SERGHIANISMUL- O EREZIE ECLEZIOLOGICĂ – (2)

                                                                                                              De Vladimir Moss

3. DE LA INTRAREA PATRIARHIEI MOSCOVEI ÎN CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR PÂNĂ LA CĂDEREA STATULUI SOVIETIC (1961-1991).

 Semnificaţia intrării Patriarhiei Moscovei  în C.M.B. este legată de faptul că, chiar dacă serghianismul în sine nu e definit ca o erezie, EL DESCHIDE CALEA CĂTRE EREZIE, şi chiar către “erezia tuturor ereziilor”, Ecumenismul.

Aşa cum spune Andrei Kurayev : “Serghianismul şi Ecumenismul sunt interconectate. A fost într-adevăr hotărârea autorităţilor ateiste ca ierarhia noastră să înceapă activităţile ecumeniste, şi ca preoţii aflaţi peste graniţă [e vorba de preoţii Patriarhiei Sovietice] să devină agenţi KGB şi încă unii dintre cei mai loiali regimului.”

Cu alte cuvinte, serghianismul patriarhatului a dus în final la acceptarea ereziei ecumeniste. Fiindcă apostaţii nu mai au propria lor voinţă. Ei s-au predat în mâinile antihristului, ei vor face şi vor spune tot ceea ce se va cere de la ei, chiar şi cele mai abominabile blasfemii. Astfel, dacă acceptăm ca serghianismul nu este o erezie ci doar o apostazie, va trebui să acceptat cu siguranţă că el distruge dogmele Bisericii, la fel cum face şi o erezie. Prin inspiratele sale cuvinte, serghianismul a fost definit de Arhiepiscopul Vitaly Maximenko de Jordanville că o APOSTAZIE DOGMATIZATĂ : “ Patriarhatul a distrus dogma esenţială a Bisericii lui Hristos, şi a respins misiunea Ei esenţială – să slujească mântuirii oamenilor, transformării lăuntrice a lor, şi a înlocuit-o cu slujirea ţelurilor fără de Dumnezeu ale comunismului, ceea ce este nefiresc pentru Biserică.  Această cădere este mult mai amară decât cele din trecut, decât Arianismul, Nestorianismul, Iconoclasmul e.t.c. Şi nu e vorba despre un păcat personal al unui singur ierarh, ci reprezintă rădăcinile nelegiuite, păcătoase din care a apărut Patriarhia Sovietică, fapt confirmat, proclamat şi întărit de un jurământ depus în faţa întregii lumi. Este, cu alte cuvinte, o apostazie dogmatizată…”[Arhiepiscopul Vitaly, ‘Motivy moyej zhisni’, Jordanville, 1955, p.25]

Aceşti 30 de ani care au urmat intrării patriarhatului în CMB au dovedit adevărul acestor cuvinte dincolo de orice umbră de îndoială. Fiindcă, diferiţii eretici cu care patriarhatul a intrat în comuniune de rugăciune, îmbrăţişează “toate ereziile din trecut, Arianismul, Nestorianismul, Iconoclasmul, etc”. Şi începând cu anii ’90 au îmbrăţişat formal monofizitismul prin ereticul acord încheiat cu ereticii monofiziţi la Chambesy. Una din ereziile îmbrăţişate de Patriarhia Moscovei a fost şi papismul, atunci când au acceptat în rândurile lor pe Mitropolitul Nicodim de Leningrad, care era în secret cardinal catolic, iar mai apoi, în urma eforturilor depuse de cardinalul-mitropolit Nicodim, au intrat în comuniune cu papistaşii în 1969. [Nicodim a murit în braţele papei, după ce a primit ultima împărtăşanie de la acela, în 1978].

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Graniţelor a condamnat acest fapt că fiind eretic, iar Arhiepiscopul Averchie de Jordanville a comentat: “Acum, chiar dacă cineva ar mai fi avut unele dubii privind actuala Patriarhie a Moscovei, şi chiar dacă a continuat să o considere ortodoxă după unirea acesteia cu autorităţile anticreştine, cu persecutorii Credinţei şi ale Bisericii lui Hristos, aceste dubii ar trebui ca acum să se fi risipit: prin chiar faptul că a intrat în comuniune liturgică cu papistaşii, ea a căzut departe de Ortodoxie, şi nu mai poate fi considerată Ortodoxă.”[Arhiepiscop Avercky, ‘Contemporary Life în the Light of the Word of God: Sermon and Speeches (1969-1973)’, vol. III, Jordanville, p.216].

De fapt serghianismul are unele asemănări cu papismul putând fi considerat varianta răsăriteană a lui.

Astfel Ieromonahul Nectarie Yashunsky scrie:

“ Înţelegerea Mitropolitului Serghie despre Biserică şi despre mântuire era una eretica. El credea cu sinceritate că Biserica este în primul rând o INSTITUŢIE, o organizaţie, un aparat ce nu poate funcţiona fără unitate administrativă. Astfel că s-a străduit să păstreze unitatea Bisericii cu ORICE COST, chiar cu preţul distrugerii Adevărului pe care Biserica îl conţine. Şi acest lucru poate fi observat nu doar în politicile bisericeşti în care s-a implicat, ci de asemenea în teologie. În acest context foarte importante sunt două lucrări şi anume : ‘Există un vicar al Bisericii lui Hristos?’[Moştenirea spirituală a Mitropolitului Serghie’, Moscova, 1948] şi relaţiile Bisericii cu comunităţile care s-au separat de Ea’ [Jurnalul Patriarhiei Moscovei’].

În prima lucrare Mitropolitul Serghie, deşi dă un răspuns negativ la întrebarea pusă (în principal raportându-se la papă), acest răspuns negativ este mai mult empiric. Papa nu e capul Bisericii Universale doar fiindcă este eretic. Dar în principiu Mitropolitul Serghie considera că este posibil şi chiar de dorit ca întreaga Biserica Universală să fie condusă de o singură persoană. Mai mult chiar, în vremuri dificile pentru viaţa Bisericii o astfel de persoană poate să-şi asume asemenea privilegii care nici nu există specificate în canoane.

În a doua lucrare citată, Mitropolitul Serghie explica diferenţelor primirii ereticilor şi schismaticilor, nu pe baza mărturisirii lor de credinţă, ci pe bazele subiective ale relaţiei lor cu Ierarhul Întâistătător al Bisericii. Astfel “îi primim pe Latini (Romano-catolicii) în Biserica prin pocăinţă, dar pe cei ce provin din schisma de la Kilobyte (e vorba de ROCOR) prin mirungere.” Şi astfel, concluzionează Părintele Nectarie, pentru Mitropolitul Serghie pentru mântuire nu e atât de important Adevărul Sfintei Ortodoxii cât apartenenţa la o administraţie bisericească legală!”[Ierodiacon Iona Yashunsky-in prezent Ieromonah Nectarie: ‘Sergianstvo:Politika ili Dogmatika?’, 29 aprilie/12 mai, 1993, pp.2-3,5 (MS)]

Această transformare eretică a patriarhatului într-un soi de papism răsăritean a fost descrisă de părintele Vyacheslav Polosin astfel: ‘’Dacă Mitropolitul Serghie n-ar fi fost condus de avariţie, ci ar fi avut sincer o înţelegere greşită despre ceea ce este Biserica, atunci ar fi fost şi mai limpede că fundamentul teologic al unei astfel de înţelegeri era greşit, constituind chiar o erezie ecleziologică, dând dovadă că nu înţelege care este rolul Bisericii în lume. Putem presupune că astfel de idei sunt foarte apropiate de erezia lui ‘filioque’: fiindcă Sfântul Duh purcede nu doar de la Tatăl ci şi de la Fiul, atunci înseamnă că vicarul Fiului poate dispune de Duhul Sfânt, astfel că Duhul acţionează prin El ‘ex opere operato’    ( prin activitatea desfăşurată   – notă blog) . Urmează logic că cel care oficiază tainele, ‘slujitorul tainelor’, trebuie automat să fie ‘infailibil’, fiindcă Duhul lui Dumnezeu, care acţionează prin el şi este unit cu el în chip inseparabil, este infailibil… Cu toate acestea, aceasta schela papistaşa a Bisericii este net inferioară celei create de Mitropolitul Serghie. În schema lui nu există nici un Sinod, ori este înlocuit de o adunare formală care are rolul de a confirma, a valida deciziile DEJA luate, după modelul congreselor Partidului Comunist din URSS.

Locul Sinodului în structura Bisericii este luat de ceva ce lipseşte din schema papistaşilor, şi anume PUTEREA SOVIETICĂ. Loialitatea faţă de această putere este similară unei noi DOGME…. Această schemă a devenit posibilă fiindcă are rădăcinile în istoria Rusiei. Dar dacă Ţarul Ortodox sau Procuratorul Ortodox constituia un ‘mic sinod’ care determina o anumită direcţie, totuşi ei se supuneau direcţiei generale a Bisericii, la fel ca majoritatea credincioşilor. Însă o dată cu venirea la putere a sovieticilor, a căror natură era radical diferită, această schemă a căpătat un caracter eretic, fiindcă deciziile autorităţii centrale bisericeşti, care în mintea simplilor credincioşi constituiau voia Sfântului Duh, erau luate nu de un sinod, mai mare sau mai mic, ci de către cei ce doreau să anihileze însăşi ideea de Dumnezeu (scopul oficial al planului cincinal al urâtorilor de Dumnezeu bolşevici era acela de a şterge şi amintirea cuvântului ‘Dumnezeu’).  Astfel că, în locul Adevărului, o otravă mortală a fost introdusă…Patriarhia Moscovei, încredinţându-se pe ea răului, supunându-se luptătorilor-de-Dumnezeu bolşevici, în locul voii Sfântului Duh, a oferit oamenilor o mare înşelare, a arătat neîncrederea sa în omnipotenta lui Hristos, care singur poate salva şi păstra Biserică, El care a promis că ‘porţile iadului nu o vor birui’… Înlocuirea credinţei mântuitoare în Pronia Dumnezeiască şi încredinţarea în slabele puteri omeneşti pentru a ‘salva’ Biserică, nu este în acord cu Sfintele Canoane ale Bisericii, cu Sfânta Tradiţie, ci provine ‘ex opere operato’ din ‘‘infaibilitatea’’ structurilor superioare ale ierarhiei.’’(Polosin, Sergius Ventsel, ‘Razmyshleniya o Teokratii v Rossii’, ‘’Vestnik Khristianskogo Informatsionnogo tsentra’’, nr. 48, 24 noiembrie 1989)

Fiindcă Serghianismul şi Papismul sunt două erezii atât de înrudite, nu e deloc surprinzător că cele două au intrat în comuniune una cu alta, ele fiind două variante ale uneia şi aceleiaşi erezii ÎNCHINAREA-LA-OM, erezie împotriva căreia au luptat sfinţii macabei în Vechiul Testament şi sfinţii martiri din catacombe, în perioada Noul  Testament. Ecumenismul în esenţa sa este o formă de idolatrizare a omului, devenind locul de întrunire a adoratorilor lui Stalin, din răsărit, şi a adoratorilor papei din apus, care astfel şi-au reunit forţele pentru a-şi eficientiza lupta împotriva Adevăratei Biserici. Mai mult chiar, în timp ce papismul îmbrăţişează toate ereziile ‘creştine’, iar mai nou şi necreştine, serghianismul face un pas mai departe, îmbrăţişând ATHEISMUL. Astfel că degeaba apărătorii patriarhatului spun ca păcatul său, oricât de serios ar fi, totuşi nu este o erezie, ci mai degrabă o apostazie. Oare apostazia este mai puţin periculoasă decât o erezie? Oare un închinător la idoli, sau la Stalin, este într-o situaţie mai bună decât cel care respinge unul sau mai multe sinoade ecumenice? Oare unul care intră în comuniune cu toate ereziile este mai puţin eretic decât unul care în chip ‘virtuos’ este fidel unei singure desfrânate, unei singure erezii? Patriarhia Moscovei a făcut toate acestea şi mai mult decât atât; ea este, aşa cum spunea Boris Talantov, ‘‘o unealtă a anticreştinismului global’’.

4. DE LA CĂDEREA COMUNISMULUI PÂNĂ ÎN PREZENT (1991-…)

Multe milioane de oameni au sperat că, atunci când comunismul va cădea în Rusia, Patriarhia se va pocăi de păcatele sale. Dar aceasta nu s-a întâmplat – în ciuda faptului că în prezent adevărul despre biserică în perioada sovietică este bine cunoscut publicului. Aici vedem puterea minciunii. La început s-a minţit de nevoie, de frică, involuntar, însă mai apoi a devenit obişnuinţa. Mincinosul fiind convins că trebuie să mintă pentru a-şi salva pielea, ajunge să creadă ceea ce minte. Apare astfel ‘‘sfânta minciuna’’ mai nobilă chiar decât Adevărul, şi care este folosită pentru cele mai nobile scopuri.

Apologeţii patriarhatului se apăra deseori, justificând apostazia patriarhului prin referire la ţeluri mai nobile ce trebuiau îndeplinite. Să ne amintim că Mitropolitul Serghie a spus Sfântului Sfinţit mucenic Demetrius, că el ‘‘salvează Biserica’’- cu alte cuvinte ‘‘stâlpul şi temelia Adevărului”(I Timotei 3,15) trebuia salvat prin minciuni !!!

Tot astfel cum Ecumenismul proclamă că toate minciunile trebuie adunate şi unite pentru a forma Adevărul, şi Serghianismul, erezia soră a ecumenismului, proclamă că adevărul însuşi este fondat pe o minciună! Adevărul este că Serghie şi împreună lucrătorii săi, nu şi-au salvat decât pieile lor. Însă nu au putut să se salveze de focul gheenei (I Corinteni 3,15). Aşa cum spunea sfântul Mitropolit Veniamin de Petrograd:’’ Raţiunea unor păstori ai Bisericii este stranie. Ei spun ‘trebuie să ne păstrăm vieţile cu orice preţ, pentru că Biserica sa continue’. Şi atunci unde este Hristos? Nu Platonov, sau Chuprin sau Veniamin salvează Biserica, ci Hristos! Însă ei găsesc că vieţile lor sunt mai importante decât Biserica însăşi.

De aceea ‘‘patriarhul’’ Alexei II (agent KGB, cu nume de cod ‘’Drozdov’’) a fost atât de ambiţios în timpul sovieticilor, şi zelos în a împlini doleanţele ateilor. Contrar la ceea ce spune Arhiepiscopul Mark al Berlinului, Alexei nu s-a pocăit niciodată de trecutul său, de erorile şi trădările sale; el a refuzat să condamne ‘Declaraţia’ lui Serghie. El continuă să servească intereselor politice, ale oricăror conducători care se află la cârma Rusiei. La început el a fost un comunist cu comuniştii, şi chiar la aniversarea execuţiei Ţarului pe data de 4 iulie 1990, el s-a rugat public pentru păstrarea partidului comunist! Însă după ce Partidul a căzut, el a devenit un democrat cu democraţii, slujindu-i cu slugărnicie lui Yelsin. Apoi a devenit un mafiot cu mafioţii, importa alcool şi tutun scutite de taxele vamale. El a fost ‘‘tuturor toate’’, însă nu în sensul la care s-a referit Sfântul Pavel, ci exact invers!

B. DEFINIREA EREZIEI SERGHIANISTE.

Canonul 6 al celui de al Doilea sinod Ecumenic, citim: “Numim eretici pe cei pe care astfel i-a numit Biserică în trecut, străini de Biserică, şi pe cei care au fost ulterior anatematizaţi; şi pe cei care, deşi pretind că mărturisesc credinţa într-o manieră sănătoasă, s-au separat pe ei înşişi, şi şi-au făcut adunări împotriva celor stabilite de Episcopii Bisericii.”

În acesta definiţie vedem trei părţi.

Mai întâi, ‘‘pe cei pe care astfel i-a numit Biserică în trecut, străini de Biserică’’, cum sunt arienii, monofiziţii, iconoclaştii şi romano-catolicii. Deşi Patriarhia Moscovei nu mărturiseşte aceste erezii, ea a intrat în comuniune cu ei prin intermediul mişcării ecumenice, RECUNOSCÂNDU-I PE TOŢI ACEI ERETICI CĂ MEMBRII  ADEVĂRAŢI  AI  BISERICII, mergând până la ridicarea anatemelor împotriva liderilor eretici (de exemplu au ridicat anatema care era asupra monofizitului Dioscuros, unul din întemeietorii monofizitismului, prin Acordul de la Chambesy în 1990).

În al doilea rând, eretici sunt cei care ‘‘au fost ulterior anatematizaţi’’. În această categorie intră cei anatematizaţi de Sfântul Patriarh Tihon în 1918 şi 1923 – şi anume, Bolşevicii şi împreună lucrătorii lor, Renovaţioniştii. Nu este nici un dubiu că Patriarhia Moscovei a căzut sub ambele anateme, întâi fiindcă a sprijinit şi a lucrat îndeaproape cu bolşevicii, şi al doilea fiindcă ea a fost refondată în 1943-45 de către renovaţionişti la ordinul bolşevicilor. Să nu uităm nici anatema contra ecumenismului dată de ROCOR în 1983, sub care cade Patriarhia Moscovei, ca una ce este  pe deplin membru ‘‘organic’’ al CMB.

A treia parte: “cei care, deşi pretind că mărturisesc credinţa într-o manieră sănătoasă, s-au separat pe ei înşişi, şi şi-au făcut adunări împotriva celor stabilite de Episcopii Bisericii.” În 1927 serghianiştii s-au separat de Biserică fiindcă Episcopii Bisericii au respins în unanimitate ‘Declaraţia’ lui Serghie. Singurul lucru care îl aveau în comun cele două grupuri a fost faptul că ambele îl comemorau pe Mitropolitul Petru de Krutitska. Însă în 1936 Mitropolitul Serghie a anunţat în mod mincinos că Mitropolitul Petru a murit şi şi-a arogat titlul acestuia. De atunci schisma a intervenit între cele două grupuri. Din 1937, o dată cu moarte reală a Mitropolitului Petru, schisma serghianiştilor a devenit deplină.

În final, să ne reamintim înţelegerea dogmatică a ereziei Serghianiste, aşa cum a fost formulată şi încorporată în slujba din Duminica Triumfului Ortodoxiei în parohiile Iosefite din Leningrad/Petrograd:

 “Celor care menţin ilogică erezie renovaţionistă a Serghianismului; celor care învaţă că existenţa pământească a Bisericii lui Dumnezeu (Church of God) poate fi întemeiată pe negarea Adevărului lui Hristos; şi celor ce afirmă că slujind autorităţilor luptătoare-de-dumnezeu şi împlinind poruncile lor anticreştine, care încalcă Sfintele Canoane, Tradiţia Patristică şi Dumnezeieştile Dogme, şi distrugând întreaga Creştinătate cred că salvează Biserica lui Hristos; şi celor care-l venerează pe Antihrist şi pe slujitorii săi şi pe înaintemergătorii săi, şi adunările sale, considerându-l ca o putere stabilită de Dumnezeu; şi celor care hulesc împotriva noilor martiri şi mucenici şi mărturisitori: ANATHEMA.”

17 FEBRUARIE/ 2 MARTIE

Sfântul Ieromartir Ermoghen, Patriarhul Moscovei

prima parte

Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, Biserica din catacombe, bolsevici, ecumenism, erezii, ROCOR, serghianism, Vladimir Moss și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

34 de răspunsuri la SERGHIANISMUL- O EREZIE ECLEZIOLOGICĂ – (2)

 1. marcel zice:

  sfantul Averchie spune ca serghianismul este mai rau ca erezia

 2. Aurel B. zice:

  Serghianismul în toatã urâciunea schismei si ereziei prin încetarea slujirii lui Hristos si supunere puterii vremelnice, nu poate fi nici mãcar amintit ca o necesitate de apãrare a Bisericii.
  Când Biserica vãzutã slãveste pe Hristos este chiar chipul si asemãnarea lui Hristos, este SFÄNTÃ dupã cum SFÂNT este si Cel care tot timpul vegheazã peste adevãratii slujitori, Ea dãinuie si va dãinui nu prin prihãnire si îngenunchere in fata puterii de sub vreme, ci prin tãria pietrei din capul unghiului.
  Mitropolitul Serghie a fost doar unealta conspiratiei sionismulul politic cu finantarea si sustinerea fortelor oculte ce au trasat cãderea Rusiei tariste, confiscarea puterii politice de jidovimea infiltratã in sistem cu mâna lungã asupra prelatilor Bisericii printre care si cel de sinistrã amintire mitropolit Serghie.

 3. GabrielP. zice:

  Se mai aude ceva de o eventuala rupere de comuniune de sinodul Mitropolitului Chiprian?

 4. marin zice:

  Din pacate nu se mai aude nimic , numai voci singulare , in majoritate de simpli credinciosi .

  • Nikolai zice:

   Am spus-o si o mai spun inca o data ca ierarhii BOSV au inchis portile imparatiei cerurilor nici ei nu intra…deci nu vor sa le dea sansa romanilor care se separa de iearhia apostato-ecumenista a b.o.r sa participe si ei la liturghia in limba materna ci sunt nevoiti sa participe la liturghii in alte limbi pe care chiar daca noi le cunoastem sau le intelegem intr-o oarecare masura copiii nostrii nu le inteleg si nu au ocazia sa se spovedeasca in limba mamei lor, pe de alta parte dupa cum se cunoaste nici nu citesc sinodiconul pentru a mentine constiinta orthodoxa a poporului la nivel ridicat. O intrebare: Cei care se rup de ecumenism recunosc ca au fost in afara Bisericii si vor sa intre in Biserica orthodoxa adevarata, cine ar accepta sa se rupa de erezia ereziilor si sa adere la o erezie mai mica, cu alte cuvinte sa se faca din ecumenist kiprianit? Sa le fie rusine vladicilor vostri care pun mai presus comuniunea decat marturisirea de credinta. Mai bine nu ar fi fost in comuniune cu nimeni si ar fi avut o biserica unita fara a provoca tulburari de constiinta unora dintre credinciosii cunoscatori ai lor. Chiar ei marturisesc ca criteriul ortodoxiei nu sta in comuniune cu oarcine ci in marturisirea dreapta de credinta, daca intelegeti ce vreau sa spun. Sunt sigur ca ei sunt constienti de mizeria cu care sunt in comuniune pentru ca dupa cum se vede in revistele pe care le publica sunt foarte informati de pe internet si mai ales de pe site-urile traditionaliste unde citesc comentariile adresate lor referitor la acei eretici greci. Ei nu vad ca oficialii s-au salbaticit cu totul si nu mai sunt aceeasi cu cei care ii bateau cu furcile de fier si parii doar pentru calendar? Timpul a trecut iar calendarul si-a facut treaba adica i-a aruncat pe oficiali din schisma in totala apostazie deci raportul nu mai poate fi acelasi cu cel de acum zeci de ani. Bietii de ei! Sunt foarte bine pregatiti insa pentru vremurile de atunci, pentru vremurile de acum se pare ca au evoluat numai un pic. Pe ceasta cale le adresam intrebarea: cand or sa rupa comuniunea cu mincinosii aceia pentru a putea sa le dam si noi ocazia copiilor nostri sa cunoasca orthodoxia si sa participe la slujbe in limba sangelui? Le convine sa vina ierarhi straini sa hirotoneasca preoti si sa intemeieze jurisdictii straine in tara lor pentru ca ei sunt cu capul in nori visand cine stie ce beneficii sau laude de la guvernul masonico-mafiot? Ori s-au molipsit si ei de dragostea de kiprianiti la fel cum s-au molipsit oficialii de dragostea de eretici si mai degraba ar renunta la cap decat sa renunte la „dragoste”?

 5. GabrielP. zice:

  Tind sa cred ca aceasta comuniune cu chiprianitii este ceva firesc, venit de la sine, dupa primirea arhimandritului Galaction Cordun ca episcop al lui Hristos, acesta fiind hirotesit de ereticii nou-calendaristi. N’ar trebui sa mire pe nimeni, aceasta comuniune binecuvantata de insusi parintele Glicherie, dupa spusa propriului Mitropolit.

 6. marin zice:

  Gabriel , comuniunea initiala a fost cu sinodul IPS Kalist din care ulterior s-a desprins ereticul kiprian . Aceea comuniune initiala a fost binecuvantata de Sfantul Glicherie .
  In rest , ar fi multe de spus .

 7. GabrielP. zice:

  IPS Calist a fost caterisit de sinodul caruia ii apartinea si care il hirotonise. Sunt de acord cu tot ce a scris fratele Nikolai. Este clar ca desi sinodul de la Slatioara nu este la inaltimea celui de la Bucuresti, in materie de apostazie, in esenta sunt tot una. Mentalitatea „neo-duhovnicilor” din BOR, care’si imbata ucenicii cu tot felul de minciuni , se poate regasi din plin in aceste fragmente-raspuns de la Manastirea AMD din Bucuresti:
  „Se fac dezbateri in sinodul nostru, despre aceasta problema, dar deciziiile nu se pot lua asa usor dupa o legatura de peste 50 de ani. Cand noi de pe stilul vechi din Romania am intrat in comuniune cu ei prin anii 60, ei nu aveau aceste probleme, si Sonodul BOSVR asteapta intreptarea grecilor. Sa nadajduim ca se va intampla cat mai curand. De facut o ruptura e foarte usor de facut, dupa cum privesc unii mireni, dar trebuie sa mantuim oamenii si nu sa-i pierdem.
  Nu stiu daca vor abandona aceste teze, dar stiu ca multi din biserica greaca de la IPS Chiprian nu sunt de acord cu aceste teze. Si sa fim mai deschisi, de fapt PS Ambrozie este cel mai sustinator a acestor teze, si multi clerici si monahi de la ei nu sustin ideile despre harul celor de pe nou. De aceea Sinodul BOSVR mai astepta rezolvare problemelor lor. Sa nu uitam ca grecii sunt divizati in 14 factiuni, si fiecare nu vor sa renunte la ideile lor datorita mandriei de intaietate. Cred ca e si ceva genetic la ei. Noi nu impartasim pe cineva care vine din BOR chiar daca vine de le PS Chiprian. Intai il miruim.”

  „Asteptam indreptarea  si intoarcerea lor, se fac dezbateri, sa nu facem rupturi, multi nu sunt de acord cu aceste teze (rezistenta din interior)” desi chiprianitii in 2008(!!) au afirmat raspicat eclesiologia lor cacodoxa. In final, Ambrozie slujeste cu Flavian la Bucuresti si se impartasesc din acelasi potir. Desi pare de mirare, predecesorul lui Flavian, a fost hirotonit de un episcop(?) in esenta nou-calendarist.   
  Nu se cuvine oare sa fugim de comuniunea cu acesti pseudo-episcopi?     

 8. marin zice:

  Gabriel , tu de ce sinod apartii ?

 9. Nikolai zice:

  Eu cred ca nu e f important din ce sinod face parte ,important e ca aceasta situatie in care e BOSV da multa bataie de cap si tulburari de constiinta,eu aproape fortat am cerut prin iconomie de la episcopul nostru care nu e mateit ci un teolog bun, doar sa asistam la liturghie in BOSV mai mult pt copii sa auda si ei o liturghie intr-o limba pe care o cunosc si nu mi-a dat un raspuns ferm adica nu a zis „da” cu alte cuvinte nu a putut sa zica „da” ci doar atat: „De la ei nu puteti lua nici anafora nici bucate sfintite de ei nici sa va impartasiti copiii si nici sa mancati impreuna cu ei”. Eu personal nu am nimic cu nimeni din BOSV(suntem nascuti in biserica ecumenista) ci dimpotriva daca cititi mai sus asteptam sa rupa acea draceasca comuniune pentru a putea sa ascultam slujba in limba noastra. Cand or sa rupa comuniunea cu kiprianitii declarand in public aeasta, si noi o sa mergem la ei, daca niciodata nu vor face acest lucru niciodata nu o sa avem ceva in comun cu ei si nu numai noi…Hristos a inviat!

 10. marin zice:

  @ Nikolai
  Frate , cum adica nu are importanta din ce sinod face parte ?
  Adica nu are importanta de exemplu daca face parte din BOR ???
  Din experienta iti spun ca aproape de fiecare data cand am intrebat carcotasi de genul asta din ce sinod fac parte au tacul ca somalcii …
  In rest , frate Nikolai , crezi ca sinodul din care fqaci parte e fara de cusur ?
  Iti pot eu insira cateva motive conf. carora e schismatic , oare ce poti conra-argumenta ?!
  De ce oare s-adesprins din GOC fara motive canonice , oti sa-mi raspunzi oare ?
  Sau daca a avut motive canonice , care sunt canoanele respective , argumenteaza te rog …

 11. Nikolai zice:

  Da, aveti dreptate, nu m-am gandit la faptul ca ar putea fi din BOR, despre schisma de care ziceti nu am cunostinte foarte multe am aflat de la insasi episcop ca ar fi la mijloc niste hirotoniri ale nepotilor stiti bine cui si care erau foarte tineri in jur de 20 de ani, deci o incalcare totusi a canoanelor, noi suntem niste bieti fosti BOR-isti care nu avem cunostinte aprofundate ci mai mult generale, totusi e greu, cu cat cauti mai mult vezi ca fiecare sinod are cate o problema iar pana acum nu am gasit nici unul 100%, totusi problemele pe care le au sunt din cauza slabiciunilor omenesti, dar nu se compara cu noua ortodoxie mondiala care are pacate impotriva credintei si sunt cazute in apostazie, personal sunt interesat ca acel sinod sa nu marturiseasca nici o erezie si sa nu aiba comuniune cu vre-un eretic deci sa prezinte o siguranta duhovniceasca.Totusi comuniunea cu ereticii nu e ceva chiar de ignorat. Toata admiratia din partea noastra pentru BOSV care are la temelie sangele a mii de mucenici. Deocamdata noi mai asteptam si credem ca timpul va rezolva aceasta problema, iar cei care si-au varsat sangele pentru BOSVR se roaga acolo pentru aceasta biserica

  • marin zice:

   Bun , sa admitem modul acesta general de prezentare a situatiei , „hirotoniri de nepoti de 20 de ani” , fara nume sau dovezi clare ; insa nu au mai fost hirotoniri inainte de varsta in BO de-a lungul timpului fara ca aceasta sa se transforme in prilej de schisma ?
   Apoi , daca s-au intamplat unele lucruri sa zicem necanonice , tu ce faci , te rupi calcand la randul tau canoanele care spun ca Intaistatatorul unui sinod daca a gresit trebuie judecat de sinod si numai dupa aceea facuta separarea in caz ca persista in necanonicitate ?

 12. Nikolai zice:

  Absolut adevarat, numai cand e vorba de pacate impotriva credintei poti sa te desparti de episcop mai inainte de cercetarea sinodului, eu persomal am cunostinte foarte putine despre stuatie, ceea ce mai stiu tot de la episcop e ca unii dintre episcopii din Grecia ce s-au separat din aceasta cauza au ramas doar cu calendarul iulian si s-au unit cu zidarii din Istambul asa ca in acele parohii la liturghie il pomenesc pe Bartholomeos I. Pentru noi acel episcop a fost cel mai la indemana de contactat. Daca unde locuim noi ar fi existat vreo parohie chiar si mateita am fi mers la ei. Exista o parohie in apropiere dar e a sinodului in rezistenta si nu avem de gand nici macar sa-i vizitam. Aici noi suntem singura familie traditionalista din toata tara, nu stim sa mai existe cineva, daca aveti cunostinta va rog sa ne contactati, noi nici macar nu ne-am nascut traditionalisti ci in BOR, iar singura cale de a ne informa e internetul din lipsa de alte surse iar pe internet circula o gramada de informatii incomplete, inca ceva, eu cunosc engleza doar la nivel de incepator. Dati-ne nr. de telefon al unui preot sau episcop dintr-un sinod integru 100% si-l contactam chiar acum.

 13. marin zice:

  Sinod 100 % integru ?
  Greu de gasit frate , poate chiar imposibil . Eu cred ca e bine sa-i cautam pe cei 100 % integri , insa trebuie sa ne gandim ca masonii si tot felul de servicii nu stau cu mainile in san si raspandesc neincrederea , scepticismul si-si infiltreaza agentii prin toate sinoadele .
  Uite , iti dau un exemplu de la noi ; ochiul lui horus- simbol masonic de la sihastria sau de la neamt dateaza de acum cateva sute de ani ; ce sa facem , sa spunem ca de atunci nu mai avem Biserica , sau corect e sa zicem ca masonii si-au facut simtita prezenta si influenta , insa biserica a ramas !
  Chiar si in fostul bastion al ortodoxiei , Muntele Atos , sunt fresce cu ochiul masonic vechi de sute de ani , oare ar fi corect sa zicem ca grecii nu mai au biserica de atunci ?

 14. marin zice:

  @ Dati-ne nr. de telefon al unui preot sau episcop dintr-un sinod integru 100% si-l contactam chiar acum.
  Mi-ar placea sa pot sa iti dau dar cu mana pe inima pot sa iti spun ca nu stiu .
  Credinta mare la Dumnezeu , rugaciune multa si ne va da Dumnezeu dupa inima noastra .

 15. GabrielP. zice:

  Hristos a inviat! Marin, sunt un fost madular al „ortodoxiei” oficiale, in asteptare pentru a intra in Adevarata Biserica Ortodoxa a Greciei, de sub omoforul IPS Nicolae al Atenei si intregii Elade, succesorul fericitului intru pomenire Vladica Andreas.
  Iarta-ma, dar nu inteleg de ce vezi ca niste carcoteli cele spuse de mine la adresa Arhimandritului Galaction Cordun si a Cuviosului Glicherie. Acesta fusese in Athos si se intalnise si cu Sfantul Parinte Matei si cu ceilalti zeloti aghioriti, discutand cu ei. Ai citit scrierile Parintelui Arsenios Kotteas? In trambita sihastrilor adresata credinciosilor, scrie ca acestia sa nu primeasca popa hironit de cei de pe nou. Chiar si Cuviosul Glicherie in disputa sa cu Cleopa, il mustra ca mai indrazneste sa lucreze cele sfinte, fiind caterisit de Sfintele Canoane.
  Orice baba iti va zice ca cei de pe nou nu mai au har dupa schimbarea calendarului. Atunci unde este carcoteala? 
  In schimb, eu vad aici o mare greseala eclesiologica. Parerea mea nu este doar a mea, sau mateita, ci este si parerea sinodalilor din „GOC” Kallinikos sau Makarios. Doar chiprianitii care recunosc harul celor de pe nou recunosc aceste „hirotoniri”. Acum reciteste din nou mesajul de dinainte „tind sa cred…”

   

   

  • marin zice:

   Mateitii au auzit vreodata de iconomia dumnezeiasca ?
   Pai daca mergem pe principiul lor (care mi se pare extremist) atunci in toata ortodoxia nu mai e har inca din 1920 de cand absolut nici o biserica locala nu s-a opus apostatei enciclice ecumenice !
   @ In trambita sihastrilor adresata credinciosilor, scrie ca acestia sa nu primeasca popa hironit de cei de pe nou.
   Da , dar vezi tu ca Slatioara nu a primit popi de pe nou , ci a primit un episcop care s-a curatat prin pocainta de eresul neo-calendarismului .
   Stii si tu propabil ca orice baba stie ca la caderea unei biserici in erezie harul nu dispare brusc ci mai lucreaza prin iconomie pana la separarea graului de neghina .
   Uite citeste si aici cum sfantul mitropolit Filaret al ROCOR primea pe cei din patriarhia moscovita in urma delimitarii ferme fata de oficiali :
   Aş dori, de asemenea, să scriu următoarele. Biserică de Catacomba din Rusia se referă la Biserică din străinătate cu dragoste şi încredere totală. Cu toate acestea, un lucru este de neînţeles pentru creştinii din Catacombe: ei nu pot înţelege de ce Biserica noastră, care realizează dincolo de orice îndoială faptul că ierarhia sovietică L-a trădat pe Hristos şi nu mai este purtătoare de har, cu toate acestea, accepta pe cei din clerul bisericii sovietice, fără să-i hirotonească, ca şi cum ar avea deja har. Deoarece clerul şi turma primesc har de la ierarhie, şi dacă ei [ierarhii] au trădat adevărul şi s-au lipsit de harul lor, de unde să aibă atunci clerul har? Astfel îşi pun creştinii din Catacombe întrebarea.

   Răspunsul la această întrebare este simplu. Biserica are autoritatea în anumite cazuri, să adopte principiul condescendenţei. Sfântul Vasile cel Mare a spus că, pentru a nu ne îndepărta de Biserică, este necesar uneori să permitem condescendenţa şi să nu se aplice canoanele bisericeşti cu severitate. Când Biserica noastră a acceptat clerul Romano Catolic în felul lor, fără hirotonire, ea a acţionat în funcţie de acest principiu. Mitropolitul Antonie Khrapovitsky, a elucidat această problemă, şi a arătat că sub aspectul formei exterioare succesiunea apostolică romano-catolicii o au; harul, pe care Biserica Romano-Catolică l-a pierdut, este primit de cei ce se unesc ei înşişi cu Biserica, din plenitudinea harului prezent în Biserica Ortodoxă, chiar în momentul aderării lor. Procedura este plină de conţinut, a declarat Vlădica Antonie.

   În exact aceeaşi manieră, procedăm la primirea clerului sovietic, aplicând acelaşi principiu. Şi îi vom primi pe clericii de la Moscova clerici nu ca pe cei care posedă har, ci ca pe cei care îl primesc prin actul uniunii .
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/12/29/o-scrisoare-de-la-mitropolitul-filaret-voznesensky-catre-un-preot-al-unei-biserici-din-strainatate-privindu-l-pe-parintele-dimitri-dudko-si-patriarhia-moscovei/

 16. marin zice:

  @ Gabriel
  Bishop Ambrose has just sent to me a partial translation of an official document of the Kallistite Synod dating from October, 1979 which officially recognizes the validity of the Romanian (Slatioara) Synod. Assuming that Bishop Ambrose has not simply forged this document, which I am sure he has not, I think this demonstrates conclusively that the Kallistite Synod, which included the present leader of the GOC, Archbishop Kallinikos of Athens, did not give cheirothesia to the Romanian bishops for the simple reason that they themselves officially recognised that it was unnecessary. I have asked Bishop Ambrose to send me the Greek and Romanian original of the document, which is protocol No. 37 of the „Greek Church of True Orthodox Christians” of Koumoundourou 25, Athens, dated 30th Oct. 1979.
  Episcopul Ambrozie mi-a trimis de curând o traducere partialã a unui document oficial al Sinodului Calistit din octombrie 1979 care recunoaște oficial validitatea Sinodului din România (de la Slătioara). Presupunând că Episcopul Ambrozie nu a uitat de acest document pur și simplu, lucru de care nu sunt sigur, cred că acesta dovedește în mod convingător că Sinodul Calistit, din care făcea parte și actualul cârmuitor al GOC (Biserica greacă adevărată – adică sinodul vechi calendarist) nu a oferit episcopilor români hirotesia pentru simplul motiv că ei înșiși recunoșteau că acest lucru nu era de trebuință. L-am rugat pe Episcopul Ambrozie să-mi trimită originalul grecesc și român al documentului, care este protocolul nr..37 din Atena, Koumoundourou nr. 25 al ,,Bisericii Grecesti a Adevăraților Creștini Ortodocși’’ datat 30 octombrie 1979.

  DECISION
  At the request of the Romanian Church of G.O.C, the Holy Synod of the Greek Church of G.O.C.
  DECIDES
  to recognise the episcopal consecrations performed by Metropolitan Galaction Cordun through concelebration of the Romanian and Greek hierarchs, in agreement with the divine and holy canons and the order of the Orthodox Church.
  Hotărâre
  La cererea Bisericii Române a Adevăraților Creștini Ortodocși, Sfântul Sinod la Bisericii Grecești a Adevăraților Creștini Ortodocși hotărăște să recunoască hirotoniile episcopale săvârșite de Mitropolitul Galaction Cordun prin concelebrarea dintre ierarhii români și greci, în acord cu sfintele și dumnezeieștile canoane și cu rânduiala Bisericii Ortodoxe.

  It is signed by all ten members of the Synod (including Metropolitan Kallinikos of Achaia)
  Este semnat de toți cei zece membri ai Sinodului (inclusive de Mitropolitul Calinic de Ahaia)

  Under the same protocol number and date is a separate document of several pages in Greek, also signed by all the bishops, laying out in detail the reasoning behind the decision. Here is a translation of the final paragraph:
  Sub același nr și data de protocol există un alt document de câteva pagini în limba greacă, semnat și el de către toți episcopii, care detaliază motivele ce stau la baza acestei hotărâri. Iată o traducere a acestui paragraf:

  Our Holy Synod, having full knowledge of the circumstances, and of its historical responsibilities before God and men, decides to recognise the ordinations of the Romanian Church of T.O.C., which are dogmatically and sacramentally (mystiriakos) valid, but uncanonical, as having been perfomed single-handedly (Bishop Galaction Cordun alone ordained Bishop Evloghie). This recognition and the consequential settling (taktopoiisis) of the existent anticanonicity will be realised through a simple concelebration of our bishops of the Greek Church of T.O.C. with their Romanian brothers in Christ; this will signify the establishment of spiritual-ecclesiastical intercommunion of the two sister Churches.
  Sfântul nostru Sinod, în deplină cunoștință de cauză cu privire la circumstanțeleexistențe și la îndatoririle sale istorice în fața lui Dumenzeu și a oamenilor, hotărăște să recunoască hirotonirile Bisericii Române a Adevăraților Creștini Ortodocși ca fiind valide dogmatic și sfințitoare (Taine valide) însă necanonice, așa cum au fost săvârșite doar prin punerea mânilor unui singur ierarh (Episcopul Galaction Cordun l-a hirotonit de unul singur pe Episcopul Evloghie). Această recunoaștere și corectarea ulterioară a necanonicității se vor săvârși prin slujirea împreună a episcopilor noștrii din Biserica Greacă a Adevăraților Creștini Ortodocși cu frații lor întru Hristos români; ceea ce va însemna stabilirea inter-comuniunii spiritual-bisericești între cele două Biserici surori (in sensul de locale, nu în sensul în care neortodocșii sunt numiti ,,biserici surori’’ de către ereticii ecumeniști).
  BOSV a fost recunoscuta ca avand har printre altele si de de ROCOR , biserica locala de unde si-au luat harul mateitii . Ce spui de asta ???
  E util de citit si articolul urmator :
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/06/20/in-apararea-adevaratei-biserici-ortodoxe-a-greciei/

 17. GabrielP. zice:

  Marin, dupa schimbarea calendarului Dumnezeu a vorbit prin sfintii sai theofori. Cel mai mare isihast aghiorit din secolul 20, Calinic Isihastul (+1930), zelot, a zis ca noii-calendaristi nu mai au har. Inainte de a adormi intru Domnul, a dat slava lui Dumnezeu zicand: „Slava tie Doamne ca mor Ortodox”. Alt mare isihast zelot, romanul Teofilact de la Sfantul Vasile, zicea „si aceasta deoarece cum sa mai aiba ceva din darurile Sfantului Duh cei de cele latinesti cugetatori…”.  
  De ii consideri „extremisti” pe mateiti, atunci ar trebui sa’i consideri si pe aceşti doi sfinti extremisti, pentru ca mateitii exact asta sustin: dupa schimbarea calendarului, ierarhii inovatori au pierdut succesiunea apostolica si harul sfintitor. 
  Si romanii vechi-calendaristi, printre care si Cuviosul Glicherie, aceeasi pozitie au sustinut, mai ales după episoadele din 26 si 29 cu pascalia, foarte grave. 
  Liga zilotilor aghioriti a condamnat si teoria cacodoxa „potentiala dar nu actuala”. Un sinod care a pierdut succesiunea apostolica si harul sfintitor, care nu mai lucreaza cele sfinte, cum poate transmite la randul sau harul celor hirotoniti in cadrul sau? Mitropolitul Filaret se refera la primirea apostatilor de catre un sinod prin marturisirea credintei si pocainta. Arhimandritul Galaction Cordun de care sinod si episcopi a fost primit? In Grecia, doi dintre episcopi au fost hirotoniti inainte de 1924; dupa, al treilea a fost primit prin hirotesie de ceilalti doi in 1935. 
  Se observa diferenta? Aceeasi pozitie (cea despre Arhimandritul Galaction Cordun) o sustine si GOC-Kallinikos, Makarios in afara de chiprianiti, cu care Slatioara e in perfecta sintonie.
  Nu’ti da de gandit ca doar tu, sinodalii din Slatioara si chiprianitii acceptati episcopatul Arhimandritului Galaction?
  Ambrozie care sustine tezele chiprianite nu recunoaste aceasta hirotesie. Nu ma mira deloc. El nu accepta nici anathemele din 1583 sau cea impotriva ecumenismului, considerandu-i pe toti ceilalti vechi-calendaristi extremisti. Acest document intra in conflict direct cu ce gandea si scria fostul episcop Kallistos, care’l considera pe Hrisostom Papadopulos fara de har dupa primirea noului calendar; cu atat mai mult, o hirotonire de la o jurisdictie nou-pascalista care nu s’a pocait niciodata cum poti s’o recunosti ca deplin dogmatica? Ea este goala si se activeaza doar atunci cand se intra in comuniune cu un sinod de episcopi adevarati si nu de popor sau prin pocainta. Pentru ca oricata pocainta ar fi facut, Galaction tot Arhimandrit ramanea. 
  Comuniunea cu Rocor-ul care primea pe noii-calendaristi in America si Europa de vest la impartasanie n’ar trebui sa fie un motiv de bucurie. Din pacate Slatioara s’a oprit la calendar, nebagand de seama totalitatea ereziei ecumeniste si serghianiste. Participarea la slujbe pe vechi la Colciu si vacantele moscovite sunt in acest sens glasuitoare.
  „ROCOR , biserica locala de unde si-au luat harul mateitii . Ce spui de asta ???”
  Ai exprimat excelent pozitia florinita, care pentru Adevarata Biserica Ortodoxa a Greciei este hula si blasfemie. Asta ar insemna ca in perioada 1948-1976, Sfantul Sinod ar fi fost schismatic. De aici vine si lepadarea de acest act nelegiuit. 
  Asta ar insemna ca Sfantul Spiridon Cel Nou, primul episcop hirotonit de Sfantul Matei, ar fi fost schismatic si fara de har. Poti citi viata sa scrisa de o structura anti-mateita, HOCNA, care recunoaste sfintenia sa.
  Aceasta hirotesie a fost inteleasa gresit, ba s’a interpretat diferit, ba sub diferite presiuni a luat un cu totul alt sens decat l’a avut la inceput. A accepta asa ceva, adica adevaratul sens al hirotosiei, inseamna a’ti nega propriul episcopat acceptand ca esti schismatic. Asa ceva este de neconceput pentru orice ortodox si de aici, evident vine si lepadarea de ea.
  Am tot respectul pentru Domnul Moss, dar nu pot fi de acord cu atitudinea sa. Sfantul Nou Marturisitor Epifanie Cernov, care a rupt comuniunea cu Roca in 1978 si a intrat sub omoforul pururea pomenitului Vladica Andreas si minunea relatata de doamna Olga Moss in cartea „In temnitele japoneze-editura egumenita”, despre vindecarea minunata a coloanei la capul Sfantului Parinte Matei sunt pilduitoare si ar trebui sa dea de gandit mai mult unora.
  Cred ca ne-am intins excesiv, pe prea multe fronturi si conversatia devine prea obositoare si dificila necesitand si mult timp, pe care din pacate nu’l am la dispozitie.    
     
   

   

   

 18. marin zice:

  @ Marin, dupa schimbarea calendarului Dumnezeu a vorbit prin sfintii sai theofori. Cel mai mare isihast aghiorit din secolul 20, Calinic Isihastul (+1930), zelot, a zis ca noii-calendaristi nu mai au har.
  Pai atunci ai facut pe deplin demonstratia ca voi mateitii nu aveti har , caci Matei Karpathakis de Breshtena a fost hirotonit de cei trei episcopi care plecasera de la noi calendaristi din sinodul oficial al Greciei !!!

  @ De ii consideri “extremisti” pe mateiti, atunci ar trebui sa’i consideri si pe aceşti doi sfinti extremisti, pentru ca mateitii exact asta sustin: dupa schimbarea calendarului, ierarhii inovatori au pierdut succesiunea apostolica si harul sfintitor.

  Da , le-au pierdut , insa prin iconomia Dumnezeiasca Hristos a randuit de asa maniera incat sa nu cada toata Biserica sa , ci sa ramana o parte curata de noile erezii . Si sa nu uitam ca sfintii nu au fost infailibili ci au mai gresit si ei uneori s-au si-au mai nuantat pozitia .

  @ Arhimandritul Galaction Cordun de care sinod si episcopi a fost primit? In Grecia, doi dintre episcopi au fost hirotoniti inainte de 1924; dupa, al treilea a fost primit prin hirotesie de ceilalti doi in 1935.
  Se observa diferenta?

  Totusi , vreau sa imi spui clar si raspicat , cei 2 episcopi care s-au alaturat initial vechilor calendaristi in 1935 in Grecia , DE CARE SINOD AU FOST PRIMITI ???
  Din ce sustii in comentariul de mai sus care mie nu imi pare coerent de la un cap la celalalt , mi se pare ca desi spui ca nou-calendarismul te lasa fara har , tutusi , la greci , nu in Romania , desi cei 2 episcopi nu au fost primiti de vreun sinod si au stat in nou calendarism 11 ani , asta nu i-a lasat totusi fara har . PaI SPUNE DOMNULE CA PAREREA PERSONALA E HOTARATOARE IN PROBLEMELE DE HAR SI NU CANOANELE SI PRACTICA BISERICII !
  Adica e o problema in Romania dar la greci nu ? De ce , fiindca de ei apartii tu ?
  Cum poti sa intrebi de care sinod a fost primit PS Galaction cand si voi va aflati exact in aceeasi situatie ???
  Ia spune-mi te rog , pe timpul Sfantului Maxim Marturisitorul , cand absolut toti cazusera in ereaie , mai putin sfantul si cei trei ucenici ai sai , si Sfantul Papa Martin Marturisitorul mort in exil fara urmasi duhovnicesti , care sinod i-a primit pe episcopii eretici inapoi la ortodoxie , de vreme ce nu mai era nici un episcop ortodox ???
  Omule , nu judeca extremist Harul Sfantului Duh ci ia in calcul si marea iconomie a lui Hristos !

  Ca sa nu mai vorbim de cat timp a stat Ortodoxia in comuniune cu erezia filioque , aplicand iconomia … Opate unii ca voi interpreteaza ca de atunci nu mai e har in ortodoxie .

 19. GabrielP. zice:

  Marin, nu m’as fi asteptat la un asa raspuns. Din pacate comuniunea cu sinodul chiprianit, nu a atins doar ierarhia ci si pe cei care cred ca lupta impotriva lor, ei defapt fiind cripto-chiprianiti. Acestia neaga anathemele din 1583, tu vocea unor Sfinti Parinti ca Teofilact si Calinic Isihastul.
  Te intreb din nou: nu e de mirare ca doar tu, chiprianitii si sinodalii din Slatioara sustineti ca Arhimandritul Galaction a fost episcop adevarat? Mateitii ti se par „extremisti” (duhul chiprianit se simte?); dar de GOC-Kallinikos si Makarios ce zici? Ei la fel nu recunosc asa-zisul episcopat a lui Galaction Cordun. Nu’ti da de gandit?  
  Citeste te rog din nou mesajul anterior. Episcopii in Grecia, fusesera hirotoniti inainte de schimbare, ei fiind primiti prin marturisirea credintei. Al treilea care fusese hirotonit de nou-calendaristi a fost hirotesit de catre cei 2 in 1935. Arhimandritul Galaction Cordun, fusese hirotonit de ereticii nou-pascalisti. Observi diferenta? Sper sa nu trebuiasca sa ma repet la nesfarsit.
  Vad ca aduci in discutie celebrele „asuri” folosite de noii-calendaristi. De filiocve datorita distantei si a lipsei de comunicari nici nu s’a stiut un timp. Pe la 800, niste calugari franci rostind crezul cu filiocve in Ierusalim, au fost izgoniti din Biserica. Acest aspect se pare ca ai uitat sa’l rostesti si tu, si Epifanie Teodoropulos.
  Ai tu dovezi ca pe timpul Sfantului Maxim, s-a procedat diferit de cum s-a facut in 1935 in Grecia? Scrie aici titluri de carti sau citeaza-mi paragrafe, unde episcopii hirotoniti de eretici au fost primiti de popor in rangul de episcop.

  Inflacararea de care dai dovada ar trebui s’o folosesti impotriva proprilor pseudo-ierarhi. Greselile celorlalte sinoade, n’ar trebui sa fie un motiv pentru a ramane in comuniune cu ereticii chiprianiti. 

  • marin zice:

   Gabriel , inca nu mi-ai raspuns la intrebarea de care sinod au fost primiti cei 2 ; daca nu vrei sa raspunzi e alegerea ta dar asta mie imi arata ori ca nu ai un raspuns de dat ori ca ai ceva de ascuns .
   Ce tip de logica e asta , cum adica , daca au stat 11 ani la ereticii nou calendaristi , ori nu mai aveau har , ori aveau har , CHIAR NU SESIZEZI fractura de logica teologica ???
   Pai daca nu aveau har , trebuia sa fie primiti de grecii vechi calendaristi ca simpli mireni , daca au avut har in cei 11 ani , inseamna ca si hirotoniile efectuate de ei intre 24-35 au fost valide !
   Nu te supara , dar daca mergem pe un sens strict al discutiei , trebuie sa raspund exact de aceeasi maniera , poate asa vei observa hibele din argumentatia mateita .
   De exemplu , daca un episcop ortodox trece la catolicism ori eu stiu la monofiziti si sta acolo 11 ani, poate dupa aceea sa isi intemeieze propriul sinod ortodox fiind primit de mireni ca episcop ? Asta este ceea ce spuneti voi !
   Dupa 1054 sa inteleg ca episcopii catolici mai aveau har si doar cei hirotoniti de ei ulterior si-au pierdut harul ??? Vezi la ce contradictii teologice hulitoare te poate duce o asa argumentatie ?
   Vad ca nu sufli un cuvintel despre faptul ca Matei a negociat si cu alte biserici locale inainte de episodul ROCOR , biserici carora le recunostea harul vrand recunoastere si eventual intrare in comuniune .

   Daca tot ai pomenit intr-un comantariu de minuni , si la Sfantul Glicherie la Slatioara se fac minuni ; o credincioasa mi-a povestit personal cum copilul surorei ei mergand repetat la manastirea Slatioara a inceput sa vorbeasca desi pana atunci nu vorbise deloc .
   @ Ai tu dovezi ca pe timpul Sfantului Maxim, s-a procedat diferit de cum s-a facut in 1935 in Grecia? Scrie aici titluri de carti sau citeaza-mi paragrafe, unde episcopii hirotoniti de eretici au fost primiti de popor in rangul de episcop.
   E clar ca atunci nu mai erau episcopi ortodocsi si sunt 2 variante – odata cu revenirea lor la ortodoxie poporul i-a primit ca dreptcredinciosi in acelasi rang , ori poate i-o fi hirotesit poporul sau i-o fi miruns , eu stiu , sau poate poporul a hirotonit alti preoti sau episcopi , dar asta ar insemna o cadere atat de mare , o necanonicitate atat de mare incat succesiunea apostolica a Ortodoxiei s-a pierdut de atunci .

   @ Greselile celorlalte sinoade, n’ar trebui sa fie un motiv pentru a ramane in comuniune cu ereticii chiprianiti.
   Aici ai inteles complet pe dos – eu sunt trup si siflet pentru ruperea comuniunii cu ereticii kiprianiti ! Singurul scop in care am apelat la acele adevaruri istorice ale Bisericii era sa iti arat ca uneori Biserica a facut iconomie de la o canonicitate aplicata foarte sever .

 20. marin zice:

  @ Vad ca aduci in discutie celebrele „asuri” folosite de noii-calendaristi. De filiocve datorita distantei si a lipsei de comunicari nici nu s’a stiut un timp. Pe la 800, niste calugari franci rostind crezul cu filiocve in Ierusalim, au fost izgoniti din Biserica. Acest aspect se pare ca ai uitat sa’l rostesti si tu, si Epifanie Teodoropulos.
  Cred ca exprimarea corecta era celebrii asi … In fine , chestiile de genul ca datorita distantei si lipsei de comunicare nu s-a stiut de filioque un timp sunt povesti . Apoi , chiar si exemplu de care zici cu calugarii franci imi arata ca au fost izgoniti , dar au fost oare anatemizati ?
  Prin ce am citit eu am gasit informatii clare ca problema filioque era binecunoscuta in Biserica de Rasarit – sa nu pici in capcana asta lansata probabil de oficiali .

 21. Nikolai zice:

  Referitor la iconomia ROCOR, ca unul ce nu am decat cunostinte in mare si nu amanuntite: se stie ca Biserica a aplicat iconomia in situatii si imprejurari deosebite iar o practica locala, in acest caz iconomia, nu poate fi luata drept o regula generala si nu exista nici un canon care sa oblige la primirea tainelor ereticilor. Un exemplu de iconomie il gasim in Pidalion la primirea donatistilor in biserica alt exemplu e luat tot din Pidalion referitor la botezul papistasilor cand papismul era in floare si avea in mana toate puterile imparatilor Europei in timp ce imperiul Bizantin isi dadea duhul, de aceea era nevoie de iconomie pt. ca daca nu s-ar fi facut aceasta papa ar fi ridicat toate neamurile din apus asupra rasaritului, dar cand toate acestea au trecut ce nevoie mai e de iconomie? La cat de bine a aplicat ROCOR-ul iconomia se vede din roadele pe care le-au cules, anume ca au fost ei insusi primiti cu „iconomie” in tarcul Noii Ortodoxii Mondiale. Cu ce fel de iconomie aveau sub jurisdictia lor parohii nou calendariste sau episcopi nou calendaristi (Teofil Ionescu) cel care a hirotonit pt. floriniti impreuna cu un alt episcop al ROCOR? Deci si florinitii au hirotonie tot de la un episcop daca e sa o luam in sens strict. Pana cand nu se va adopta o pozitie comuna referitor la ortodocsii mondiali nu se va ajunge la o unitate in randul sinoadelor traditionaliste si se pare ca balanta se inclina in favoarea celor ce aplica principiul scumpatatii pt ca ortodoxia mondiala e dusa, ei chiar daca mai au aparenta exterioara ortodoxa putem vedea cum acest virus troian (ecumenismul) i-a lovit chiar in esenta adica in Taina cea mai importanta din viata unui crestin Botezul, daca ne uitam in tarcul BOR vedem ca au atatea „botezuri” cam tot atatia preoti findca aproape fiecare preot are propria metoda de a boteza. Personal am asistat la asemenea „botezuri” prin balacire, inmuiere,doua batzaieli si o afundare si aceea incompleta,turnare, stropire…… chiar si doua „botezuri” savarsite de acelasi preot aceluiasi copil (o ruda de-a mea) un botez la biserica si unul acasa pt ca parintii ziceau ca dupa botez se imbolnaveste copilul foarte des si vor sa-l mai boteze o data chiar si aici preotul bor-ist boteaza printr-o singura afundare, cineva se contrazicea cu mine si-mi zicea ca popa boteaza si prin 3 afundari ca a vazut cu ochii lui insa cand l-am intrebat daca e sigur si nu cumva acele 3 „afundari” de fapt erau 3 batzaieli a zis ca de fapt asa e ca tine copilul in apa pana la gat si-l batzaie de 3 ori iar ultima data il afunda, cateodata incomplet, daca indraznesti sa-i spui preotului te da afara reprosandu-ti ca el boteaza in numele Sfintei Treimi…macar de ar fi tinand precum sectarii, fiecare secta cu propria forma de botez, ei le au pe toate chiar cu stiinta maimarilor ierarhi care boteaza si ei la fel…in cazul acesta se pune intrebarea : mai pot fi numiti asemenea „ortodocsi” schismatici si nu eretici precum vedem ca se intampla in BOSV? Nu stiu daca la nivel de sinod dar citeam intr-o revista „Traditia ortodoxa”, nu mai tin minte nr. unde mitropolitul Vlasie dadea raspunsul unui bor-ist ce venise cu niste atacuri de paie la adresa BOSV, bun raspuns numai ca la sfarsit ips Vlasie zicea cam asa: „vedeti ca noi nu va numim eretici cum ne numiti voi pe noi ci schismatici…” Chiar daca celelalte sinoade nu par a fi canonice, prin comparatie vedem ca unele chiar au o eclezilogie buna si chiar au dat sfinti si mateitii si florinitii, deci ar trebui sa ne uitam si la roade, toate aceste dezbinari decurg din slabiciuni omenesti iar in istoria bisericeasca a mai fost situatia asta de dezbinare din cauza caderii in erezie a o mare parte din ortodoxie, ortodocsii care au mai ramas pareau si ei dezbinati, insa in BOSV si sinodul kiprianit se pare ca problema se agraveaza, dece nu auzim de sinodicon in BOSV si de ce citim prin revistele lor despre cele 7 Taine stiind ca inventatorul teoriei celor 7 Taine e Petru Lombardul in sec. XII si dogma instituita de conciliul Tridentin care anatemizeaza pe cei care recunosc un alt numar de Taine, deci ei restrang puterea Duhului Sfant la un numar de 7 Taine restul fiind ierurgii (sacramente si sacramentalii – Taine si ierurgii). Ceea ce am scris nu e un atac la persoana nici o parere personala ci cat mi-a stat in putinta am vrut sa prezint o parere ortodoxa, daca am gresit pe undeva rog sa fiu corectat.O foarte mica parte din istoria bisericeasca de dupa 1924 am gasit aici: http://sites.google.com/site/crisfagaras/pagina5 sunt sigur ca ati citit-o dar poate mai sunt si altii care nu au citit.

 22. marin zice:

  Ei bine , nu cred ca putem judeca lucrurile in ansamblu cu privire la ROCOR ; au fost mai multe tabere in ROCOR fiecare cu roadele lui , dupa cum vedem aici :
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/12/29/decesul-rocor-ului-sinodul-mitropolitului-agatanghel-si-ecleziologia-ciprianitului-sinod-in-rezistenta%E2%80%9D-2/
  Cred ca nici BOSV nu poti sa il judeci la comun dupa greselile si cacodoxia catorva ierarhi printre care si Vlasie . Te asigur insa ca exista o aripa drept-credincioasa traditionala si neecumenisto-modernista in BOSV care lupta pentru conservarea Sfintei Credinte Ortodoxe .
  Dupa parerea mea Vlasie e departat de credinta si suspectez faptul ca a fost ales mitropolit cu masinatiunile grecilor avand in vedere ca la data alegerii erau episcopi mai in varsta , mai experimentati si care suferisera si prin inchisori pentru Hristos – ba de fapt Vlasie e singurul episcop al Slatioarei care inainte de 89 nu a facut inchisoare !
  Stiu ca ereticul catolic de care ai pomenit a inventat teoria celor 7 taine preluata de apus si mai apoi si de o parte a ortodoxiei , insa ce te faci ca am de exemplu o carte reeditata dupa editia din 1865 in care Sfantul Simeon Tesaloniceanul sustine teoria celor 7 taine ba chiar gaseste si argumente pentru intarirea ei ???
  Explicatia nu poate fi decat nestiinta originii teoriei , cum probabil se explica si greseala celor de la traditia ortodoxa .
  Eu stiu ca este ortodox sa credem ca oriunde se pogoara Sfantul Duh e taina , cum ar fi de exemplu la sfintirea apei , dar probabil unii desi sunt ortodocsi nu au informatia despre clasificarea celor 7 taine ca este catolico-scolastico-eretica si hulitoare !

 23. Nikolai zice:

  … si toata lumea asteapta, noi asteptam sa se ajunga la un comun acord in privinta apostaziei oficialilor si sa se reuneasca sinoadele, credinciosii din BOSV asteapta ruperea de kiprianiti iar pseudoconservatorii ecumenisti asteapta si ei un sinod ecumenic care sa condamne ecumenismul sau in cel mai rau caz unirea cu catolicii pt a se separa si ei…daca e sa scoatem la iveala numai negativismele din sinoadele traditionaliste ajung bietii oameni, si asa putini, cu care intr-adevar se intampla o minune de se despart de eretici la deruta de nu stiu unde incotro s-o mai apuce. Mai bine cu „schismaticii” care sunt orthodocsi decat cu „ortodocsii” care sunt eretici.

 24. GabrielP. zice:

  Marin, m’am gandit mult inainte de a scrie acest mesaj, asupra aspectului final si mai ales asupra tonului. Cred ca am explicat destul de bine situatia din Grecia, pozitia GOC-ului si pozitia aghioritilor fata de introducerea noului calendar, diferenta dintre primirea Arhimandritului Galaction si cea din 1935 din Grecia (aceasta este si pozitia blogului „traditia-ortodoxa”,Goc-Callinikos si Makarios). 
  Nu vreau sa ma repet la infinit pentru ca pur si simplu timpul nu’mi permite asa ceva. 

  Te invit sa citesti enciclica Sfantului Sinod catre ROCA in 1976; ea exprima foarte bine eclesiologia patristica si atitudinea de urmat fata de schismatici si eretici:
  http://genuineorthodoxchurch.com/GOC_ROCOR_feb1976.htm

  In revista oficiala a Sfantului Sinod, in The Herald of the Genuine Orthodox, vol. 127, July, 1988, pp. 214, se zice: 
  „The leaders of that headless and dead body, cruelly abandoned by Chrysostom, former Met. of Florina, adduce many unfounded and ridiculous arguments to support the headlessness of their jurisdiction. They are supposedly trying to prove that there are occasions when a body may be headless, that is to say, without a head, brain, and mind… 
  „As one such occasion, they presented injudiciously that confused and turbulent period immediately after the imposition of the New Calendar when the Genuine Orthodox Christian Old Calendarists apparently had no bishops. 
  ” But that occasion cannot be compared with the real reasons why the wretched jurisdiction of Chrysostom remained headless so many years. The reason is that the [New Calendar] schism did not happen automatically; it took years for it to become official. 
  ” After the explosion of the imposition of the NC, a great confusion and disorder came upon the faithful. In this confused and hazy condition, Orthodox Hierarchs are considered not only those who did not accept the innovation, but also as many of the bishops who protested against the innovation and who strove to form a Synod to return to the Old Calendar, even if oportunely they had not separated themselves…Moreover, when grievous wolves rush upon a flock of many sheep in the night at deepest dark, some of the sheep and shepherds are torn apart by the beast, others are scattered hither and yon! No one can condemn any remaining sheep who are left without a shepherd for a season. On account of the confusion and the darkness of the night it was not possible for sheep and shepherds even to gather together, let alone for shepherds to recognize the sheep, and for them to know their shepherd!”  

  Merita citit foarte atent si acest fragment din enciclica emisa de floriniti in 1974; mai ales e de luat aminte la ultimele cuvinte. 
  „Should any from the New Calendar desire to ender our ranks, it is absolutely necessary that they make a Confession of Faith in regard to all that has been transmitted unto us by our God-bearing Fathers, and that they renounce and condemn every heresy and innovation, among which is the New Calendar in the Greek Church, which became Schismatic from its acceptance thereof in 1924 until the present, according to the very confession of the innovator, Archbishop Chrysostom Papadopoulos, and, as a consequence, its mysteries are deprived of sanctifying Grace.”

  Din enciclica emisa de GOC-Makarios in 1997:
  „Those who do it and those who commune them ecclesiastically, whatever Calendar they follow: either Patristic or the Papal one, have set themselves outside the One Holy Catholic and Apostolic Church of Christ, which, according to the words of it’s Founder to Apostle Peter, is grounded on true Confession that was lost by all of them. Therefore we don’t have any ecclesiastical communion with such, until they come back to the principles of the Orthodox Church existed before 1920. According the decree of 1935 by the leaders of the Holy Struggle of the Orthodox in Greece, we receive those who convert to Orthodoxy into communion through profession of the Orthodox Faith, Chris mating them with the Holy Myrrh and performing heirothesia if they are clergymen as Holy and Apostolic Canons demand”.

  Extremismul de care este acuzat Sfantul Sinod este o pura calomnie. Inteleg ca o pozitie mai moderata da mai bine in fata lumii, prin parteciparea la slujbele pe vechi de la Colciu sau la cele moscovite, prin audiente la patriarhii Ierusalimului, acestia avand comuniune deplina cu noii-calendaristi, s.a.m.d. Exemplul ROCA, care a incercat sa aiba comuniune cu oficialii (fie Serbia sau Ierusalimul) mai tot timpul, a fost unul falimentar. 
  Cuviosul Pavel Cipriotul (+1990), mare ascet contemporan si tovaras de nevointa cu Sfantul Ioan Iacob in pustia Hozeva, dupa ce papa si patriarhul de C-pol s’au întalnit la Ierusalim, a rupt comuniunea cu patriarhia, alaturandu-se Adevaratei Biserici Ortodoxe a Greciei.  
  Desi propaganda fie ea florinita sau nou-calendarista incearca in fel si fel sa dezbine, Adevarata Biserica a lui Hristos a dat si da sfinti in continuare: Sfantul Parinte Matei (+1950, recunoscut ca ascet sfant si de actualul lider Callinikos, fost mateit), Sfantul Spiridon cel Nou din Trimitund (+1963), Sfantul Moise din Athikia (+1943, parintele spiritual al fostului episcop Kallistos), Sfantul Ghenadie din Creta (+1983),  Sfantul nebun pentru Hristos Haralambie (+1974), Sfanta Tarso cea nebuna pentru Hristos (+1989), Sfantul Ignatie Betsis-Noul Pantelimon (+1971), Sfantului Cuvios Epifanie Cernov (+1994, ucenicul Sfantului Teofan de Poltava), Sfantul Leontie din Samos (+1993), Sfantul Nou Mucenic Iosif din Euboea (+1943), Sfanta Mucenita Mariam (+1954), Sfantul Hrisostom (+1988) ucenicul Sfantului Spiridon cel Nou, si lista ar putea continua.

  Anathemele  impotriva ecumenismului date in 1985 de catre GOC glasuiesc cu putere:
  „To the heretical ecumenistic encyclical of 1920, this statutory charter of the schismato-heresy of new calendarism and ecumenism, together with those who wrote it, and those who accept it, and those who proceed according to its commands: Anathema!
  To the Masonic and ecumenistic Congress of Constantinople of 1923, whereby the introduction of the accursed innovation of the new Papal Calendar into Orthodoxy was decided for the common concelebration of the feasts with the heretics, marking her commencement in the heresy of ecumenism or the so-called Pan-Christian unity: Anathema!
  To the resolution of the fifth hierarchy, whereby Chrysostom Papadopoulos decided upon the introduction of new calendarism, as the first step of enforcing the obscure schemes of Freemasonry and ecumenism: Anathema!
  To the resolution in March of 1924, of the outrageous fighter against Orthodoxy, Chrysostom Papadopoulos, whereby he forcefully imposed the innovation and schismato-heresy of new calendarism and ecumenism: Anathema!
  To those who outrageously fought against Orthodoxy: Meletius Metaxakis, Chrysostom Papadopoulos, Basil II, Athenagoras, and all who are of like mind as them, who likewise intentionally served, and continue to serve, the God-hated work of ecumenism until this very day: Anathema!”    

  Desi unii vad doar extremisme, aceasta este atitudinea patristica de urmat.

    

 25. marin zice:

  @ Cuviosul Pavel Cipriotul (+1990), mare ascet contemporan si tovaras de nevointa cu Sfantul Ioan Iacob in pustia Hozeva,
  Recunosti sfintenia Sfantului ioan Iacob de la Hozeva ? Este un lucru nemaipomenit ! E foarte bine , insa daca mergem pe firul gandirii voastre , nu cumva sfantul era in Patriarhia ecumenista a Ierusalimului care era in comuniune deplina cu noii calendaristi ?
  Sfinti a dat si da si BOSV , si minuni mari se petrec la noi ; eu ce am vazut si auzit cu ochii mei nu-mi poate lua nimenea .

  Acum te-as ruga inca odata sa imi spui care sinod i-a primit pe cei 2 arhierei din Grecia …?
  Realitatea este ca nu i-a primit nici un sinod ci ei au trecut de la nou calendarism la ortodoxie prin marturisirea de credinta si mie mi se pare impropriu ce au facut hirotesindu-l pe cel de-al treilea , dar in fine asta a fost si parerea lor .
  Ori e alba ori e neagra , te rog sa iti asumi responsabilitetea unui raspuns ferm ; cum de mai aveau har daca au stat 11 ani in erezie ? Ori trebuie sa accepti prin iconomie , prin marea mila a lui Dumnezeu prezenta Harului pentru o perioada dupa caderea in erezia , asta numai pana ce se linistesc apele si se alege neghina de grau , ori harul a plecat odata cu momentul 1924 si atunci nici voi nu mai aveti har !

  In ce priveste PS Galaction , tin sa iti arat si un alt punct de vedere .
  Daca nu ar fi trecut la BOSV , atunci s-ar fi ales praful de ortodoxie in Romania , BOSV ar fi ramas fara preoti si foarte probabil toti dintre noi am fi fost acum apostati ecumenisti si eretici neocalendaristi .
  PS Galaction a suferit batai si persecutii in temnitele securitatii si hrubele manastirilor BOR , tu ce merite ai ? Miscarea vechi calendarista – ortodoxa din Romania s-ar fi stins daca nu ar fi facut acel mare act de curaj si adevar .

  @ Extremismul de care este acuzat Sfantul Sinod este o pura calomnie. Inteleg ca o pozitie mai moderata da mai bine in fata lumii, prin parteciparea la slujbele pe vechi de la Colciu sau la cele moscovite, prin audiente la patriarhii Ierusalimului, acestia avand comuniune deplina cu noii-calendaristi, s.a.m.d. Exemplul ROCA, care a incercat sa aiba comuniune cu oficialii (fie Serbia sau Ierusalimul) mai tot timpul, a fost unul falimentar.
  Daca as merge pe logica voastra eclesiologica as putea argumenta exact la fel :
  -asa cum voi pretindeti ca florinitii nu mai au har deoarece intaistatatorul lor s-ar fi indoit la un moment dat de inexistenta harului la oficiali , exact asa as putea sa reclam eu inexistenta harului la voi pentru ca l-ati cautat prin hirotesia ROCA , dupa care ati proclamat inexistenta harului acolo ( coincidenta sau nu , si PS hrisostom al Florinei a negat existenta harului la oficiali spre sfarsitul vietii si a vrut sa reintre in comuniune cu voi fiind refuzat) .
  Eu cred ca este total gresit sa afirmi inexistenta harului la ROCA , biserica unde au stralucit sfinti precum Ioan Maximovici sau Sfantul Mitropolit Filaret cel sub conducerea caruia a fost anatemizat ecumenismul in 1983 si al carui exemplu l-ati urmat 2 ani mai tarziu !

  In ce priveste participarea la slujbele pe vechi la Colciu sau aiurea in patriarhia moscovita , te-as ruga sa nu dai asa repede unor zvonuri si minciuni grosolane emise de dusmanii nostrii din BOR ; sa nu cazi victima manipularii viclene si perverse a unor asemenea specimene .
  Daca vei cauta , vei vedea ca prima data in tarisoara asta , BOSV a dat in vileag sergianismul si erezia si necanonicitatea patriarhiei Moscovei in revistele Traditia Ortodoxa si Catacombele Ortodoxiei , dupa care s-au trezit si altii . Personal cunosc multi studenti din Moldova de peste Prut care au venit la ortodoxie la noi si au renuntat la orice legatura cu PM si ortodoxia oficiala .
  Fiindca ai facut aluzii ca am fi ecumenisti , iti pot spune ca eu am citit Ortodoxia si ecumenismul editata necenzurata de manastirea Adormirea Maicii Domnului Din Bucuresti ce tine de BOSV , nicaieri gasind carti antiecumeniste necenzurate editate de vreun alt sinod fie oficial fie traditionalist in Romania .
  La fel , apropierea de care unii ne acuza de moscoviti este total imaginara si nefondata , lipsita de orice argument viabil .
  Exemplul ROCA este unul corect daca este judecat in profunzime ; roca a cazut prada penetrarii agentilor neobolsevici ai lui Putin, care au sucit mintile rusilor cu ideea eretica filetista a panslavismului- a marii misiuni a poporului rus in lume , insa nu a cazut decat partea caldicica , nu si aripa Ortodoxa din ea . Daca judeci lucrurile in ansamblu risti sa ajundgi la dezinformare .

  @ Desi unii vad doar extremisme, aceasta este atitudinea patristica de urmat.
  Unde erau mateitii in timpul comunismului in Romania ; faptul ca au venit acum cand lucrurile sunt la liber imi miroase un pic a oportunism . In timp ce in perioada comunista ierarhii preotii si credinciosii BOSV faceau inchisoare si erau muceniciti pentru Hristos , mateitii stateau bine acasa in Grecia , iar acum cand e cald si bine au venit si ei ?
  Si nu au venit sa zideasca , ci sa dezzbine si mai tare , asta e impresia mea …

 26. anticip zice:

  mateitii vin acum la ciugulit ce fuge din bor sau bosv,la fel ca protestantii dupa revolutie..asa se pare ca vor adepti ca apoi pe legile democratiei sa spun ca au o biserica numeroasa

 27. un nime'n'drum zice:

  Am urmarit o parte din discutiile referitoare la BOR si nou-calendaristii care zic unii ca nu au har sfintitor. Eu apartin de BOR si am simtit harul de multe ori si chiar vindecare in trup dupa ce am fost uns cu ulei sfintit de catre un preot calugar din BOR. Pot spune cu siguranta ca la nou calendaristi e har. E adevarat nu mi-am pus niciodata problema ca in Biserica de care fac parte nu ar fi har sau ca ar fi eretica asa cum o numiti unii.
  Ecumenismul este intr-adevar erezie, dar cu toate astea harul inca lucreaza. Sa speram ca preotii si episcopii de buna credinta isi vor da seama de eroare si vor condamna ecumenismul.

 28. Pingback: PĂRTĂȘIA (comuniunea) CU EREZIA (cu ereticii) şi alte explicaţii… – Ortodoxia mărturisitoare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s