Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas – 1. Separarea liturgică şi lipsa de unitate ; 2. Separarea şi lipsa de unitate în praznice ; 3. Despre unitatea Bisericii

1. Separarea liturgică şi lipsa de unitate

Când Biserica văzută și nevăzută cântă “Astăzi Fecioara naște pe Domnul în peșteră”, noii calendariști cântă “Astăzi Hristos a venit să se boteze în Iordan; astăzi Ioan atinge capul Domnului”. În ziua Teofaniei, Biserica cea sfântă a lui Iisus Hristos cântă “Astăzi vremea sărbătorii este aproape; corul Sfinţilor se adună împreună cu noi, și îngerii sărbătoresc împreună cu oamenii… Astăzi sfânta și cutremurătoarea sărbătoare a ortodoxiei triumfă. Astăzi Domnul vine să fie botezat…”

Textele sfinte stau categoric mărturie pentru slujirea comună a bisericii universale a lui Hristos, văzute și nevăzute, luptătoare și triumfătoare, pământești și cerești. Noii calendariști, totuși, în mijlocul unei astfel de sărbători universale se găsesc să cânte versetul “Bucură-te Egipt, cel ce ne-ai dat un astfel de vlăstar, pe dreptul Macarie, care se află printre cei binecuvântați”. Cum de-am sărit de la Iordan în Egipt, de la Teofanie la sărbătoarea Sfântului Macarie? Această cacofonie ( cacodoxie)  nu se poate numi Biserică, ci mai degrabă o confuzie, un turn al lui Babel. Cum putem să ne așteptăm ca Domnul să ne dăruiască “o singură inimă” când noi nu cântăm cu “o singură gură”? Dar, ca să fim mai clari, Biserica a practicat unitatea aproape 20 secole iar acum venim noi deștepții să o distrugem.

Adepții noului calendar exclamă cu încăpățânare: “de vreme ce data Paștilor nu a fost modificată, unitatea Ortodoxiei nu a fost distrusă”. Noi le răspundem “fraţilor, vă implorăm, reveniţi-vă în sine. De ce, întrebăm noi, este unitatea liturgică păstrată atâta vreme cât sărbătorim Paștile împreună, pe câtă vreme – după voi – nu este ruptă când noi sărbătorim separat nașterea Domnului, Teofania și Schimbarea la față? Nu este același Mântuitor și Stăpân al tuturor? Sărbătorim pe un Hristos de Paști și pe altul la Naștere? Nu este cel înviat același cu Cel ce s-a născut în peșteră și care este culcat în iesle pentru mântuirea noastră?”

Aceasta nu este totul. Ortodoxia “conservatoare” care a acceptat inovaţia calendarului apusean strigă și ţipă “rușine” acum că patriarhul Atenagoras și suita sa doresc să modifice data Paștilor. De ce Meletie Metaxakis și Hrisostom Papadopoulos au putut schimba în mod samavolnic data sãrbătorilor cu dată fixă iar patriarhul Atenagoras nu poate schimba Triodul sau Penticostarul pe același principiu? Atenagoras este, din păcate, consecvent; cei ce nu sunt consecvenţi sunt nou calendariștii “conservatori”.

2. Separarea şi lipsa de unitate în praznice

Precum se știe, după duminica Rusaliilor, sărbătorim duminica tuturor Sfinților. De-a lungul tuturor zilelor acestei săptămâni nu sunt îngăduite nici postul nici metaniile (prostrations) din cauza bucuriei Bisericii la pogorârea Duhului Sfânt. Întrucât o săptămână întreagă – “săptămâna luminată” – sărbătorim Învierea diin morţi a Mântuitorului, sfânta Biserică a rânduit să sărbătorim Rusaliile tot vreme de o săptămână, declarând astfel ca Duhul Sfânt este vrednic de aceeași slavă precum celelalte persoane ale Sfintei Treimi.

Se știe de asemenea, conform Sfântului Gheorghe din Pisidia “Prea sfânta zi a sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos, adevăratul Dumnezeu, variază între 22 martie și 25 aprilie. Nu se sărbătorește nici pe, nici înainte de 21 Martie, nici pe și nici după 26 aprilie. ”În funcție de data sărbătoririi, Paștile se numesc ‘timpurii’ sau ‘târzii’. Dacă Paștile sunt ‘timpurii’, Duminica tuturor Sfinților este depărtată de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel (29 iunie). Dacă, pe de altă parte, Paștile sunt ‘târzii’, Duminica tuturor Sfinților este mai apropiată de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Perioada cuprinsă între Duminica tuturor Sfinților și sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel este perioada postului Sfinților Apostoli.”

Acum, dacă Paștile cad pe 25 aprilie, duminica tuturor Sfinților cade pe 20 iunie; în consecință, postul Sfinților Apostoli durează opt zile (acesta va fi cazul, spre exemplu, pentru Paștile anului 1983). Dar dacă, pe de altă parte, Paștile cad pe 22 martie, duminica tuturor Sfinților cade pe 17 mai iar durata postului Sfinților Apostoli este de 42 zile. Astfel, acest post variază între 8 si 42 zile în lungime. În anul 1725, Ieremia al III-lea, patriarhul Constantinopolului a fost detronat pentru că a vrut să stabilizeze durata acestui post la 12 zile. În 1783, patriarhul Calinic al Constantinopolului a pățit același lucru pentru că a dorit să stabilizeze aceeași perioadă la 7 zile.

Dar ce se întâmplă cu noii calendariști? Când Paștile cad pe 25 aprilie, calendarul lor arată 8 mai (deja Tradiția este încălcată, dar să continuăm). În consecință, duminica tuturor Sfinților pică pe 3 iulie, adică la 4 zile după sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, care, în schimb, pică în miercurea Rusaliilor. Drept rezultat, postul Sfinților Apostoli este desființat. Totuși, pentru că această sărbătoare este o tradiție foarte veche a Bisericii, în anul 1929 – pentru a da un exemplu pentru confuzia care decurge de aici – noii calendariști au inventat o sărbătoare… în timpul săptămânii Rusaliilor (când nici un fel de post nu este îngăduit, pentru același motiv pentru care postul nu este îngăduit în săptămâna luminată)!

După cum observă în mod just părintele Eugen Tombros, arhiepiscop: “Celebrarea simultană, uniformă și unificată a sărbătorilor creștinilor a fost distrusă”. În realitate, cel de-al 56-lea Canon al celui de-al șaselea sinod ecumenic stabilește:        “… I s-a părut aşadar şi aceasta (sf.sinod) că Biserica lui Dumnezeu, cea din întreaga lume, să ţie postul urmând unei singure rânduieli” (taxis).

Noii calendariști au decretat de asemenea și alte lucruri. La momentul în care Biserica Universală a lui Hristos se află în mijlocul postului Nașterii Mântuitorului, ei sărbătoresc deja nașterea. Astfel, unii postesc și se nevoiesc în timp ce alții sărbătoresc și se veselesc. Ne întrebăm, de aceea, dacă sfântul Apostol ar fi de acord cu aceasta când ne poruncește “să fiţi cu totul uniţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi înţelegere” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 1:10). Dar de ce-ar trebui să recurgem la Sfânta Scriptură când bunul simț este de ajuns pentru a ne oferi un răspuns potrivit cu această stare de lucruri: Este rezonabil și normal ca, atunci când Biserica se află în post și pregătire, noii calendariști să se lepede de viața și ritmul Bisericii pentru a sărbători împreună cu luteranii sau cu calvinii?

Când a coborât Sfântul Duh asupra Apostolilor? Când “erau toţi împreună în acelaşi loc” (Faptele Apostolilor 2:1). Nu spune “jumate dintre Apostoli au sosit azi și cealaltă jumătate cu 13 zile mai târziu”. Vedem de asemenea în Vechiul Testament că Dumnezeu spune cu referire la sărbătorile stabilite: “Toată obştea fiilor lui Israel va face aceasta” (Ieșirea. 12:14). “Toata obștea” și nu fiecare om când și cum îi place.

A fost calendarul evreilor mai exact din punct de vedere științific decât așa-numitul “calendar iulian”?

3.  Despre unitatea Bisericii

 În acest punct, am dori să cităm câteva dintre rostirile Sfinților părinți cu privire la unitatea Bisericii, utilizând importanta lucrare a teologului Stavros Karamitsos-Gambroulias, drept sursă:

De la Sfântul Irineu al Lyonului:

“După cum am mai spus, Biserica, chiar dacă ar fi dispersată peste tot prin lume – totuși, ca și cum ar locui în aceeași casă, a primit kerygma1 și aceasta Credință, și o păzește cu grijă și crede aceste lucruri, ca și cum ar avea un singur suflet și o singură inimă; și cu o singură voce, Ea predică, învață și transmite acestea ca și cum ar avea un singur trup.”

De la Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu:

“O rugă, o implorare, o minte, o nădejde în dragoste și în bucurie neprihănită care este Iisus Hristos, cu privire la care nu există nimic mai bun; grabnic adunați-vă de parcă a-ți fi într-un singur templu al lui Dumnezeu, la un singur altar.”

De la Sfântul Iustin Filosoful și Martirul:

“Chiar dacă numărul mădularelor ar fi mare, trup se numește și este unul; tot așa este si cu obștea Bisericii, pentru că deși oamenii pot fi mulți ca număr, toți sunt numiți și chemați după un singur nume, de parcă ar fi unul. Ei sunt ca unii ce au un suflet, o singură obște și o singură Biserică.”

Vom încheia acest capitol intitulat “Însemnătatea dogmatică a calendarului bisericesc” citându-l pe sfinția sa Fotie, patriarh al Alexandriei, care în documentul său cu nr.226 din 20 aprilie 1924, pune următoarea întrebare cu privire la schimbarea calendarului sărbătorilor: „Cum a putut fi (schimbarea) luată în considerare separat de considerațiile dogmatice și canonice?”

Cu ajutorul lui Dumnezeu și al sfintelor voastre rugăciuni, voi începe al doilea capitol.

1)    Predicarea, afirmarea și mărturisirea Credinței

3.  Despre unitatea Bisericii

În acest punct, am dori să cităm câteva dintre rostirile Sfinților părinți cu privire la unitatea Bisericii, utilizând importanta lucrare a teologului Stavros Karamitsos-Gambroulias, drept sursă:

De la Sfântul Irineu al Lyonului:

“După cum am mai spus, Biserica, chiar dacă ar fi dispersată peste tot prin lume – totuși, ca și cum ar locui în aceeași casă, a primit kerygma1 și aceasta Credință, și o păzește cu grijă

1)    Predicarea, afirmarea și mărturisirea Credinței

Pag.21

și crede aceste lucruri, ca și cum ar avea un singur suflet și o singură inimă; și cu o singură voce, Ea predică, învață și transmite acestea ca și cum ar avea un singur trup.”

De la Sfântul Ignatie purtătorul de Dumnezeu:

“O rugă, o implorare, o minte, o nădejde în dragoste și în bucurie neprihănită care este Iisus Hristos, cu privire la care nu există nimic mai bun; grabnic adunați-vă de parcă a-ți fi într-un singur templu al lui Dumnezeu, la un singur altar.”

De la Sfântul Iustin Filosoful și Martirul:

“Chiar dacă numărul mădularelor ar fi mare, trup se numește și este unul; tot așa este si cu obștea Bisericii, pentru că deși oamenii pot fi mulți ca număr, toți sunt numiți și chemați după un singur nume, de parcă ar fi unul. Ei sunt ca unii ce au un suflet, o singură obște și o singură Biserică.”

Vom încheia acest capitol intitulat “Însemnătatea dogmatică a calendarului bisericesc” citându-l pe sfinția sa Fotie, patriarh al Alexandriei, care în documentul său cu nr.226 din 20 aprilie 1924, pune următoarea întrebare cu privire la schimbarea calendarului sărbătorilor: „Cum a putut fi (schimbarea) luată în considerare separat de considerațiile dogmatice și canonice?”

Cu ajutorul lui Dumnezeu și al sfintelor voastre rugăciuni, voi începe al doilea capitol.

episodul anterior……………………………………………………episodul urmator

Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, calendar stil vechi, erezii, ROCOR, Vasilis Sakkas și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

4 răspunsuri la Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas – 1. Separarea liturgică şi lipsa de unitate ; 2. Separarea şi lipsa de unitate în praznice ; 3. Despre unitatea Bisericii

 1. Petru zice:

  Se poate o adresa de mail? As vrea sa’ti trimit niste materiale.

  • marin zice:

   Am incercat sa iti trimit eu un mail dar nu functioneaza ; e valida adresa pe care ai atasat-o la comentariului ?
   Cred ca intelegi motivele pentru care nu pot face publica pe blog adresa mea de mail .
   Doamne ajuta !

 2. Pingback: Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas-Calendarul Liturgic ca Tradiţie a Bisericii : A Osândirea Noului Calendar Papist (1583, 1587, 1593) ; B Respingerea statornică a Calendarului Grigorian de către Biserica Ortodoxă de-a lungul veacurilor (cronol

 3. Pingback: Problema calendarului Pr. Vasilis Sakkas – 1. Separarea liturgică şi lipsa de unitate ; 2. Separarea şi lipsa de unitate în praznice ; 3. Despre unitatea Bisericii – Trăire Ortodoxă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s