si se vaitau ca le trebuie fonduri pt nu stiu ce proiecte si nu iau destui bani de la noua ordine mondiala si alte asemenea iar unul era nemultumit ca a fost huiduit in Grecia de ortodocsii de acolo. Deci asa e intreaga adunatura sinagodala a b.o.r care au schimbat iubirea de aproapele cu dragostea de eretici. Unul mai eretic decat altul si se ridica cate un „ortodox” catehizat pe site-ul razboinicilor mincinosi zicand ca daca nu apartinem acestei piramide de apostati am iesit din biserica. Sa nu mai vorbim despre cine sta in varful acestei stive de cadavre! Asemenea capetenii nu se dau in laturi de la crima chiar asupra umililor lor supusi. Oare din ordinul cui s-au crapat capetele acelor calugari de la Esfigmenou?

 47. marin zice:

  Dar ce sa mai spui de credinciosii de rand si de cei cum bine spui „catehizati”de tot felul de siteuri inselate precum al „razboinicilor” care pur si simplu se fac ca nu vad prigoana din prezent declansata impotriva adevaratilor ortodocsi ( de exemplu asupra manastirii Esfigmenu) cat si pe cea din trecut …..
  Rudele mele au fost calcate in picioare de noii calendaristi , uneori chiar in asa-zisa lor „biserica” , iar acum BOR-istii pozeaza cu tupeu in apostoli ai „dragostei” nemarginite …
  Macar BC si-a cerut scuze pentru victimele inchizitiei ( nu ca asta ar indrepta ceva ) , insa BOR-istii sunt atat de impietriti incat nici macar aparentele nu vor sa le mai salveze !!!

  • Gabi zice:

   @ marin
   Iarasi o mare minciuna in legatura cu ce s-a intamplat la manastirea Esfigmenu
   un cunoscut de-al meu a fost acolo si a vazut la fata locului starea de fapt in care se afla cei de acolo uite ce scrie el :

   Aici este miza sa definim acesta stare de fapt, iar definitia vine de la parintii din manastire cu care eu am vorbit in mai multe randuri pentru ca am vrut sa inteleg, pentru ca as fi vrut sa ii gasesc in dreapta credinta ca sa laud gestul lor, dar din pacate nu a fost asa…
   Nu o sa redau toata discutia pt ca a fost lunga si f concreta , dar o sa v a prezint doua concluzii ale discutiei dintre mine si teologul desemnat de staret sa ma lamureasca:
   1. eu nu ma pot impartasii la manastirea Esfigmenu, pentru ca sunt nou calendarist, desi sunt antiecumenist
   2 si a doua mai grava care curge din prima este validitatea botezului unui nou calendarist, pe care ei nu o recunosc, deci eu dupa ei trebuia sa fiu rebotezat

   Si mai apoi uite ce scrie :

   nu noi am impins spre extrema….noi am ramas in Adevar, ei nu au avut intelepciunea sa se smereasca, mai sunt si alte Biserici ortodoxe locale ce au pastrat vechiul calendar, dar nu au rupt comuniunea cu Biserica.
   O alta problema ar fi ca extrema in Biserica este tot erezie, daca acesta extrema te scoate din marginile Bisericii, cred ca este sanatos pentru noi sa tratam pe picior de egalitate aceste extreme pentru ca sunt la fel de periculoase, unii cad in ispita de dreapta, iar altii in ispita de stanga, toti pica din Duhul Bisericii, asta daca vreti sa fim transanti!
   Cat priveste Esfigmenu, din punct de vedere canonic poti opri pomenirea ierarhului dar sa nu pomenesti pe altul in loc, cu toate astea aceasta conditie este necesara dar nu suficienta, ei au probleme mai grave ca cele aratate in mesajul anterior, faptele pe care le am descris nu sunt o noutate toti care au fost acolo stiu situatia .
   Trebuie sa fim cu intelegere si cu iubire , mai ales ca patriarhul pune biciul pe ei, dar sa avem aceeasi intelegere fata de toti fratii cazuti inclusiv ecumenisti, asta nu pentru ca incurajam caderea fie ea stilista sau ecumenista, ci pentru ca suntem datori cu iubire , noi insine fiind cazuti din alte puncte de vedere.
   Recomand in final o carte pe care poate multi o cunosc Cele doua extreme: stilismul si ecumenismul de bunul parinte Epifanie Teodoropulos, care explica in detaliu situatia.

   acum inteleg de ce le luati voi apararea !!!!

 48. Mimler Gabriel zice:

  Gasind acest site intamplator,cautand de fapt altceva in google, am poposit aici citind prima jumatate a comentariilor.Efectul asupra mintii mele nu a fost linistitor, ci confuz.Asta nu din lipsa de informare, pentru ca dogmele ortodoxe le cunosc.Ci pentru ca argumentele despre Sfintele Taine sunt infantile. Duhul Sfant nu este un principiu de hocus pocus, ci Dumnezeu Insusi,care poposeste unde doreste, fara a ne cere nous socoteala, si cu toate ca pogorarea Duhului in inima omului este cauzata doar de Mila Domnului, indirect miscarile inimiii omului sunt raspunzatoare de parasirea de Duhul Sfant.Ceea ce reiese insa din multe comentarii, cum ca Duhul Sfant ar avea vreun contract cu voi(nu stiu de ce biserica apartine)mi se pare o invatatura straina de cea ortodoxa.Personal consider ca un gram de rugaciune este mult mai importanta decat tone de teologie teoretica(si in treacat fiind spus teologie inseamna stiinta despre Dumnezeu,adica cunoasterea prin perceptie a lui Dumnezeu).Cat priveste acuzatiile impotriva bisericii si a duhovnicilor ei,dovedeste imaturitatea duhovniceasca a articolelor tendentioase prezentate pe acest site.Motivatia este evidenta,critica rasare din invidie,din dorinta de a fi la putere.Parintele Gh. Colciu,care a trecut prin experimentele luciferice de „reeducare”, spunea ca „nimeni nu aramas intact.Au fos conditii inumane.”Dar sa ne rugam lui Dumnezeu sa nu fim pusi in situatiile acelea,noi cei care strigam in gura mare, cand nu suntem supusi unor dureri interminabile, nu avem de unde sti cum vom reactiona,ci mai degraba sa ne vedem de treaba noastra,de mantuirea noastra, si nu folosind pretextul iubirii de aproape sa smintim si alti oameni.
  Pacea lui Isus fie cu voi,fericiti facatorii de pace,Amin

 49. marin zice:

  Simpla cunoastere a dogmelor ortodoxe nu te face ortodox ci trairea lor .
  @ Ci pentru ca argumentele despre Sfintele Taine sunt infantile. Duhul Sfant nu este un principiu de hocus pocus, ci Dumnezeu Insusi,care poposeste unde doreste,
  Perfect de acord , insa noi suntem din aceia care ne asumam o parere despre unde credem noi ca este Sfantul Duh sau nu si mergem exect pe linia Sfintilor Parinti ai ortodoxiei care au afirmat clar ca la eretici nu este har sau mantuire ; la categoria eretici sunt inclusi si catolicii .
  @ Personal consider ca un gram de rugaciune este mult mai importanta decat tone de teologie teoretica
  Rugaciunea este extrem de importanta dar de unde stii dumneata cat si cum ne rugam noi ?
  Daca cunosti dogmele ortodoxe , nu cumva timpul cat le-ai studiat e pierdut din punct de vedere al practicarii rugaciunii ?

  @ cum ca Duhul Sfant ar avea vreun contract cu voi(nu stiu de ce biserica apartine)mi se pare o invatatura straina de cea ortodoxa
  Daca nici macar nu te-ai obosit sa aflii de ce Biserica apartinem , nu ti se pare ca emiti pareri neavizate mult prea usor despre noi ???
  Apartinem de Biserica lui Iisus Hristos , de ortodoxia traditionala ; ca biserica locala apartinem de Mitropolia Slatioara ,cel putin realizatorii blogului , nu toti cei care comenteaza .
  @ Motivatia este evidenta,critica rasare din invidie,din dorinta de a fi la putere.
  Cum , in urma lecturarii probabil pe diagonala a unui articol de pe blog deja ne cunosti si motivatia ???
  Mie imi suna a superficialitate ; crezi ca o motivatie bazata pe cunoasterea si rostirea cu voce tare a unor adevaruri mascate si cenzurate de bisericile oficiale e sigur ca ne e straina ?

 50. nikolai zice:

  O intrebare care nu are legatura cu articolul: Gabriel ai facut cumva teologia la Sibiu? Si inca una: Nu cumva papa e infailibil pt. ca nu are voie sa-l judece nimeni? Cu papii vostrii in miniatura („episcopii”) nu cumva se intimpla acelasi lucru? Noi ne rugam dupa putinta noastra dar voi ce faceti? „Arhiereii” vostrii ce fac? Raspunsul ar fi si cel adevarat ca se roaga si ei dar cu ereticii sau chiar si cu paginii de ce sa nu se mai roage cateodata si lui Baphomet in incaperile acelea ciudate cu gresie ca masa de sah ca doar asa e la moda acum ca toti care sunt un pic sus sa mai dea si pe acolo. Noi am invatat sa nu judecam pacatele personale ale nimanui insa de asemenea corcituri rezultati din curvia cu ereticii trebuie sa fugim cit ne tin picioarele ca asa spune traditia si canoanele iar eu nu incetez de fiecare data cand mi-aduc aminte sa multumesc lui Dumnezeu ca m-a scos dintr-o asemenea adunatura ciudata (b.o.r.). Referitor la par Cleopa vreau sa spun ca era contestat chiar si in unele medii b.o.r. de pilda la manastirea unde am stat eu par staret de acolo ii numea cleopisti pe fanii lui care isi facusera un fel de zeu din vestitul par. Cleopa, nu vroia sa auda despre el.

 51. Mimler Gabriel zice:

  Domnule Nikolai,nu inteleg ce vreti sa spuneti, faptul ca desi nu m-ati vazut niciodata si nu ma cunoasteti va determina sa credeti ca as avea vreo legatura cu Sibiul si teologia si papa si asa mai departe ma fac sa trag concluzia ca paza mintii va este straina,altfel nu ati lasa imaginile subconstiente sa zburde unde vor si sa se asocieze liber ,lasand urme in sufletul dumneavoastra.Si ceea ce spuneti ,vocabularul folosit este cel putin rasist.
  Daca ati fi citit ceea ce am postat despre teologie,ati fi inteles ca ma refer la sensul practic al cuvantului asa cum e inteles de Sfintii Parinti.
  Domnule Marin,ma scuzati daca v-am judecat gresit.Nu,nu stiu cat va rugati.Cunoasterea dogmelor nu exclude rugaciunea.Personal,ma orientez dupa arhimandritul Sofronie,care zice despre stalpii ortodoxiei ca ar fi acestia:dogma ,biserica si asceza.Aceste elemente incerc sa le echilibrez in practica mea crestina.Sfantul Serafim al Sarovului declina scopul crestinismului in dobandirea Duhului Sfant, completand aceasta maxima cu metodica, facand analogie intre aceasta practica si negustorie:”Cu ceea ce obtineti mai mult castig,cu aceea sa negustoriti.”
  Tematizarea prezentei sau lipsei Sfantului Duh intr-o biserica sau alta mi se pare a fi lipsita de sens,ceva de genul incercarii de a prinde vantul in cuie pe peretele cerului.Sau stim noi ce relatie are fiecare suflet cu Dumnezeu?Putem sa facem afirmatii pausale,ca si cum noi am fi cei care am impune lui Dumnezeu criteriile dupa care alege sa isi reverse Harul asupra unei persoane?
  Mai degraba sa avem grija la obiectul contemplatiei noastre, ca sa nu patim cum zice David:”Iscodit-au faradelegi, si au pierit cand le iscodeau”.
  Si oare nu au zis si altii inaintea noastra:”Eu am zis intru fericirea mea :nu ma voi clatina in veac.Dar Ti-ai intors fata Ta si m-am tulburat”.
  In sfarsitul acestei nocturne postari,de dragul claritatii:Nu combat o organizatie,am citit despre manastirea Slatioara, nu e de latitudinea mea sa judec justetea liniilor duhovnicesti ale nimanui.Ceea ce sustin este ideea hristologica a iubirii,pastrata asa de frumos pana astazi tocmai prin faptul ca oamenii lui Dumnezeu au gasit modalitati pasnice sa o transmita.Ma intristeaza faptul sa aflu ca ,apartinand bisericii de care apartineti, sunteti criticati si suferiti.
  Divergente in ceea ce priveste dogma au existat totdeauna,dupa cum vedem din studiul istoriei ortodoxiei.
  Inchei cu un citat din Sf. Isac Sirul:”O inima milostiva nu este altceva decat un foc de dragoste al inimii revarsat peste intreaga faptura,peste oameni ,peste animale ,peste pasari, peste draci si chiar peste orice alta zidire.”

  • marin zice:

   @ Si ceea ce spuneti ,vocabularul folosit este cel putin rasist
   Poate ca imi scapa mie , dar nu am gasit nicaieri in comantariile fratelui Nikolai vreo urma de rasism ; te rog sa exemplifici ; sper sa nu confunzi dogma traditionala ortodoxa care presupune separarea de eretici cu rasismul .
   Nikolai precum si alti ortodocsi traditionalisti urmeaza cu strictete linia trasata de apostolul iubit al lui Iisus , Sfantul Ioan Teologul care definea extrem de clar comportamentul ortodocsilor cu ereticii :
   II Ioan
   Cap. 1
   10. Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!
   11. Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.

   @ Cunoasterea dogmelor nu exclude rugaciunea.
   Corect , asa mai vii de acasa cum spune romanul . Dimpotriva necunoasterea dogmelor lasa loc de manipulare si derapaj de la ortodoxie .

   @ Personal,ma orientez dupa arhimandritul Sofronie
   Personal am rezerve fata de invatatura arhimandritul Sofronie ; nu pot fi in nici un caz de acord cu practica acestuia care permitea „ucenicilor” budisti sa intre in manastirea respectiva cu idoli ai lui buda pe care-i etalau la ferestrele camerelor .

   @ Tematizarea prezentei sau lipsei Sfantului Duh intr-o biserica sau alta mi se pare a fi lipsita de sens,ceva de genul incercarii de a prinde vantul in cuie pe peretele cerului.
   Ba e chiar pe dos ; este extrem de uitl pentru unn ortodoxa sa-si puna intrebari de genul acesta ghidandu-se pe invatatura sfintilor parinti .
   Este har acolo unde este succesiune apostolica transmisa prin punerea mainilor ( cum reiese din Sfintele Scripturi) si unde nu s-a alterat dreapta credinta .

   @ Ma intristeaza faptul sa aflu ca ,apartinand bisericii de care apartineti, sunteti criticati si suferiti.
   Ca suntem criticati e prea putin si nu ne prea afecteaza , in schimb prin anii 20- 40 s-a abatut o prigoana salbatica asupra noastra la incitarea si cu participarea BOR si a statului , vezi mai multe aici :

   Dă clic pentru a accesa 65-de-ani-depersecutie-a-bosv.pdf

   @ Inchei cu un citat din Sf. Isac Sirul:”O inima milostiva nu este altceva decat un foc de dragoste al inimii revarsat peste intreaga faptura,peste oameni ,peste animale ,peste pasari, peste draci si chiar peste orice alta zidire.”

   Da dar nu trebuie uitat ca scrierile Sfantului Isac Sirul au fost preluate de mai multe surse neortodoxe si modioficate uneori conform ideologiei acestora ; a se vedea teoria neoteologilor care incearca in fel si chip sa demonstreze ca a fost monofizit , cu scopul de a intari ecumenismul .

   Voi raspunde cu citate din Sfanta Scriptura :

   Efeseni ,Cap. 6 , 12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii ( dracii – completarea mea) , care sunt în văzduh.
   Psalmi 25 , 5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.
   Psalmi 96,11. Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.

  • nikolai zice:

   Limbajul sf. Ioan Damaschin era tot rasist cand spunea „urgisitul de dumnezeu Dioscur…” sau „…cei ce vorbesc asa sa nu aiba parte de mantuire”? Noi cei ce-L marturisim drept pe Dumnezeu credem ca a fi ortodox inseamna nu numai a cugeta drept despre El. Un lucru extrem de important pt. mantuire este si impreuna cu cine te rogi sau de la cine te impartasesti.Tot sf. Ioan Damaschin spune ca sa ne pazim cu toata taria de impartasania ereticilor pt. ca impartasania e unire cu Hristos si a unora cu altii…deci cu cine te impartasesti cu acela vei fi judecat (Limonariu cap.106, 188, 200..). Asta e marea diferenta intre noi ortodocsii traditionalisti sau „stilisti” cum ne mai numiti si voi cei oficiali care credeti ca a te impartasi de la preotii hirotoniti de episcopii ecumenisti sau a fi in comuniune cu ierarhii eretici nu e nici o problema ba chiar absolut necesar pt a nu fi in afara bisericii etc. In concluzie: nu numai rugaciunea sau a sti cum sa ne rugam e important ci de o importanta capitala e si impreuna cu cine te rogi si mai ales impartasesti, asta te defineste cine esti pt ca nu e nici o diferenta intre cei care marturisesc erezia verbal si cei care tac sau nu marturisesc nici o erezie dar sint in comuniune sau in jurisdictia ereticilor. Nu cumva va rugati si impartasiti impreuna cu ereticii ecumenisti de rit ortodox? Referitor la Sibiu ma gandeam ca poate va cunosc de acolo , nu eu am facut teologia acolo ci sotia.

 52. Mimler Gabriel zice:

  Domnule Marin.Va multumesc ca raspundeti si ca va straduiti sa va faceti inteles.Sunt ferm convins ca orice tema se poate refuta logic si ca orice tema se poate demonstra logic, depinde de acuratetea interlocutorului.De multe ori asemenea dispute devin niste trante egoiste,unde fiecare foloseste scripturile ca pe o bata pentru a-l pocni pe celalalt,ajungandu-se la milioane de ortodoxii,fiecare crezand ca are dreptate, si dorind sa impuna „dreptatea”sa suprema celuilalt.
  Problema este insa-dupa parerea mea in alta parte.
  Poate ca exista unii ortodocsi bine intentionati si sinceri, si ating unele teme profunde si importante, dar de cele mai multe ori acestia devin catalizatori pentru urmatorii, creandu-se premisele spiritului combativ,majoritate folosind apoi pretextul adevarului si al dreptatii pentru a-si exprima ura si furia lor,cum de multe ori se vede din istorie,unde multi Parinti au fost exilati de insasi elevii lor,ca apoi sa fie venerati si canonizati.
  Mi se pare cel putin rigiditate , in fazele de crescendo pana la superlativ ajungandu-se la aroganta, sa afirmam cu asemenea tarie ca noi avem dreptate si sa aratam cu degetul pe ceilalti care chipurile se inseala.Fara a ne fi frica ca am devenit judecatori, ca ne straduim sa indeplinim functii rezervate exclusiv lui Dumnezeu.Nu vreau sa aduc argumente din Scripturi sau din Sfintii Parinti, as gasi destule,dar din teama de a nu intra din nou in polemica biblica si a lua cuvantul Domnului in ras prefer sa vorbesc din inima, o inima de multe ori mahnita cand vede scindari si certuri si subdiviziuni, si simte cum se pun bazele noilor scindari,cum se tulbura apele,cum se confunda de multe ori ambalajul cu continutul,cum se improsca gunoi in stanga si-n dreapta.
  Apartin Bisericii Ortodoxe in care m-am nascut,pe care voi o renegati si o injurati.Sunt mandru ca sunt ortodox.Si daca nu ar fi fost Botezul,prin care Duhul Sfant si-a pus pecetea pe orice particica a fiintei mele ,Botez pe care voi il negati, as fi fost mort duvohniceste.Si m-ar pedepsi Dumnezeu daca nu as spune ca ochii sufletului mi s-au deschis prin Harul Sau, cu care voi credeti ca aveti contract de exclusivitate.
  Si asa fiind eu ortodox,imi pare rau si ma doare de toti cei ce nu cunosc pe Dumnezeu,nu din auzite ,ci prin traire,fie ei ortodocsi noi sau vechi, sau catolici, sau cum vreti sa-i denumiti.
  In ceea ce-l priveste pe Domnul Nikolai,prefer sa tac, ca Dumnezeu ca scoate la iveala ale fiecaruia.
  Doamne-ajuta!

 53. marin zice:

  @ Mimler Gabriel
  @ De multe ori asemenea dispute devin niste trante egoiste,unde fiecare foloseste scripturile ca pe o bata pentru a-l pocni pe celalalt,ajungandu-se la milioane de ortodoxii,fiecare crezand ca are dreptate, si dorind sa impuna “dreptatea”sa suprema celuilalt.
  Este posibil , dar trebuie ca fiecare rpin intermediul discernamantului sa adere la singura cale cu putinta , caci este o singura ortodoxie . In ce priveste Scripturile sunt de acord ca exista o paleta foarte mare de interpretari personale , glasul ortodoxiei fiind totusi coerent si unitar – acesta este dat de consensul Sfintilor Parinti – ei sunt faclia dupa care trebuie sa ne calauzim , acesta este glasul Bisericii .

  @ majoritate folosind apoi pretextul adevarului si al dreptatii pentru a-si exprima ura si furia lor,cum de multe ori se vede din istorie,unde multi Parinti au fost exilati de insasi elevii lor,ca apoi sa fie venerati si canonizati.

  Asa a ajuns si Sfantul Glicherie sa fie canonizat dupa ce a indurat prigoana si torturile celor din BOR si ale comunistilor .
  Te-as intreba ceva totusi , ce parere ai avea de o „biserica” care ti-a batut crunt rudele , lasandu-le cu un dram de viata in ele , iar pe alti consateni chiar i-a omorat ?
  Ne acuzi de ura , dar nu noi i-am prigonit pe cei din BOR , noi am fost si suntem in unele cazuri victimele torturii si discriminarii BOR si a „institutiilor” statului .
  Strabunicul meu din Slatioara a fost batut de jandarmi in biserica de pe nou in prezenta „preotului”de stil nou , pana l-au lasat lat si noi suntem cei care uram BOR ???
  Nu domnule Gabriel ( apropo , ortodocsii nu seprea domnesc ci sunt frati unii cu altii) , daca BOR a putut pentru o schimbare nu de dogma ( caci asa spun cleopistii de calendar ca nu-i dogma ) sa recurga la snopirea in bataie a „stilistilor” , torturarea si chiar omorarea lor , nici nu vreau sa-mi imaginez ce s-ar fi intamplat daca noi schimbam vreo dogma …

  Am citit si eu prin istoria Bisericii exemple singulare in care ortodocsii au fost prigoniti de ortodocsi , insa BOR a facut din prigoana „stilistilor” politica sa oficiala .
  Si dupa toarte acestea , nu stie altceva decat sa nege ca asa ceva a avut loc vreodata , incearca sa ascunda mizeria sub pres .
  Macar catolicii si-au cerut scuze pentru abuzurile BC , nu ca asta i-ar indreptati sa mai fie considerati biserica , insa au avut si ei o tentativa de marketing bisericesc pentru a-si salva imaginea . BOR insa sunt asa de impietriti si rau intentionati incat incearca prin toate mijloacele sa dezinformeze si sa manipuleze pe acest subiect ; ei nu fac altceva decat sa nege EVIDENTA !

  Citind mai demult pe ecumenistul Nicolae Steinhardt , am gasit in jurnalul fericirii o fraza la care ader : In chestiunile complexe este uneori nevoie de o solutie simpla ( citez aproximativ din memorie) .
  Poate datorita „harului” din BOR s-au comis asemenea atrocitati ?
  Poate datorita aceluiasi har BOR slujeste cu ereticii condamnati de sinoadele ecumenice si cei care s-au impartasit cu acesti eretici ajung episcopi ? Poate datorita aceluiasi har toti episcopii BOR erau numiti de directia culte din securitatea statului si semnau angajamente de securitate ?
  Poate din cauza aceluiasi har au cenzurat prohodul Domnului si oricare cantare bisericeasca care nu era „politic corecta” ?
  De ce oare au scos anatemele din slujba hirotonirii arhiereilor ?

  p.s. Stiu ca ortodocsii romani scriu numele IIsus cu 2 de I ; poti explica de ce dumneata scrii cu unul singur ? @ Pacea lui Isus fie cu voi,fericiti facatorii de pace,Amin

  Fericiti facatorii de pace ! Dar este tot atat de adevarat si „Fericiti cei ce inseteaza de dreptate” !

 54. mimler gabriel zice:

  Da,aveti dreptate.Iisus se scrie cu doi de i.Bravo,ati mai gasit un fir de par in supa,m-ati demascat si pe mine.
  Am citit ceea ce mi-ati trimis, despre prigoana din acele timpuri.Repet,regretabil,foarte regretabil.
  Dar pentru ca sunt cateva bancnote false in circulatie, este intelept sa nu mai vrem sa avem de-a face cu toti banii si sa ne facem propria moneda?
  Sfintii Parinti,pe care spuneti ca ii venerati, spun ca in exeperientele neclare din rugaciune, sa adoptam o atitudine obiectiva, sa nu respingem si sa nu primim, pana cand nu stim cu certitudine.Implicatiile metafizice ar fi imense daca de pilda am respinge Duhul Sfant, ar fi pacat major,hula impotriva Duhului Sfant este superlativul pacatului.Daca primim insa o viziune luciferica ca pe una divina, atunci veneram pe regele intunericului.
  Daca extindem aceasta paradigma asupra debatei despre prezenta sau absenta Harului Sfantului Duh intr-un anumit loc sau altul,ne miscam pe acelasi teritoriu periculos de care avertizeaza Sfintii Parinti.Adica daca respingem probabilitatea ca Harul ar lipsi acolo unde insa este prezent, atunci respingem insa sursa Harului, i.e. Sfantul Duh.O asemenea eroare ar putea sa-i inchida persoanei pentru o lunga perioada usa spre mantuire.Si pentru ca mantuirea ese o problema existentiala si nu una pur religioasa sau pur morala care sa tina de norme externe, aceasta tine de insasi perceptia directa a Dumnezeirii inca din aceasta viata, marturia nevoitorilor indumnezeiti nu lasa o a doua interpretare, ci este simpla si radicala:Cei ce descopera aceasta imparatie de aici,o vor vedea si dupa moarte, si descoperirea nu are voie sa fie teoretica sau simbolica sau imaginativa, ci fiintiala.Nu cred ca orice persoana care este serioasa si sincera in ceea ce priveste mantuirea proprie are vreun motiv sa repinga aceste argumente.
  In ceea ce priveste partea emotionala a avenimentelor, imi marturisti ca stramosii dumneavoastra au fost torturati.Imi pare foarte rau!Pentru ca oamenii care tortureaza nu o pot face in numle iubirii, ci doar in numele lui Satan,astfel aratand cine i-a nascut,cum spune dulcele Iisus,veti cunoaste copacul dupa fructe.
  Insa urmatorul punct ar fi ca dupa moarte sufletul nu are rude ,ci rudenia este una duhovniceasca ,nu fizica,daca suntem in aceasta viata incorsetati in acest corp cu aceste conditionari,mi se pare corec sa incercam sa abdicam tirania corpului cu tot ceea ce tine de ale sale,prin Mila lui Dumnezeu.
  Va doresc din suflet sa puteti sa digerati trecutul,sa recunoasteti ca raul nu se poate combate cu raul, ci ca urmasii lui Hristos merg pe calea prigoanei bucurandu-se pentru aceste suferinte, vorba apostolului,ei ne injura si noi ii binecuvantam, ca nu oricine zice Doamne Doamne se va mantui, ci cei care urmeaza calea lui Dumnezeu.Va doresc din suflet sa va puteti focaliza fortele duhovnicesti pe mantuirea dumneavoastra, sa puteti lasa trecutul sa se odihneasca aca sa gasiti si dumneavoastra odihna!
  Tare mi-as dori sa ne intalnim in Imparatia Vesnica,acolo unde nu exista ura, timp,istorie si certuri!
  Pacea lui Iisus sa fie cu noi toti!
  PS:Tare mi-as dori sa nu ne mai combatem in aceste discutii, ci sa vorbim in virtutea testamentului nostru duhovnicesc, ca si copii ai aceluiasi Parinte!

  • nikolai zice:

   Aici e problema domnule Gabriel ca nu sunt doar cateva bancnote false puse in circulatie ci fabrica de bancnote este falsa. Am intalnit peste tot la oficiali aceeasi confuzie si lipsa de discernamant ca la sectarii care nu sunt in stare sa faca deosebirea intre mantuirea subiectiva si mantuirea obiectiva, la oficiali e invers: iau cate un caz subiectiv si-l prezinta obiectiv incercand sa convinga lumea prin acesta ca nu trebuie sa-i parasim pt ca daca TOT sinodul e apostat acel gheronda ar tine toata lumea ortodoxa vie si cate un astfel de gheronda scot tot timpul pt a duce cu zaharelul. Repet: la voi TOT sinodul e apostat pt. ca toate documentele de apostazie a BOR au fost semnate la nivel de sinod. Sa enumeram doar cateva: unirea cu monofizitii, Qarta Oecumenica, 6onsiliul 6consultativ al 6ultelor,documente CMB,CEB etc,un lucru infricosator e ca acesti ierarhi care au apostat de la credinta si au cazut in erezie savarsesc niste „taine” si chiat „hirotonesc” taine care potrivit canoanelor bisericesti nu sunt valide, deci domnule Gabriel aici nu mai e vorba de un caz subiectiv ci obiectiv. Referitor la prezenta harului oficialii o dau cotita cum ca harul e peste tot sau relativizeaza la fel ca si in problema calendarului zicand ca amandoua sunt bune, deci vindeti gogosi in alta parte, noi stim ca unde e hoitul acolo se aduna si vulturii, noi stim ca unde e episcopul care invata drept cuvantul adevarului e si harul si ca fara episcop orthodox nu exista biserica orthodoxa iar voi nu aveti asa ceva deci NU e har in biserica voastra, poate vi doar mila lui Dumnezeu pentru oamenii simpli si nestiutori dar si nestiinta si ignoranta e un pacat cum citim pe motto-ul acestui blog. Duhul Sfant nu se gaseste printre celelalte duhuri care bantuie biserica stilului nou cum ar fi duhul simoniei aproape generalizat, al hulei si cenzurarea adevarului si scrierilor sfinte, al masoneriei si al noii ordini mondiale ai caror mesageri si apostoli ierarhii vostrii suntprin participarea si sustinerea religiei mondiale a liu antihrist ecumenismul. Asa ca spunem al cui esti ca sa-ti spun cine esti. Ti-am mai dat un raspuns mai in sus domnule Gabriel pe care sigur nu l-ati citit. e dupa al doi-lea comentariu postat de dumneavoastra.

 55. marin zice:

  @ Da,aveti dreptate.Iisus se scrie cu doi de i.Bravo,ati mai gasit un fir de par in supa,m-ati demascat si pe mine.
  Nu era vorba de o demascare ci de o curiozitate ; declinandu-va calitatea de ortodox am fost mirat sa observ ca scrieti Iisus cu un singur I ; inteleg acum ca a fost o scapare a dvs. .
  @ Am citit ceea ce mi-ati trimis, despre prigoana din acele timpuri.Repet,regretabil,foarte regretabil.
  Sunt fericit sa vad ca exista si oameni cu reactii normale ; eu intotdeauna nu am putut sa fiu decat consternat si revoltat de barbariile produse atunci ; imi pare bine sa observ ca aveti sentimente asemanatoare . Vreau sa va spun ca reactia dvs. este totusi singulara printre membrii BOR . Majoritatea neaga sau cenzureaza acele evenimente , iar cand ii intrebi daca li se pare just primesti raspunsuri precum am primit eu de la siteul razboiintrucuvant , cum ca si bizantinii i-au prigonit pe monofiziti .
  Asa a fost din pacate , insa prigoana nu a fost generalizata , sfintii s-au opus persecutiilor ; dealtfel cred ca acesta e unul din motivele pentru care s-a ales preful de Bizant .
  Mai sunt intalnite reactii ca aceea a lui Cleopa , care cu mare satisfactie era de acord cu aprecierea ca prin bataia la trecerea prin cordonul de jandarmi „stilistii” erau botezati a doua oara …
  @ Va doresc din suflet sa puteti sa digerati trecutul,sa recunoasteti ca raul nu se poate combate cu raul, ci ca urmasii lui Hristos merg pe calea prigoanei bucurandu-se pentru aceste suferinte,

  Romani 12,21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele.
  Personal incerc sa respect indemnul biblic , daca ati avut impresia ca eu indemn la ura sau rautate va rog sa exemplificati totusi .
  Nu , eu vorbesc de aceste lucruri pentru a se cunoaste adevarul si pentru a nu se mai intampla asemenea atrocitati care au produs suferinta ; eu nu instig la facerea de rau .

  @ PS:Tare mi-as dori sa nu ne mai combatem in aceste discutii, ci sa vorbim in virtutea testamentului nostru duhovnicesc, ca si copii ai aceluiasi Parinte!
  Spre deosebire de imparatia cerurilor , aici pe pamant avem nevoie de dezbateri din care sa reiasa adevarul si nu cred ca aceste discutii pot fi etichetate prin cuvinte precum cearta .

 56. Mimler Gabriel zice:

  Imi pare bine ca prin efortul noastru s-a schimbat nuanta dialogului nostru si sigur Dumnezeu se bucura cand copiii sai se inteleg.
  Citeam astazi din scrisorile cuviosului Paisie Agioritul despre teologie, cum ca fiecare ,in functie de viclenia sau de puritatea din inima sa interpreteaza diferit dogmele, cum ca unii sun foarte interesati in aspecte secundare,cu cat cuie a fost rastignit Iisus, cati soldati erau de fata, daca sfintii aveau barba sura samd.Sper sa nu apartinem acestei categorii ci sa discernem cu intelepciune care sunt lucrurile ziditoare si care sunt lucrurile pierzatoare.
  Sa nu credeti ca sunt un caz singular, multi duhovnici si crestini se intereseaza de istoria naostra, dar reactiile sunt diferite.Nu stiu daca printr-o atitudine militanta putem schimba ceva,ma gandesc ca acea traditie apostolica caruia ii suntem indatorati ne-ar sa urmam o succesiune nu neaparat in garde de rudenie sociale,grupuri si intebari ale cui apartin aceste grupuri, carei traditii,ci traditia autentica s epastreaza acolo unde este succesiune patristica, unde urmam nu neaparat teoretic ci in nevointe, ca sa putem intelege acest corifei ai duhovniciei.Atitudinea Sfintilor Parinti pe care eu atat ii iubesc si ii pretuiesc si in spiritul carora incerc sa traiesc era una de infinita rabdare, in care nu incercau sa indrepte raul vorbind despre el si spunandu-i omului in fata trecutul sau de fata cu altii, ci pe ascuns incercau cu ajutorul harului sa ajute la indreptarea raului si sa ascunda ceea ce mai ramanea necuratat pentr ca altii mai putin intelepti sa nu se sminteasca prin contemplarea raului.Dupa cum spuneti,lupta e impotriva stapaniilor .Si in primul rand campul de lupta este inima noastra.Este bine sa admiram sfintii,spune Scararul,dar abia cand incepem sa le urmam exemplul ne folosim cu adevarat.
  Nu stiu daca dumeavoastra instigati la cearta sau nu, cert este ca pe acest site se gasesc opinii fundamentaliste, cu care chiar daca nu aveti de-a face,indirect le alimentati prin teme delicate,care nu se pot rezolva prin discutii,cu atat mai putin prin intermediul discutiilor virtuale,in care calitatea este de multe ori slaba,in care interlocutorii pot pretinde orice si poate ca fata in fazta dialogul ar avea o tenta personala.Dar poate pentru ca nu sunt asa de familiarizat cu interetul sunt sceptic in privinta acestui mediu de comunicare.
  O sarbatoare profunda maine,va doresc,cu sporire duhovniceasca.

  • nikolai zice:

   Am citit intr-o revista a parohiei de aici care apartine de patriarhia de Constantinopol (deci nu „stilisti”) chiar pe prima pagina cred un titlu mare „Noi ortodocsii suntem fundamentalisti”. Revista nu o am la indemana dar poate am sa o gasesc pe pagia lor de internet.

 57. Mihail zice:

  D-le Gabriel,
  E minunat sa vezi ca mai exista persoane, in ziua de astazi, care sunt preocupate de trairea duhovniceasca in Hristos. Insa, din ceea ce ati scris pana acum reiese clar (pentru mine) ca Dreapta Credinta (ortodoxia curata) nu este o preocupare pentru dvs., sau mai bine zis nu este principala preocupare a dvs (poate gresesc, sper sa gresesc). Imi permit, astfel, sa va atentionez, cu durere in suflet, ca abordarea virtutilor fara a avea Credinta Curata este o greseala! Prima conditie pentru a fi un crestin autentic este sa avem Dreapta Credinta si sa luptam din rasputeri sa o pastram neprihanita. Daca vrem sa avem trairea autentica in credinta ortodoxa prima conditie este sa o aparam, sa o marturisim. Fara aceasta marturisire nu avem mantuire.
  http://cuvioasacasiana.wordpress.com/2010/01/03/vino-si-vezi-adevarul/
  „chiar dacă ai săvârşit toate virtuţile, ajungi în locul acesta (in iad) dacă n-ai dreapta credinţă.”, Vedeti d-le Gabriel? Chiar daca savarsim toate virtutile, ceea ce va doresc sa capatati de la Bunul Hristos, tot nu ne putem mantui daca nu avem dreapta credinta! Haideti, d-le Gabriel, sa punem boii inaintea carului!
  Doamne ajuta!

 58. nikolai zice:

  Tocmai asta am recomandat mai sus sa citeasca, Limoariul e o carte minunata si pe intelesul tuturor, explica foarte simplu si clar ca intre ortodocsi si eretici nu exista nici un fel de comuniune, sf. Parinti nu au vorbit complicat si sofistic ci simplu asa incit sa inteleaga si ciobanul din virful muntelui. Domnul acesta sustine ca pe acest site sunt promovate idei fundamentaliste adica cu alte cuvinte fanatice, si am pus link-ul cu parintele acela bulgar care zice ca fanatici sunt cei ce nu-si folosesc mintea. Oficialii nu inteleg cand le vorbesti simplu pt ca ei sunt doldora de studii si au o stiva de diplome iar in lucruri simple se pierd, de ex. ii explicam aceasta chestiune fundamentala unui prieten sincer ca daca vrea sa se mintuiasca nu se mai poate duce sa primeasca taine de la un preot care apartine ecumenistilor chiar daca acel preot nu marturiseste nici o erezie pt ca asa scrie in Pidalion si nu numai, exemple se gasesc la nesfirsit pe cand vre-un argument pro nu se gaseste nicaieri indiferent citi ani ai cauta prin toate scrierile si vietile sfintilor. Ce credeti ca a spus? „Nu stiu, ma duc sa-l intreb pe parintele meu duhovnic!” Alt raspuns dat tot de un parinte „duhovnic” unuia care si-a botezat copilul prin stropire ca la papistasi iar dupa ce a aflat de la altcineva ca botezul nu e canonic s-a dus la „duhovnicul” sau si i-a marturisit nelinistea iar acel duhuriovnic i-a spus ca va trebui sa se multumeasca cu acel botez incomplet al copiilor sai…deci astfel de duhuri vorbesc prin gura acestor „duhovnici”,

 59. Mimler Gabriel zice:

  Am sa parasesc duhovnicia online. Va doresc sa gasiti poarta spre Dumnezeu,sau portalul,ca va este mai importanta mantuirea virtuala se pare, poate gasiti vreun link spre rai pe undeva.
  Oricum orice voi spune va fi atacat si demontat si cuvintele imi vor fi intoarse cu viclenie pe dos,singurul interlocutor sincer a fost domnul Marin.Regret din inima pentru suferintele suferite de stramosii vostri.Dar nu e razboiul meu.

 60. marin zice:

  Domnule Gabriel , sincer imi pare rau ca parasiti aceasta discutie .
  Scopul acestui blog nu este neaparat induhovnicirea online , nu cred ca este posibil asa ceva .
  Totusi , acest blog si-a propus sa spuna adevaruri nepromovate in mediile asa-zis ortodoxe , care cenzureaza „crestineste” ceea ce le dezavantajeaza ; in aceasta privinta numele blogului este cred destul de sugestiv- Ortodoxia NECENZURATA .
  Am o parere de rau in ceea ce priveste afirmatiile dvs. ; as fi vrut sa specificati clar la ce va referiti cand etichetati „fundamentaliste” opiniile unor comentatori sau ideile expuse pe blog ; dvs. ati preferat sa puneti o eticheta dar sa nu specificati exact la ce v-ati referit .
  Totusi , nu pot sa constat ca noi suntem invinuiti de fundamentalism ( probabil ati folosit acest cuvant referitor la opinia noastra ca ortodoxia oficiala a cazut din har) , dar nu tratati si atitudinea cvasi-existenta in mediile ortodoxiei oficiale care tuna sus si tare ca „stilistii” sunt schismatici , sunt eretici , sunt cazuti din Biserica , in schimb catolicii si alti eretici cu acte in regula sunt tratati ca frati intru credinta .
  Daca va razganditi , sunteti oricand binevenit pe acest blog .

 61. Mimler Gabriel zice:

  Domnule Marin,va pot trimite adresa mea de email,daca doriti, si putem sa ne spunem parerea extern blogului

  • poiuy trew zice:

   Lasa-i dom’le ca astia sunt razboinici, nu stiu sa ierte….Sunt mai importante cuiele decat Domnul nostru Iisus Hristos…

 62. trifu zice:

  sunt de acord k Biserica Ortodoxa Romana este ecumenista dar macar este in comuniune cu celelalte Patriarhii care tin stilul vechi dar ereticii pe stil vechi din Romania nu sunt recunoscuti de nimeni nici de Ierusalim nici de Sf munte Athos si in tara sunt impartiti in 3 mitropolii dar nu se inteleg intre ei nu se recunosc drept marturie sta asa zisul sf glicherie care nu este recunoscut de cele 3 pseudomitropolii sau ce or fi ele

 63. marin zice:

  @ trifu
  Ultimul lucru pe care ni-l dorim e comuniunea de orice tip cu ereticele patriarhii oficiale care tin stilul vechi dar fac parte din CMB si sunt superecumeniste , infruptandu-se din plin de erezia tuturor ereziilor .

  • Nikolai zice:

   Marin, sa nu inteleaga omul gresit poate ai vrut sa zici ca „ultimul lucru pe care nu ni-l dorim e comuniunea de orice fel cu ereticele patriarhii oficiale ce tin stilul vechi”. Acum sa ne gandim la un pagan care vrea sa se lase de paganism si sa se faca crestin, cum va putea alege dintre atatea grupari care se numesc crestine? Cat de debusolat si de dezamagit se va simti vazand ca e atat de greu sa aleaga una dintre atatea mii! Care e insa primul pas pe care trebuie sa-l faca? Sa ramana in continuare pagan pt. ca nu are unde sa se duca? In nici un caz ci primul pas e sa o rupa definitiv cu paganismul si sa uite de el. Tot asa si cu erezia ecumenismului trebuie procedat, nu trebuie sa ne descurajam ca sunt multe jurisdictii ci primul pas si cel mai important e sa o rupem definitiv cu erezia, sa nu mai existe pt. noi.

   • marin zice:

    Ca sa eliminam orice echivoc , sa inteleaga tot cel care citeste ca sub nici o forma nu dorim comuniunea cu ortodoxia oficiala ; exprimarea „nu ni-l dorim „este si ea ambiguua deoarece negarea dubla duce la un sens afirmativ .
    Nu sunt intru totul de acord cu cele spuse de tine , in sensul ca trebuie fugit de paganism dar si de ortodoxia oficiala ; eu cred ca cel mai bine e sa expui adevarul curat asa cum este el in totalitatea lui , chiar si unui pagan , nu sa-l pui in fate unui mesaj diluat si compromis al ortodoxiei cum il prezinta ortodoxia oficiala .
    Sigur este ca daca paganul respectiv vine la credinta ortodoxa cu inima curata , Dumnezeu il calauzeste acolo unde credinta mai poate fi intalnita fara erezii .

   • Nikolai zice:

    Era doar un exemplu al unui pagan care ar vrea sa se faca crestin din proprie initiativa nestiind care e credinta cea adevarata, prima impresie e debusolarea dar cautand sincer va da de adevar, iar rupandu-se de paganism deja a facut un pas inante, asta e raspunsul dat unui oficial de catre un parinte traditionlist cand oficialul a venit cu argumentul ca sunt multe sinoade vechi calendariste si ca in biserica oficiala sunt si preoti buni cu o viata morala ireprosabila iar ei nu au numai preoti buni ci si rai iar parintele i-a zis: „da noi suntem rai si ne certam si suntem pacatosi dar suntem ortodocsi si prin rautatea noastra incalcam legea lui Dumnezeu iar voi chiar de ati fi toti buni prin erezia voastra schimbati legea lui Dumnezeu!”

   • marin zice:

    Foarte frumos raspunsul ; nu il stiam , poti sa imi indici sursa ?

 64. Alexandru.M zice:

  MA, de ce ma tot injurati de mama si de tata? astia sunt duhovnicii mei, prin care Dumnezeu a lucrat ca sa viu si eu …la Biserica…. de ce anume trebuie eu sa stau aici si sa vad cum voi va bateti joc de ei? NU zice Biblia ca lururile tebuiesc judecate dupa roadele lor? spuneti…ce roade a avut Parintele Cleopa, dimpreuna cu Pr Arsenie Papacioc, si multi altii? cate roade??
  Tot acuzati de erezie…..dar pr Cleopa era prieten si il avea la multa evlavie (si era reciproca treaba asta) pe Sfantul Iustin Popovici …. erau de un gand unu cu altu….si eu zic ca voi,,,Ecumenismul este Panerezia vremurilor noastre, asta marturiseste si Pr Staniloae…..nu inteleg care este problema voastra…ce cautati voi in afara Bisericii????
  Ne acuzati de erezie, in regula, va rog sa indicati care dogma o incalcam, va rog sa imi spuneti ce dogma a incalcat pr Arsenie Papacioc in „Singur Ortodoxia” si viu la voi !!!

 65. marin zice:

  @ MA, de ce ma tot injurati de mama si de tata?
  Usurel cu acuzele nefondate ca nu tine ; daca vrei sa vorbim crestineste , argumentat si rational se poate , daca nu ai o mare sansa sa ajungi la spam .

 66. marin zice:

  Dogmele incalcate sunt asa de multe ca nu are rost sa le spun .Voi da un singur exemplu – in parohiile BOR din tarile catolice se citeste crezul cu adaosul filioque .

  • Alexandru.M zice:

   Eu am explicat cat se poate de clar ce am vrut prin „injuratura de mama si de tata”, dar vad ca nu cititi. Asa vad eu ceea faceti voi aici….innoroind pe cine NU trebe.
   Cat despre adaosul acela de care vorbesti, nu stiu de unde ai aceasta informatie, dar in mod clar este falsa, stiu o gramada de parohii care NU zic asa. Intradevar este o inregistrare pe youtube cu cineva f mare din biserica, zicand ca putem face si asa..dar tocmai aici nu vreti voi sa raspundeti la intrebare…SI CE DACA A ZIS ACEL OM ASA? asta inseamna ca toti facem asa? prin anii 1925, este o rezolutie a unei intruniri a unor ierarhi care zice ca se pot face inmormantari si pruncilor NEBOTEZATI!!! OK, si ce??? a acceptat cineva asa ceva? NUU !!! Stiu atata lume care a calatorit prin tarile catolice si NU s-a lovit de ce ziceti voi mai sus acolo. EU inca astept sa imi spuneti ce erezii am acceptat noi,,,cand zic NOI zic BISERICA, zic CONSESNUL BISERICII….noi poporu asta „PROST” si incult (ca Biserica nu insemna numa ierarhi),,,,ce erezii am acceptat….noi luam mai degraba la inima un cuvant al Pr Arsenie Papacioc, decat vreo rezolutie dinaceasta de care am vorbit mai sus….ce erezii gasiti voi la parintele acesta?
   Voi stiti ce faceti? Luati anumite cazuri ce au venit pe la urechile voastre si le generalizati in toata Biserica!!!!! Si prin aceasta consider ca ma injurati de mama si de tata, ca iarasi aruncati cu noroi in MAMA mea, care e Biserica!!!
   Asa este, in biserica din Constantinopol a intrat papa si au zis impreuna Tatal Nostru, si i-au facut cantare de gen „intru multi ani stapane!!!”. DA, ma SCARBESTE profund asta, dar fratilor ce legatura are asta cu Biserica????? voi credeti ca faptele unor ierarhi rezuma toata Biserica? Sfantul Marcu al Efesului va spune ceva? Sfantul Maxim Marturisitorul??? VOI NU INTELEGETI ca pot sa semneze maine nu stiu ce acte prin care sa zica ca „PAPA E cu noi, hai sa ne unim”, nu stiu…pur si simplu NU ma intereseaza…ma intereseaza Biserica si atat, ma intereseaza obstea aceea de crestini adunata in jurul episcopului, in jurul duhovnicului, care NU se pierde..DAR NU MA RUP DE BISERICA, ASEMENEA VOUA…..
   Vad ca balacariti aici pe Pr Cleopa, ok,,,faceti cum doriti, dar cum ramane cu Sf Iustin Popovici??? , oare de ce acesta l-a primit si l-a avut la evlavie…pe
   Eu tot ce spun, spun fara rautate, desi poate pare dura exprimare, asa vreau sa fie..puteti sa imi dati ban sau ce mai dati voi pe acolo..dar eu ma exprim cum simt….iar daca voi ma jigniti pe mine in strafundurile mele, nu imi cereti sa fiu lin ca lacu ca nu pot.

   • Nikolai zice:

    Interviul e cu raposatul nefericit Teoctist care povestea despre o adunatura intre ei si papistasi si zicea ca la negocieri au dat de un obstacol si dintr-o data au fost „luminati” de duhul si au cazut de acord sa zica crezul fara filioque in rasarit si cu filioque in apus…Sa lasam asta intra aici https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/05/13/parintele-cleopa%e2%80%9d-%e2%80%93-demascarea-unui-mit/?replytocom=1172 si descarca ultima aparitie a revistei, nr 35 pe 2012 si citeste de la pag. 12 foarte important e si „capul si trupul” de la pag 10

   • Alexandru.M zice:

    Eu am vazut acel link de 30 de ori si acum tocmai am citit si paginile recomandate de tine….si NU INTELEG unde este problema….
    Eu am zis intr-un cerc de preoti cele spuse de pf si nimeni NU a fost de acord cu acele vorbe…VOI INTELEGETI ASTA???? NU suntem de acord cu asta. NIci parintele Staniloae NU e de acord cu asta….ascultati va rog ce zice pr Rafail Noica de filioque, cum este o emblema mare de tot a depersonalizarii, a paganismului, la fel zic si pr CLeopa, si pr Arsenie Papacioc, si Pr Iustin Parvu, si toti…..

   • Nikolai zice:

    Toti cei enumerati de tine nu e nici unul episcop iar unde nu e episcop ortodox nu e biserica ortodoxa dupa cum zice sf Vasile cel mare ca sa nu privim la unghiile de la picioare ci la cap, la fel cand e vorba de vre-un sinod sa nu privim la preotii lor ci la ierarhia cea inalta iar daca capii bisericii sunt eretici toata biserica e eretica.

   • Alexandru.M zice:

    @ Nikolai
    Vad ca ai inceput sa ma zici ca nu am cunostintele teologice necesare ca sa pot intelege ceva. De unde ti-ai dat tu seama de asa ceva eu nu stiu si sincer nici nu ma prea intereseaza, fie cum spui tu, sa imi iertati necunoasterea mea profunda si multumiti pentru cunoasterea voastre elevata si sublima intr-ale teologiei. Cunostintele teologice sunt necesare da, dar sunt egale cu zero daca nu sunt traite in Biserica. Sfantul Siluan Athonitul avea 2 ierni de scoala, dar cu toate acestea a umilit pe Sfantul Nicolae Velimirovici, care avea nu stiu cate doctorate in nu stiu cate limbi straine. Deci, nu vad ce rost are acuza ta ca nu am cunostinte teologice si istorice, au doara dumneata imi poti vedea trairea…
    Consider ca in mesajul acesta in care dai citatul din Ivan Ostrumov te contrazici, pentru ca pe de o parte spui de un grup de ierarhi care au semnat, au apostaziat pe vremea Sfantului Marcu al Efesului si totusi Biserica ramas neatinsa de cea mai mica pata, iar mai apoi spui ca daca in zilele noastre un grup de ierarhi semneaza vre-un act, atunci semneaza si poporul impreuna cu ei; aici e o mare contradictie, atunci NU a fost apostazie colectiva, iar acum este apostazie colectiva. Revin si spun ca Pr Arsenie Papacioc in “Singur Ortodoxia” spune cat se poate de clar ca este “pe viata si pe moarte impotriva ecumenismului”, acest parinte avand sub epitrahilul sau mai multi ierarhi, NU numai unul, daca voi nu ii stiti nu e vina lor. Mai adaug ca NU se poate compara semnare unirii cu papistasii de atunci, cu aceste intruniri ecumeniste si nu stiu ce acte semnate. Eu am facu referire la Sfantul Marcu, pentru a arata ca Dumnezeu nu a lasat niciodata Biserica Sa, fara de slujitori randuiti dupa randuiala cereasca. Daca era sa luam modelul vostru, Sfantul Marcu trebuia sa se plece din Biserica si sa se desprinda de ierarhia acelora. Dar tocmai ca NU a facut asta. Abia in 1472 patriarhul Simeon I al Constantinopolelui a respins la randul sau unirea, iar Sfantul Marcu a trecut la cele vesnice in 1444, iar evenimentele din 44 pana in 72….au fost cu adevarat imense (in 53, tocmai cand slujeau si eu cu catolicii impreuna, pe 29 mai, au reusit turcii sa ia Constantinopole-lucru care e deosebit de sugestiv). Prin urmare…unde vedeti voi in toate acestea o dezbinare precum cea creata la inceputul secolului 20 in Romania?
    Tot spuneti ca “sunt eretici capii bisericii” , nu ziceti insa nimic, concret de dogmele incalcate. Inca odata, cum ramane cu Sfantul Iustin Popovici???
    Sa incepem si noi sa spunem de chestiile care se petrec la Slatioara???
    Sa aducem aminte ca pe 18 ianuarie 2011 a intrat Cornelui Vadim Tudor in altar si a tinut predica? Chiar vreti sa ne batem in…ce chestii faine fac ierarhii vostrii si ce chestii naspa fac ai nostrii?
    Repet normativ pt Biserica e pr Staniloae, e unanim acceptat, daca voi gasiti unul mai … sus ca el … jos palaria. Si acesta avea insemnari pe marginea Dogmaticii sale, facute de Pr Cleopa.
    În cartea Părintelui Porfirie – „ANTOLOGIE DE SFATURI ȘI ÎNDRUMĂRI”, Editura Bunavestire, Bacău, la pagina 182 este scris: “Când îl întreba cineva care tip de calendar este corect, cel vechi sau cel nou, părintele obişnuia să răspundă: „Asta e o problemă ştiinţifică. Mergeţi şi întrebaţi oameni de ştiinţă!” şi adăuga, apoi, că el niciodată nu ar părăsi Biserica, indiferent ce s-ar întâmpla, şi-i sfătuia pe clericii care aveau conflicte cu ierarhia oficială să facă orice ca să întindă o „punte” şi să se întoarcă în sânul Bisericii. Prefer să fiu înşelat în Biserică decât să o părăsesc. Nu vreau să mă mântuiesc fără Biserică şi nu voi părăsi niciodată corabia ei.”
    “Rau, foarte rau ca s-a facut schimbarea calendarului. Dar de la acest punct pana la punctul de a vedea calendarele ca dogme de credinta si sa legam de ele validitatea Tainelor si dobandirea mantuirii distanta este abisala”. (Parintele Epifanie Teodoropulos)

    M-am gandit mult la ce anume sa va scriu si doresc sa ma intelegeti corect. Repet ca scriu cu durere ce scriu, ca imi place de voi asa “talibani” cum sunteti, e mare nevoie de oameni ca voi in Biserica, dar nu va pot intelege de ce ati preferat sa va rupeti. Nu stiu ce sa va spun, asa ca o sa inchei printr-un citat din pr Paisie Aghioritul, pe care as dori sa il cititi cu totii, exprima exact ceea ce vreau eu sa va spun, dar nu am cuvinte…iata-l:
    “‘Biserica, spunea el, nu este corabia fiecarui episcop, astfel incat sa faca ce vrea el‘”
    – Noi, aici, in Sfantul Munte, tot pe calendarul vechi tinem, dar este alt caz. Suntem uniti cu Biserica, cu toate patriarhiile, si cu cele care il tin pe cel vechi. Recunoastem Tainele lor, iar ei pe ale noastre. Preotii lor impreuna-liturghisesc cu preotii nostri. In timp ce aceia, sarmanii, s-au rupt. Cei mai multi dintre ei au si evlavie si acrivie si nevointa si ravna pentru Dumnezeu. Numai ca aceasta ravna a lor este fara discernamant, ‘nu intru cunostinta’. Unii s-au abatut din simplitate, altii din nestiinta, iar altii din egoism. Au considerat cele treisprezece zile o chestiune dogmatica si pe noi inselati si au plecat din Biserica. Nu au comuniune nici cu Bisericile care tin calendarul nou, dar nici cu patriarhiile si Bisericile care tin calendarul vechi, pentru ca chipurile s-au spurcat din pricina comuniunii cu cei ce tin calendarul nou. Si nu numai aceasta. Putinii care au ramas, nu stiu in cate parti, s-au impartit si se impart mereu, anatematizandu-se, afurisindu-se si caterisindu-se intre ele. Nu stii cat m-a durut si cat m-am rugat pentru acest subiect. Trebuie sa-i iubim si sa-i compatimim, iar nu sa-i judecam. Si cel mai mult sa ne rugam pentru ei ca sa-i lumineze Dumnezeu. Iar daca se va intampla vreodata sa ne ceara cineva ajutor cu buna intentie, sa-l ajutam cu vreun cuvant’.

   • marin zice:

    @ Voi stiti ce faceti? Luati anumite cazuri ce au venit pe la urechile voastre si le generalizati in toata Biserica!!!!! Si prin aceasta consider ca ma injurati de mama si de tata, ca iarasi aruncati cu noroi in MAMA mea, care e Biserica!!!
    Ba aici nu te injura nimeni de tata si mama ; iti garantez ca singurul lucru pe care ti-l dorim este mantuirea , care nu mai este posibila in BOR .
    Singura problema era vis-a-vis de tonul exprimarii , caci in mod sigur nimeni nu te injura aici chiar daca tu asa percepi acum . Poti folosi un limbaj mai taios si mai dur si nu-ti cere nimeni sa fii usor ca fulguld- totusi comparatia cu injuraturile de mama si tata mie imi aduce a limaj de maidan nu a exprimare crestineasca .

 67. Nikolai zice:

  http://www.mitropoliaslatioara.ro/download.php scuze de greseala! asta e link-ul

 68. Nikolai zice:

  Marin, sursa la raspunsul acela nu am ci despre acel dialog mi-a spus episcopul meu cand m-a vazut ca sunt cam debusolat din cauza atator sinoade si ca sa ma incurajeze mi-a zis ca si noi la fel am facut pasul cel mare iar dupa acest pas vom mai vedea, Dumnezeu tine cont de pas si ajuta in continuare, probabil e vorba despre parintele Patric Ranson cand purta discutii cu ecumenistii pe la institutul paneretic Saint Serge din Paris. Inca una: un mare „invatat” de acolo (de la institutul Saint Serge) doctor in teologie, l-a chemat intr-o zi pe par. Patric Ranson pentru a-i propune sa scrie o carte contra ecumenismului folosind scrierile lui Vladimir Guette caci, zicea el, au ajuns cam prea departe cu ecumenismul la care par. Patric l-a intrebat ca de ce nu scrie el fiind atat de stralucit in ale teologiei la care ereticul i-a raspuns ca el nu poate scrie asa ceva ca daca publica o asemenea carte or sa se trezeasca cu portile institutului inchise si fara nici un ban ca ei sunt finantati de catolici iar daca par. Patric publica o asemenea carte lui nu au ce sa-i faca pt ca se stie ca ei sunt considerati fanatici si extremisti si nu iau bani de la nimeni, cu alte cuvinte sunt liberi, in timp ce ei sunt inchisi intr-o colivie de aur cum zicea par Steven Allen. Acea carte, dupa cum am inteles,par. Patric a publicat-o.

 69. Nikolai zice:

  Alexandru, cred ca ai o problema cu cunostintele teologice si istoria bisericeasca, vezi ce pocainta au facut ierarhii care au apostat in vremea sf. Marcu de Efes: „Ne-am vandut credinta, am schimbat Orthodoxia cu heterodoxia si, pierzandu-ne credinta curata de mai inainte, ne-am facut azimiti. Taia-ni-s-armainile ceau semnat nelegiuita hotarare! Smulge-ni-s-ar limbile ce au rostit invoirea cu latinii!” iar vestea a starnit un simtamant de groaza poporului ortodox. Toti ii ocoleau pe noii sositi chiar cei ce nu aveau nimic de-a face cu ei iar clericii ramasi in Constantinopol nu voira nici sa slujeasca cu cei ce, caindu-se de invoirea lor la unire, spuneau ca au fost siliti sa o faca. (Sinodul de la Ferara-Florenta de Ivan Ostrumov editura SCARA Bucuresti 2002 pag.148) Cand s-a auzit macar de pocainta unui singur ierarh BOR-ist? Sa nu mai zicem ca voi faceti din apostazia colectiva ceva subiectiv, adica atunci cand TOT sinodul semneaza documente apostaziatoare nu numai in numele lor ci si al poporului pe care il duce la prapastie voi ziceti ca e vorba doar de cativa ierarhi si nu are nici o importanta iar cazuri subiective (Iustin Parvu, Cleopa,Papacioc…) le treceti la obiectiv si nici macar nu sunt episcopi ci „hirotoniti” de pseudoepiscopi apostati. Cu alte cuvinte ii substituiti sfintilor parinti.

 70. marin zice:

  @ Alexandru
  Cartea parintelui Papacioc chiar nu am citit-o fiindca sunt satul de neoteologia veacului acestuia care are clar alta directie decat teologia ortodoxa a sfintilor parinti . totusi , fiindca argumentezi asa de convins cu aceea carte , o voi citi si poate voi face un articol daca voi gasi abateri de la ortodoxie in ea .
  Insa abaterile de la ortodoxia , de la dogma ale parintelui Papacioc si ale lui cleopa sunt multe si se gasesc si in alte parti .
  Uite unele din ele :
  „Iată ce zice marele duhovnic Cleopa:

  ‘Botezul prin stropire sau prin turnare este aprobat de Biserica numai cu iconomie, adică de nevoie. Ca ce-ai face cu Bucovina si Ardealul, unde se botează prin stropire si prin turnare ? Mai rar reuşesc preoţii noştri undeva sa facă Botez prin afundare in Ardeal. Este o tradiţie rămasă de la catolici.’ ”
  Ce intrebare e asta ce-ar face , sa le dea botezul ortodox , asa sa faca ! In schimb ei gasesc justificari la practicile eretice catolice !

  Uite si „ortodoxia”parintelui Papacioc care recunoaste botezul baptistilor si pe al neoprotestantilor :
  „- Ce se poate face pentru familia mea care este baptistă; cum se poate mântui?

  – Dragă, noi nu putem face o cât de mică abdicare de la adevărul ortodox. Asta e o problemă ce priveşte pe Dumnezeu; şi, dacă vreţi, Biserica o spune, ei sunt într-o anatematizare fată de Ortodoxie, după cum am mai spus. Venirea lor la Biserica Ortodoxă, ca si a catolicilor, cu atât mai mult a neoprotestanţilor, este prin ungerea cu Sfântul Mir, pentru că au primit deja botezul” .

  Deci, să analizăm puţin ideea – părintele Arsenie Papacioc precizează ca nu se poate face o cât de mică abdicare de la adevărul ortodox, pentru ca în momentul următor sa facă o concesie de proporţii colosale, şi anume sa recunoască fara dubiu botezul baptiştilor, care se face cu o singura afundare!!! Dar dialogul continua:

  „- Botezul trebuie făcut prin trei scufundări, ori, baptiştii fac doar una.

  – Catolicii nu fac nici una. Ei fac botezul prin stropire. Eu vorbeam cu Părintele Cleopa cum să facem cu cei ce nu au cele trei scufundări; si ştiţi, eram neînsemnaţi pentru un răspuns ca acesta, dar ne preocupa problema ca nişte oameni ce trebuie să răspundem. Părintele Cleopa ajunsese la o concluzie: cel ce este botezat si nu are scufundările, să facă scufundările. Dar nu merge. (cum adică, nu merge?! De ce?) Însă, contează foarte mult, desi are mare însemnătate scufundarea care semnifică pogorârea si ieşirea din mormânt, ultima scufundare – învierea; contează foarte mult botezul, dragul meu, botezul în numele Sfintei Treimi, care e lucru mântuitor.”

  sursa citate : https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/18/%E2%80%9Cmarii-duhovnici%E2%80%9D-cleopa-arsenie-papacioc-si-botezul-ortodox/

  In afara de asta cleopa e participat la prigoana impotriva „stilistilor” ( dupa cum ne numiti voi ) .

  @ Cunostintele teologice sunt necesare da, dar sunt egale cu zero daca nu sunt traite in Biserica. Sfantul Siluan Athonitul avea 2 ierni de scoala, dar cu toate acestea a umilit pe Sfantul Nicolae Velimirovici, care avea nu stiu cate doctorate in nu stiu cate limbi straine.
  Nu crezi ca e un pic exagerat sa compari cazul tau cu acesta al Sfantului Siluan ?
  Apoi , se vede de la o posta ca teologia pe care ai adoptat-o este de fapt neoteologia cu influente apostate a vacului acestuia ; nicaieri nu am gasit la sfintii parinti asemenea „teologie” ci una profund traditionalista .
  Voi faceti tot ce puteti pentru a scuza abaterile de orice tip , inclusiv dogmatic ale clericilor , pe cand sfintii parinti le condamnau fara echivoc ; de ce nu le condamnati si voi daca va socotiti ortodocsi ???
  Vad ca te agati in continuare de subiectul dogma – pai prin ecumenism BOR si „ortodoxia”oficiala calca in picioare absolut toate dogmele caci recunoaste toate ereziile ca avand har , deci facand parte din biserica .
  @ Consider ca in mesajul acesta in care dai citatul din Ivan Ostrumov te contrazici, pentru ca pe de o parte spui de un grup de ierarhi care au semnat, au apostaziat pe vremea Sfantului Marcu al Efesului si totusi Biserica ramas neatinsa de cea mai mica pata, iar mai apoi spui ca daca in zilele noastre un grup de ierarhi semneaza vre-un act, atunci semneaza si poporul impreuna cu ei; aici e o mare contradictie, atunci NU a fost apostazie colectiva, iar acum este apostazie colectiva.
  Nu se contrazice absolut deloc – credinciosii care au ramas alaturi de Sfantul Marcu in ortodoxie nu au semnat , in schimb cei care au ramas de partea catolicilor s-au facut partasi la semnatura , precum si voi condamnati ecumenismul numai formal dar prin prezenta voastra in BOR il sprijiniti si puneti umarul la consolidarea lui !

  Ia uite cum procedau ortodocsii pe vremea Sfantului Marcu :
  “Efeseanul a vazut ca multimea il slavea fiindca nu iscalise . Multimile il slaveau precum israelitii din vechime pe Moisi si Aron . Toti il laudau si il numeau ‘sfant’.Chiar potrivnicii lui Marcu spuneau : “nu a primit nici daruri , nici aur ” de la Papa .
  INGROZITI , credinciosii ii OCOLEAU pe episcopii care semnasera , si chiar le aruncau cuvinte de batjocura .Clericii de la Constantinopol NU MAI VROIAU sa slujeasca cu unionistii . Curand Patriarhii Rasariteni vestira ca nu sunt datori sa primeasca nimic din cele semnate de reprezentantii lor . Preacinstitul Marcu a fost numit un nou Sf. Athanasie si Sf. Ioan Teologul . ………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………
  Bizantinii nu au primit unirea si au nesocotit toate indemnurile partizanilor ei .
  O tacere aproape dureroasa invaluia Biserica atunci cand, in vremea Postului Mare din 1440 , bisericile au fost goale (!!!) si nu s-au tinut slujbe .
  NIMENI nu vroia sa slujeasca cu EPISCOPII care semnasera (!!!).
  Cu toate acestea , aproape intrega curte INTREGUL EPISCOPAT era in mainile unionistilor .
  din cartea Stalpii Ortodoxiei , Fotie cel mare , Marcu Evghenicul , Grigorie Palama , editura Egumenita 2008 , pag.238-239 .

  In contradictie cu totul fata de cum procedau ortodocsii atunci , VOI VA INGHESUITI SA UMPLETI BISERICILE EPISCOPILOR SI CLERICILOR ECUMENISTI , in virtutea „sfintei ascultari” , pentru a nu va „rupe cumva de Biserica” ! Tocmai prin asta v-ati rupt de BViserica , in Biserica ati fi ramas daca va sepoarati de ecumenisti si prin lipsa voastra din biserici i-ati fi determinat sa revina la ortodoxie ! Asa ei sunt sprijiniti in demersurile lor eretice si nu au nici un motiv sa caute ortodoxia .
  Actionati impotriva ecumenismului , nu va limitati la o condamnare formala a lui .

 71. marin zice:

  @ NIci parintele Staniloae NU e de acord cu asta….ascultati va rog ce zice pr Rafail Noica de filioque, cum este o emblema mare de tot a depersonalizarii, a paganismului, la fel zic si pr CLeopa, si pr Arsenie Papacioc, si Pr Iustin Parvu, si toti…..
  Poate in aceasta problema nu sunt de acord , insa in altele au mari abateri de la ortodoxie !
  In enumerarea ta poti da exemplu si de (macar) un episcop ???

 72. Nikolai zice:

  Citatele din parintele Paisie aghioritul sunt luate de pe site-ul razboinicilor impotriva Cuvantului, nu vreau sa pierd vremea acum pt. link, eu am o gramada de carti scrise de acest parinte, „cu durere si dragoste pt omul contemporan”… pe care chiar le-am citit, sa nu mai spun de alte carti: „ne vorbeste par. Cleopa”, in total cred ca sunt peste 100 kg, toate citite si am trecut prin ceea ce trece Alexandru acum, adica eram foarte revoltat pe „stilisti” ca de ce au plecat din biserica si a trecut timp muult pana am ajuns sa inteleg un lucru simplu ca anume biserica nu contine eretici ci doar pacatosi. M-a interesat cauza care a dus la ruptura din sec XX si daca a avut dreptate turma mica sau turma mare. Sa ma rup de ecumenism dupa atatia ani de indoctrinare cu atatia asazisi parinti antiecumenisti si scrierile lor de mii de pagini care mi-au luat ani de citit nu mi-a fost usor. Intrebarea e: ce cauta acesti „antiecumenisti” intr-o biserica ecumenista?

 73. marian zice:

  ma voi sunteti dementi..parintele Cleopa chiar e sfant.

 74. un eretic zice:

  Nu stiu carui Dumnezeu va rugati.Dar imi pare un Dumnezeu al urii si al razbunarii.Va rugati lui satan sau lui Dumnezeu?|Daca Dumnezeu exista oare e asa superficial incat sa puna pret pe lucruri de nimic?Credeti ca il intereseaza daca va faceti cruce cu stanga sau cu dreapta.Mi se pare mie sau vedeti numai lucrurile superficiale?Intrebati-l pe Dumnezeu daca uraste ereticii si daca ii pasa de dogmele voastre!Daca o sa primiti un raspuns direct de la Dumnezeu,postati-l aici sa il vad si eu.Voi sunteti cei de care vorbeste IIsus (vedeti ca e cu doi de i) cand spune de camila si de urechile acului.Pana cand nu renuntati la dogme,si la idei false bazate pe carti prafuite nu o sa cunoasteti decat minciuna nu adevarul.

 75. Iulia zice:

  PApa Ioan Paul al doilea NU A SLUJIT LITURGHIE IN ACELASI ALTAR CU TEOCTIST. Iar parintele Cleopa se referea la slujirea liturghiei impreuna cu catolicii..

 76. Iulia zice:

  Uf! sa revin. Ma iertati daca frazele par ´´dezlegate´´ dar sunt raspunsuri la paragrafele articolului (pe care am preferat sa nu le citez)
  Papa Ioan Paul al doilea NU A SLUJIT LITURGHIE IN ACELASI ALTAR CU PATRIARHUL TEOCTIST.
  Parintele Cleopa era monah deci ´´izolat´´ de stirile mundane – deci logic sa nu fie foarte pus la zi cu mersul lucrurilor din toate domeniile din lumea exterioara.
  Comunistii get-beget nu mergeau la biserica in cautare de binecuvantare. Asa zisii comunisti care mergeau la parintele sa-i binecuvanteze ereu comunisti cu numele dar crestini ortodocsi ´´ rataciti´´ care se intorceau ´´acasa´´ (la biserica). Fiului ratacitor nu i-a dat tatal un par in cap ci la primit cu bratele deschise si cu cele mai bune mancaruri (sic).
  Sunt curioasa daca autorul acestui articol a stat sus si tare in fata regimului comunist. Domnule autor dumneavoastra v-ati declarat pe fata potrivnic regimului comunist, ati stat cumva la inchisoare pentru asta? Chiar suntem curiosi sa stim.
  Bine ca nu au plecat tot dohovnicii din tara in vreme de restriste! Ca altlfel Romania af fi un iad in ziua de azi!!! Ati auzit zicala ´´la placinte inainte la razboi inapoi´´? Cel curajos ramane in prima linie in razboi nu pleaca in alta tara ca sa-i fie mai bine!
  Biserica trebuie sa se uneasca, dar se se intoarca catolicii, stilistii si ceilalti la Biserica Ortodoxa mama (primara). Iar ortodocsii sa se smereaasca pentru aceasta nu se se inganfeze gen ´´vedeti cine suntem noi, noi suntem ortodocsii cei cu adevarata credinta!´´ La asta se referea Parintele Cleopa. Of, smerenia asta! Tare greu de inteles e!
  Of domnule autor cunoasteti pasajul din Biblie (ortodoxa) cu ochiul murdar care le vede pe toate murdare?
  Botezul prin stropire sau turnare ESTE APROBAT PRIN POGORAMANT DE BOR numai in cazuri exceptionale, ca de exemplu deces (dar intotdeauna facuta stropirea sau turnarea de trei ori). Daca sute de mii de oameni au fost invatati asa, trebuie sa avem discernamant si ca BOR sa nu-i piarda trebuie sa faca pogoramant si in acest caz. Un bun pescar nu merge cu bata la pescuit ci merge cu o momeala 🙂
  Nu vad de ce monahii s-au luat de cap cu ce au vazut in mormantu parintelui Cleopa. Domnule autor ati fost de fata ca sa vedeti reactiile monahilor?
  Dintr-un corp de om raman numai oasele dupa sapte ani. Eu personal, la varsta de 33 ani am vazut deja vreo trei cazuri si in toate s-au vazut… (ca sa vezi, ce curios!) OASE.
  Despre morti numai de bine!
  O zi buna domnule autor,

  • marin zice:

   teoctist a slujit cu papa ioan paul al doilea , si asta e tot ce conteaza … Nu are prea mare importanta daca in altar sau nu , canoanele interzic chiar si rugaciunea in comun cu ereticii , darmite slujirea impreuna . Voi oficialii apelati la orice scuze ca sa va justificati practicile neortodoxe si ereziile .
   Botezul prin turnare stropire nu se poate face cu iconomie , iconomia fiind o practica limitata in timp ce se efectueaza in situatii speciale – de exe. iti lipseste apa .
   In loc sa corectati o practica eretica catolica voi o incurajati .
   Cleopa mergea cu jandarmii din casa in casa ca sa ii predea pe stilisti in mainile lor crezand ca vor lepada credinta strabuna . Astfel a fost complice la bataile torturile si crimele acestora .

   • Iulian zice:

    @ marin says : „Botezul prin turnare stropire nu se poate face cu iconomie , iconomia fiind o practica limitata in timp ce se efectueaza in situatii speciale” .

    Ceea ce sustineti dv este o alta minciuna , cine v-a spus dv ca botezul in BOR se face prin stropire ca la papistasi ? Ati participat dv la asa ceva ? Eu am fost nas de botez pentru 2 copii si amandoi au fost botezati prin scufundare ca sa nu mai mentionez ca am participat si la botezul fiului meu si alte nenumarate botezuri. Pentru ca am mai vazut aceasta minciuna aruncata de catre BOSV dec catre un iererh de-al dv , am intrebat un prieten care este fotograf si filmeaza la nunti, botezuri, cununii , zile aniversare si alte zile speciale , l-am intrebat daca in toata activitatea lui care este destul de vasta a vazut un botez facut in Biserica Ortodoxa Romana prin stropire, raspunsul a fost : “NU”.
    Nu mai mintiti ca botezul in BOR se face prin stropire ca sa aveti voi scuze pentru erezia voastra de a repeta botezul .

    @ marin says : Teoctist a slujit cu papa ioan paul al doilea , si asta e tot ce conteaza … Nu are prea mare importanta daca in altar sau nu , canoanele interzic chiar si rugaciunea in comun cu ereticii , darmite slujirea impreuna .

    uite ce spune parintele Iustin Parvu :

    „Cum a fost Bis­er­ica sub comu­nism, asa e si acum. Si tot asa va si supravi­e­tui – prin jertfa si mar­tur­isire. Insa nu iesim din staul si nu tre­cem la nicio alta bis­er­ica schis­mat­ica, chipurile orto­doxa. Ramanem in Bis­er­ica in care ne-am nascut si sa avem cura­jul sa mar­tur­isim orice abatere de la dreapta cred­inta. Deo­cam­data nu se pune prob­lema unei erezii vadite in Bis­er­ica noas­tra. Avem dato­ria de a vadi rat­acir­ile con­d­u­ca­to­rilor bis­ericesti, de a vadi peri­colul ecu­menist, pen­tru a evita fatala unire cu papis­tasii sau alte comu­ni­tati bis­ericesti care sunt cazute din Har, nu mai au suc­ce­siune apos­tolica si nu mai pas­treaza ade­varul intreg al Bis­ericii Sobor­nicesti, sta­bilit prin cele 7 sinoade ecu­menice. Sa ne pazeasca Dum­nezeu de o ast­fel de unire necanon­ica! Atunci nu va mai fi har intr-o ast­fel de bis­er­ica. ”

    Nimeni nu a fost de acord cu asta insa nici unire nu s-a facut cu papistasii deocamdata nu se pune problema unei erezii vadite in BOR , sunt cativa care sunt ecumensiti , insa poporul nu accepta ideea si sanctioneaza astfel de comportamente .

    @ marin says : Cleopa mergea cu jandarmii din casa in casa ca sa ii predea pe stilisti

    asta e o alta afirmatie aberanta !!! Ne poti da mai multe detalii in legatura cu acest subiect ? sunt sigur ca daca era asa apareau si documente si pozitii oficiale in legatura cu asta … mai ales ca acum s-a dat frau liber celor de la ” Institutul pentru cercetarea crimelor comunismului ” .

   • marin zice:

    @ marin says : Cleopa mergea cu jandarmii din casa in casa ca sa ii predea pe stilisti
    Uite aici pe cleopa cum zice cum marturiseste singur ca umbla cu jandarmii : https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/15/parintele-cleopa-sustinator-al-prigoanei-impotriva-vechilor-calendaristi/
    Si treceau saracii stilisti (cum ne spuneti voi) prin jumatate de kilometru de jandarmi pusi de amandoua partile si erau batuti … Ei bine , cleopa a participat la asa ceva , o povesteste chiar el .

   • marin zice:

    @ Ceea ce sustineti dv este o alta minciuna , cine v-a spus dv ca botezul in BOR se face prin stropire ca la papistasi ? Ati participat dv la asa ceva ? Eu am fost nas de botez pentru 2 copii si amandoi au fost botezati prin scufundare ca sa nu mai mentionez ca am participat si la botezul fiului meu si alte nenumarate botezuri. Pentru ca am mai vazut aceasta minciuna aruncata de catre BOSV dec catre un iererh de-al dv , am intrebat un prieten care este fotograf si filmeaza la nunti, botezuri, cununii , zile aniversare si alte zile speciale , l-am intrebat daca in toata activitatea lui care este destul de vasta a vazut un botez facut in Biserica Ortodoxa Romana prin stropire, raspunsul a fost : “NU”.
    Nu mai mintiti ca botezul in BOR se face prin stropire ca sa aveti voi scuze pentru erezia voastra de a repeta botezul .

    Cred ca ar fi util sa citesti articolul
    https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/01/botezul-%e2%80%93-poarta-de-intrare-in-biserica-sau-biserica%e2%80%99%e2%80%99-unde-nu-e-botez-nu-e-biserica-adevarata-sau-altfel-despre-catolicizarea-ortodoxiei-oficiale/
    Gasesti acolo destule exemple de botez necanonic , fara afundari complete , sau cu o singura „afundare” urmata de stropire …
    Botezul necanonic nu este botez si din pacate se intampla frecvent in BOR .

   • marin zice:

    @ uite ce spune parintele Iustin Parvu :

    “Cum a fost Bis­er­ica sub comu­nism, asa e si acum. Si tot asa va si supravi­e­tui – prin jertfa si mar­tur­isire. Insa nu iesim din staul si nu tre­cem la nicio alta bis­er­ica schis­mat­ica, chipurile orto­doxa. Ramanem in Bis­er­ica in care ne-am nascut si sa avem cura­jul sa mar­tur­isim orice abatere de la dreapta cred­inta. Deo­cam­data nu se pune prob­lema unei erezii vadite in Bis­er­ica noas­tra. Avem dato­ria de a vadi rat­acir­ile con­d­u­ca­to­rilor bis­ericesti, de a vadi peri­colul ecu­menist, pen­tru a evita fatala unire cu papis­tasii sau alte comu­ni­tati bis­ericesti care sunt cazute din Har, nu mai au suc­ce­siune apos­tolica si nu mai pas­treaza ade­varul intreg al Bis­ericii Sobor­nicesti, sta­bilit prin cele 7 sinoade ecu­menice. Sa ne pazeasca Dum­nezeu de o ast­fel de unire necanon­ica! Atunci nu va mai fi har intr-o ast­fel de bis­er­ica. ”

    Parintele Iustin Parvu da dovada de o deosebita larghete pe care canoanele ortodoxe nu o permit .
    Nu poti sa te rogi in comun cu papa , in calitate de patriarh BOR si sa ai pretentia sa mai fi ortodox . Canoanele lasate de sfintii parinti interzic strict rugaciunea in comun cu ereticii , sub amenintarea anatemei . E drept ca modernistii zic de sfintele canoane de mii de ani ca nu mai sunt potrivite cu vremurile noastre , insa eu unul prefer sa ma iau dupa canoanele ortodoxe nu dupa modernisti .

  • Iulian zice:

   @ Iulia

   La 7 ani de la moartea Parintelui Cleopa ca si alte 4-500 de persoane am fost acolo la parastasul parintelui Cleopa si dau marturie ca nu a avut loc nici o dezgropare a parintelui nici inainte nici dupa parastas .
   Ceea ce sustiine persoana in cauza este o MARE MINCIUNA. Parintele Cleopa nu a fsot dezgropat la 7 ani .

   In traditia Ortodoxa nu exista asa ceva , dezgroparea la 7 ani nu este canonica si cei de la manastirea Sihastria stiu bine asta .
   Morţii nu trebuie să se mai dezgroape pentru că a fost pecetluit mormântul la înmormântare. Majoritatea preoţilor pecetluiesc groapa mortului după ce acesta a fost lăsat în groapă, zicând formula de pecetluire: „Se pecetluieşte groapa adormitului robului lui Dumnezeu (N) până la a Doua Venirea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin” însemnând groapa în formă de cruce cu hârleţul pe fiecare latură a mormântului. Rostirea acestei formule nu-i mai dă dreptul nimănui să mai umble la acel mormânt, niciodată. Pecetea mormântului nu se strică, aşa cum nu a fost stricată pecetea mormântului Mântuitorului pusă de Pilat de nimeni şi nici de Invierea Sa. In al doilea rând, dezgroparea morţilor poate fi interpretată un gen de profanare a mormântului. Este un canon al Sfinţilor Părinţi care condamnă pe cei ce dezgroapă morţii sau profanează mormintele. Dacă ar fi fost bine să se dezgroape morţii s-ar fi trecut ca rânduială în cărţile de slujbă.

   Sa imi fie iertat insa cee-a ce a-ti facut voi cu parintele Glicherie prin dezgroparea lui a fost necanonic iar dpdv legal a fost profanarea a unui mormant.

   Din punct de vedere legal deshumarea se face numai cu acordul rudelor si pentru motive intemeiate : suspiciune de crima sau sinucidere , ea este facuta de catre medicii legisti si procuror .

  • Iulian zice:

   @ Iulia

   La 7 ani de la moartea Parintelui Cleopa ca si alte 4-500 de persoane am fost acolo la parastasul parintelui Cleopa si dau marturie ca nu a avut loc nici o dezgropare a parintelui nici inainte nici dupa parastas .
   Ceea ce sustiine persoana in cauza este o MARE MINCIUNA. Parintele Cleopa nu a fsot dezgropat la 7 ani .

   In traditia Ortodoxa nu exista asa ceva , dezgroparea la 7 ani nu este canonica si cei de la manastirea Sihastria stiu bine asta .
   Morţii nu trebuie să se mai dezgroape pentru că a fost pecetluit mormântul la înmormântare. Majoritatea preoţilor pecetluiesc groapa mortului după ce acesta a fost lăsat în groapă, zicând formula de pecetluire: „Se pecetluieşte groapa adormitului robului lui Dumnezeu (N) până la a Doua Venirea a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin” însemnând groapa în formă de cruce cu hârleţul pe fiecare latură a mormântului. Rostirea acestei formule nu-i mai dă dreptul nimănui să mai umble la acel mormânt, niciodată. Pecetea mormântului nu se strică, aşa cum nu a fost stricată pecetea mormântului Mântuitorului pusă de Pilat de nimeni şi nici de Invierea Sa. In al doilea rând, dezgroparea morţilor poate fi interpretată un gen de profanare a mormântului. Este un canon al Sfinţilor Părinţi care condamnă pe cei ce dezgroapă morţii sau profanează mormintele. Dacă ar fi fost bine să se dezgroape morţii s-ar fi trecut ca rânduială în cărţile de slujbă.

   Sa imi fie iertat insa cee-a ce a-ti facut voi cu parintele Glicherie prin dezgroparea lui a fost necanonic iar dpdv legal a fost profanarea a unui mormant.

   Din punct de vedere legal deshumarea se face numai cu acordul rudelor si pentru motive intemeiate : suspiciune de crima sau sinucidere , ea este facuta de catre medicii legisti si procuror .

   • Mihai zice:

    Atunci sfintele moaste ale sfintilor nostri ortodoxi ni le-au dezgropat martienii????, cel putin Sf. Glicherie miroase frumos. Pe cand in mormantul pr. Cleopa miroase , dupa cum spune pr. de mai sus, de au fugit toate maicile si toti calugarii. Mergeti la M-rea Sihastria si va convingeti.

 77. Iulian zice:

  @ marin says : Cleopa mergea cu jandarmii din casa in casa ca sa ii predea pe stilisti

  Marine de ce ai facut trimitere la acel video ? pentru ca din el nu reiese ca parintele Cleopa impreuna cu jandarmii i-au arestat si prigonit pe calugarii stilisti … omul relateaza ce s-a intamplat atunci , si nu ca el ar fi fost implicat in arestari si prigoane … deci minciuna are picioare scurte .
  „In minea stramba si lucrul bun se stramba !”

  In ceea ce priveste botezul vezi ca cele doua clipuri in care ar fi trebuit sa vad un botez necanonic in BOR … nu am vazut nimic video-urile sunt sterse … asa ca … tot ceea ce am vazut eu ramane valabil … adica botez canonic prin cufundare si asta in BOR .

  @Mihai says:
  ” mormantul pr. Cleopa miroase , dupa cum spune pr. de mai sus, de au fugit toate maicile si toti calugarii. Mergeti la M-rea Sihastria si va convingeti. ”

  Alta aberatie … macar puneti-va la punct si hotarati-va … a fost dezgropat sau nu ? ptr ca Marian sustine ca a fost si dumneata spui ca nu … daca e minciuna macar sa fie unanima .
  Nu va jucati cu adevarul … eu va spun ca am fost acolo si nu odata … ceea ce sustineti voi sunt minciuni … Printele Cleopa nu a fost deshumat , si mormantul lui nu miroase.
  Pentru cine vrea va pun la dispozitie fotografii de la parastas facute la Sihastria la 7 ani de la moartea Parintelui.
  Vedeti dv … noi astia de pe nou nu suntem asa avizi dupa minuni cum sunt cei pe vechi si nu ne-am garabit sa il deshumam . Oricum adevarul va iesi la lumina .

  Nu vreau sa continui polemicile cu domniile voastre la nesfarsit … mi-ati pus in fata 4 lucruri neadevarate :
  1.Botez necanonic,
  2.Parintele Cleopa care aresta calugari pe vechi cu jandarmii ,
  3.deshumarea care nu a avut loc a parintelui Cleopa sustinuta de Marian si daca minciuna cu deshumarea nu a mers a sarit Mihai cu
  4.mormanul urat mirositor .

  „Raul nu este vesnic, doar binele e vesnic. Asa ca ai rabdare sa se risipeasca raul.” – Lelia Bratu

  • marin zice:

   De unde stia cleopa de prigoana stilistilor daca nu a fost de fata ??? O fi aflat din presa . Da prea multe detalii de cum au fost batuti „stilistii” , parerea mea e ca a fost de fata . Iar daca a fost de fata , e o rusine pentru el ca nu a incercat sa-i impiedice pe jandarmii care-i bateau pe fratii lor romani doar pentru vina ca vroiau sa pastreze traditia ortodoxa .

  • marin zice:

   @ botezul necanonic
   Sunt 7 linkuri care arata clar botezul necanonic , facut prin „afundari” incomplete , dar tu ai ochi nu pentru a vedea , vrei mai degraba sa nu vezi , scuze ca te-am deranjat . E drept totusi ca printre multele linkuri din articol sunt unele care nu mai merg , totul era sa cauti un pic .

 78. Nicolae zice:

  Prietene nu te supara ca iti spun stie toata lumea de ce aveti voi stilistii un cui impotriva Parintelui Cleopa , pentru ca a scris o carte impotriva voastra combatandu-va erezia stilista .
  Părintele Cleopa cand s-a intors dintr-un pelerinaj la Ierusalim a povestit că atunci când grupul lor ( aproximativ 40 persoane ) a intrat la Prea Fericitul Patriarh Benedict al Ierusalimului, prima întrebare pe care a pus-o a fost: ,,nu este vreun stilist printre voi…? petru ca nu vroia sa primeasca stilisti in Biserica .
  Prea Fericitul Patriarh, cât şi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit, episcopii, preoţii şi diaconii de la Sfântul Mormânt slujesc şi se împărtăşesc cu toţi creştinii ortodocşi care vin din toate ţările unde se ţine stilul nou pe cand pe voi nu va primesc la slujba. 
  In momentul hirotonirii întru episcop a I.P.S. Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în 24 iunie 1982 în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sf. Ioan cel Nou’’ de la Suceava, la care a participat şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Diodor al Ierusalimului şi care în cuvântul de învăţătură a spus foarte clar:
  ,,NOI NU RECUNOASTEM IN ROMANIA ALTA BISERICA IN AFARA DE BISERICA ORTODOXA ROMANA , condusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu ierarhii săi. Biserica Ortodoxă Română este sora Bisericii noastre. EA ARE COMUNIUNE CU BISERICA IERUSALIMULUI SI SUCCESIUNEA APOSTOLICA asemenea cu toate Bisericile Ortodoxe din lume’’.
  Referindu-se la calendarul Iulian neîndreptat, a zis: ,,noi, la Ierusalim, ţinem calendarul Iulian cel neîndreptat sau cum se mai spune cel vechi, dar acest lucru nu este o pricină de despărţire între
  noi şi Biserica Ortodoxă Română şi alte Biserici Ortodoxe şi NICI NU FACEM DIN CALENDAR O DOGMA . ”
  Nu mai incercati sa „demascati” nimic in legatura cu viata unui sfant parinte , presupunerile voastre sunt strambe ca si credinta voastra , va demasca Patriarhia Ierusalimului eresul in care ati cazut !

  • marin zice:

   cleopa nu e nici un sfant parinte , iar ortodoxia lui a lasat de dorit atata vreme cat nu a combatut sinodul BOR care se complace in ecumenism . Cat despre Diodor , ce sa zic , stilistii sunt periculosi , ecumenistii nu , asa-i ? Ce frumos combate el ereziile din sanul ecumenismului …
   Atata vreme cat Ierusalimul si BOR sunt membre in CMB , pentru mine nu au nici cea mai mica legatura cu ortodoxia . Ba chiar sunt extrem de periculoase ca prin aparenta ortodoxie duc pe multi in inselarea ecumenista .

 79. Gabriel zice:

  Pr. Cleopa Ilie nu este un sfant pentru tine insa pentru noi este ! Ecumenismul este rau ,neplacut , si vatamator , credinciosii din BOR nu sunt de acord cu ecumenismul insa nu sunt inca semne vadite de lepadare din partea ierarhilor. Ecumenismul este si in biserica voastra , insa nu s-a aratat pe fata inca pentru ca ierarhii vosri fac din el o pricina de dezbinare . Atata timp cat stilistii fac din calendar o dogma si leaga de calendar valabilitatea tainelor savarsite de catre celelalte biserici ortodoxe consider ca au nici cea mai mica legatura cu ortodoxia .

  • marin zice:

   Da , nu sunt semne vadite de lepadare din partea ierarhilor , numai ca s-au grabit sa semneze acordul de la Balamand prin care recunosteau biserica catolica ca al doilea plaman al bisericii alturi de ortodoxie …
   Poate nu stiai , dar sinodul BOR a semnat chiar si un acord cu monofizitii , prin care le recunosc harul si isi iau angajamentul cenzurarii cartilor de cult prin stergerea anatemelor la adresa acestora , dar , probabil pentru tine si multi altii astea nu sunt lepadari ci puteti trai cu ele cu constiinta impacata .
   E o mare minciuna ca noi avem cea mai mica legatura cu ecumenismul ; NOI NU SUNTEM MEMBRII CMB !!! Apoi toti clericii nostrii tuna impotriva ecumenismului in predici cat si in particular iar publicatiile noastre la fel .
   Calendsarul chioar este o dogma si oare de ce nu sunt surprins ca ai in minte definitia catolica a dogmei ???
   Dogma nu este doar hotararea sinodala , ci si orice invatatura de credinta , dupa cum reiese clar din sensul acestui cuvant din cartile bisericesti vechi .
   Sunt anateme date inainte de 1924 sub incidenta carora ati cazut ; acestea arata ca nu mai aveti har , sper ca nu te vei apuca sa le contesti , au fost date de sinoade ortodoxe si pan-ortodoxe .

   • Gabriel zice:

    Nu sunteti membri dar pe ecumenistul Vadim Tudor care este lingator de usi pe la vatican l-ati primit la Hramul Schimbarea la Fata 2004 cu mare evlavie !!! .
    Ortodocsii adevarati lupta in biserica mama nu sunt schismatici !!!

    PROCLAMAŢIA
    monahilor ortodocşi români,
    către binecredinciosul popor ortodox român,
    Sfântului Sinod şi întregii Biserici Ortodoxe de pretutindeni

    Ai noştri Arhipăstori şi preaiubiţi fraţi întru Hristos,

    Semnatarii, părinţi ai mănăstirilor din România, stareţi, ieromonahi, monahi şi monahii, ridică glas de chemare la unitate şi mărturisire către toată suflarea ce-şi mărturiseşte ortodox crezul şi vieţuirea. Cu toţii moştenim rânduiala – încredinţaţi fiind de Sfinţii Părinţi – ca orice hotărâre în Biserica Ortodoxă să se facă canonic, unanim şi conform predaniei Sfinţilor Părinţi. Noi monahii, ca unii ce întreit ne-am făgăduit lui Dumnezeu şi ni s-a încredinţat Adevărul ortodox spre mărturisire, nu putem încălca şi nici trece peste ceea ce Proorocii au proorocit, Sfinţii Apostoli au propovăduit şi De-Dumnezeu-Purtătorii Părinţi au hotărnicit la cele Şapte Soboare Ecumenice şi Locale. Astfel, Canonul 15 întocmit la al Nouălea Sinod (I-II) din Constantinopol de la anul 861, spune despre cei ce propovăduiesc public eresul sau îl învaţă în Biserici, să fie îndepărtaţi de obşteasca vieţuire cu credincioşii şi afurisiţi, ca unii ce fac schismă şi sfărâmă unitatea Bisericii. În acest fel toţi vom fi străjuitorii adevărului în Biserică şi purtători de grijă ai Sfintei Predanii călăuzitoare către mântuire.

    Rămânem înmărmuriţi privind la hotărârile ce reprezentanţii Bisericii Ortodoxe le iau privind viaţa Bisericii ce o păstoresc. Am tot nădăjduit că toate aceste neîmpliniri se vor opri, dar ne-am înşelat. Am început să credem că de la înălţimile la care sunt, nu se mai vede calea de întoarcere, că deja este prea târziu. Aşadar, actele şi declaraţiile prelaţilor Bisericii Ortodoxe faţă de ereticile culte şi confesiuni, ne-au pricinuit o adâncă mâhnire şi ne supun la o grea încercare duhovnicească, pentru că sunt lucruri nemaiauzite şi total contrare credinţei Sfinţilor Părinţi.

    Din această pricină, atitudinea noastră faţă de noile erezii şi schisme trebuie să se facă auzită de către toată suflarea ce-şi lucrează în chip ortodox mântuirea. Aşadar, întemeiaţi fiind pe cuvintele Sfinţilor Părinţi, declarăm ferm şi categoric:

    Nu este posibilă unirea cu catolicii atâta timp cât aceştia nu renunţă la toate ereziile lor (Filioque, infailibilitate, primat papal, harul creat, purgatoriul, imaculata concepţiune, slujirea cu azimă, botezul prin stropire sau turnare ş.a.), la neo-rânduielile scolastice şi nu primesc botezul ortodox prin întreita afundare. Nu putem uita istoria încă sângerândă a uniaţiei catolice din Ardeal şi nu putem fi ignoranţi la planul demonic de în-globalizare a Ortodoxiei de către Marele Apus. Planul masonic în cauză constă în a pecetlui unirea religioasă fără a se ţine cont de deosebirile învăţăturilor de credinţă, printr-o recunoaştere reciprocă a tainelor şi a moştenirii apostolice, fiecare recunoscând pe ceilalţi drept Biserică, apoi înfăptuirea unirii neortodoxe (intercomuniune), la început limitată, apoi lărgită. După care va rămâne să fie pusă problema deosebirilor dogmatice, considerate depăşite şi dezbinătoare. Pentru aceasta ne ridicăm împotriva oricăror rugăciuni în comun cu catolicii şi protestanţii, mai ales asupra unităţii şi reconcilierii ecumeniste ce defăimează Sfintele Taine. Toţi cuvioşii şi mărturisitorii Părinţi de după Schisma din 1054 au luptat împotriva eresurilor latineşti, dogmelor mincinoase, expansiunii politice, şi s-au sfinţit împotrivindu-se până la sânge. Cuvintele lor au până azi puterea şi lucrarea Duhului Sfânt şi neîndreptăţesc a crede că: „Există doar o singură Biserică a lui Hristos, cea Ortodoxă, apostolească şi sobornicească, nu mai multe,” (Sfântul Fotie), iar „pe papa Sfânta Biserică îl afuriseşte şi eu, împreună cu Biserica, fiul ei fiind, îl afurisesc.” (Sfântul Paisie de la Neamţ).

    Rămânerea Bisericii Ortodoxe Române în Consiliul Ecumenic al Bisericilor este dovadă de apostazie, de trădare a adevăratei credinţe, prin acceptarea hotărârilor ce se opun făţiş dogmelor Ortodoxiei şi canoanelor Sinoadelor Ecumenice. Neamul ortodox este trunchiul, frunza şi rodul Bisericii al cărei cap şi rădăcină e Însuşi Iisus Hristos Dumnezeu-Omul. Nu putem negocia „democratic” dogmele Bisericii şi nu putem sta pe picior de egalitate cu catolicii, protestanţii, budiştii, evreii sau musulmanii, atât timp cât doar în potirele apostolicei ortodoxii se întrupează Adevăratul Hristos Cel născut din Preasfânta Fecioara Maria. Noi ortodocşii nu avem nimic de adăugat ori de scos din crez sau slujbe, iar Sfântul Marcu al Efesului pecetluieşte cele de mai sus spunând că: „În materie de credinţă nu există concesie iar cele ale credinţei nu îngăduie iconomia.”

    Demascarea politicii globaliste de integrare religioasă în UE ca fiind demonică şi fundamentată pe principii anticreştine; luarea de măsuri împotriva noilor buletine cu cip şi a card-urilor ce înainte-merg pecetluirii apocaliptice; vădirea manifestărilor new-agiste ce îndrăcesc pe tineri, rescrierea adevăratei istorii bisericeşti-naţionale şi întoarcerea la vieţuirea creştinească a strămoşilor. Nu avem pricină de a supune Biserica presiunilor politice şi de a da Cezarului mai mult decât i se cuvine. Împărăţia noastră e în ceruri, dar trebuie să o dobândim încă din viaţă, fără a ne vinde Ortodoxia şi Românismul.

    Facem un ultim apel către Sfântul Sinod, pentru numele lui Dumnezeu opriţi-vă cât nu e prea târziu! Hotărâţi ieşirea Bisericii Ortodoxe Române din Consiliul Mondial al Bisericilor, nu mai pângăriţi altarele cu rugăciuni împreună cu ereticii, nu mai primiţi pe cei nebotezaţi ca fii ai Bisericii, nu vă plecaţi compromisurilor politice şi nu ne siluiţi libertatea şi conştiinţa cu legitimaţii comuniste. Nu mai putem răbda privind noile rânduieli ce desconsideră Sfintele Canoane, cenzurează Sfinţii Părinţi, încalcă dogmele şi hotărârile Sfintelor Soboare şi răstălmăcesc Sfintele Scripturi. Nu aduceţi schisme şi dezbinări în Biserică, nu încercaţi să uniţi ce e despărţit, căci singurul lucru care-l veţi reuşi e să nimiciţi unitatea Ortodoxiei, să frângeţi adânc temelia Bisericii şi să ridicaţi cea de-a doua Mare Schismă. În acest ecumenism bolnav, B.O.R. hotărăşte şi lucrează de la sine, fără încredinţarea celorlalte Biserici Ortodoxe surori, fără a fi împuternicită printr-o hotărâre a vreunui sinod inter-ortodox, nefiind îndemnată ori sprijinită de monahi şi popor, putând fi declarată oricând ca fiind schismatică şi eretică de către celelalte Patriarhii Ortodoxe. Veniţi-vă în fire şi treziţi-vă! Atât timp cât veţi rămâne cu Hristos, vă vom urma, iar de vă veţi pune interesele personale mai presus de cele ale Bisericii, vă vom socoti apostaţi. Lepădaţi toate aceste înşelări, pentru ca în neştire poporul urmându-vă, să nu se lepede de Biserica lui Hristos.

    Toate aceste lacrimi de sânge voim a le şterge de pe chipul Bisericii, alminteri vom trece peste ascultarea de păcat şi vom înainta proteste oficiale, vom ieşi în stradă şi vom alcătui sinod de rezistenţă. Nimănui, nicăieri şi niciodată nu i se va îngădui a jertfi pentru binele său cea mai mică părticică din Credinţa Ortodoxă. Cu noi este Dumnezeu şi pentru Hristos voim a merge până la capăt, chiar să ne vărsăm sângele dacă situaţia o cere, pentru ca nici o literă din sfintele cuvinte să nu sufere vreo vătămare, pentru ca toţi cu urechi de auzit să priceapă şi cu ochii ce văd să-nţeleagă.

    Iertare tuturor pentru toate şi primiţi rugămu-vă acestea ca o cunună,
    ca o suliţă ori ca o Cruce.

    Semnează,
    Soborul de monahi şi monahii,
    ai României Ortodoxe

    Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe,
    la anul mântuirii 2003

   • Gabriel zice:

    @marin Calendarul chiar este o dogma si oare de ce nu sunt surprins ca ai in minte definitia catolica a dogmei ???
    Daca un mijloc de masurare a timpului este pentru voi o dogma , atunci lasa-ma sa te intreb ceva … cand se schimba ora de vara si ora de iarna ,va potriviti ceasul dupa ora noua sau nu ?

   • marin zice:

    Ce daca l-au primit pe vadim acolo , ce legatura are cu ecumenismul ??? Poate omul s-o indrepta vreodata , ce voi ii dati afara din biserica pe cei care vin la hram ???
    Noi nu suntem membri ca voi in consiliul mondial al „bisericilor” , nu ne rugam cu ereticii ca voi !!!
    Ce folos ca proclamatia e in ansamblu corecta , cand aceiasi monahi si monahii fac ascultare 100 % de sinodul ecumenist ???

   • marin zice:

    @ Daca un mijloc de masurare a timpului este pentru voi o dogma , atunci lasa-ma sa te intreb ceva … cand se schimba ora de vara si ora de iarna ,va potriviti ceasul dupa ora noua sau nu ?
    In lacasurile de cult nu se trece niciodata la ora vara / ora iarna . Mirenii isi potrivesc ceasurile dupa noua ora pentru a putea desfasura fara probleme activitatile de zi cu zi .
    Dar ca sa stii de calendar ca este dogma , iti voi aduce un argument scripturistic :
    Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. Facerea 1,5
    Acesta este reperul Dumnezeiesc lasat omului pentru masurarea timpului , trecerea serii si a diminetii , care insumate fac o zi .
    Ori , voi care ziceti de calendar ca nu e dogma , ati sters pur si simplu din curgerea fireasca a timpului 13 zile in care s-au succedat seara cu dimineata , dovedind in acest fel necunoasterea Scipturilor ; v-ati ghidat in demersul vostru numai dupa legile astronomilor atei si uratori de Dumnezeu si ati ignorat canoanele ortodoxe .
    Si daca pentru voi calendarul nu e dogma , cum de ati putut prigoni , bate , tortura si ucide credinciosii pe vechi ( stilistii) in virtutea unui lucru care nu e nici macar dogma ???
    Macar inchizitia tortura pe cei care incalcau dogmele , voi ati facut-o numai pentru un lucru lipsit de importanta ? Astfel v-ati dovedit mai rai chiar decat inchizitorii !

 80. Nikolai zice:

  Ai nimerit bine pe aici Gabriel si mi-as dori sa nu pleci ci sa cauti mai mult. Cica unele tari (Rusia) nu prea ar fi de acord cu ora de vara sau iarna ci lasa asa ceasul, nu-l mai „potrivesc”, zic ei ca potrivit cercetarilor oameni s-ar imbolnavi mai repede daca se schimba ora, ceasul biologic se da peste cap…etc, etc. Omul din fire are un calendar (ceas) biologic, psihologic… daca se umbla la cursul firesc al lui se ajunge la tulburare, disonanta… ma rog, toate se tin lant. Uite un caz concret in BOR: pe vremea cand mergeam la ei (manastirea Frasinei), calugarii de acolo mai „conservatori” nu dadeau ceasul in urma sau inainte iar cum in biserica se afla un ceas mare pe perete, multi oameni se uitau la el ca e mai comod decat sa scoti telefonul din buzunar, am patit-o chiar eu si am pierdut autobuzul… ceasul era cu o ora in urma. Ma rog, si vina mea, insa acum ma gandesc la strecuratul tantarului si inghititul camilei, ceasul de pe perete nu-l mai dau inainte cu o ora insa calendarul l-au dat cu 13 zile.

 81. Gabi zice:

  marin @ poti s aimi rastalmacesti cat vrei scriptura … Calendarul nu este dogma si nu ma ajuta cu nimic in mantuire . Hristos este mantuitor .
  In ceea ce priveste prigoana si bataia stilistilor … sufei de mania persecutiei … amice eu am 37 ani … fa un calcul si o sa vezi ca atunci cand se intamplau chestii ela lea eu nici nu eram nascut … in ceea ce priveste cele sustinute de voi in legatura cu Parintele Cleopa … este o presupnere cel putin rautacioasa si o MARE MINCIUNA . Eu nu am prigonit pe nimeni si nu prigonesc pe nimeni , mi-am exprimat o opinie si sper sa mi-o respecti asa cum te respect si eu pe tine.

  • marin zice:

   Nu te-am acuzat pe tine personal de prigoana stilistilor , ci BOR-ul in general . Totusi , prin apartenenta ta la BOR te faci si tu vinovat indirect ; chiar daca nu ai participat la prigoana o aprobi in mod tacit .
   Cat despre calendar , nu invata si Sfantul Pavel in Galateni 4,10 :
   „Paziti zilele si lunile si vremile si anii .” Asta ca sa intelegi ca Sfinta Scriptura vorbeste despre calendar , deci e dogma . Sper sa nu alegi sa ignori chiar si Biblia .

 82. Gabi zice:

  marin @ inca ceva … din cele relatate de tine reiese ca „preotii” stilisti persecutati de comunisti au fost peresecutati pentru calendar nu pentru Hristos ! Deci ei au fost mucenici ai calendarului nu ai lui Hristos .

  • marin zice:

   In primul rand nu ma refeream la prigoana din perioada comunista ci la cea din perioada 1924 -1947 . Dar ca sa iti dau si un raspuns , in perioada comunista BOSV a fost prigon ita deoarece a refuzat sa asculte si sa se subordoneze partidului comunist , ceea ce BOR a facut cu prisosinta .
   Noi nu am fost nici atunci si nici acum nu suntem cult recunoscut de stat , atunci eram in afara legii iar acum avem statut de organizatie religioasa .

 83. Mihai Vasile zice:

  Pentru Marin am găsit ceva mai deosebit legat de calendar și subordonarea față de stat.

  Cazania Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului Sec la brânză) »
  Scrisoarea din temniţa bolşevică a Sfântului Patriarh Mucenic Tihon adresată tuturor Creştinilor
  Publicat de traditiaortodoxa pe februarie 11, 2009

  Sfântul Patriarh Mucenic Tihon
  Prin mila Domnului nostru Iisus Hristos, Patriarhul Tihon, ucenicul şi pătimitoriul Lui, merg la moarte mucenicească pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică, cu mare bucurie duhovnicească, nădăjduind la mila lui Dumnezeu, că Domnul nostru Iisus Hristos mă va număra în Ceata Mucenicilor, învrednicindu-mă de Cununa cerească şi nu numai pre mine, ci şi pre toţi cei ce mă vor urma şi nu vor intra în cârdăşie cu Serghie şi cu puterea sovietică, şi nu vor primi pecetea lui antihrist, ci vor merge la munci şi la moarte pentru Hristos şi credinţa Pravoslavnică. Fiindcă toţi cei ce vor răbda până la sfârşit, se vor învrednici de Cununile cele muceniceşti şi vor moşteni Împărăţia Ceriurilor. Toţi cei ce vor rămâne până la sfârşitul vieţii lor credincioşi Domnului Hristos şi Pravoslaviei.
  Fiii mei! Vă Blagoslovesc pre voi în Numele Domnului nostru Iisus Hristos! Blagoslovenia lui Dumnezeu şi a mea să fie cu voi în veci. Amin. Iară pre Serghie şi pre toţi episcopii şi preoţii cei ce au vândut pre Hristos şi credinţa Pravoslavnică, pre lupii cei în piei de oaie, îi Blestem! Îi Blestem pre pierzătorii Sufletelor creştineşti, cari nu au vrut să meargă împreună cu mine la mucenicie, ci s-au lepădat de Dumnezeu şi de credinţa Pravoslavnică şi-au iscălit să colaboreze cu puterea sovietică, ca să piardă Suflete creştineşti şi Pravoslavia. Iată pentru cari lucru au primit ei “slobozenia”. Iară eu pre toţi aceştia îi predau Anathemei! Fiii mei, voi mai mult pre mine nu mă veţi mai vedea şi glasul meu nu-l veţi mai auzi, fiindcă eu nu mă învoiesc să iscălesc ca să lucrez cu spurcata putere sovietică şi de aceea pre mine nu mă vor mai slobozi din temniţă, ci mă vor munci, ca să mă omoare. Iară pre episcopii şi preoţii cei ce-au iscălit, pre aceia i-au liberat şi Serghie, cari au luat cu de-a sila Prestolul Patriarhiei, s-au făcut prieten al satanei. El a iscălit să lucreze cu satana! Să dea la munci şi la moarte pre toată ierarhia bisericească şi pre tot clerul bisericesc cari nu se învoieşte să lucreze dimpreună cu ei şi cu puterea sovietică. Serghie, acest lup în piele de oaie, a predat de acum la moarte mai mult de o sută de Episcopi şi mii de duhovnici, luptători pentru Pravoslavie şi ei de-acum nu mai sânt, căci au fost împuşcaţi. Dar iată că şi eu, îmi aştept pedeapsa cu moartea, cari din clipă în clipă trebuie să vie.
  Fiilor! Pravoslavie în Rusia nu mai este şi nici nu va mai fi, căci nu va mai rămâne în libertate nici un episcop sau preot, slujitor al lui Dumnezeu! Ci vor rămânea numai acei episcopi şi preoţi cari vor fi agenţi GPU, căci ei vor sluji o vreme în biserici, ca să piardă Sufletele cele creştineşti. Şi-atunci când ei cu totul vor aduce norodul în rătăcire şi minciună, atunci ei vor convinge norodul ca să lucreze şi în Sfintele Duminici, şi în Sfintele Sărbători, şi să nu mai ţină nici Sfintele Posturi, ci cu totul să se predea şi să se supună pre sine puterii sovietice: “Căci toată stăpânirea dela Dumnezeu este”. Iar atunci când stăpânirea va dărâma bisericile şi le va preface pre unele în cluburi şi teatre, atunci norodul să stea cuminte şi să rabde cu “smerenie”. Căci unde merge păstorul, acolo merge şi turma. Nu pot să vi le descriu în amănunt pre toate cele ce vor fi în acele vremi, fiindcă acuma cu totul sunt umflat de foame şi mâna mea nu mai scrie bine, nu mai am nici putere şi vederea tare mi-a slăbit. Şi de aceea, de nu am scris ceva până la capăt, după conţinut îndreptaţi.
  Copiaţi această scrisoare şi o transmiteţi tuturor Creştinilor, dar şi prin viu grai să spuneţi la toţi credincioşii aceste ultime ale mele cuvinte. Vă Blagoslovesc înainte de moarte: rugaţi-vă singuri prin casele voastre, fără preoţi, fiindcă ei sânt lupi în piele de oaie. Singuri îngropaţi morţii, singuri botezaţi copiii. Iar căsătoriile, să le blagoslovească tata şi mama cu Sfintele Icoane. Rugaţi-vă fiecare după cum ştie şi după cum poate, ţineţi toate Posturile, cinstiţi Sfintele Sărbători, păziţi credinţa Pravoslavnică pană la sfârşit.
  Fiilor! În vremea stăpânirii sovietice credinţă Pravoslavnică nu va mai fi. Şi atâta vreme nu va mai fi credinţă Pravoslavnică, cât va fi şi stăpânirea sovietică. Dar dacă noi ne vom ruga neîncetat şi vom posti, apoi atunci va mai fi pentru o scurtă vreme, o oarecare libertate religioasă. Şi-atunci, toţi revoluţionarii bisericeşti, popii şi vlădicii, slujitorii sovietelor, ucigătorii şi pierzătorii Sufletelor creştineşti din nou îşi vor lua locurile în biserici, de cari ei odinioară s-au lepădat. Dar voi, robii cei aleşi a lui Dumnezeu, să nu vă împărtăşiţi cu ei, şi să nu mergeţi la ei ca să vă rugaţi, căci ei toţi se află subt Anathemă şi blestem.* Şi pentru ca ei iarăşi să aibă dreptul dela Dumnezeu să săvârşească Sfintele Slujbe în Biserică, ei trebuie să se roage şi să postească în zatvor vreme de trei ani de zile, având voie să mănânce numai o bucată de pâine şi să bea un pahar cu apă, odată în zi, după apusul Soarelui. Iar după acest Canon, să se spovedească deschis înaintea norodului pentru păcatele lor şi numai după aceea vor putea să primească iarăşi dela Dumnezeu darurile şi drepturile depline ale unui preot creştin, în toate eparhiile. Căci drepturile şi darurile preoţeşti şi arhiereşti vor supraveţui numai în Japonia, şi aceasta, dacă japonezii vor rămâne tari în credinţă până la sfârşit şi nu-L vor vinde pre Hristos. Iară prin alte ţări, Pravoslavia abia dacă va mai supraveţui câte puţin, pe alocuri. Iar aşa, numiţii înnoitori ai credinţei, cei ce singuri pre sine se “sfinţesc” şi se numesc creştini, preoţi şi arhierei, aceştea toţi se află în slujba satanei, în slujba minciunii şi a înşelării Sufletelor creştineşti, căci atunci în biserici, “urâciunea pustiirii va sta în locul cel Sfânt”. Urâciune a pustiirii, cari îşi trage rădăcina sa încă din vremea despărţirii Bisericii Răsăritului de Biserica Apusului, cea din Roma. Dar Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, nu va mai răbda această fără-de-Lege şi va veni să Judece noroadele.
  Fiilor! Încă odată vă mai spun, din tot sufletul, aflându-mă în boală, pre patul de moarte, ca un bolnav, cari înainte de moarte primeşte uşurare de boala sa, iar apoi se ia dela dânsul şi boala, şi moartea: va mai fi o oarecare libertate religioasă şi pre urmă gătiţi-vă pentru Dreapta şi Înfricoşata Judecată, Judecata cea mai de pre urmă, definitivă şi fără de nici o întoarcere. Fiecare om să aştepte Judecata lui Dumnezeu. Amin.
  Traducere din limba Rusă de Dumitru Lăpuşneanu, uşor diortosită de Tradiţia Ortodoxă.

 84. Gabi zice:

  Ptr Marin :
  Prietene iarasi rastalmacesti scriptura dupa cum vrei tu :

  In Galateni 4.10 Sf Apostol Pavel spune asa :
  Ţineţi zile şi luni şi timpuri şi ani?
  Mă tem de voi, să nu mă fi ostenit la voi, în zadar .

  Vezi ca acolo este un mic semn al intrebarii care spune de fapt totul !
  Sf Apostol Pavel face referire aici la sarbatorile anuale legate de legea veche cea iudaica care erau inca tinute de catre comunitatea de crestini de acolo si pe care el ii avertizeaza ca au fost desfiintate de catre legea noua prin rastignirea Mantuitorului Iisus Hristos .

  Vad ca aruncati asa la intamplare cuvinte din Sf Scriptura fara nici un argument canonic numai ca sa va justificati erezia .

  • marin zice:

   Gabi , semnul de intrebare a fost pus acolo de nu stiu ce ecumenisti ce lucreaza de zor la ecumenizarea pasajelor care arata dogma ortodoxa .
   Uite cum arata pasajul in Bibliile din 1688 si 1914 :
   1688: Paziti zilele si lunile si vremile si anii .
   1914: Zilele paziti si lunile si vremile si anii .
   Pot sa te intreb si eu din ce editie a Bibliei ai luat citatul ? Cauta pe net editiile 1688 si 1914 , descarca-le , compara-le si pastreaza-le de referinta .
   Editiile actuale BOR au multe pasaje ecumeniste .
   @ Sf Apostol Pavel face referire aici la sarbatorile anuale legate de legea veche cea iudaica care erau inca tinute de catre comunitatea de crestini de acolo
   Dupa cum vezi inexistentul semn al intrebarii face aceasta parere un nonsens .
   Oricum , comunitatile de crestini nu tineau sarbatori iudaice , lucru hotarat la sinodul apostolic descris in faptele apostolilor .

 85. Gabi zice:

  Cat despre colaborarea cu regimul comunist uite aici gasesti dovezi oficiale despre ceea ce s-a intamplat atunci :

  • marin zice:

   Uite , daca analizezi corect informatiile date , chiar nu se vorbeste de nici o colaborare .
   Ma asteptam sa fie date exemple de membrii ai sinodului turnatori sau membri PCR , asa cum era in BOR in acea vreme , dar autorul recunoaste poate fara sa isi dea seama ca BOSV nu era cult recunoscut desi facuse demersuri , si nu primea bani sub forma de lefuri de la stat pe cand BOR primea . Toti episcopii BOSV si multi din preoti si calugari au facut inchisoare pe motiv de credinta , si voi ziceti ca o duceam roz ???
   Inclusiv IPS Galaction Cordun a fost inchis de securitate si torturat …
   Deci ce colaborare ???
   A , stiu scrisoarea lui Evloghie Ota , de la arhivele statului , in care considera ca aveam libertate de credinta ..
   Ei bine , bine , dar care e colaborarea ??? Faptul ca recunostea ca in prima faza , pana sa isi consolideze structurile si sa -si consolideze puterea , comunistii ne-au dat libertate de credinta , libertate care ne fusese refuzata de guvernele legionare interbelice ?
   Da , dar aici nu e nici o colaborare , e pur si simplu recunoasterea unei realitati asa cum a fost ea .
   Uite , iti propun ceva , da-mi tu exemple de membrii BOSV turnatori la secu ,sau membri PCR , dovediti CNSAS , si eu iti voi da exemple de turnatori si membri din BOR , facem pariul ?

 86. Iulian zice:

  Lipsa de discernamant duce la Iesirea din Biserica Lui Hristos

  În satul lui Partenie era un tânăr oarecare pe care câţiva vechi calendarişti, în Paros, l-au convins să nu meargă la Biserică, să nu se spovedească, să nu se împărtăşească cu preacuratele Taine, pentru că va merge în iad, pentru că prin noul calendar nu există Liturghie, nici Taine. Câţi merg la Biserică după noul calendar, se spovedesc şi se împărtăşesc, toţi sunt ai iadului. Îngrozit, tânărul s-a îndepărtat de Biserică şi de Sfânta Împărtăşanie şi a păţit nefericitul ceea ce zice Sfântul Chiril: „Cei ce se îndepărtează pe ei înşişi de Biserică şi de Sfintele Taine se fac vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi prieteni ai diavolului”. Însă înduratul Dumnezeu nu l-a lăsat să se piardă, pentru că din simplitate a fost rătăcit de către vechii calendarişti. Şi atunci când s-a îmbolnăvit şi s-a apropiat de moarte, într-o zi, a intrat in camera sa o mulţime de demoni, îl îmbrăţişau şi-i spuneau: Am venit să te luăm, eşti al nostru. În prezenţa şi la vederea necuraţilor demoni, tânărul s-a îngrozit şi a strigat cu glas mare: Ajutor! Ajutor! Scoateţi-i pe aceşti negri care au venit să mă ia! Părinţii alergară îngroziţi, la fel şi vecinii, şi-l întrebară ce a păţit. Acesta mai tare striga: Scoateţi-i pe negrii care au venit să mă ia!

  Părinţii şi cei care veniseră în grabă nu vedeau pe nimeni şi încercau să-l mângâiem dar el tremura continuu, plângea şi striga să-i scoată afară. După ce a văzut că niciun ajutor nu i-au dat, a spus către părinţii săi: Aduceţi-mi-l pe preotul Filotei ca să mă spovedesc! Şi pentru că i-au spus că lipseşte, le-a zis: Aduceţi-l pe preotul Manole. I-au zis: Este nou-calendarist, iar tu nu ai fost niciodată la Biserică, pentru că era nou-calendarist şi nici nu-l salutai. Cum îl convingi acum să vină? Am greşit, am greşit! Aduceţi-l ca să mă spovedesc.

  I-au adus la cunoştinţă, a venit, iar tânărul s-a spovedit. Când a intrat insa preotul, demonii au ieşit şi stăteau la uşă. Iar când preotul i-a citit rugăciunea de iertare, negrii şi urâţii demoni au fugit plângând, şi intrând câţiva tineri frumoşi, minunaţi la înfăţişare, l-au îmbrăţişat şi i-au spus: Pentru că te-ai spovedit curat, am venit în ajutorul tău. Tânărul a încetat să mai plângă, să se mai teamă şi cu glasuri de mulţumire, cu faţa luminoasă şi liniştită, îi chema pe părinţi şi pe vecini ca să vadă strălucirea şi frumuseţea acelor tineri, dar ca nişte nevrednici aceia nu-i vedeau.După trei zile a spus părinţilor săi: Aduceţi-i la cunoştinţă părintelui Manole ca mâine la orele 9 să vină să mă împărtăşească, pentru că tinerii care mi-au vorbit, mi-au spus că mă vor lua cu ei. Astfel s-a şi întâmplat şi a plecat zâmbind şi cu nădejdi bune în Ierusalimul cel de sus.

  În Syros erau doi ieromonahi-duhovnici fanatici şi zelotişti, foarte râvnitori ai calendarului vechi, care îi sfătuiau şi îi învăţau pe oameni, pe creştini, să nu se mai ducă la Biserică, să nu se mai împărtăşească cu Preacuratele Taine. În loc să se împărtăşească, să prefere să umple un pahar de vin şi să afunde în el o felie de pâine şi să mănânce, aceasta ar fi mai de preferat. De asemenea, copiilor lor, în loc să-i boteze preoţii nou-calendarişti, să prefere să le facă o baie în mare sau să pună într-o vană apă şi să-i spele. Iar unul mai fanatic spunea că împărtăşania nou-calendariştilor o pune jos şi o calcă în picioare şi spunea şi un cuvânt ruşinos.Şi aveau între ei atâta ură, invidie şi răutate încât nu se ocupau cu nimic altceva, cât de mult îi preocupa să meargă la oamenii cunoscuţi lor şi la cei necunoscuţi, să se judece unul pe altul, cu judecăţi înfricoşătoare şi cu clevetiri groaznice. Se făcuse o mare sminteală în oraşul Syros.

  Câţiva oameni cuminţi şi cu frică de Dumnezeu mă roagă să-i împac. Am încercat să-i conving că sunt datori ca creştini şi, mai mult, ca ieromonahi şi duhovnici, să se ierte, să se împace, să zădărnicească invidia şi duşmănia, ca să nu moară în duşmănie. A fost însă imposibil. Pe unul prin multe pilde şi învăţături din Evanghelie, l-am convins să se ierte. Celălalt a fost imposibil de înduplecat, de aceea i-am spus: Dacă nu-l ierţi, să nu mai liturghiseşti, pentru că Hristos spune: Mai întâi să te împaci cu vrăjmaşul tău şi atunci să-ţi aduci darul şi jertfa ta. Eu, îmi spune, voi liturghisi… Dar în loc să liturghisească, după puţine zile după ce i-am spus să nu liturghisească, a luat un cuţit şi s-a dus să junghie pe nepotul unui negustor pentru că îi luase banii. Şi pentru că poliţistul l-a închis pentru câteva zile şi l-a ameninţat să nu se mai atingă vreodată de nepotul aceluia, pentru că îl va pedepsi, s-a dus ca un alt Iuda şi a luat o funie şi şi-a făcut un ştreang ca să se sugrume. Dar în clipa aceea l-a văzut o femeie care a strigat şi au alergat de i-au tăiat funia şi a fost salvat.

  Dar pentru că hulea, l-au închis la azil. Şi când s-a apropiat de moarte şi s-a dus preotul să-l împărtăşească, l-a găsit că-şi mânca necurăţiile! Şi astfel a murit neîmpărtăşit, el care zicea că Împărtăşania nou-calendariştilor o pune jos şi o calcă în picioare şi o amestecă în necurăţii. Iar când l-au dezgropat l-au găsit neputrezit. Cadavrul lui era negru, răspândea un miros greu, gura îi era deschisă şi limba îi atârna în afara gurii. Acestea sunt isprăvile vechilor calendarişti fanatici care au îndepărtat iubirea şi ţin strâns vechiul calendar ca să nu-l piardă.

  Dacă aş vrea să număr rătăcirile şi ereziile vechilor calendarişti în care au căzut o dată cu introducerea noului calendar, nu-mi va ajunge timpul. În afara rebotezării, a mirungerii din nou, a îndrăznelii unora de a nu intra în Bisericile creştinilor nou-calendarişti, a nu se închina la sfintele icoane, a trece pe lângă Biserici şi a nu-şi face semnul Crucii şi a spune că bisericile s-au catolicizat, icoanele s-au întinat. Iar atunci când bat clopotele bisericilor pentru sărbătoarea vreunui sfânt, unii vechi-calendarişti spuneau că este sărbătoarea sfinţilor catolici.

  O călugăriţă vechi-calendaristă de la mănăstirea de maici din Tynos, trecând pe dinaintea uşilor Bisericii Mănăstirii în Marea Vineri şi văzându-l pe Hristos răstignit pe lemn în mijlocul bisericii s-a întors cu spatele la Hristos. La observaţiile unei alte călugăriţe vechi-calendariste cum de nu îi este ruşine, a răspuns cu impertinenţă şi fără evlavie: Acest Hristos nu este al nostru, este al catolicilor. Mă opresc, nu mai spun altceva. Spun doar atât: „Părinte, iartă-le lor căci nu ştiu ce fac”, nici ce zic.
  Ia aminte, să-L iubeşti pe Dumnezeu şi să fii întotdeauna lângă El.

  Cu iubire părintească şi rugăciuni din inimă
  Arhimandritul Filotheos”
  tradus din greceşte de Leontie monahul

  • Mihai Vasile zice:

   intotdeauna cand se vorbeste de ortodoxie se dau exemple numai din vietile sfintilor care au explicat in scrierile lor ce inseamna schimbarea calendarului ortodox cu cel catolic si in nici un caz exemple date de asa zisii duhovnici ai apostaziei fie romani fie greci formati la scolile securitatii. Daca ati avea rabdare si ati citi DIN IERIHON CATRE SION a Sf Ioan Iacob Hozevitul, editia publicata de parintele Ioan Sova din Muntele Atos in 1996 la Timisoara (pentru ca cea scoasa de BOR a sters acele informatii) singur va veti da seama ca Sf. Ioan nu degeaba face referire in 4 poezii la noii calendaristi (pe care ii numeste „placinte moi”) si da toate enciclicile privitor la neschimbarea calendarului di 1583, 1759, 1848 si chiar pagina 512 din PIDALION unde scrie :”Schizmatici sunt cei care schimba calendarul si pascalia”.
   Iar referitor la cele spuse mai sus ca Sf. Ioan Iacob Hozevitul a slujit aproape 5 ani la Schitul Sf. Ioan Botezatorul de la Iordan, este foarte adevarat dar pe calendarul iulian, pentru ca asa s-a inteles cu p. Victorin de pe nou. Iar cand a murit Patriarhul Nicodim pentru ca nu a vrut sa-i faca de pomenire la moartea lui atunci p. Victorin i-a spus sa plece di Schit. Si cat a stat un an la Manastirea Gheorghe Hozevitul, cand a venit un preot din marina greaca si a slujit in manastire Sfintia Sa spune ca nici macar nu a participat la pomenirile pomelnicilor cum este randuiala in manastiri…
   Sau ca sa va faceti o parere corecta despre situatia Ortodoxiei de astazi, cititi pe Sf. Ierarh Ignatie Briancianinov referitor la asa zisii duhovnici de la sfarsitul veacurilor…

  • Nikolai zice:

   Vai si amar! In loc sa cercetati invataturile Sfintilor Parinti, sfintele canoane si hotararile Sinoadelor Ecumenice cascati gura pe la vedenii si naluciri scrise de unii ce nu aveau nimic in comun cu ascultarea de Biserica ci cu mentinerea urii dintre unii si altii de frica sa nu le scada teancul de pomelnice de pe Sf. Masa. Din punct de vedere canonic, dogmatic si din orice punct de vedere vreti, acea inovatie a calendarului catolic ce la inceput nu era decat ecumenismul in fasa, nu-si are nici o justificare sau scuza. Stiti voi cine v-a bagat in curte acest cal troian.

  • marin zice:

   Nu inteleg de ce a trebuit sa vii cu niste exemple de hat departe din Grecia si nu ai adus niste exemple de vechi calendaristi „rai” de pe aici de pe la noi . Probabil pentru ca exemplele din Grecia sunt aproape imposibil de demontat .
   Eu de cand cunosc ortodocsi care tin calendarul vechi , nu am intalnit niciodata (nici macar nu am auzit) de exemple macar apropiate de mizeriile de mai sus .
   Din contra , toti sunt buni credinciosi , omenosi si virtuosi .
   In schimb , uite cum sunt noii calendaristi , niste prigonitori si ucigasi de frati :
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/10/06/parintele-dionisie-ignat-de-la-colciu-despre-indreptarea-calendarului-si-persecutia-celor-care-au-tinut-pe-vechi/

 87. Nikolai zice:

  Nici o dogma, nici un canon si nici o randuiala bisericeasca nu se intemeiaza pe vreo vedenie sau aratare, nici Sfintii nu sunt canonizati pe baza facerii de minuni sau a izvorarii de mir sau a trupului neputrezit ci pe baza marturisirii de credinta. Credinta nu urmeaza facerii de minuni ci minunile urmeaza credintei. Daca credinta e adevarata atunci putem crede acelor minuni, daca credinta e indoielnica atunci si acele minuni, naluciri etc. sunt false. Un ortodox adevarat, chiar daca s-ar cara mir cu butoaiele de la par. Cleopa, n-ar crede in acele minuni. Parintele Cleopa era prost vazut chiar si printre unii calugari ai BOR. Staretul de la manastirea unde am stat eu nici nu vroia sa auda de el, probabil stia ca a colaborat cu securitatea, nu a vrut sa ne spuna de ce, cred ca a auzit de „minunile” parintelui Cleopa de la alti calugari detinuti de la Canal. Tin minte ca acum ca ii numea pe adeptii par. Cleopa cleopisti si m-a pus o data sa-i scot afara pe unii dintre ei care venisera la manastire si strigau in gura mare ca il vor pe parintele Cleopa patriarh si sa semnam. Am fost in gradina si am smuls un arac de la fasole… noroc cu ei ca au fugit. Iaca ca nu a ajuns par. Cleopa patriarh ci ucenicul lui ce se spovedea la el, Daniel Ciubotea.

 88. Nikolai zice:

  Singurul parinte al BOR-ului care mi-a placut si care chiar avea talent la scris a fost par. Dimitrie Bejan. Am citit cartile lui „Bucuriile suferintei” si celelalte. Chiar mi sa parut un parinte ce a suferit mult si a fost calit de suferinta, un parinte simplu care nu a instigat la ura impotriva ortodocsilor traditionalisti (probabil nu auzise de existenta lor) desi in cartea „Bucuriile suferintei” trecea doua dati pe nou si vechi. Oare de ce nu mai e mediatizat aproape deloc pe saiturile antiecumenistilor ecumenisti? Daca facem o comparatie intre el si par. Cleopa, diferenta e colosala, cu toate acestea, cartile lui sunt putin cunoscute in schimb „Ne vorbeste parintele Cleopa” le au aproape toti credinciosii din BOR.

 89. Nikolai zice:

  Scuze! In cartea „Oranki” am vazut ca trecea data pe nou si pe vechi. Tot in acea carte povesteste despre ce fel de „sinod” aveau „ortodocsii” rusi si despre vizita la Moscova a patriarhului Romaniei de atunci (1948) Nicodim Munteanu cred. El matura strada prin fata catedralei unde slujea patriarhul Romaniei cu patriarhul Moscovei, asa s-a nimerit. Oamenii care treceau prin fata catedralei si intrebau ce fel de slujba pompoasa e aceea si cine slujeste, cand auzeau faceau niste cruci mari, scuipau in san si ziceau „Doamne, scapa-ne de dracu!”

 90. Pingback: Sdevărul despre Cleopa | Getica.net

 91. Dan Munteanu zice:

  mare nenorocit esti!

 92. Mihai Vasile zice:

  Numai cercetând Sfintele Scripturi nemodificate vom înțelege sfințenia și calea adevărului. Drumul îngust ca o lamă de cuțit pe care merg dretcredincioșii către Dumnezeu, aceasta este cărarea de mântuire din ziua de astăzi. După calculele Sf. Ioan Gură de Aur, la ora trei, în ziua de 25 decembrie anul 5475, de la zidirea lumii, venea fiul lui Dumnezeu ca om pe pământ. La ora aceasta cele 24 de candele de la Biserica Nașterii Domnului din Betleem se aprind singure în fiecare an. Câte semne să ne lase Dumnezeu, pentru a urma învățătura lui Iisus Hristos? Fiind Dumnezeu pe pământ, Iisus Hristos, putea să-și construiască multe catedrale, să poarte haine și coroane scumpe, însă el a ales sărăcia de bună voie și a definitivat Legea lui Dumnezu, care era mai importantă pentru oameni decât bogățiile. Si împreună cu cei doisprezece Apostoli plini de Duh Sfânt au format Biserica lui Hristos cea însuflețită, cea nezidită de mână de om. Despărțirea de Dumnezeu, nu este păcatul, ci schimbarea Legii Lui, ce se găsește în Pidalion. In această sfântă carte sunt cuprinse: Canoanele Apostolice; Canoanele Sinoadelor Ecumenice; Canoanele Sinoadelor Locale; Canoanele Sfinților Părinți și Canoanele întregitoare, care formează Legea lui Dumnezeu. Încălcarea acestor canoane, de către orice dreptcredincios, duce la despărțirea de Dumnezeu și dușmănia cu acesta. Nu vă lăsați înșelați de învățăturile laice sau științifice, care ne învață că pământul ar avea milioane de ani și alte minciuni satanice, ci cercetați scripturile scrise chirilic deoarece nu sunt modificate care ne vorbesc despre zidirea lumii de către Dumnezeu și a omului pe pământ, acum 7490 de ani,(2015 masonic), deoarece nici anul nu avem voie să-l schimbăm, după Pidalion, deoarece este schismă, scrisă la pagina 511: Schismatici sunt cei ce schimbă Pascalia și calendarul. Și urmând această Lege a lui Dumnezeu, însușii Iisus Hristos ne v-a călăuzi mintea și pașii noștri și nu ne v-a lăsa flămâzi sau însetați.

 93. Mihai Vasile zice:

  INCEPE INTALNIREA PAN-ORTODOXA ORGANIZATA DE PATRIARHIA ECUMENICA. Care sunt temele de discutie? Relațiile dintre biserici, cuprinzând 8 teme. Data Sinodului 16 06 2016. (data e aleasă întâmplător?)

  „Cele 14 Biserici Autocefale care formează împreună Biserica Ortodoxă cea Una se confruntă de mai bine de un secol cu o serie de probleme, fie în relațiile între ele, fie în relațiile lor cu restul lumii creștine, cu alte religii, cu lumea din afară, etc. Pentru a răspunde împreună la aceste provocări Bisericile Ortodoxe s-au gândit și s-au străduit să încerce să răspundă în comun, să găsească o strategie comună, iar pentru a răspunde la aceste lucruri este nevoie de convocarea unui sinod. Trebuie subliniat că Bisericile Ortodoxe nu au avut de discutat probleme dogmatice, nu s-au confruntat cu erezii în această perioadă și de aceea unitatea Bisericii Ortodoxă cea Una practic nu a fost amenințată. Ceea ce trebuie înțeles, ceea ce trebuie spus în special credincioşilor să nu creadă că Bisericile Ortodoxe se ceartă între ele, Bisericile Ortodoxe discută și tratează aceste lucruri cu foarte multă sensibilitate păstrând, pe de altă parte, unitatea”, a declarat pentru TRINITAS TV Pr. Prof. Univ. Dr. Viorel Ioniță de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București
  Una din cele 8 teme, prevede trecerea tuturor bisericilor ortodoxe pe calendar iulian și atunci ce vor face marii duhovnici care 100 ani au împroșcat cu noroi canonul de la pag. 511 din Pidalionul Ortodox? Asta da Ortodoxie, Sinodul Panortodox eu l-aș numi Marele Sinod Nesfânt și Tâlhăresc.

 94. Vasile zice:

  Cat poti sa mai minti in articolul asta prostilist. Stilistii au parasit Biserica si subt asemenea ereticilor. Nu are rost sa va fac praf acest articol, cartile lipsite de orice spirit academic (istoric manastirii slatioara si altele asemenea). Stiti bine ca Par. Cleopa va demonteaza aberatiile si incercati sa ii distrugeti imaginea. Are si Par. Cleopa greseli, dar nu legate de dogmatica ortodoxa. El nu e un eretic,ci poate un prea aspru (dar asta nu e de mirat, avand in vedere ca el nu a avut acces la toate sursele si a trait intr-un mediu minahal ascetic prin excelenta). Si la voiai sa indemne Par decat la smerenie? E adevarat: dpar prin smerenie (renuntarea la erezii) se poate face unirea. Nimic neorotodox. Si in plus, el a zis ca episcopii si papa nu vor veni in romania sa slujeasca cu episcopii nostri. Asta in mod public si repetat. Faptul ca a venit papa si s-a falit pe aici nu are nicio valoare. Denaturezi adevarul spre pierire nu spre mantuire. Esti un penibil.

  • marin zice:

   @ Nu are rost sa va fac praf acest articol, cartile lipsite de orice spirit academic
   Da , cartile noastre nu au „spirit” academic , ca ale voastre , dar ale voastre nu au Duh Sfant .
   Nu discutam de greselile lu Cleopa , ci de profetiile mincinoase si ereziile lui .
   papa a venit si a slujit cu „patriarhul” teoctist , popii vostrii slujesc cu catolicii la ordinea zile ; e deja banal acest lucru si pentru ei si pentru majoritatea credinciosilor BOR .
   Iar din ereziile lu Cleopa , poate nu ii cunosti „opera” , ca el primeste „botezul” ereticilor grecocatolici , „prin traditie” de parca ortodocsii mostenesc traditii de la catolici …
   Asemenea si Papacioc primea chiar si botezul baptist , ba si pe cel al neoprotestantilor ca fiind bune :
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/18/%E2%80%9Cmarii-duhovnici%E2%80%9D-cleopa-arsenie-papacioc-si-botezul-ortodox/

 95. Viorel Rusu zice:

  Pentru ce se clatină pământul? De ce se aprinde văzduhul cu înfricoșare? Pentru că
  în vremurile acestea de înțepenire duhovnicească şi de nepăsare generală Proestoşii calcă canoanele din Pidalion în picioare. Căci dacă Pidalionul nu se ia în seamă, atunci cum putem zice că suntem ortodocși. Şi dacă nu ascultăm de Sfintele Canoane, atunci înseamnă că nu cinstim pe Sfinții Părinți din vechime. Am mâniat pe Dumnezeu şi Sfinții acum cer răzbunare că s-au defăimat învățăturile lor şi s-a călcat în picioare aşezământul lor!

 96. Viorel Rusu zice:

  Pentru Vasile
  Proiestoșii din BOR, de multă grăsime, şi nefrică de Dumnezeu li s-a întunecat mintea şi au năpârlit, căzându-le şi părul, şi barba şi mustața, făcându-se ca femeile. Cum e chipul Domnului şi al Sfinților şi cum e chipul lor? De aceea Sfintele Canoane ale Sfinților ei le calcă în picioare. Dar predică sus şi tare că sunt „Ortodocşi”.
  Vă prezint doar câteva Sfinte canoane, călcate în picioare de BOR, unde pr. tău Cleopa și-a desfășurat activitatea de colaborator al regimului comunist, care reprezintă erezii și schisme, considerate de Sfinți dușmănii cu Dumnezeu: serghianismul, apoi canonul 7 de la pag. 512 din Pidalionul Sf. Nicodim Aghioritul ed. 1844, chirilic, la litera L ( la latini ): schismatici sunt cei ce schimbă pascalia și calendarul, deci de la schisma BOR din 1924, toți românii, aparținând bisericii tale, care au murit au ajuns în iad, apoi ecumenismul ;Al 10-lea Canon al Sfinților Apostoli opreşte a ne ruga împreună cu ereticii şi schismaticii măcar în casă de s-ar afla, se afuriseşte şi să nu fie primit la Sfintele Taine (adică să se împărtăşească). Canonul 45 al Sf. Apostoli porunceşte: Episcopul sau Preotul sau Diaconul care numai s-ar ruga cu ereticii să se afurisească şi dacă l-ar primi să slujească ca preot să se caterisească. La tâlcuirea Canonului 47 al Sf. Apostoli scrie Sf.Nicodim Aghioritul că latinii sunt eretici şi nu aunici botez, nici Preoție, şi dacă vreun Preot nu Botează pe cei ce se întorc la Ortodoxie, se afuriseşte. Şi Canonul 33 din Laodicheia opreşte, cu eretici şi cu schismatici a te ruga. Canonul 6 şi 7 de la Soborul I Ecumenic porunceşte: că cele de la început obiceiuri să le păstrăm. Canonul 1 al Sf. Vasile cel Mare tot aşa zice că ereticii şi schismaticii trebuie să se Boteze. Sfântul Sfințit Mucenic Chiprian tot aşa zice că ereticii şi schismaticii să se boteze.
  Tu le vezi păcate, noi le vedem mari dușmănii cu Dumnezeu. Iar dacă marele tău duhovnic securist cleopa a stat cu eretica BOR 63 de ani cum de nu este eretic în viziunea ta?
  Câți ani v-ati propus să mai duceți prin înșelare, poporul romăn, care nu dorește să cerceteze Scripturile, în iad?

 97. Viorel Rusu zice:

  SĂRACA ORTODOXIE ROMÂNEASCĂ
  După al doilea război mondial, pr. Cleopa a fost numit șef de comisie pentru a înscrie bisericile vechi calendariste în BOR, devenind noi calendariste. Ajuns cu zece proiestoși preoți pe noul calendar în satul Rădășeni Suceava, a cerut numitului Sandu Constantin, care avea cheile Bisericii vechi calendariste, să i le predea, ținând în mână Pidalionul neschimbat. Sandu Constantin, a deschis Biserica și a cerut proistosului Cleopa să deschidă Pidalionul, pentru a-i arăta canonul. Din cauza verificărilor multiple, Pidalionul s-a deschis exact la pag. 512, unde a fost citit canonul de schismă a cshimbării calendarului. Cum ceilalți proiestoși preoți, i-au făcut scandal pr. Cleopa, acesta l-a purtat prin judecăți pe Sandu Constantin aproape trei ani la Judecătoria Tg. Neamț, dănd dovadă de o mare credință ortodoxă și de un mare proiestos duhovnic. Această acțiune nereușită, a dus la rămânerea Bisericii Rădășeni pe vechiul calendar, în comunism. De aceea trebuie să cercetăm Sfintele Scripturi, cum ne îndeamnă în Porunca din Sf. Evanghelie, Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „ Cercetaţi Scripturile… că întru dânsele veţi afla viaţă veşnică; si acelea sunt care mărturisesc pentru mine” (loan 5,39)

  • marin zice:

   Doamne ajuta !
   Puteti da mai multe detalii despre intamplare , se regaseste istorisita mai pe larg pe undeva ?
   M-ar interesa pentru un eventual articol ! Daca aveti cumva numarul dosarului judecatoresc , eventual fotografii , etc .

 98. Viorel Rusu zice:

  Nefiind dosar secret, sau de interes deosebit, acesta se află în arhiva Judecătoriei Tg. Neamț, cu o simplă cerere de consultare se poate găsi, deoarece se cunoaște cine a făcut plângerea- proiestosul Cleopa, împotriva unui cetățean din satul Rădășeni, Suceava, pe numele Sandu Constantin, perioada fiind după război. Personal am discutat în 1990 cu acest om al lui Dumnezeu, Sandu, ce cunoștea Sfintele Scripturi aproape pe de rost trecănd la cele veșnice călugărit și mi-a povestit exact cum a fost, târât în procese ani de zile de pr. Cleopa. El m-a îndrumat să merg să cunosc un Stâlp de granit, al vechilor calendariști din orașul Medgidia, Pr Dumitru, ce s-a împotrivit satanei comuniste 50 de ani, căruia proiestosul preot pe nou, din localitate, cu miliția comunistă de atunci și cu buldozerul, i-au dărâmat de șapte ori casa pe motiv că ar fi făcut într-o cameră Paraclis slujind Lui Iisus Hristos. Acest diamant al credinței ortodoxe, își refăcea tăcut casa, avănd mulți copii, fără să facă plângere. Un fiu de al părintelui Dumitru este preotul Serafim de la Mănăstirea Borșa vechi calendaristă ce poate confirma.

 99. Viorel Rusu zice:

  Intrând în posesia unei ciorne scrisă de mână- anateme în rusește (expulzarea și separarea completă față de cei care folosesc acte și aparate cu coduri de Trupul Lui Hristos), care v-a fi dată de Bisericile de Catacombe Ruse, enumerate ar fi: internetul, telefoanele mobile, computerele, televizoarele, radioul, teatrele, filmele, jocuri de tot felul chiar și sportive, carduri, permis nou de conducere, pașaport, orice produs cu cod de bare, cnp, etc. … și toate cele cu care slugile lui antihrist, fac pe oameni să-și vândă sufletul până la pecetluire, reprezentând Lepădare de Mântuitorul Iisus Hristos, aș vrea să mai prezint o carte editată în California în anul 2003, RESISTING UNTO BLOOD Sixty-Five Years of Persecution of the True, ce relatează, cu lux de amănunte măcelul de la Cucova, o lectie de credință ortodoxă a BOR, împotriva vechilor calendariști, care nu voiau să calce canonul de la pag, 512 din Pidalion, redau o frază: Au pătruns jandarmii şi au început să tragă în mulţime omorând primul om, în persoana lui Ioan Hanga din Cucova. Călugărul Eftimie Ioan, de loc din localitatea Balş, judeţul Iaşi, a fost rănit, maltratat, i-au băgat un par pe gură şi l-au aruncat într-o groapă din curtea mănăstirii, unde a murit. De aceea cele 13 Anateme date bisericilor noi calendariste, până în prezent, au consfințit locul bine meritat a BOR în iad, deoarece nici păgânii nu ar fi procedat așa. Și eu susțin această anatemă și mă retrag definitv, cerându-mi iertare dacă am supărat pe cineva.

 100. Ioan Pardau zice:

  La fel ca d-ul Nikolai, de pe acest site și eu am fost nou calendarist, în BOR, iar în seara de sâmbătă 24 mai 1986, eram la M. Neamț, unde am asistat la minunea Sf Necunoscut și care a contribuit la cercetarea credinței mele. Am găsit la M. Cucova, după revoluție, la Pr. Maxim un Pidalion scris kirilic pe care l-am xeroxat. Încălcând cu bunăștiință, canonul de la pag. 512, din Pidalion Pr. Cleopa a schimbat legea lui Dumnezeu și a devenit dușmanul lui Dumnezeu. Câtă credință avea acest părinte, dacă susținea că ortodocșii care nu vor să calce în picioare Sfintele Canoane, se închină la calendar? De unde vine această mare înșelare? De la necercetarea Sfintelor Scripturi. Despre această apostazie generală, ne vorbea Sf. Ioan Bogoslovul. A naufragiat ortodoxia românească din cauza atâtor erezii și schisme.

 101. Ioan Pardau zice:

  PIDALIONUL Cele trei litere, din dreapta sus reprezintă pag 512 Apoi de la litera L se traduce:
  Latinii afară de lege despart pe femeile celor sfințiți și dezleagă pt. aceasta cuvintele lor fila 157 canonul 13 Sinodul al 6 lea : Schismatici sunt pentru schimbarea pascaliei și calendarului lor și că două necuviințe naște această schimbare can. 7 pascalia și can 50 botezul . ,Botezul lor dupre câte chipuri nu-i primit 37, 38, 39, 40, Botezul acestora fiind pustiu de cufundare și ieșire , pustiu este și de dor . 46, 47, Cei ce mănâncă sânge la atare dogmă greșesc 57 Afară de lege postesc sâmbăta 58, Azima acestora este nesocotită și iudaicească 62, 63, Adăugarea lor cea în simbol este sub anatema 113, 131, 115. Rău prihănesc pe canonul 13 al sinodului 6 , 158. Când cântă elinește tresfințita cântare 197. Preoții latinilor rău își rad bărbile 205, 206. canonul 96 tâlcuire subscriere. Rușineazăse cei ce zic săvârșitoare pe stăpâneștile cuvinte 436 Eretici sunt 37, Cum trebuie a se economisi să se boteze 204.
  Fotografia postată de Botez Ioan.
  Fotografia postată de Botez Ioan.

 102. Miron Lucretia zice:

  Oare când voi veni voi mai găsi credinţă pe pământ? spune Mântuitorul Iisus Hristos.
  Schimbarea calendarului, este schimbarea legii lui Dumnezeu, călcare de Sfânt Canon, este, hulă împotriva Duhului Sfânt. La lincul următor găsiți poza paginii 512 din Pidalionul nefalsificat : https://web.facebook.com/photo.php?fbid=155323181479756&set=pcb.155323718146369&type=3&theater

  • Ortodoxia zice:

   Sunt multi cuvioși și sfinți care au primit înștiințare de la Dumnezeu pentru calendarul nou, chiar și în romania. Citiți din viața sf. Iosif Isihastul sau cuv. Ionichie Moroi. Nu vă lăsați înșelați de acești schismatici. Dumnezeu să ne păzească.

  • nikolai zice:

   Lucrarea de înșelare, minciună și falsificarea adevărului, în țara noastră au început o dată cu introducerea de către masonul alexandru ioan cuza a alfabetului latin, prin care echipele de masoni au falsificat totul la transcrierea cărților kirilice în actuala scriere latină, dar ici și colo au mai rămas scrieri kirilice, chiar Sfinte Evanghelii, Biblia la 1688, Pidalionul și multe scrieri ale Sfinților Părinți, cu ajutorul cărora putem afla adevărul. Minciunile tuturor științelor, introduse cu agresivitate în toate formele de învățământ au dus la căderea din calea cea dreaptă chiar și a dreptslăvitorilor; iată deosebirea dintre cărțile kirilice și cele actuale: Epistola I către Timotei, scrisă cu litere kirilice, cap VI,20,21 O Timotheiu, ce învățătură ai primit de la noi și ți s-a încredințat păzește-o, depărtându-te de cele spurcate glasuri deșarte și de împotrivirile și minciunile științelor, pe nedrept numită astfel, cu care unii lăudându-se, au pierit din calea cea dreaptă. Un exemplu real este că în cei 18 ani de școli și instituții militare pe care le-am urmat, cu toată aparatura deținută nu au putut să-mi arate atomul, deci și atomul este minciună, iar în cei peste 50 ani de viață militară nu au putut să-mi arate măcar o schiță a unui focos nuclear, deci nici rușii în aplicațiile din siberia nu mi-au putut arăta atomul sau schițe ale focosului nuclear ; simulările bombei nucleare se executau cu exploziv convențional TNT și cu supernapalm ce arde la 4000 de grade, deci și bomba nucleară este minciună. și îndoindu-mă de existența cosmosului și de declarațiile lui iuri gagarin, am cerut rușilor să lanseze o rachetă fără focos în cosmos și dacă rămâne sus și nu cade pe pământ atunci voi crede în cosmos, dar ridicându-se 1920 de km a fost oprită de lentila concavă ce se găsește deasupra pământului, căzând pe o bretea a unei piste de decolare ; aceasă lentilă susține apă și prin care vedem soarele, luna, stelele și cerul de deasupra apei de sus cu constelațiile fixe pe el ce se rotește în 24 de ore sprijinit pe gheață și apă, iar cometele sunt stele ce navighează deasupra apei de sus sau prin apa de sus fiind deosebite între ele. și supărându-se rușii au tras trei rachete cu focos dar nu au putut sparge această tărie transparentă făcută de Dumnezeu, deci și universul și cosmosul sunt minciuni, neexistând planete și pământul fiind staționar și drept la suprafață cad toate calculele lui sosigene de care face referire popa cleopa ;și oamenii crezând acestor minciuni predate în școli vor ajunge în fundul iadului. https://www.youtube.com/channel/UCl3_h6KlvH1KK7ORKRcnZWg

 103. Pingback: SF CANOANE……NU CUMVA PRIN ACESTEA CRESTINII SE INDEPARTEAZA DE BISERICA SI DE PREA CURATELE TAINE? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 104. Pingback: Deci, cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant femeilor crestine pentru uciderea copiilor? Cine ar ingadui aceasta faradelege, sa aprobe uciderea pruncilor, fiind sub pacatul stramosesc si fara lumina

 105. Pingback: Deci, cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant femeilor crestine pentru uciderea copiilor? Cine ar ingadui aceasta faradelege, sa aprobe uciderea pruncilor, fiind sub pacatul stramosesc si fara lumina

 106. Pingback: Deci, cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant femeilor crestine pentru uciderea copiilor? Cine ar ingadui aceasta faradelege, sa aprobe uciderea pruncilor, fiind sub pacatul stramosesc si fara lumina

 107. Pingback: Deci, cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant femeilor crestine pentru uciderea copiilor? Cine ar ingadui aceasta faradelege, sa aprobe uciderea pruncilor, fiind sub pacatul stramosesc si fara lumina

 108. Pingback: CATE CASATORII INGADUIE BISERICA | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 109. Pingback: Ce păcat săvârșesc cei ce trăiesc fără cununie religioasa si au copii ? Ce trebuie sa facă ei spre a se mântui ? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 110. Pingback: In ce conditii Biserica Ortodoxa aproba divortul ? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 111. Pingback: Nu Sfintele Canoane sunt pricina departarii crestinilor de Biserica lui Hristos, ci nepazirea scumpaătații si a iconomiei celor randuite de Canoane ii indeparteaza pe preoti si pe popor de Biserica lui Hristos. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 112. Pingback: Cum trebuie combătut păcatul cel urât al desfrânării … | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 113. Pingback: Cum trebuie combătut păcatul cel urât al desfrânării … | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 114. Pingback: „duhovnicul are putere a lega si a dezlega numai in conformitate cu legea Domnului ” . | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 115. Pingback: Părintele Cleopa explică cine sunt oamenii care ţin postul degeaba: „Şi diavolii postesc, dar tot diavoli rămân“ | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 116. Pingback: NU SE POT IMPARTASI TINERII CARE NU SI-AU PASTRAT CURETENIA PINA IN ZIUA NUNTII | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 117. Pingback: Femeile care iși fac părul la coafor, poartă pantaloni și se machiază, calcă Sfintele Canoane | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 118. Pingback: Deci, cine va avea indrazneala din cei ce conduc Biserica lui Hristos, sa aprobe oarecare pogoramant femeilor crestine pentru uciderea copiilor? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 119. Pingback: DESPRE CUNUNIILE RELIGIOASE NEVALABILE                                            Scrisoare către un duhovnic | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 120. Mishu zice:

  Eu am fost la inmormantarea lui,am fost alaturi de spiritul si sufletul lui ,numai eu stiu ce a fost prezent acolo,a fost si va ramane un sfant

 121. Pingback: Despre adevărata pace sufletească dumnezeiască  | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 122. Pingback: CELE MAI GRAVE PACATE CARE NE OPRESC DE LA SF IMPARTASANIE PENTRU MULTI ANI | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 123. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …Avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 124. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …Avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 125. Pingback: Ieromonah Nicodim Sachelarie – Concubinajul | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 126. Pingback: Pr.Cleopa – cele unsprezece reguli canonice ale nuntii crestine ortodoxe, dupa canoanele Bisericii lui Hristos. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 127. Pingback: Pr.Cleopa – CONCUBINAJUL | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 128. Pingback: CĂSĂTORIA INTRE RUDE | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 129. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 130. marin zice:

  pentru toti care il idolatrizeaza in mod absurd si cu totul nejustificat pe Ceopa , postez un articol in care Cleopa vorbeste cu mare satisfactie despre cum jandarmii ii bateau pe stilisti . Cleopa insusi a fost un prigonitor , conducea jandarmii la casele ” stilistilor ” asa cum obisnuiau multi ” popi ” de pe nou , ca jandarmii habar nu aveau care e pe vechi si unde sta . Cleopa turna frecvent la jandarmerie unde se ascund pustnicii si credinciosii vechi calendaristi . Pentru a intelege adevarata fata a falsului mare duhovnic , in fapt un prigonitor si turnator . Astea sunt uneltele inchizitorilor , iar ale ortodocsilor sunt pacea si dragostea intru Sfantul Duh .
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/15/parintele-cleopa-sustinator-al-prigoanei-impotriva-vechilor-calendaristi/

 131. Pingback: Uciderea și desfrânarea sunt păcate de moarte …avortul este o dublă crimă (ucidere cu voie) | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 132. Pingback: Pr.Cleopa – duhovnicul trebuie să fie cu mare grijă la spovedanie, socotind bine pe cine trebuie să oprească și cui să-i dea cele sfinte, cu vrednicie. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 133. Pingback: Care sunt condițiile principale pentru a primi cineva cu vrednicie Trupul și Sângele Domnului ? | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 134. Pingback: Spun Sfinții Părinți că cel mai greu se mântuiesc clericii, adică arhiereii, preoții și duhovnicii. | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 135. Pingback: Diferite chipuri ale demonizaților și cum îi putem cunoaște pe cei demonizați | DEASA IMPARTASIRE CU NEVREDNICIE

 136. Constantin Costel zice:

  Muta să fie gura care vorbește fărădelege împotriva dreptului Părinte Cleopa Ilie .

 137. Radu zice:

  Eu am cartea Graţiei Lungu Constantineanu ,,Părintele Iustin Pârvu: Viaţa şi învăţăturile unui mărturisitor” editia 2008, dar nu gasesc citatul mentionat la paginile 146-147. Stiti cumva capitolul?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s