Despre încălcarea Tipicului bisericesc cauzată de schimbarea calendarului

Una dintre încălcările cele mai flagrante ale Tipicului bisericesc cauzată de schimbarea calendarului din 1924 este vizibilă anul acesta: dispariţia Postului Sfinţilor Apostoli.

sfintii apostoli Petru si PavelPostul Sfinţilor Apostoli este unul dintre cele 4 posturi mari ale Bisericii Ortodoxe, alături de Postul Mare (premergător praznicului Învierii Domnului), Postul Naşterii Domnului şi Postul Adormirii Maicii Domnului. El a fost rânduit de Biserică întru pomenirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel şi a obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde misiuni mai importante. Despre vechimea acestui post mărturisesc în secolul al IV-lea Constituţiile Apostolice[1], alte mărturii timpurii putând fi întâlnite la Sfântul Atanasie cel Mare († 373), Fericitul Teodoret episcopul Cirului († 458), Sfântul Leon cel Mare († 461), ultimul denumindu-l Postul de vară sau Postul Cincizecimii. Acest post este menţionat în Tipicul Sfântului Sava († 532) şi mai târziu, alături de celelalte posturi, este reglementat de canoanele Sinoadelor Ecumenice şi Locale. În general, hotărârile bisericeşti referitoare la post s-au uniformizat şi generalizat în veacurile VII-IX în întreaga Biserică Ortodoxă.

Spre deosebire de celelalte 3 posturi mari de peste an, Postul Sfinţilor Apostoli are ca particularitate faptul că durata sa variază de la an la an. Postul începe în ziua de luni de după Duminica Tuturor Sfinţilor (Duminica I după Pogorârea Sfântului Duh), dată care variază în funcţie de data praznicului Învierii Domnului; şi se încheie în ajunul sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, adică pe 28 iunie, dată fixă în calendar.

Prin urmare, când Învierea Domnului cade pe 22 martie, cea mai timpurie dată posibilă pentru Sfintele Paşti, Postul Sfinţilor Apostoli începe pe data de 18 mai şi durează 42 de zile. Când Învierea Domnului cade pe 25 aprilie, cea mai târzie dată posibilă pentru Sfintele Paşti, Postul Sfinţilor Apostoli începe pe data de 21 iunie şi durează 8 zile. În consecinţă, oricât de târziu ar cădea data Paştelui, acest post durează minimum 8 zile[2].

Prin reforma calendarului instituită în mod samavolnic la Congresul pan-ortodox din 1923 de la Constantinopol, în uzul Bisericii Ortodoxe a fost introdus un hibrid calendaristic fără noimă – alcătuit din combinarea nefericită a calendarului gregorian pentru ciclul Mineiului (ciclul sărbătorilor cu dată fixă) şi Pascalia iuliană pentru ciclul sărbătorilor cu dată schimbătoare –, care a produs neorânduială în viaţa liturgică.

În urma acestei inovaţii, praznicul Sfinţilor Apostoli a fost deplasat înapoi cu 13 zile, adică apropiat cu 13 zile de datele sărbătorilor mobile (Învierea, Înălţarea, Cincizecimea) de care depinde începutul postului. Cu alte cuvinte, Postul Sfinţilor Apostoli a fost scurtat cu 13 zile. Ce se întâmplă în anii în care Postul Sfinţilor Apostoli are mai puţin de 13 zile (8-12 zile), iar sărbătoarea Sfinţilor Apostoli pe stil nou cade înainte de a începe postul ?

Concret, în anii în care Învierea Domnului cade pe 4, 5, 6, 7, 8 mai stil nou[3], Postul Sfinţilor Apostoli ar trebui să înceapă pe 30 iunie, 1, 2, 3, respectiv 4 iulie stil nou, adică după praznicul Sfinţilor Apostoli. Dacă Învierea Domnului cade pe 3 mai stil nou, postul ar începe chiar în ziua praznicului, pe 29 iunie stil nou, iar dacă Învierea Domnului cade pe 13, 14, 15, 16, 17, 18, respectiv 19 aprilie postul durează 7, 6, 5, 4, 3, 2, respectiv o zi !

Iată ce notează ortodocşii de stil nou: ,,În chip normal, dacă Paştile s-ar sărbători în răstimpul indicat de regula consfinţită la Sinodul I Ecumenic, adică între 22 martie şi 25 aprilie), ea variază de la 8 zile (durata cea mai scurtă, când Paştile cad la 25 aprilie) până la 42 de zile (durata cea mai lungă, când Paştile cad la 22 martie). Dar în actuala situaţie, în care Bisericile din Răsărit şi-au îndreptat calendarul, menţinând însă Pascalia stilului vechi, a calendarului neîndreptat, Paştile fiind sărbătorite de fapt între 4 aprilie şi 8 mai, durata Postului Sfinţilor Apostoli se scurtează, de la 28 de zile (durata cea mai lungă) până la desfiinţare (în anii când Paştile cad după data de 1 mai). Aşa s-a întâmplat în anii 1945 şi 1956 (Paştile la 6 mai), când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca postul să se ţină în cele trei zile dinaintea sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (sărbătoarea căzând înaintea Duminicii Tuturor Sfinţilor, în seara căreia trebuia să lăsăm sec). Aceeaşi situaţie a avut loc şi în anul 1983 (Paştile la 8 mai), când postul a fost numai de 2 zile (27-28 iunie)”.

Astfel, pentru a suplini lipsa Postului Sfinţilor Apostoli datorată îndreptării calendarului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române corectează o greşeală cu altă greşeală şi adoptă o măsură care încalcă de asemenea Tipicul bisericesc: instituie un număr de 2-4 zile de post în săptămâna de prăznuire şi de harţi de după Cincizecime. Despre acest subiect, preotul profesor Ene Branişte nota în lucrarea Îndrumări misionare: ,,În anii în care, datorită situaţiei calendaristice, postul acesta dispare, se instituie un post special de 3 zile, înaintea sărbătorii Sfinţilor Apostoli”. El nu precizează însă că săptămâna în care se instituie post este săptămâna de harţi de după Cincizecime.

Aşa s-a procedat în anii 1945, 1956, 1964, 1975, 1983, 1994, 2002, 2005. În 1983, când Învierea Domnului a căzut la ultima dată pascală posibilă, 8 mai stil nou, s-a lăsat sec de post în ziua praznicului Cincizecimii şi postul a început în ziua praznicului Sfintei Treimi !

Anul acesta, praznicul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel pe stil nou cade vineri în săptămâna imediat următoare Cincizecimii, şi, în mod similar, a fost stabilit un post necanonic de 3 zile: 26-28 iunie stil nou. Situaţia se va repeta în anii 2016, 2019, 2021, 2024, 2027, 2030 etc.

Fiind unit cu căinţă şi zdrobire a inimii, postul era interzis în zilele praznicare precum Duminica – ziua Domnului, praznicele împărăteşti: Naşterea, Botezul şi Învierea Domnului, Pogorârea Sfântului Duh şi celelalte, dar şi în perioadele rânduite anume de Sfinţii Părinţi ca o prelungire a marilor praznice, precum: perioada dintre Naşterea şi Botezul Domnului, Săptămâna Luminată – imediat următoare Sfintelor Paşti şi săptămâna imediat următoare Pogorârii Sfântului Duh. Această din urmă săptămână este continuarea prăznuirii Pogorârii Sfântului Duh şi ea încheie totodată perioada Penticostarului.

Iată ce scriu Constituţiile Apostolice (Cartea a V-a, cap. 20) despre aceasta:

,,Însă la 10 zile de la Înălţare, care de la Învierea Domnului este a 50-a zi, noi avem o mare sărbătoare: căci în acea zi, la ceasul al treilea, Domnul Iisus Hristos ne-a trimis darul Sfântului Duh şi noi ne-am umplut de harul Său, şi am început a grăi într-alte limbi, precum ne da nouă Duhul a grăi (Faptele Apostolilor 2, 4); şi am propovăduit atât evreilor, cât şi neamurilor că El este Hristosul Domnului. (…) Prin urmare, după ce aţi prăznuit sărbătoarea Cincizecimii, prăznuiţi încă o săptămână şi după aceea postiţi; căci este cu cuviinţă să ne bucurăm de darul lui Dumnezeu şi să postim după acea bucurie: căci atât Moisi cât şi Ilie au postit 40 de zile, şi Daniil scrie că trei săptămâni de zile pâinea doririlor nu am mâncat, şi carne şi vin nu au intrat în gura mea (Daniil 10, 2-3). Şi binecuvântata Ana, când s-a rugat ca Dumnezeu să-i dăruiască fiu, a spus: Vin şi băutură ameţitoare nu am băut, ci îmi revărs sufletul înaintea Domnului (I Împăraţi 1, 15). Şi ninivitenii, când au postit 3 zile şi 3 nopţi, s-au izbăvit de împlinirea pedepsei lui Dumnezeu. Şi Estir şi Mardoheu şi Iudita postind s-au izbăvit de atacul nelegiuiţilor Aman şi Olofern. Şi David spune: Genunchile mele au slăbit de post, şi carnea mea s-a schimbat pentru untuldelemn (Psalmi 108, 23).

Prin urmare, postiţi şi vă îndreptaţi cererile voastre către Dumnezeu. Vă poruncim să postiţi în fiecare a patra zi a săptămânii (n.r.: adică miercurea) şi în fiecare zi a pregătirii (n.r.: adică vinerea) şi belşugul postului vostru să-l daţi celor săraci; în fiecare sâmbătă în afară de una (n.r.: Sâmbăta Mare) şi în fiecare zi a Domnului (n.r.: duminica) ţineţi slujbele voastre solemne şi bucuraţi-vă: căci va fi vinovat de păcat cel care posteşte în ziua Domnului (n.r.: duminica), fiind ziua Învierii sau în timpul Cincizecimii sau, în general, cel care este mâhnit într-o zi de prăznuire a Domnului. Căci în acestea trebuie să ne bucurăm, şi nu să plângem”.

Săptămâna de harţi de după Pogorârea Sfântului Duh este menţionată şi în Tipicul Sfântului Sava:

,,Iar în Duminica Pogorârii Sfântului Duh se face plecarea genunchilor la vecernie şi săptămâna aceea este dezlegare să se mănânce peşte, brânză, ouă şi lapte, iar mirenii pot mânca şi carne până la Duminica Tuturor Sfinţilor” (cap. 34). De asemenea, Sfântul Sava precizează clar când începe Postul Sfinţilor Apostoli: ,,Sfântul Efrem zice că mare primejdie este unde legile praznicelor nu sunt respectate. Şi zicem după rânduială, deci după sfârşitul Cincizecimii, adică de la Duminica Tuturor Sfinţilor până la Sfinţii Apostoli …”

(cap. 37) şi notează exact cum se posteşte acest post.

La rândul său, Sfântul Simeon Tesaloniceanul scrie:

,,Celelalte posturi (adică Postul Naşterii Domnului, Postul Sfinţilor Apostoli şi Postul Adormirii Maicii Domnului) toate sunt după aşezământul cel de demult precum şi obiceiul mărturiseşte, şi rânduielile din început, şi cartea ce se numeşte a unirii pomeneşte de dânsele, şi Tipicul Ierusalimului, precum am mai zis, care l-au făcut dumnezeiescul Sava şi după dânsul dumnezeiescul cuvântător [Ioan] Damaschin. Sfântul Sava a fost la al IV-lea Sobor a Toată lumea. Ioan Damaschin a fost în al VI-lea şi al VII-lea, amândoi sunt Părinţi şi Învăţători ai Bisericii şi amândoi l-au format. Pentru că Tipicul Sfântului Sava, cu venirea păgânilor pierind, Marele Ioan l-a alcătuit şi l-a aşezat după rânduiala dintâi. Fiecare post îşi are osebit înţelesul său. (…) Postul Apostolilor se face pentru cinstirea lor şi este cu dreptate, căci multe bunătăţi ne-am învrednicit printr-înşii şi pentru că postul înfrânării şi ascultării lucrători şi învăţători s-au arătat nouă până la moarte. Aceasta chiar papistaşii fără voie o mărturisesc, cinstindu-i cu post la pomenirile lor. Noi după Aşezământurile Apostolilor cele date prin Clement, după Pogorârea Sfântului Duh ne veselim o săptămână, pentru că nu cu hrană să ne îngreuiem precum avem învăţătură, şi după acea săptămână de rând cinstind pe Apostolii care ne-au învăţat să postim”.

Precum am mai spus, rânduielile bisericeşti – care alcătuiesc ritul – transpun Sfânta Scriptură şi Tradiţie în viaţa de zi cu zi a Bisericii şi implicit a creştinului, dând viaţă dogmei (a se vedea Litera omoară, iar Duhul face viu, partea a V-a). Astfel, în Pidalion, în tâlcuirea la canonul 69 apostolic, se notează sensul tainic, dogmatic al săptămânii de harţi de după Pogorârea Sfântului Duh: ,,Se osebesc miercurile şi vinerile Luminatei Săptămâni, şi ale săptămânii celei după Cincizecime, întru care stricăm cele ale Săptămânii celei Luminate pentru bucuria Învierii Fiului şi Cuvântului lui Dumnezeu, iar cele ale săptămânii celei după Cincizecime, pentru bucuria Pogorârii Sfântului Duh, ca şi după aceasta să se arate că Sfântul Duh este de o fiinţă cu Fiul, şi cu nimic este mai jos decât Acela, precum zice Chitrul în canonul 25 al său”.

Iar într-O Examinare ştiinţifică a calendarului Bisericii Ortodoxe, ieromonahul Cassian notează: ,,A călca în picioare Tipiconul, ca şi cum ar fi doar o lucrare omenească lipsită de inspiraţie dumnezeiască, este echivalent cu un atac asupra Bisericii însăşi, fiindcă Tipiconul întruchipează viaţa ei liturgică. Cei de stil nou refuză să recunoască faptul incontestabil că nu este posibil să desparţi dogmatica de liturgică fără a distruge credinţa, tot aşa cum nu este posibil să scoţi sufletul unui om din trupul său fără a-l ucide”.

În concluzie, în acest an, din cauza schimbării calendarului, Postul Sfinţilor Apostoli este desfiinţat, ceea ce constituie o încălcare flagrantă a Tipicului bisericesc cu privire la acest post. În plus, aşezarea unei perioade de post de 3 zile în săptămâna imediat următoare Cincizecimii constituie o altă încălcare a rânduielilor pe care le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi. Aceasta nu este decât o altă mutilare a ritului, care urmează altor mutilări, alcătuind un şir nesfârşit de alterări ale învăţămintelor bisericeşti, înfăptuite fără nici o noimă duhovnicească, fiind mai degrabă o batjocorire a celor sfinte.

* * *

Ce zămislesc atare batjocoriri ale Tipicului Bisericii

În cadrul lucrărilor Comisiei inter-ortodoxe pregătitoare din perioada 16-28 iulie 1971, Bisericile Ortodoxe ecumeniste au făcut propuneri privind modificarea posturilor, mai precis reducerea posturilor şi schimbarea rânduielilor de post.

Pe baza raportului prezentat de Biserica Ortodoxă Sârbă, ca şi a comentariilor Bisericii Ortodoxe a Ciprului şi Cehoslovaciei, Comisia inter-ortodoxă a făcut următoarele propuneri [n.r.: le precizăm numai pe cele referitoare la Postul Sfinţilor Apostoli]:

,,7. Să se reducă Postul Sfinţilor Apostoli la 8 zile, în cazul în care între Duminica Tuturor Sfinţilor şi sărbătoarea Sfinţilor Apostoli există un interval mai mare de 8 zile, îngăduindu-se în acest post uleiul şi peştele [n.r.: în toate zilele]; 9. Dacă sărbătorile Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel sau a Adormirii Maicii Domnului cad în zile de miercuri sau vineri, să se suprime postul, întrucât ele au fost precedate de post”.

La rândul său, Biserica Ortodoxă Română, ,,ţinând seama de noile realităţi apărute în viaţa credincioşilor ei, precum şi de nevoile fiilor ei duhovniceşti, la propunerea Patriarhului Iustinian, în şedinţa Sfântului Sinod din 27 februarie 1956, a hotărât următoarele:

2. Pentru copiii de la 7 la 12 ani şi pentru credincioşii de orice vârstă care sunt cuprinşi de slăbiciuni şi suferinţe trupeşti, pravila postului să fie obligatorie numai în următoarele zile: c). de la 24 la 29 iunie (adică 5 zile din Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel); 3. Pentru celelalte zile şi săptămâni din timpul marilor posturi bisericeşti, copiii între 7 şi 12 ani şi credincioşii de orice vârstă care sunt suferinzi, să fie dezlegaţi a mânca: peşte, icre, ouă, lapte şi brânză”.

[N.r.: Cele de mai sus sunt propuneri şi hotărâri sinodale de care avem cunoştinţă, cine ştie câte altele există şi sunt consemnate în documente oficiale, necunoscute publicului …]

Mai contează că Postul Sfinţilor Apostoli se reduce sau se desfiinţează complet şi se posteşte în săptămână de harţi, când credincioşii de stil nou au toată binecuvântarea prelaţilor lor a nu posti deloc ?

Redacţia ‘Catacombele Ortodoxiei’


[1] Scriere creştină din secolul al IV-lea numită şi Aşezămintele Sfinţilor Apostoli, care este o culegere de tradiţii privind viaţa şi organizarea comunităţilor creştine de la începuturi. Ea cuprinde informaţii însemnate despre învăţătura creştină, liturghia şi rânduiala bisericească. Deşi lucrarea este prezentată ca aparţinând celor 12 Sfinţi Apostoli şi transmisă prin Sfântul Clement Romanul, specialiştii în patrologie consideră că, cel mai probabil, culegerea a fost alcătuită pe la anul 380, în regiunea Antiohiei. Primele 6 cărţi se bazează pe Didascalia Apostolilor, iar a şaptea este luată ca atare din Didahia Apostolilor. A opta carte este o culegere de fragmente din lucrările diferitelor Sinoade Ecumenice.

[2] Datele specificate mai sus sunt după calendarul iulian. Potrivit Pascaliei iuliene, utilizată atât de Bisericile de stil vechi, cât şi de cele de stil nou, Sfintele Paşti pot cădea doar în intervalul 22 martie – 25 aprilie, existând 35 de date pascale. Aşadar, şi postul Sfinţilor Apostoli, care depinde de data Sfintelor Paşti, poate avea între 8-42 zile.

[3] Din cauza schimbării calendarului, pe stil nou, Sfintele Paşti nu mai cad între 22 martie – 25 aprilie, ci între 4 aprilie – 8 mai.

sursa

Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, calendar stil vechi, Fără categorie, ortodoxie traditionala, post, tipic și etichetat , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

277 de răspunsuri la Despre încălcarea Tipicului bisericesc cauzată de schimbarea calendarului

 1. Daniel zice:

  Hristos a Inviat! Multumim pentru tot ceea ce faci

 2. Andrei zice:

  Nu inteleg de ce tot dati lectii de Pidalion si Tipic,cand BOSV a calcat tot duhul Ortodoxiei in picioare facandu-si sinoade paralele….Biserica poate fi decat Una,iar ea se apara din interior,nu din afara…aveti o intelegere total gresita a Ortodoxiei,dovada ca dumnezeul vostru e calendarul,nicidecum Hristos.

   • STOP RFID 666 zice:

    Virgil I.

    Biserica nu sta in niste ierarhi apostati. De fapt profetiile spun ca in vremurile din urma apostazia va fi generala. Daca la tine in biserica este un ierarh apostat ce faci, iesi din biserica? Ce te mira?

    Cuviosul Ioanichie Balan nu stia ce sa faca, sa treaca pe nou sau sa ramana pe vechi. Atunci a postit si s-a rugat la Dumnezeu sa-i arate care este adevarul. I-au aparut cei Trei Ierarhi si l-au mustrat………..tu sa faci ascultare, nu o sa platesti tu pentru aceasta greseala.

    Cine are urechi de auzit sa auda!

   • Virgil zice:

    Acea vedenie era de la cel rau, atata timp cat sa dat anatema calendarul gregorian de Sf Parinti, nu mai este rost sa ne intrebam pe ce cale sa o luam.
    Sau crezi ca cei care au dat anatema au fost inselati.
    Te crezi tu mai destept ca ei?, Ai grija sa nu hulesti Duhul Sfant, nui de joaca.

   • marcel zice:

    @STOP 666 ai auzit vreodata ce spune in Scriptura:”si inger daca vine din CER sa va spuna voua altceva sa NU ascultati”?-au venit 3 draci care i au spus sa nu i fie rusine ca face invers decat au facut ortodocsii pana acum ,dracii i au spus sa nu l mustre constiinta ci sa asculte de cei ce au gresit !! Bravo STOP ,bravo buna decizie!

  • Nikolai zice:

   Sa vedem acum cine e dumnezeul „ortodocsilor” oficiali ecumenisti: „dragostea dintre sodomiti e o manifestare a puterii dumnezeiesti” zis-a un „ortodox teolog” iar ceilalti „ortodocsi” nu au avut nici o reactie ceea ce inseamna ca sunt partasi la ceea ce a zis acela: Clericii ortodocşi se străduiesc să-i ajungă din urmă pe cei protestanţi şi anglicani.
   Ca urmare a puternicei şi neîncetatei influenţe la care au fost supuşi de-a lungul a aproape un secol de ecumenism, clericii ortodocşi au ajuns să depăşească astăzi hotare de neimaginat până mai ieri. Rând pe rând cad redutele dogmatice, canonice şi chiar ale bunului simţ şi minimei decenţe creştine, aducând practic Ortodoxia la un numitor comun cu pseudo-creştinismul apusean.
   Astfel, pe 19 mai a.c., la Forumul european al Conferinţei grupurilor creştine (!) sodomite ,,Curajul de a urma legea dragostei”, deschis la Järvenpää şi Helsinki în Finlanda, au luat parte, alături de protestanţi şi anglicani, clerici ai Bisericii Ortodoxe Finlandeze, din jurisdicţia Patriarhiei Constantinopolului.
   Pe 22 mai, Universitatea din Helsinki a găzduit seminarul bisericesc deschis care a tratat probleme legate de relaţiile sodomite. În cadrul acestuia, arhipreotul Heikki Huttunen, secretarul general al Consiliului Ecumenist Finlandez, a prezentat dizertaţia ,,Sodomia în teologia ortodoxă”. În numărul din ianuarie al publicaţiei Aamun Koitto, preotul ortodox şi-a expus pe larg opinia asupra ‘căsătoriei’ sodomite, pe care o socoteşte o ,,reflectare a puterii dumnezeieşti”. De asemenea, clerul finlandez intenţionează să organizeze o discuţie pe tema integrării spirituale a sodomiţilor în Biserică, inclusiv pe marginea posibilităţii ca un cleric să se căsătorească cu o persoană de acelaşi gen.
   Credem că nu mai e nimic de comentat …
   Sursa: http://www.interfax-religion.com, 21 mai 2009, ,,Clerics of Constantinople Patriarchate to participate in a gay conference in Finland” Asadar clericii „ortodoxiei” oficiale sunt inhamati la caruta lui antihrist, toti pana la unul. http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/component/content/article/28/1663-stiri-nr-65.html#2

   • Andrei zice:

    Tocmai asta e ideea,in situatii de genul acesta nu faci schisma si sinoade paralele,ci aperi Biserica din interior.Ecumenismul si zelotismul fara discernamant(ca al vostru) sunt doua fete ale aceleiasi monezi.La fel de grave si la fel sfasie camasa lui Hristos.Niciodata in Biserica nu s-au pomenit sinoade paralele mai ales ca au existat si evenimente mai grave gen Ferrara-Florenta s.a.Eu sunt de acord ca schimbarea calendarului a fost ceva eronat (si sunt nou-calendarist),dar asta nu inseamna ca trebuia parasita Biserica cea Una.In plus,faptul ca ierarhii participa la astfel de nenorociri,nu face decat sa adevereasca proorocirile mai multor sfinti care vorbeau de Ortodoxia vremurilor din urma…si cu siguranta nu pomeneau de BOSV,ca pe voi nu va deranjeaza nimeni,nici papistasii,nici sectantii,ca pe unii pe care diavolul deja i-a „rezolvat” si nu mai are de ce sa le trimita si alte ispite pa cap…

   • Virgil I zice:

    ”Voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o va birui pe Dansa” (Matei 16,18)
    Noi trebuie sa-i purtam tot respectul Sf Ierarh Glicherie Marturisitorul ca a stins focul de la inceput (a rupt legatura cu ierarhi inselati), voi il acuzati ca nu a facut ascultare dar daca el facea ascultare de ierarhi inselati acum nu aveam biserici si manastiri aproape toata tara unde sa ne adapostim de ecumenism.
    La ora actuala focul (ecumenismul) a cuprins aproape tot BOR sunteti la gura prapastiei.
    Ce o sa faceti de acum incolo?

   • Virgil I zice:

    I-ti voi raspunde eu ce ve-ti face, veti astepta cu nerabdare sa se implineasca prorocia sa intre uraciunea pustiiri in bisericile voastre.
    Oare acea proorocire combate ce ne-a promis Domnul:Voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu o va birui pe Dansa.
    Intrebarea cea mai dura este, ce veti face voi dupa ce va intra uraciunea pustiiri in bisericule voastre?!

   • Andrei zice:

    Iubite frate,”uraciunea pustiirii” reprezinsta in talcuirile sfintilor parinti templul din Ierusalim(mai ales ca antihrist va fi evreu).ai grija la interpretarea Scripturii ca sa nu cazi in ce zice Sf. Apostol Petru:”anevoie de inteles, pe care cei nestiutori si neintariti le rastalmacesc, ca pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare” (II Petru, 3, 16).Ceea ce zici tu nu are nici-o legatura cu ce am spus eu mai sus,doar mi-ai confirmat ca Glicherie in loc sa apere Biserica urmand exemplul unor Sfinti ca Marcu Evghenicul,Grigorie Palama etc.,a preferat sa „dezerteze” si apoi sa improaste cu noroi Biserica Universala (care cuprinde atat Bisericile autocefale care tin calendarul vechi,cat si cele de pe nou + muntele Athos ramas in continuare sub Patriarhia Constantinopolelui).In plus interpretezi prost si ceea ce a zis Mantuitorul.Chiar de ar fi uraciunea pustiirii in Biserica Ortodoxa,asta nu inseamna ca Biserica cea Una ar fi biruita,caci ea ramane in continuare prin marturisitori si prin mucenici care reprezinsta trupul Bisericii al carei cap nevazut ramane Hristos.Hristos i-a zis lui Petru ca pe piatra marturisirii lui va construi Biserica,nu pe altceva.Adica pe marturisirea de credinta

   • Virgil I zice:

    Ai grija ca hulesti Duhul Sfant.
    Sf Ier. Glicherie are Sfinte Moaste facatoare de minuni
    http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/editura-amd/2597-o-viata-pentru-hristos.html

   • Virgil I zice:

    Care marturisire de credinta este la voi?!
    Unirea cu catolici este marturisire de credinta?
    Impartasirea cu ereticii este marturisire de credinta?!
    Iubite frate, uitete mai bine la primul video care ti l-am aratat.

   • Virgil I zice:

    Stai ”linistit” baiete bisericile ortodoxe oficiale sunt biruite deja.
    A mai ramas semnatura oficiala unirea cu eretici.

   • Andrei zice:

    Tu nu ai inteles nimic din filmuletul de mai sus,dupa cum si interpretezi Scriptura aiurea.Se pare ca nici macar nu stii ce inseamna Biserica.Dupa tine,decat ierarhii inseamna Biserica,iar daca ei sunt ecumenisti,toata Biserica e biruita.Daca am face un alfabet in Ortodoxie,tu abea ai invata litera B.Pune mana pe carte,mai invata cate ceva despre jertfa Mantuitorului,despre sobornicitate,incercarile de unire de la Lyon si Ferrara-Florenta(filo-latini au fost in Ortodoxie de cand erau si papistasii pe vechi,deci calendarul nu schimba si nu tine Ortodoxia),iar ca tema suplimentare cate ceva despre mandrie,ca suferi destul de ea.Eu personal mi-am dorit sa facem aici o discutie tinand cont ca suntem de acelasi cuget ortodox,si sunt constiend ca in fata lui Hristos conteaza mai mult unirea in virtutea adevarurilor de credinta decat unitatea in calendar,dar e greu cu oameni care se cred „super-ortodocsi” desi nu inteleg bine conceptul de Biserica,trupul Bisericii si Capul Bisericii

  • marin zice:

   Nu mi-am propus sa dau lectii de Pidalion , insa orice ortodox ar trebui sa ia lectii despre Pidalion , o carte fundamentala pentru mantuire care din pacate a fost aruncata deoparte de catre modernistii oficiali .
   BOSV nu a calcat duhul ortodoxiei facandu-si sinoade paralele ci a RAMAS sinodul adevarat in timp ce BOR a cazut in erezie din ce in ce mai mult din 1924 pana acum .
   @ aveti o intelegere total gresita a Ortodoxiei,dovada ca dumnezeul vostru e calendarul,nicidecum Hristos – asta afirmi in totala necunostinta de cauza , in urma informatiilor gresite si mincinoase pe care le ai despre noi . Daca vrei sa cunoasti ce credem noi nu mai bine te informezi de la noi decat sa preiei absurditati din astea cleopiste gen „ne inchinam la calendar”???

   • Ioan zice:

    „BOSV nu a calcat duhul ortodoxiei facandu-si sinoade paralele ci a RAMAS sinodul adevarat.,.”
    Care sinod adevarat? Sinodul este format dintr-un episcop care a hirotonit apoi episcopi de unul singur, incalcand astfel canonul I Apostolic?! Mai ganditi-va putin inainte de a afirma ceva….

  • marcel zice:

   @ Andrei parerea ta despre ortodoxie este ca trebuie sa ramai cu episcopul care greseste! daca traiai pe vremea iconoclastilor ai fi murit blestemand icoanele …tu ramai cu cei ce iubesc ereziile dar nu ti imagina ca si noi putem crede ca tina! noi nu avem asa de mare curaj ca tine sa fim cu episcopii eretici!

  • marcel zice:

   @Andrei cum povestesti tu ca nu esti ecumenist cand nici nu sti ce vrei? daca zici ca noul calendar este bun cum de santeti in comuniune cu niste stilisti de la Atos” daca zici ca nu conteaza calendarul ci comuniunea de ce nu i invatati pe cei de la Atos dumnezeirea noului calendar? dumnezeul vostru nu stie care calendar este bun? sau si dumnezeul vostru are mai multe randuieli si nu stie pe care sa o aleaga?voi vreti sa fiti toti impreuna indiferent de calendar indiferent de hainele si tinuta preotilor voi vreti sa fiti impreuna cu coptii cu catolicii cu anglicanii ..si nu santeti ecumenisti si sari cu gura la noi pe blog vazand la noi niste neascultari?vrei sa ascultam de tine sau sa facem cum au facut sfintii? daca aveti comuniune cu Atonitii de ce nu mergeti dupa acelasi calendar vechi sau nou ?faceti sarbatoare pentru fiecare sfant de cate 2 ori sau si de mai multe ori si va place!

  • morosanu zice:

   @Andrei si ceilalti calcatori de lege care raspundeti ca Muntele Atos face ascultare,de cine fac ascultare ? de un episcop !de ce acest episcop nu le da ascultarea sa respecte si ei randuiala noului calendar sa fie Nasterea Domnului la aceasi data ca doar nu se naste de 2 ori de cate ori vrea un episcop ! si episcopu asta al vostru care ii lasa pe atoniti sa faca ce vor ei nu se supune congresului de la Constantinopol si deci el nu face ascultare? adica atonitii fac ascultare de un episcop care nu face ascultare? voi judecati cand va ies sunete pe gura?cred ca la voi in cap creeru mic este rupt de creieru mare si astfel avand 2 creieri aveti si 2 calendare!faceti va un control mai serios ca sa fiti si voi sanatosi ,multa sanatate frati doritori de legi omenesti in locul celor dumnezeiesti!

  • morosanu zice:

   @Andrei,daca BOSV face ceva rau nu stiu ce te foloseste pe tine sa scuzi ereziile bisericii tale!?? adica daca eu fac 2 crime si spun :altii fac de 1000 d ori mai multe !! imi foloseste la ceva?

 3. Virgil I zice:

  Inca ceva Sf Glicherie nu a dezertat ci a luptat in continoare(habar n-ai cate lupte a avut)
  El doar a rupt legatura cu ierarhi inselati.
  Sf Ioan Iacob Romanul din cauza calendarului a plecat din tara (din punctul tau de vedere si el a dezertat?)

 4. Virgil I zice:

  Asta chiar ca n-am mai auzito: ”Biserica fara ierarhi”
  Pai asta inseamna ca si sectantii sunt biserica.
  Nu stiu care dintre noi doi are mandrie, eu i-ti marturisesc ca din 2009 nu mai apartin de BOR printro minune (ii multumesc Lui Dumnezeu c-am gasit credinta adevarata).
  Hai ca incet incet i-ti dai arama pe fata (in fata Lui Hristos conteaza mai mult unirea) si ne spui si noua de fapt ce urmaresti.

  • Andrei zice:

   1.Nu-l mai da exemplu pe Sfantul Ioan Iacob care s-a dus intr-o patriarhie care era in comuniune cu Patriarhia Ecumenica si cu BOR.El nu si-a facut biserica separata.Voi nu sunteti recunoscuti ca entitate ortodoxa in Patriarhia Ierusalimului,iar Sfantul Ioan Iacob nu este sfat BOSV (stiu ca a luptat impotriva calendarului si inca o data repet ca nici eu nu sunt de acord).
   2.Nu-mi dau nici-o arama,pt. ca am zis ca unirea conteaza in adevar de credinta,nu cum propun ecumenistii cu ereticii papistasi.
   Tu intelegi numai ce vrei din ce zic,dar trebuie sa fii atent inainte de a gandi urmatoarea replica veninoasa.

   • Andrei zice:

    Si nu am zis ceva de Biserica fara ierarhi,am zis doar ca trupul Bisericii inseamna cler+popor.Daca un ierarh cade in erezie,el prin asta e deja in afara Bisericii,dar asta nu inseamna ca e biruita Biserica.Si sunt si destui ierarhi anti-ecumenisti:Mitropolitul Serafim de Pireu,Episcopul caterisit pe nedrept Artemie de Raska,Mitropolitul Ieremia de Gortina si lista e lunga…cauta „Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului” si gasesti acolo toate numele – asta fiind o lupta adevarata pentru Ortodoxie,nu ce faceti voi….la voi e zelotism fara discernamant,care repet,e la fel de grav ca ecumenismul….

 5. ion zice:

  Virgil I
  ‘c-am gasit credinta adevarata’ fix la fel zic si aia care trec la diferite secte neoprotestante. lasa ca si BOSV are destule ‘bube’ unele aratate chiar aci pe blogul asta. Ortodoxia profunda nu inseamna niste tampiti inselati de draci (ca finlandezul ala..) ci suma membrilor ei. daca ecumenismul penetreaza in profunzime Biserica om gasi noi in ‘catacombe’ cine sa ne impartaseasca (neecumenisti). voi vedeti sa nu ajungeti ca sectele alea apocaliptice ‘ortodoxe’ de prin siberia…

  • Virgil I zice:

   Pe internet se vede altfel, dar de cand am trecut pe vechi am cunoscut la biserica oameni foarte de treaba, adevarati crestini.

  • marin zice:

   Diferenta e ca multi din BOSV lupta impotriva „bubelor” pe cand in BOR mergeti fuguta sa luati binecuvantare de la „ierarhii” vostri ecumenisti in proportie de 100 % .

  • morosanu zice:

   @ion si tu esti ca unu care zicea ca BOR are din cauza ecumenismului doar 60% har!cat de profund vrei sa ti intre ecumenismul ca tu sa faci catacombe?ai instrumentu de masurare a profunzimii la tine?pentru tine Biserica inseamna MULTIME! ce sa ti mai povestesc eu tie de canoanele care spun sa nu ascultam de patriarhii sau episcopii pusi de politic? e vreun episcop care in comunism nu a fost pus de comunisti? e greu cresinismul si prea subtil pentru tine care gandesti ca bolovanu !vrei sa fi impreuna cu cei care nu gandesc dar au gura mare? treaba ta !

 6. Virgil I zice:

  Pai patriarh Daniel sa unit cu catolicii, cefel luati voi(clerul) binecuvantare de la el?!
  Nu am vazut nici un iereh de-al vostru sa ia atitudine nici pe patriarh iesit in afara biserici.
  Cand se va semna oficial definitiv unirea cu catolicii atunci toti clerici din BOR care sunt putini impotriva ecumenismului vor zbura afara din BOR
  Care vor fi de buna credinta vor veni la Mitrop. Slatioara, iar cei care vor fi plini de mandrie ca tine nu vor veni si nu stiu ce se va alege cu ei (probabil isi vor reveni, Doamne ajuta!)

 7. ion zice:

  ‘am cunoscut la biserica oameni foarte de treaba, adevarati crestini’..heh, cati ani zici ca ai tu?..poi la fel zic si sectantii care ‘au cunoscut oameni de treaba’ pe la adventisti. mai,nu conteaza ‘cat de treaba esti’..daca tot te ai arvunit dracilor.ai grija..

 8. ion zice:

  ‘Nu uita BOSV nu este adventista ci este Ortodoxie curata…”..mai tre sa urce niste zeci de Trepte pe Scara desavarsirii, nu crezi?

 9. Virgil I zice:

  Marin, dece ma bagi la spam?!!!!

 10. Virgil I zice:

  Daca nu postezi mesajul cu ierarhii nostri este ultima oara cand voi mai scrie pe blogul tau.

 11. Andrei zice:

  Stilistii nu sunt anti-ecumenisti.Ei se numesc asa dar fac acelasi lucru ca ecumenistii.Daca stilistii folosesc cuvinte gen „anti-ecumenist”,sau „adevarat ortodox” ca sa dea tot in Biserica Ortodoxa oficiala,ecumenistii folosesc cuvinte precum „iubire crestina”,”doi plamani” pentru acelasi lucru.Nu am vazut la nici-un stilist un articol profund anti-papistasesc.Pentru ca pe stilisti (nu Muntele Athos,nu Patriarhia Serbiei,Ierusalimului sau a Rusiei,doar gruparile slatioriste,catacombiste,florinite,mateite etc.),i-a interesat mai mult calendarul decat sobornicitatea,desprinzandu-se astfel din trupul tainic al lui Hristos.Ei zic ca se apara de ecumenism,dar papa nu a incercat niciodata sa ia legatura cu ei pentru ca diavolul nu mai are de ce sa ridice ispite acolo unde si-a facut treaba.Calendarul s-a introdus pentru a distruge Ortodoxia:
  1.prin ecumenism
  2.prin zelotismul stilistilor

  Din pacate ambele s-au realizat….

  • Virgil I zice:

   Ce frumos ai scri …si ati ramas voi curati
   ”Frumoasa poveste”
   Uite ca M Slatioara nu a primit prima lovitura (calendarul papistas) si nici ultima mortala (ecummenismul), in schimb BOR a primit prima lovitura si o va primi si pe ultima.

   • Andrei zice:

    Daca te-ai documenta,ai vedea ca Patriarhia Serbiei (care tine calendarui iulian),e mai ecumenista decat BOR.si in filmuletul de mai sus,fix actualul Patriarh Chiril al Rusiei (care le fel,tine calendarul vechi) saruta mana papei.Inca o dovada a calitatilor „dogmatice” si „mantuitoare” ale calendarului.

  • marin zice:

   Da , „stilistii”nu sunt antiecumenisti ca doar ei fac parte din CMB , nu voi …
   @ Daca stilistii folosesc cuvinte gen “anti-ecumenist”,sau “adevarat ortodox” ca sa dea tot in Biserica Ortodoxa oficiala,ecumenistii folosesc cuvinte precum “iubire crestina”,”doi plamani” pentru acelasi lucru
   Nu , folosim cuvantul adevarat ortodox pentru a nu fi confundati cu „ortodocsii” oficiali ce fac parte din CMB si a ne delimita de ei ; pana si cuvantul ortodox l-ati golit in parte de sens prin caderea voastra .
   Ecumenistii folosesc din contra cuvintele doi plamani pentru va afunda mai mult in umanism si ecumenism , pentru a va indoctrina mai tare .
   @ Nu am vazut la nici-un stilist un articol profund anti-papistasesc.
   Daca nu ai vazut asta nu inseamna ca nu exista ! Ce folos ca aveti voi articole „aduvarat antipapistasesti” daca in parohiile BOR din occident spuneti crezul cu filioque … ???
   @ Calendarul s-a introdus pentru a distruge Ortodoxia:
   1.prin ecumenism
   2.prin zelotismul stilistilor

   Din pacate ambele s-au realizat….
   Bun , deci calendarul e ca un fel de cal troian … Pai daca e gresit de ce nu renuntati la el ???
   S-a introdus ca sa distrugem noi ortodoxia ? DE CE NU IL SCOATETI ATUNCI ???
   S-a mizat pe zelotismul celor care au tinut acest calendar ca ortodox timp de 1600 de ani ?
   Deci asta a fost scopul introducerii calendarului , distrugerea ortodoxiei ??? Aici iti dau dpreptate ! Insa Ortodoxia nu a fost distrusa de zelotismul nostru indreptatit de a ne apara o valoare fundamentala ortodoxa de 1600 de ani , ci de violentele si teroarea dezlantuita cu turbare asupra noastra de hoardele nou calendariste care ne-au prigonit salbatic !!!
   Strabunicul meu din Slatioara a fost batut cu bestialitate de cei de pe nou , si acum veniti voi si spuneti ca nu e asa important calendarul , ca e tipic …
   Pai daca nu era nici macar o chestiune de dogma , cum justificati crimele si torturile oribile pe care le-ati comis impotriva celor care au ramas ortodocsi ???
   \Cum veti putea rascumpara glasul sangelui fratelui vostru Abel care striga catre Dumnezeu din pamant ???

 12. Nikolai zice:

  Vechii calendaristi nu au parasit Biserica si nu si-au facut sinoade paralele, nou calendaristii si-au cantat singuri iesirea din Biserica dusi de nas cu alvite si bomboane de la masoni si iezuiti http://www.moldovacrestina.info/wp-content/uploads/2009/11/Schimonahii-Teofilact-+%D0%AFi-Arsenie-Cotea-Boldurile-Sfintei-Noastre-Biserici-Ortodoxe-de-R-%D0%93s-%D0%93rit.pdf

  • Andrei zice:

   Daca nu si-au facut sinoade paralele,de ce nunt recunoscute de celelalte Biserici autocefale care au pastrat calendarul iulian si de monahii Muntelui Athos?

   • Valerica zice:

    Gandestete tu la tine cum ai sa scapi de eretici, lasane pe noi in pace, ca noi nu avem rugaciuni impreuna cu ei, nu mai incerca sa semeni indoiala in inimile oamenilor.
    Mai stiu eu un preot de pe nou care nu avea loc de un preot de pe vechi.
    Si stii cu a sfarsit?, sa spanzurat.

 13. Andrei zice:

  Sa seman indoiala?Uita-te mai bine peste comentariile mele si vezi cu ce exemple am venit eu in afirmatiile mele si ce exemplu imi dai tu.Am spus adevarul si tu cu buna credinta il ocolesti…si nu mai posta iar filmulete cu ecumenisti ca deja am spus mai sus unde gresiti.Voi chiar credeti ca daca nu se schimba calendarul nu existau ierarhi ecumenisti?Chiar asa de tare credeti ca atarna credinta intr-un calendar?Il cam indumnezeiti si asta e deja erezie.Daca pentru voi calendarul e mai important decat sobornicitatea si lupta in sobornicitate,pentru voi degeaba s-a rastignit Hristos.

  • Virgil I zice:

   Tu numesti adevar vorbele desarte aduse Sf Glicherie care datorita lui avem acum toata tara manastiri si biserici unde sunt un refugiu ptr toti care vor sa scape de ecumenism?
   Vai de sufletul tau hulitorule!

  • Virgil I zice:

   Nu atarna credinta de un calendar ci calendarul ne arunca in erezie(se modifica data Sf Pasti)
   Ai venit aici sa ne inveti teologie(necuratu-i cel mai bun teolog)

   • Andrei zice:

    As putea crede ca nici nu stii pe ce lume traiesti,din moment ce nu stii ca data Sf Pasti este aceeasi (dupa vechiul calendar) in toate bisericile prin asta respectandu-se canoanele primelor 7 sinoade ecumenice care au reglementat data Sf Pasti,nicidecum calendarul.Si dracul nu e doar teolog,poate face chiar false minuni spre inselare,mai ales cand vorbim de cineva care nu a aparat credinta in Biserica (ca Sfintii marturisitori si mucenici care au aparat-o pana la sange),ci fuge si face biserici si mitroplii separate,si ajunge arhiereu hirotonit fiind de unul hirotonit si caterisit pe nou (G. Cordun).Si apropo,de ce e tot Bucurestiul impanzit de preotii vostri care cersesc banii nostri pentru bisericile si manastirile voastre??Asa se face acum.tot printr-o inselare,din banii „ereticilor” si „ecumenistilor” va faceti voi biserici?Of,of,of

   • DIHFLDMPMP zice:

    „Sunt unii care şi-au topit trupurile lor în asceză şi, pentru că n-au avut dreaptă socotinţă departe de Dumnezeu s-au făcut“.(Antonie 39.)

 14. Andrei zice:

  Cea mai mare luptatoare impotriva ecumenismului e Biserica Eladei,care e pe nou.Si cele mai ecumeniste sunt Patriarhia Serbiei,a Rusiei si a Ierusalimului care sunt pe vechi.Asta e cumva adevar sau seman indoiala?Vezi cum calendarul nu are treaba cu harul si cu ecumensimul???Si Biserica Eladei duce lupta adevarata,nu ca voi,care nicidecum nu acuzati ecumenismul,ci dati in Biserica oficiala prin asta,caci nu aparati trupul Bisericii pentru care Hristos s-a jertfit,ci participati impreuna cu ecumenistii la lupta impotriva lui.Dovada si filmuletele si comentariile membrilor BOSV de mai sus,care sunt puse spre acuzare,nicidecum spre gasirea unei solutii comune si in sobornicitate de a ne apara de eretici…cum oti zice voi „intr-una sfanta soborniceasca….” nu stiu…cand va deziceti buna voie si reinoiti schisma in fiecare zi

 15. Valerica zice:

  La tine nu conteaza unirea patriarhului Daniel cu eretici (ce fel de biserica este la voi de la cine luati voi binecuvantare?)
  La tine nu conteaza incalcarea tipicului bisericesc.
  La tine nu conteaza nimic, doar de unire vorbesti
  Ce ai vrea tu ca noi sa facem, sa ne intoarcem pe nou?!!

 16. Valerica zice:

  Gresit spus ”sa ne intoarcem” Mitropolia Slatioara nu a fost niciodata pe nou, ci voi trebuie sa va intoarceti pe vechi(de unde a-ti si deviat)

 17. Valerica zice:

  Nu umbla cu minciunarii.
  Sa ne spui si noua care monah de la Sfantul munte a condamnat M Slatioara?!!!
  Poate vrei sa spui ca patriarhul de la care iei tu binecuvantare ii prigoneste pe monahii din Sf munte Athos

 18. Andrei zice:

  Esfigmenu e singura manastire care va recunoaste (nu stiu daca Slatioara,dar diverse grupari vechi-calendariste grecesti le recunoaste,caci lipsiti fiind de har,sunteti vre-o 6 grupari numai in tara care nu aveti comuniune unii cu altii),dar nu este in comuniune cu restul manastirilor Sf. Munte sau cu restul Bisericilor autocefale ortodoxe.Esfigmenu,al carui staret a spus clar ca noi (ce de pe nou sau care suntem in comuniune cu Patriarhia Ecumenica) trebuie sa fim rebotezati,cazand astfel in erezie.Restul manastirilor Sf. Munte nu va recunoaste ca entitate ortodoxa,pentru ei sunteti la fel de schismatici cat sunteti si pentru noi.Si tu,ca si prietenul tau mai sus,te concentrezi doar pe replici pline de ura lipsite de adevaratul duh ortodox.Plus ca la fiecare comentariu al meu repetati toti aceeasi propozitie intr-un mod mecanic,desi v-am raspuns deja la nelamuri.Iar daca zici ca nu conteaza sobornicitatea…ma tem ca o faci praf si ar trebui sa nu mai scrii absolut nimic…

  • Andrei zice:

   si uite si pozitia Cuvoisului Paisie Aghioritul,monah in Sfantul Munte,adevarat sfant,care a tinut vechiul calendar.Daca mai vrei si alte pareri ale monahilor aghioriti cu privire la stilisti,iti mai dau.

   http://prosistemhaha.wordpress.com/tag/calendar-vechi/

   • marin zice:

    Daca tot ai dat parerea parintelui Paisie aghioritul despre stilisti , nu pot sa spun ca ne onoreaza ca nu este una buna ; chiar nu ne doream o parere buna de la un „monah”neoatonit inselat plantat acolo de ecumenistul bartolomeu .
    Dar pentru a ne edifica in privinta marii sfintenii a lui paisie , sa vedem mai jos ca parintele se ruga chiar si pentru diavol , numai pe vechii calendaristi nu putea sa-i vada in fata ochilor :
    „Aici, mai jos, un bătrânel se ruga pentru Diavol. îl durea inima pentru
    el. îsi zicea în sinea sa: „Făptura lui Dumnezeu este si acesta. Arhanghel a
    fost, si uite cum a ajuns”. Asadar, se ruga pentru el. în timpul rugăciunii, i-a
    apărut într-un colt vicleanul, având coarne si mirosind îngrozitor, si a început
    să-i dea cu tifla si să-l ia în râs. Uite asa îi dădea cu tifla, cu amândouă
    mâinile (si bătrânul mi-a reprodus gestul întocmai)! Diavolul refuză
    totdeauna căinta.“
    „Bătrânelul“ era însusi părintele Paisie, asa cum avea să mi-o
    mărturisească altcândva, mai târziu.
    din cartea Parintele Paisie si marii initiati ai Indiei
    Saracul parintele , asa de inselat a fost , incat nici la nivelul cunoasterii cuvintelor sfantului apostolului Pavel nu a ajuns :
    Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Efeseni 6 , 12

   • STOP RFID 666 zice:

    Marine

    Cine esti tu de-l hulesti pe Sfantul Paisie Aghioritul? Vai de viata ta de schismatic, esti la fel ca si un eretic.

   • marin zice:

    Cine sunt eu nu e relevant , insa eretic si schismatic sigur nu sunt .
    Tu probabil esti de acord cu rugaciunea catre diavol ca nu cumva sa-l „hulesti” ???

  • Virgil I zice:

   ”Bisericile autocefale ortodoxe”
   Adica cele oficiale (ecumeniste)
   Deci recunosti ca apartii de patriarhul 666
   Nu ma intereseaza celelalte grupari(sectanti) doar M Slatioara, unde avem adevarati ierarhi
   Cine te-a mintit ca M Sltioara boteaza a doua oara?!!!!!!!
   http://www.mitropoliaslatioara.ro/sfs3.php#7
   http://www.mitropoliaslatioara.ro/sfs3.php#10
   Nu am deloc ura ci chiar ma ingrijorez de rudele din BOR care nu vor sa vina la M Slatioara
   Mam repetat ca nu am primit raspun(de ex cum luati voi binecuvantare de la patr. Daniel)
   Cred ca tu esti plin de ura ai venit aici sa arunci cu venin in Sf Ier. Glicherie Marturisitorul(i-ti vei lua tu rasplata, stai linistit).
   Cu asta am terminat nu mai vreau sa ma contrazic cu tine.

  • Cristian zice:

   @andrei si restul:problema bosv pt care nu sunt primiti si recunoscuti la athos sau in alta parte de pe vechi nu e calendarul ci faptul ca nu au succesiune apostolica valida-pe preotii de pe vechi din bor care au fost si hirotoniti in bor ii primesc-nu calendarul e problema-ar putea reveni toti in bor sa tina pe vechi si ar fi ok-ar intari si bor cu antiecumenisti-asta de la un fost stilist cu vechime (cam de la infiintate a Bosv) o citez: nu e calendarul ci faptul ca Hotararile Sinodului I de la Niceea sunt incalcate de Bosv.La Niceea s-a adus ischimeria pe data de 21 martie.Asa ca cei care nu respecta calendarul stabilit la Niceea sunt cei din Bosv pt ca la ei ischimeria o au pe 8 martie.deci atingere de calendar se face de Bosv tinand pe 8 martie ischimeria,dar unii mint si arunca tot felul de acuze care in realitate ii privesc pe ei.In realitate BOR tine acelasi calendar pe care l-au tinut Sfintii Parinti la Niceea cu ischimeria pe 21 Martie,sfintii parini au mutat si ei ischimeria atunci cu trei zile pt ca sa cada mereu pe 21 martie.deci regula folosita la Niceea era de a se muta (cand nu corespundea)ischimeria pe 21 martie.Asa ca tocmai prin calendarul BOr se respecta procedura folosita la Niceea.Dar unii cu rea credinta arunca to fellul de acuze pt a ascunde necanonicitatea lor.asa ca tocmai pe cei din Bosv ii lovesc cele hotarate ca sanctiune.
   Calendarul niceean are ischimeria pe 21 martie la fel ca si BOR iar Bosv dispretuind calendarul niceean are ischimeria pe 8 martie.Eu sunt canonist iar studiul canoanelor l-am inceput pe pidalionul asa numitului mitropolit Silvestru sub indrumare unui anume monah ce avea in Bosv rang de asa zis arhimandri si care se numea Teofilact.Asa ca eu stiu chiar mai bine decat clericii din Bor ce este lipsa de canonicitate a BOSV.Iar in materie de canoane nu-mi plac acei ce umbla cu cioara vopsita si de aceea nu umblu nici eu.Este adevarat ca intre catolici si stilisti ii prefer totusi pe stilisti pt ca sunt schizmatici iar catolicii sunt eretici.Mata ma calomiezi cand afirmi ca denigrez adevarul..Adevarul este ca sfintii parinti de la Niceea au adus ischimeria pe 21 martie!!! galaction cordun nu avea nici necaterisit dreptul de a trasmite de unul singur succesiunea apostolica,pt ca atunci cand a apostat spre stilisti era doar arhiereu onorific,adica nu avea dreptul de a face lucrare arhiereasca decat impreuna cu alt arhiereu al BOR.Asa ca iata cine denigreaza adevarul,cine sustine ca galaction cordun avea dreptul de a transmite succesiunea apostolica.oO asemenea afirmatie este o mare minciuna postata fara nici o jena!Unele din aceste date se gasesc chiar pe site-uri ale unor membrii ai BOSV.Cauta mai intai acolo.Iar daca vrei alta informatie iti spun ca in BOR sunt preoti care slujesc pe ,,vechi’dar sunt in ascultarea fata de sinodul bor.acei sunt preoti avand hirotonie prin succesiune apostolica,dar aceia n-au nici in clin si nici in maneca cu Bosv.Acei preoti sunt recunoscuti si de athos dar nu au nici o legatura cu Slatioara.Mi se pare ca sunt vreo 24 de parohii pe vechi in Bor dar care nu au nici o legatura cu Bosv,in afaRa de cele din rep md.
   Galaction Cordun s-a declarat seful unei biserici inexisrente si pt aceasta a fost caterisit.O biserica ortodoxa devine autocefala nu cand vrea poporul((Asta este dogmatica comunista)si nici daca vrea un arhiereu onorific.Numele acelei biserici era Biserica Pravoslavnica Traditiomala de Rasarit.Dar o buserica ortodoxa este autocefala doar daca primete TOMUS SINODALE de la patriarhia ecumenica.deci neexistand o asemenea Biserica ortodoxa Galaction Cordun a apostat de la ortodoxie si a fost caterisit pt apostazie.Deci fara Tomus Sinodale nu exista nici o biserica ortodoxa autocefala.Iar daca nu este autocefala trebuie sa faca supunere .Daca clerul refuza supunerea este sub anatema si se cateriseste conform canoanelor din Pidalion.sper ca am raspuns si la asta.si chiar daca ar fi indraznit sa sfinteasca de unul singue Galaction tot trebuia caterisit pt ca era numai arhiereu onorific si nici nu avea dreptul de a sluji singur ca arhiereu.Ai pus mai multe intrebari dar asta era prea simpla si pesemne am omis-o!Galaction Cordun a cerut comuniune cu mai multe biseici ortodoxe de stil vechi dar acestea nu l-au bagat in seama si l-au tratat ca si cum nu ar fi exstat!
   Lumina la Ierusalim vine atunci cand toti ortodocsii serbeaza Pastile impreuna, ceea ce inseamna ca regula pascala poate fi calcata nefiind dogma.dar daca tot stii multe cum se face ca lumina la Ierusalim vine sambata dupa amiaza iar Evangheliile spun ca Iisus Hristos a Inviat duminica dimineata foarte devreme?Si apropos,cum se face ca anul acesta Iordanul nu si-a mai intors apele inapoi atunci cand cei pe vechi serbeaza Boboteaza?Dar mai inainte de toate te intreb :care este regula pascala?Ca de nu o stii poti spune orice si atunci discutam in zadar!

   Daca mie ca mirean imivine damblaua sa ma imbrac preot si sa oficiez cele & taine insemna ca doar am greseala dogmatica.Odata cu lucifer au devenit duhuri intunecate si toti ingerii ce au fost impreuna cu el,atunci cum crezi ca vor fi cei uniti cu papa in luciferism si erezie?ar fi o iterpretare in directia pe care o sustii dar numai pt cei saraci cu duhul(cu referire la Fericiri)http://www.crestinortodox.ro/forum/printthread.php?t=938&pp=40&page=13

   • marin zice:

    Comentariul de mai sus demonstreaza inca odata cat de putin tineti la traditia Bisericii Ortodoxe si dogmele ei .
    Hotararile Sfatului Sinod Ecumenic I de la Niceea voi le incalcati , deoarece noi tinem exact acelasi calendar bisericesc , nemodificat , pe care il tine si Muntele athos , sau patriarhia Ierusalimului .
    Voi l-ati schimbat , si dupa ce in 1926 si 1929 ati cutezat sa schimbati si data Pastelui , tinandu-l la aceeasi data cu CATOLICII , inainte de pastele evreiesc , ati revenit inapoi la modul ortodox de calcul al Pastilor .
    Asta arata cui slujiti voi , papistasilor , ereticilor catolici , caci ati vrut sa va aliniati cu totul cu ei , dar nevenind lumina sfanta la Sfantul Mormant , si la presiunea credinciosilor , ati revenit la Pascalia ortodoxa .
    Ce-i ala arhiereu onorific ? Ce e gogomania asta , in Biserica ortodoxa nu exista arhierei deplini si onorifici , ci arhierei si atat . Toti arhiereii sunt arhierei deplini , si fac exact aceeasi lucrare ! Ce e inventia asta ???
    Ce tomus sinodal sa primeasca BOSV de la patriarhia Constantinopolului , cand aceasta era cazuta in erezie si ecumenism ??? Patriarhia ecumenica a Constantinopulului era ocupata sa ii recunoasca pe ereticii anglicani ca avand succesiune apostolica !!!

    La inceputul secolului al XX-lea, legaturile s-au intensificat, cand s-a pus problema recunoasterii validitatii hirotoniilor anglicane de catre Biserica Ortodoxa. In urma tratativelor dintre Patriarhia de Constantinopol si Biserica Anglicana, patriarhul Meletie al IV-lea Metaxakis si Sfantul Sinod al Patriarhiei Ecumenice au recunoscut validitatea hirotoniilor anglicane in 22 iulie 1922. Primat al Angliei era R.T. Davidson.
    sursa – http://patriarhia.deveu.com/ro/relatii_externe/dialog_intercrestin_6_7.html

    Cum puteau astia sa ne recunoasca pe noi ca ortodocsi cand ei ii recunoasteau pe ereticii anglicani ca ortodocsi , pe aia care au episcopi homalai si femei ???

    @ Lumina la Ierusalim vine atunci cand toti ortodocsii serbeaza Pastile impreuna, ceea ce inseamna ca regula pascala poate fi calcata nefiind dogma.dar daca tot stii multe cum se face ca lumina la Ierusalim vine sambata dupa amiaza iar Evangheliile spun ca Iisus Hristos a Inviat duminica dimineata foarte devreme?Si apropos,cum se face ca anul acesta Iordanul nu si-a mai intors apele inapoi atunci cand cei pe vechi serbeaza Boboteaza?

    Asa cum am scris si mai sus , in 26 si 29 cand ati serbat pastile cu iubitii vostri catolici , nu a venit lumina , ci a venit doar la Pastele ortodox .

    Ce vrei sa demonstrezi cand spui ca nu s-a mai intors Iordanul , ce s-a intors cumva cand ati serbat voi impreuna cu catolicii ???

    Lumina vine in sambata Pastilor probabil pentru ca arata pe Lumina Hristos care s-a pogorat la iad , care duminica a inviat !

    La restul aberatiilor chiar nu are sens sa raspund , sunt mincinoase si spuse cu rea-intentie , nu cu scopul de a cauta Adevarul .

 19. Virgil I zice:

  ”biserici autocefale ortodoxe” adica oficiale ecumeniste
  Deci recunosti ca apartii de patr.666
  Nu ma intereseaza celelalte grupari(sectanti) ci doar M Slatioara unde avem adevarati ierarhi ortodocsi
  Cine te-a mintit ca M Slatioara boteaza a doua oara?!!!!
  Nu am deloc ura ci chiar ma ingrijorez de rudele care nu vor sa vina la M Slatioara, cred ca tu ai ura la cum arunci cu venin in Sf Glicherie
  M-am repetat ca nu am primit rsp.(de ex cum lua-ti voi binecuvantare de la Daniel)

 20. Andrei zice:

  Cand imi vei raspunde si tu la intrebarile de mai sus iti raspund si eu tie.Mai ales la aia cu preotii stilisti care ne cer bani noua pentru construirea de biserici

 21. Andrei zice:

  Pai asa zic si celelate grupari,ca la ei sunt adevaratii ierarhi.Pe cine sa cred?
  ” ”biserici autocefale ortodoxe” adica oficiale ecumeniste
  Deci recunosti ca apartii de patr.666″
  la felul cum interpretezi Scriptura si invatatura Bisericii,ma tem ca nu esti o persoana recomandata sa traga astfel de concluzii.Si ma mai faci pe mine hulitor…

 22. Virgil I zice:

  Bisericile care sunt pe nou incalca tipicul bisericesc(citeste articolul la care comentezi cu o ura satanica).
  Iar umbli cu lolouri ”preoti nostri cersesc de la voi bani”, sa stii ca cei de la M Slatioara merg la alte biserici in sarbatori tot de la M Slatioara(deci nu la bisericile voastre) si cer de la enoriasi nostri(nu vad nimic rau in asta)
  .Acum raspundemi si tu la intrebare si nu te mai da mare teolog, lupusorule(TheMistAchorite) ti-am vazut filmele pe internet crezi ca ma impresionezi ca ti-ai pus icoane in spatele tau.
  Am descoperit aici (BOSV M Slatioara) preoti adevarati care am incredere in ei, nu de alde tine pirlit.

 23. Virgil I zice:

  De alde themistachoirite, acestea sunt cei mai periculosi lupi.
  Ei spun ca sunt pentru calendarul iulian, dar nu-l folosesc, m-ai spun ca sunt anti-ecumenisti, dar ia binecuvantare de la eretici
  Uitati acesta este lupul:

 24. Virgil I zice:

  Lupule, uite aici un adevarat ierarh roman:

 25. Andrei zice:

  Iubite frate,eu ma numesc Andrei Dinu,si la fel am numele profilului de youtube/facebook/etc.Deci nu ai nimerit-o nici p-asta (pentru a cata oara in aceste comentarii??!!).Ca sa nu mai zic ca te-ai apucat sa arunci cu invective in mine intr-un adevarat „duh ortodox”.Poti sa tii tu si calendarul lui Sosigene,ca tot virtutile te mantuiesc intr-un final,iar modul tau de abordare e unul departe de smerita cugetare ortodoxa.
  si ca sa-ti raspund si la mult-pusa intrebare,uita-te la acest video al unui adevarat marturisitor al Bisericii impotriva ecumenistilor si un mare teolog,parintele Theodoros Zizis.Si asa poate intelegi si cum se apara Biserica cea Una din interior,nu in modul fariseic(mormintele varuite p-afara).Si sa nu te sperii cumva si sa mai dai o interpretare aiurea si la asta,”catholica” inseamna „universala”.Este un termen furat de papistasi.Vechiul crez era „intr-una catoliceasca si apostoleasca biserica”.Asta ca sa fiu sigur ca nu mai inventezi si alte chestii.

  http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/06/08/conferinta-de-la-adamclisi-partea-a-iii-a-despre-indepartarea-poporului-de-clerul-ecumenist-in-semn-de-protest/

 26. Andrei zice:

  Vad ca intre timp s-au apucat si alti „ortodocsi” sa comenteze.E fiinta lui Dumnezeu si el,cum puteti sa spuneti cuvinte gen „moaca ciudata” si „va de steaua lui”?Daca nu eram pe deplin convins,acum am inteles cu ce oameni am discutat aici.Adevarati apostoli ai lui Hristos ce sa mai.Doamne ajuta!

  • morosanu zice:

   @Andrei,idea stralucita de a schimba Sf Traditie(calendarul,barba si mustatza ,recunoasterea Tainelor la anglicani,recasatorirea preotilor..-care au fost luate la congresu d la Constantinopol )i a venit lui Dumnezeu sau lu dracu?hai fi un comentator de dialog si spune ca sa stim ce sa facem noi care nu te intelegem ?in Rai cand se bucura ingerii de Nasterea Domnului > in Rai cand se face slujba in cinstea Adormirii Maicii Domnului ?

 27. Nikolai zice:

  Andrei, esti nou pe aici si iti uram bun venit pe un sait ortodox adevarat, bun venit tie nu si ideilor tale. „In Biserica lui Hristos este inadmisibil ca fiecare sa creada in felul sau: nimeni nu are dreptul sa inventeze o credinta proprie”. Am citat din cartea Ortodoxia si ecumenismul de arhim. Serafim si arhim. Serghie din bulgaria, fosti profesori de teologie dati afara pt. ca nu au vrut sa mearga impreuna cu nou calendaristii ecumenisti ci au preferat sa ramana pe vechi cum s-au nascut. Mai inainte de a te arunca in lupta e mult mai intelept sa-ti cunosti adversarul, pe ce se bazeaza si ce fel de arme are. Noi cunoastem armele voastre mai ales datorita faptului ca am cugetat si noi ca voi mai inainte, noi am fost nou calendaristi ecumenisti, tu nu ai fost „stilist” asa ca te rog sa cugeti mai in adancime si nu de suprafata, probabil te-ai plictisit scriind comentarii pe saccsiv si apologeticum si te-ai gandit sa incerci ceva nou. Vezi, aici e diferenta! Daca la cei de mai sus „stilistii” au spam, aici nu te arunca nimeni afara. Citeste „Boldurile” parintelui Arsenie Cotea scrisa in 1925, „Ortodoxia si ecumenismul”, „Biciul impletit” de Arsenie Cotea iar inainte de a citi aceste carti fa-ti timp 10 min. si vezi ce zice parintele Steven Allen in acest interviu http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2009/09/27/dialog-cu-un-preot-adevarat-ortodox-parintele-steven-allen/ Dupa ce vei fi studiat aceste toate iti asteptam cu drag comentariile. Iti garantez eu ca nu e pierdere de timp cu studierea acestor carti.

 28. Andrei zice:

  Cu siguranta le voi citi,dar priveste si tu conferinta parintelui Theodoros Zizis (te rog).Nu doar partea pe care am dat-o ci intreaga conferinta!Nu am comentat niciodata pe site-urile acelea si nici nu le imbratisez,si multi ortodocsi se feresc de ele.Nici nu vreau sa ma mai contrez,dar unii vechi-calendaristi au si un limbaj foarte agresiv,dovada e si mai sus.Nikolai,esti singurul care a vorbit ca un adevarat ortodox si iti multumesc.Asa ne putem intelege,pt. ca repet,avem acelasi cuget ortodox!Doamne ajuta!

  • Virgil I zice:

   Hai ca ultimul mesaj care l-ai dat sincer mi-a placut, posibil sa ma insel (ma refer ca te-am facut lup) i-mi doresc sa m-ai comentezi pe aici sa te cunoastem mai bine si tu pe noi (poate i-ti vei schimba impresia despre ”stilisti”)
   Ai spus ca-m aceleasi lucruri care le spune lupoiul asta:

   Daca esti un anti-ecumenism cu adevarat i-mi cer iertare!

  • Nikolai zice:

   Biserica nu sta in Theodoros Zisis, nici in Serafim de Pireu, Iustin Parvu (al carui proces de zeificare e in toi) etc. ci sta in hotararile si invataturile sinoadelor ecumenice. Sinoadele ecumenice spun ca nu exista comuniune decat intru adevar. Comuniunea intru ecumenism nu valoreaza doi bani, se incalca legea bisericeasca. Voi duceti la extrem comuniunea jurisdictionala (intre jurisdictiile istorice cazute in apostazie-ecumenism) care nu e decat ceva de fatada, unitate intru minciuna. Decat o pace mincinoasa mai bine un razboi pt. dreptate chiar daca duce la separari cateodata. Zice un sfant ca nu intotdeauna e buna unirea ci cateodata e buna si despartirea. Cand vrei sa vezi daca o biserica este in Biserica trebuie sa cercetezi in ce masura tine invatatura si hotararile sinoadelor ecumenice, nu daca e pomenit Bartholomeos I la slujbe, atunci trebuie sa fugi, ca el il pomeneste pe papa la proscomidie, numele papei e trecut in diptice deci esti in comuniune cu papa, unirea nevazuta e deja realizata, ei nu se mai lupta acum decat pt unirea in chip vazut, in rest s-au recunoscut unii pe altii si si-au recunoscut pana si certificatele de botez chiar, deaia nu mai boteaza nici ecumenistii de rit ortodox prin intreita afundare decat pe ici pe colea. Nu exista comuniune cu ereticii, nu exista comuniune cu cei de alta credinta! Poti sa fi cel mai ortodox din ortodocsii care au existat vreodata, daca participi la slujbe savarsite de eretici sau te impartasesti din mana unui preot ce apartine de un episcop si sinod eretic, atunci esti terminat. Vezi pilda din Limonariu cu cei doi zarafi. Vorbesc altii dur cu tine? Nu-i lua in seama! Vezi ce vorbeste cei de care ei apartin, pozitia oficiala a BOSVR http://www.mitropoliaslatioara.ro/eclesiologia.php Ca mirosul de alvite proaspete al alvitarilor UE s-a ridicat pana in deal la Slatioara incercand sa-i ispiteasca si sa-i faca sa le lase gura apa asta e cat se poate de adevarat si nu trebuie sa ne tulburam stiind ca traim vremurile profetite de Sf. apostol Pavel ale lepadarii generale de credinta. Sa le reamintim de Boldurile parintelui Arsenie Cotea, bine ar fi sa o mai citasca o data. Alvitarii, croitorii, frizerii, iezuitii, jidovii si masonii au dat o lovitura puternica ortodoxiei in 1924 si se pare ca acum s-au intors, tot cu alvite si bomboane.

   • Andrei zice:

    Interesant articol,dar se contrazice cu ce s-a intampalt anul acesta.Conform canoanelor Sinodului 1 Ecumenic si cel Apostolic,atat eu cat si tu suntem sub anatema (vezi echinoctiul si data sarbatoririi Pastelui).Si permite-mi sa te contrazic si la unitatea jurisdictionala,o tinem pentru ca stim de la Hristos ca Biserica poate fi decat una!Iar in Biserica Canonica avem si sfintii ultimului veac (Luca al Crimeei,Nicolae Velimirovici,Iustin Popovici si Ioan Iacob Romanul,va convine sau nu,e sfant din Biserica Canonica,si in timp ce Patriarhia Ierusalimului era in CMB si mergea pe la intalniri dubioase,deci voi ar trebui sa-l considerati….ecumenist?si cu o marturisire slaba?).Daca ierarhii pica in erezie,e o problema,a noastra,a tuturor!Pentru ca unii tac,unii fac sinoade paralele,astazi nu mai exista un Marcu Evghenicul…Deci vina e a noastra in primul rand,din pacate nu ne-o asumam.Bartolomeu nu e primul eretic in scaunul Noii Rome,dar altii au stiut sa lupte….Nu ne vom pune clar de acord la lucrurile astea,dar sper sa avem in continuare o discutie frumoasa.Si Biserica nu sta in Theodoros Zizis,sta in marturisirea lui si a altora,in lupta lui si a altora.

  • morosanu zice:

   @Andrei tu nu poti face diferenta intre vorbe si fapte? si dracu zice ca ti vrea binele? ce fel de antiecumenist e zisis asta ? cum sa fie antiecumenist cand ii pomeneste pe ierarhii ecumenisti ? ti crezi ca aici e blog de stil nou in care se spun prostii in loc de adevar? cei de pe nou pe toate le invart si vorbesc de nu intelegi nimic si asa esti si tu cu sisis asta !a venit la ecumenisti poftit de ecumenisti si el e ecumenist !!

 29. Andrei zice:

  Si eu imi cer iertare daca am fost mai dur.Sunt anti-ecumenist cu adevarat si te invit si pe tine sa te uiti la conferinta parintelui Theodoros Zizis,sa citesti cartea „Biserica ortodoxa si ecumenismul” a Sf. Iustin Popovici si predicile Mitropolitului Serafim de Pireu.Nu sunt in masura sa sustin cele ce a spus fratele din video,daca vorbesc,vorbesc strict eclesiologic si dogmatic.Si va invit pe toti sa semnati „Marturisirea de credinta impotriva ecumenismului” initiata de parintele Theodoros,trimitand un e-mail la adresa palimpce@otenet.gr.Sa facem marturisire impotriva ereticilor!

  • Nikolai zice:

   Slab raspuns referitor la echinoctiu si anatema Sinodului I Ecumenic, sunt sigur ca te-ai documentat din Sectologia lui PI David si saitul razboinicilor impotriva Cuvantului. Citeste mai intai Boldurile si vei vedea lamurit cum sa intelegem calendarul nostru bisericesc. Se pare ca vrei sa vinzi castraveti la gradinar pe aici, pe Sf. Iustin Popovici noi il cinstim, cartea lui am citit-o si am sa o citesc a doua oara. Luptatorii impotriva ecumenismului de care vorbesti mai sus de ce nu sunt dati afara de catre sinoadele apostate de care apartin? Ar fi multe de vorbit pe tema asta, ai citit „Protocoalele inteleptilor Sionului”? Ei joaca un rol deosebit de important pentru „ortodoxia” mondiala, daca nu ar fi ei, cei dezamagiti de ecumenism ar da buzna in bisericile traditionaliste, asa ii tin tot sub steagurile lor amagindu-i ca intr-o buna zi ecumenismul va fi starpit ceea ce e o mare inselare, ecumenismul (religia globala a lui antihrist) infloreste iar „antiecumenistii” ecumenisti sunt hraniti cu iluzii. Marturisirea impotriva ecumenismului am citit-o si am semnat-o inainte de a pleca de la ecumenisti. Personal cred ca e un circ facut de ochii lumii cu un scop. Adevarata pozitie fata de eretici e ruperea de ei. Uite aici un adevarat marturisitor impotriva ecumenismului https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/10/26/sfantul-mitropolit-filaret-al-bisericii-ortodoxe-ruse-din-diaspora/

   • Andrei zice:

    Nu stiu cum ai reusit sa scrii in acelasi comentariu faptul ca il cinstesti pe Sf. Iustin Popovici si apoi sa critici marturisitorii din Biserica (intre care a fost si el).E acelasi lucru care il faceti si cu Sf Ioan Iacob.II apreciati atitudinea si viata dar cand fac cei de azi acelasi lucru,nu mai e bine:).Si tu esti slab documentat crede-ma.Un exemplu pe care nu-l stii:caterisirea pe nedrept si antocanonic a Episcopului de Raska,Artemie,mare anti-ecumenist.Deci exista un precedent.Impotriva Mitropolitului Serafim de Pireu deja a redactat o scrisorica apostatul Bartolomeu pe care a trimis-o la Arhiepiscopia Eladei si mai urmeaza….Deci si tu cam vinzi castraveti la gradinar.Iar cu anatema…citeste canonul,vezi cand a fost echinoctiul si cand s-a sarbatorit Pastele…si iti raspunzi singur.

  • morosanu zice:

   @Andrei:si luca si Sf Nicole V si Sf Iustin si Sf Ioan Iacob au tinut de legea primului sinod ecumenic referitor la calendar de exemplu !!nu mai vorbi vorbe ca in pslatiri e trecut de la Primul sinod ecumenic data Pastelui pana la sfarsitul lumii ca legile dumnezeiesti date de Hristos prin sfinti sant vesnice,e scris ca antihristii „vor schimba legea si proorocii!”

  • Nikolai zice:

   Andrei, esti tare derutat, ti-am mai spus ca esti nou pe aici iar la intrebarile pe care le adresezi s-au dat raspunsuri dinainte chiar pe acest sait. Deoarece nu-mi permite timpul sa caut si sa iau special pt tine cu copy-paste din Bolduri raspunsul la ceea ce ai zis mai sus te rog sa cauti singur. Sf Parinti de la Niceea nu au poruncit universului ca in fiecare an sa fie echinoctiu la data de 22 martie, acea data fost luata doar ca punct de reper, stiau de ramanerea in urma a echinoctiului……Nu stii ce vorbesti, de aceea a zis Hristos catre Ap. Pavel „…greu iti este sa lovesti cu piciorul in tepusa”. Iti dai seama ca tu de fapt negi existenta unei anateme si chiar hotararile date nu de oarecine ci de primul Sinod Ecumenic? Cine e mai destept, tu sau acei Sfinti Parinti? Ori acei Sfinti Parinti nu si-au dat seama ce fac si au mai aruncat asa cu o anatema sa dea bine la public si sa para o gluma luata in ras de ecumenistii nou calendaristi? Pe la noi se spune ca nu poti sa faci pipi contra vantului fara sa te uzi pe pantaloni. Gaselnita celor de pe nou cu echinoctiu o stiam de mult, ba chiar eram si eu foarte pornit impotriva „stilistilor” si-mi subliniasem in „Sectologia” lui P.I. David toate paragrafele care ma interesau referitoare la „indreptarea calendarului” impotriva celor de pe vechi, ba chiar si din parintele Cleopa invatasen aproape pe de rost cantecul lui plin de ura impotriva „inchinatorilor la calendar”. Ma asteptam sa vi cu argumente din P.I. David care par a fi grozave pt. nestiutori dar se vede treaba ca nu ai cartea ce te-ar fi ajutat atat de mult. Din cartea aceasta http://www.moldovacrestina.info/wp-content/uploads/2009/11/himSerafimArhimSerghieOrtodoxiasiecumenismulfinal.pdf lipsesc ultimele vre-o 30 de pagini de la sfarsit, poate o gasesti completa pe alte saituri sau cel mai bine e sa o cumperi de la cei de pe vechi, eu am cumparat-o de la o manastire de pe nou (sic!), in paginile de la sfarsit e un raspuns foarte bun referitor la schimbarea calendarului care a fost de fapt ecumenismul in scutece. In rest nu-mi permite timpul sa mai stau de vorba cu tine si prefer sa-ti raspund cu un copy-paste: Frate administrator va rog frumos sa combateti acest link: http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2010/04/07/revista-blogurilor-in-cazul-smintelii-provocate-de-danion-vasile-prin-conferintele-sale-pe-problema-calendarului-mai-multe-inregistrari-audio-si-video-si-primele-noastre-comentarii/ #Fotie, destulă este pentru orice conștiință ortodoxă această combatere patristică făcută de oameni cu frică de Dumnezeu:

   Dă clic pentru a accesa Schimonahii-Teofilact-+%D0%AFi-Arsenie-Cotea-Boldurile-Sfintei-Noastre-Biserici-Ortodoxe-de-R-%D0%93s-%D0%93rit.pdf

   Cine are nevoie de mai multe ”argumente”, n-a înțeles esența.
   La fel ca în pilda cu săracul Lazăr:
   ”Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16)
   http://hristofor.wordpress.com/2010/06/02/congresul-pan-ortodox-din-1923-si-inventarea-calendarului-nou-iulian/

 30. Virgil I zice:

  Vreau sa-ti mai spun ceva, Sf Ier Glicherie M arturisitorul nu a fost inselat de diavol.
  Eu recunosc am vorbit urat asai caracterul meu(nu pot sa ma abtin),deci nu ptr ca apartin de M Slatioara.
  Te rog fati putin timp si uitate la filmele de mai jos, vei vedea cu ce blandete povestesc monahii despre Sf Glicherie(cu moaste intregi, frumos mirositoare). Stim cu toti ca sunt si oameni care nu putrezesc, dar aceea arata infiorator.


  Deci nu este deloc adevarat cum spune cel de mai jos”prostea oameni cu predicile lui”
  El a cerut binecuvantare de la patr. Ierusalimului ptr ca poporul din zona aceea nu accepta inoirea si isi doreau sa aibe preoti pe vechi

  Eu am cunoscut in satul bunicilor mei, ierau doar 3 oameni care tineau pe vechi cu toate ca nu aveau preot, iera doar pe nou preot, sateni radeau de iei si le spunea asa: pechea, racu si parlacu (poreclele lor) tine craciunu ca dracu.

 31. Andrei zice:

  Ideea sta in felul urmator Virgil:Patriarhul Damian nu a intrerupt niciodata comuniunea cu BOR,ba chiar a si facut o vizita imediat dupa introducerea calendarului,apoi l-a mai si primit pe Patriarhul Miron Cristea la Ierusalim.Daca „a jucat” la doua capete,nu stiu sa cred…Plus ca,faptul ca a luat decizii si a dat binecuvantari in eparhia altui episcop (mai ales ca era si in comuniune cu el),conform Sf Canoane este = caterisire:).Iti respect cinstirea ta pentru parintele Glicherie,dar personal nu il consider sfant.Existau precedente ale ereziilor si a unirilor cu papistasii in Biserica,dar nici un sfant nu a procedat ca el.Plus ca ceea ce nu au inteles vechii-calendaristi este ca nu calendarul a adus ecumenismul;era una din multele masuri pe care le avea in cap Meletie,care in final duceau la unire,ceea ce nu s-a intamplat (ecumenismul a fost adus de declaratii si fapte belicoase ca ale lui Meletie si mai ales ale ereticului Athenagora).Calendarul nu e dogma (adevar necesar pentru mantuire) si nu e motiv de despartire.Si asa cum am spus mai sus,sa nu imbatam cu apa rece si sa zice linistiti „ce ortodox sunt eu fata de Patriarhul Daniel”.Tacerea (mea) si fuga (voastra) reprezinta un mare pacat si se va cere socoteala pentru asta.Doamne ajuta!

  • Nikolai zice:

   Noi ortodocsii traditionalisti ne vedem de treaba noastra, acest conflict ideologic si disputa referitoare la comuniune, schimbarea calendarului, ascultare (fata de cine?) exista mai mult in randul celor de pe nou, sunt unii (de pe nou) care chiar isi pun intrebarea „Ce se intampla?” si mai ales „Ce s-a intamplat?” nu e neaparat un conflict intre cei de pe nou si vechi, asta se intampla mai rar. Vezi Danion Vasile „De la scimbarea calendarului la schimbarea dogmelor”.

  • marin zice:

   Ba toata invatatura despre calendarul ortodox este dogma . Daca interpretezi in sensul modernisto-ecumenist filocatolic cuvantul dogma , atunci ai dreptate , asa spun si catolicii de exemplu despre invatatura ortodoxa despre vamile vazduhului , ca nu e dogma ( ca si cum daca nu ar fi dogma ar fi mai putin adevarata , punct de vedere aberant cel putin). Daca citesti insa din scrierile vechi ortodoxe , cuvantul dogma capata o alta semnificatie decat cea catolica , conf. careia sunt dogme doar Biblia si hotararile canonice . La noi la ortodocsi dogma sunt si vietile sfintilor , si calendarul si absolut toate aspectele ce tin de credinta , ba chiar si traditia nescrisa ( o fi dogma – invatatura de credinta (in sens ortodox) – semnul crucii sau putem renunta la el ca la alte elementre de „tipic” precum sustin adeptii noii eclesiologii moderniste ??? ) !
   Asa am gasit eu in scrierile ortodoxe dinainte de 1924 sensul cuvcantului dogma – INVATATURA DE CREDINTA !

 32. Virgil I zice:

  Andrei,nu stiu daca o sa ne intelegem, probabil sa mai treaca timp, numai ca timpul este foarte pretios acum.
  TE ROG asculta si predicile PS Flavian despre schimbarea calendarului toate cele 7 parti:
  http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/predici.html

 33. Virgil I zice:

  Tu spui sa adunam semnaturi, pare un lucru bun, numai ca sau mai strans semnaturi ipotriva actelor biometrice si impotriva veniri lui papa in romania, si rezultate mai nimic.
  Acum se pregateste sa iasa buletinele biometrice.

 34. Virgil I zice:

  Eu spun ca singura cale este rugaciunea fierbinte.
  Citisem intr-o carte(nu mai stiu care) despre un monah, sfant (nu-mi aduc aminte egzact ce era) care ajunsese la o rascruce egzact cum esti tu acum si nu stia ce sa faca, asculta fel si fel de pareri toti fiecare separat il chema sa vina la ei, unul ii spunea vino la mine ca la mine este adevarul si ceilalti spuneau lafel.
  A inceput sa se roage fierbinte la Dumnezeu sa-i arate calea care trebuie sa o urmeze.
  Si Dumnezeu ia raspuns.
  Parerea mea.

  • Andrei zice:

   Ai mare dreptate si iti multumesc de sfat.Si eu ma rog lui Dumnezeu sa ma lumineze in tot ceea ce fac.Dar pentru mine in continuare Biserica poate fi decat Una si consider prin excelenta cea mai buna aparare fiind cea din interior.Am toata siguranta ca harul lucreaza acolo unde este adevarul si nu calendarul,neexistand o corelatie intre lucrarea Duhului Sfant si calendar.A sustine altceva,e erezie si in plus multimea de Sfinti si de moaste din Biserica pe care o numiti voi oficiala imi intaresc opinia,pe langa considerentele dogmatice si eclesiologice.Nu consider cu nici-un chip fuga si infaptuirea de sinoade paralele o modalitate de marturisire,sobornicitatea Bisericii pentru care Hristos s-a rastignit fiind deasupra unui calendar.Intreba Nikolai mai sus de ce nu se iau masuri impotriva clerului anti-ecumensit.S-au luat unele pe care le-am zis,iar in rest se asteapta pentru ca ei cauta schisma.Abea asteapta sa mai faca unul ce a facut parintele Glicherie ca sa nu-l mai bage in seama.Tocmai de aceea nu am considerat niciodata intentiile parintelui rele,dar consider ca el a fost prins intr-o cursa.Pentru Meletie conta unirea cu papa si sa scape din Biserica de vocile ce i-ar sta impotriva.Cine a fugit,a fost prins in cursa.Cine a tacut,la fel!Marturisirea adevarata a fost a Patriarhiilor care au tinut vechiul calendar,dar au pus sobornicitatea mai presus si unitatea Bisericii (voi nu intelegeti bine pentru ca nu vedeti dincolo de calendar).Dar nu cred ca mai e cazul sa facem o epopee din ceea ce gandim.Pentru ca altii se lupta sa distruga Ortodoxia,iar noi ne certam exact ca niste fraieri,in loc sa facem front comun.Si pentru asta ne va certa Stapanul,intocmai ca pe apostolii care se certau pentru intaietate.

 35. Virgil I zice:

  Dar cu tipicul cum ramane,chiar nu are valoare?!
  Cu sinoadele ortodoxe care au condamnat calendarul gregorian cum ramane?(sunt 25 la numar)
  Cu parasirea sinodului de catre Sf Calenic cum ramane?
  http://www.manastirea-amd.ro/sf-calinic-de-la-cernica-aparatorul-calendarului-vechi-iulian.html
  Cu juramantul celor 32 de clerici cum ramane?
  http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/editura-amd/2597-o-viata-pentru-hristos.html
  Tot in aceasta carte scrie si adevaratul scop al patr Daminat la patr Romaniei (trebuie sa nu uitam ca patriarhia sa format in Romania datorita acceptari calendarului gregorian, deci o momeala)

 36. Virgil I zice:

  Dar cu tipicul cum ramane,chiar nu are valoare?!
  Cu sinoadele ortodoxe care au condamnat calendarul gregorian cum ramane?(sunt 25 la numar)
  Cu parasirea sinodului de catre Sf Calenic cum ramane?
  Cu juramintele celor 32 de clerici de la m Neamt cum ramane?
  In cartea ”O viata pt Hristos Viata nevointele si minunile Sf Ier Glicherie Martu. scrie si adevaratul scop al patr Damian la patr Romaniei (1930-1931) (trebuie sa nu uitam ca patriarhia sa format in Romania datorita acceptari calendarului gregorian, deci o momeala)

  • Virgil I zice:

   Am gasit in cartea ”O viata pt Hristos viata nevointele si minunile Sf Glicerie Marturi.”
   pag 87.
   Anul 1927.” Un adevar putin cenzurat despre patr. Miron Cristea la Sf Locuri.”
   Nu am timp ca ti-as scrie tot de aici, 3 pagini.

  • Virgil I zice:

   1930 de fapt este Parintele Glicherie calatoreste la Ierusalim,
   si 1931 Binecuvantarea patr. Damian.
   Andrei cred cu siguranta ca aici i-ti scapa, cenzura BOR

 37. Virgil I zice:

  Andrei, ceva i-ti scapa tie.
  Tu il condamni pe Sf Glicherie dece nu a luptat din interior cu ecumenismul si a parasit biserica.
  Eu i-ti voi spune ca el atunci a luptat cu prima flacara a ecumenismului (calendarul papistas, atunci nu era vizibil ecumenismul) ca sa ramana in BOR era imposibil ptr ca BOR a muscat de momeala (A devenit patriarhie datorita acceptari calendarului gregorian)
  Lui Sf Glicherie ii daduse un rang mai mare numai ca sa accepte calendarul si el a refuzat
  Pe atunci multi nu intelegeau la ce va duce calendarul si-l numea pe el sectant.
  Acum se vede roadele BOR si roadele Sf Glicherie, din pacate uni nici acum nu inteleg.

  • Virgil I zice:

   Andrei te rog uitate la aceste 4 filme in special la al-3- lea min 1:20. aceste filmari au fost prin 1996
   PS il atentioneaza pe preot ca in BOR intra calul troian (ecumenismul).
   Preotul raspunde ca nu este adevarat ci ecumenismul ii ajuta sa comunice(acest preot un adevarat lup este)
   Daca esti un adevarat anti-ecumenist trebuie sa recunosti ca abia vati trezit(acum ati observat ce PS a atentionat )

  • Virgil zice:

   Ei de fapt au frut sa-i faca o imagine urata Mitropoliei Slatioara dar nu s-au gandit ce replici le va intoarce PS Flavian.

 38. Andrei zice:

  Sunt perfect de acord cu ce spune PS,dar eu tot nu inteleg.Pledati in anti-ecumenisti…dar ce ecumenism??Ispita asta e in Biserica pe care voi o numiti oficiala.Indreptatiti sun parintii care lupta din interior sa lupte impotriva ei…nu inteleg ce treaba are BOSV.Ori esti ostas pe campul de lupta,ori esti spectator langa si doar te uiti.Ce faceti voi e mai mult distructiv,neimplicandu-va,ba chiar parasind frontul de lupta.
  Ai zis ceva de anateme mai sus.Acele anateme eram pentru pascalia calendarului gregorian si scrie si pe acest site asta.Deci nu e nimeni sub anatema (doar in ichipuirile unora care se cred „adevaratii ortodocsi” suntem).
  Si o completare:e normal ca BOR sa arate asa cum arata azi,daca unii se duc pe la Slatioara,unii pe la secte,mass-media ne ataca,ateii la fel.Nu va asumati vina,dar o aveti.Dar ce sa facem…unde e ispita,acolo e si mantuire…unde nu e ispita…e treaba rezolvata.

  • morosanu zice:

   @Andrei tu gansesti ca secta aia care fac orgii ca sa spuna ca au pacate pentru care sa se pocaiasca!! adica daia stati voi in ecumenism ca sa l combateti? tu mai vrei sa ti raspundem sau nu? cu asa nebunii ne faci sa credem ca ai dificultati in calota de sub par !! fi calm si vorbeste mai putin si bine decat mult si prost! si eu am fost pe nou si stiu ca e drum greu dar roaga te si citeste ..

 39. Mihaela zice:

  Andrei tu si patriarhul tau Daniel nu cunoasteti anatemele Sfintilor Parinti care stau pe capul vostru. Le adaug mai jos .Sa nu crezi ca tu nu vei da socoteala….
  Anatemele date împotriva calendarului grigorian
  La anul 1583 a fost dată prima anatemă asupra Calendarului Grigorian.
  Eremia, Patriarhul Constantinopolului, Sofronie, Patriarhul Ierusalimului şi Silvestru, Patriarhul Alexandriei, împreună cu arhiereii din întreaga Biserică Ortodoxă Răsăriteană, aruncă anatema asupra inovaţiei papei Grigorie al XIII-lea, pecetluind astfel:
  ,,Oricine nu urmează învăţăturile Sfintei noastre Credinţe strămoşeşti, după cum au aşezat şi cele şapte Sfinte Soboare Ecumenice, care au hotărât pentru Sfintele Paşti şi pentru Calendar şi care bine le-au legiuit să le urmăm, şi va voi să urmeze după pascalia şi după calendarul cel născocit de ateii lui papa sau se va împotrivi la toate acestea şi va voi să strice dogmele şi tradiţiile, pe care ni le-au predat Sfinţii Părinţi ai Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, să fie dat anatemii şi scos afară din rândul creştinilor Sfintei noastre Biserici cârmuite de Domnul nostru Iisus Hristos. (…) Şi când va sosi vremea, însuşi sângele vostru să-l vărsaţi, ca să păstraţi credinţa care ne-au lăsat-o Sf. Părinţi; şi mărturisirea voastră să o păstraţi şi să vă feriţi de aceştia. Să vă ajute Domnul nostru Iisus Hristos şi smeritele noastre rugăciuni să fie cu voi cu toţi.Amin.”
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  La anul 1756, Chiril, Arhiepiscop de Constantinopol şi Patriarh Ecumenic al Bisericii Ortodoxe, dă anatemă asupra celor ce încercau să ademenească pe ortodocşi să primească noul calendar. Astfel, Patriarhul Chiril pecetluieşte astfel:
  ,,Noi, pre care ne-a învrednicit Dumnezeu sfântul, să ne aflăm în fața acestui tron apostolesc și patriarhicesc, canonicește și apostolește, prentru ca să păzim cu credință fierbinte și evlavie Sfânta Credință Ortodoxă, pre cari am primit-o de la Sfinții Apostoli și de la cele VII Sfinte soboare a totă lumea, împreună cu Dogma celor VII Taine ale Sfintei noastre Biserici, Apostolească și Sobornicească de Răsărit, și acestea să le ținem curate și nepătate, dupre cum de sus și de la început, Biserica Lui dumnezeu le-a primit de la Sfinții Apostoli, neclintite, fără de adăugire sau să scoată niciun cuvânt, până astăzi, și nici până la sfârșitul veacului acestuia, le păstrează curate ca pre Mireasa Domnului nostru, Iisus Hristos. Mai întâi, să păzim apostoleștile și soborniceștile Canoane, nemișcate și neștirbite, după cum le-am apucat. Al doilea ca, luând toate armele Duhului Sfânt, să ridicăm și să ștergem cu desăvârșire, cu înfricoșat blestem și veșnică anatemă, împotriva acelora cari ar îndrăzni să facă pogorământ, ca să primească orice adăugire ori scoatere – cât suntem în viață și dupre moartea noastră -, până la sfârșit. Deci, cu puterea și darul Prea sfântului Duh, cel dătător de viață, disprețuim și aruncăm, cu desăvârșire, cea spurcată și necurată și hulitoare și neaprobată, cea întru fărădelege alcătuire scrisoare ereticească, și mergem dupre Sfântul Apostol Pavel, cari zice:,,Oricari ar adăuga ori ar șterge un cuvânt, acela să fie anatema de șapte ori!” Și așa ne-am hotărât cu tot sfințitul cler, cari este cu noi și cu adunarea, creștinească, să dăm anatema de trei ori, fie că sun din rândul clericilor, fie al mirenilor, despărțiți sunt de la Domnul Dmnezeu Atotțiitorul, blestemați și neiertați și, dupre moarte să nu putrezească. Să putrezească pietrele și fierul, dar ei niciodată. Să moștenească lepra lui Ghiezi și să se spânzure ca Iuda, că fie suspinând și tremurând pe pământ ca și Cain, mânia Lui Dumnezeu pe capetele lor, să fie la un loc cu Iuda și cu iudeii cei luptători de Dumnezeu, să crape pământul și să-i înghită ca pre Datan și Aviron, îngerul Lui Dumnezeu să-i gonească pe ei în toate zilele vieții lor și toate blestemele Patriarhilor și ale Soboarelor să cadă pre dânși, să fie veșnic sub anatema și focul veșnic. Amin!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  În anul 1848 a fost dată o altă anatemă asupra noului calendar şi a inovatorilor, promovatorilor şi prozeliţilor papei. La acea vreme, Antim, Arhiepiscopul Constantinopolului, Chiril, Patriarhul Ierusalimului, Ierotei, Patriarhul Alexandriei, Metodie, Patriarhul Antiohiei, într-un cuget cu toţi arhiereii Sfintelor Sinoade ale celor patru Patriarhii ale Bisericii Ortodoxe la acea vreme, pecetluiesc astfel:
  ,,Ţinem mărturisirea curată, după cum ne-a predat-o Sf. Părinţi, respingând orice înnoire (reformă) ca o născocire a diavolului. Cel care primeşte înnoire nu mai predică curată şi întreagă credinţa Ortodoxă, care este asigurată şi păstrată din vechime şi care nu primeşte nici adăugare, nici micşorare, nici schimbare. Dacă cineva ar îndrăzni să schimbe, să sfătuiască sau să gândească una ca aceasta, singur s-a lepădat de credinţa lui Hristos şi singur a căzut în veşnica anatemă, pentru că a hulit împotriva Sf. Duh, zicând că nu s-a grăit adevărat în cărţi şi la Sf. Soboare a toată lumea. Toţi care au primit înnoiri (reforme)… de bunăvoie s-au îmbrăcat cu blestemul ca şi cu o haină, fie că sunt papi, ori patriarhi, ori clerici, ori laici, ori înger din Cer” (Sursa: «Scrieri Duhovniceşti» ale Sfântului Ioan Iacob de la Neamţ, vol. 2, editura Gordian, Timişoara, 1996).
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  În anul 1924, când ierarhii compromişi şi coruţi de papistaşi au început să facă modificări în Tradiţiile Bisericii Ortodoxe, nu s-a ţinut cont de niciun Sfânt Canon, de nicio Predanie, şi nici de aceste Anatematisme.
  Situaţia din România a fost cu mult mai cutremurătoare, întrucât nu numai calendarul a fost schimbat, ci şi Pascalia în anii 1926 şi 1929. Această schimbare necanonică a atras foarte mari consecinţe asupra ierarhilor, clericilor şi poporului care au sărbătorit paştile fără a se supune dogmatisitelor rânduieli pascale lăsate la Sfântul Sobor întâi Ecumenic de la Niceea. Această abatere grozav de mare a căzut sub Canonul întâi al Sinodului Local de la Antiohia, care porunceşte:
  „Toţi cei ce îndrăznesc a dezlega hotărârea Sfântului şi marelui Sinod, cel adunat în Niceea, în fiinţa bunei cinstiri a preaiubitorului de Dumnezeu împăratului Constantin, pentru sfânta Sărbătoare cea Mântuitoare a Paştilor, să fie neîmpărtăşiţi, şi lepădaţi de Biserică de vor stărui împotrivindu-se mai cu prigonire celor bine dogmatisite. Şi acestea să fie zise pentru mireni. Iar dacă vreunul dintre Preoestoşii Bisericii, Episcop, sau Presbiter, sau Diacon după hotărârea aceasta ar îndrăzni pentru răzvrătirea popoarelor şi tulburarea Bisericilor, a se osebi, şi cu Iudeii a săvârşi Paştile. Pe acesta sfântul Sinod din dată acum străin de Biserică l-a judecat. Ca pe unul ce nu numai luişi s-a făcut pricinuitor de păcat, ci şi multora de stricăciune şi de răzvrătire. Şi nu numai pe unii ca aceştia îi cateriseşte de Liturghie, ci i pe cei ce vor cuteza a se împărtăşi cu aceştia după caterisire. Iar cei caterisiţi să se lipsească şi de cinstea cea dinafară, pe care o au câştigat sfântul Canon, şi Preoţia lui Dumnezeu.” (Canonul 1, Antiohia Siriei, la anul 341).

 40. Andrei zice:

  Ma rog,tu ai scris din nou ce am zis mai sus,doar ca mai pe larg si anume ca este anatema modificarea Pascaliei,nu calendarul hibrid folosit acum.Deci anatemele sub care suntem sunt o inchipuire a voastra.Alte anateme sunt date daca se ajunge la unirea in cuget si la Potir cu papistasii dar nu pentru modificarile propriu zise – Sigilionul Ortodoxiei(iarasi nu e cazul).Cat despre modificarile de Tipic,cazul Postului Sfintilor Apostoli nu e unicul in istoria Bisericii.Mai toate slujbele au fost modificate de-a lungul anilor,unele modificari fiind chiar supuse anatemei.Dar in astfel de situatii,din iconomie,se poate face face pogoramant pentru unitatea Bisericii (deci ma refer la modificarile de Tipic,nu la modificarea Pacaliei).Cat despre dat socoteala,nu stiu ce sa zic.Mai bine se gandesc cele 20-30 de grupari vechi-calendaristice ce socoteala vor da pentru ca au sfasiat camasa lui Hristos in halul asta,fara nici un fel de discernamant.Ca sa nu mai zic ca unele grupari mai sunt si in comuniune cu eretici gen kiprianitii…..se stie gruparea cu pricina.Si mai ales ca au parasit Biserica (nu ierarhii apostati – conform canoanelor)fara sa o apere.Eu am agheazma de un an in casa buna ca apa de la izvor si ulei de la Sfantul Maslu de 15 ani,excelent si acum.Deci harul lui Dumnezeu lucreaza in mod cert.Pe langa certitudinea harului,nu as merge la o biserica pe vechi pentru ca…NU stiu care din ele e aia buna!(cam asta e dilema si unuia care vrea sa ia calea sectelor).

  Doamne ajuta!

  • morosanu zice:

   @Andrei si multi din cei ce vorbesc cu tine au fost pe nou deci cu gura mare ca tine dar lipsiti de cunostinte istorice si canonice !!!tu te superi pe kiprianiti ca accepta botezul si te superi si pe Esfigmenu ca nu ti accepta Botezul ! eu te cred ca nu ti vine sa crezi ca esti in tabara cea rea desi constiinta iti face galagie in suflet !!credinta este rezultatul vietii omului asa ca si tu iti vei alege credinta in functie de sufletul tau,iar ca sa te aflii in gruparea cea buna eu sant convins ca pentru asta trebuie sa ne rugam in primul rand !!! eu am insemnat in Psaltire cele 2 versete in care ne rugam ca sa nu vim pe drumul gresit sa ne puna Hristos pe calea cea buna !!!asa trebuie sa spunem si noi in primul rand mereu!

 41. Mihaela zice:

  Cu siguranta nici macar constiinta ta nu vrea sa adoarma cu toate balariile care le debitezi. Canoanele sunt canoane si faptul ca tu le incalci incepand cu tinerea gresita a sarbatorilor bisericesti si terminand cu erezia ereziilor ECUMENISMUL in care esti pana peste cap prin comuniunea cu ierarhii apostati rugatori cu toti sectantii, vrajitorii si alti inchinatori la idoli.
  Ia gandestete de ce Sf. Impartasanie se poate strica (canoanele specifica ce se face daca sf Impartasanie se strica) iar dupa capul tau Aghiazma nu?Precis faptul ca Sf Agheazma nu se strica nu este un criteriu ca esti sau nu in Biserica lui Hristos. Trebuie sa accepti daca intradevar doresti mantuirea ca doar credinta dreapta mantuieste. Deci urmeaza calea sf. Parinti nu calea minunilor, caci minuni va face si antihrist.
  Si pe mine ma nedumerit multimea sinoadelor vechi calendariste care nu au comuniune unele cu altele, dar Dumnezeu nu ma lasat. Am cautat pe cei care au urmat cu strictete canoanele.( cu acrivie).
  Iti doresc nelinistea cea buna!

 42. Nikolai zice:

  Incalcarea canoanelor e incalcarea dogmei pt ca sfintele canoane sunt de origine dogmatica http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2013/05/25/insemnatatea-intelegerii-orthodoxe-a-purcederii-sfantului-duh-despre-filioque/ . Nou calendaristii ecumenisti se inchina la miscarea astrelor precum musulmanii la luna. Nou calendaristii se uita la miscarea astrelor la fel ca astrologii in horoscop sa vada daca sunt sau nu sub anatema Bisericii. Dupa mintea lor anatema Bisericii e valabila in functie de de miscarea astrelor. O urmare fireasca a inchinarii la miscarea astrelor e puzderia de popi BOR-isti ghicitori, cei mai multi in Moldova dar si in restul tarii. Personal cunosc pe unul care mi-a ghicit in palma si in horoscop cand aveam 20 de ani, si asta in biserica manastirii in fata altarului. Mai ghiceste nestingherit de nimeni si acum, are o gramada de clienti.

 43. Andrei zice:

  @marin

  Sincer m-a amuzat un comentariu al tau la un alt articol,referitor la problema comuniunii dintre BOSV cu ereticii kiprianiti spuneai:”sa nu avem zel fara discernamant”.Deci Glicherie ca a parasit Biserica pentru un calendar a avut zel cu discernamant,brusc a transformat canoanele in dogme in sine si a transformat BOR in Biserica eretica.Dar daca BOSV are comuniune liturigica cu ereticii trebuie sa avem „zel cu discernamant”.Ia uite ce scrie pe site-ul vostru http://www.mitropoliaslatioara.ro : „Menţionăm că nu susţinem ideea conform căreia calendarul ar reprezenta o dogmă în sine”.Stii ce inseamna asta,adica parasirea Bisericii cu alta pricina afara de erezie??Daca tot sunteti pidalionisti,trebuie sa stiti bine.
  Cat despre persecutii,e totusi aiurea sa invinuiesti tot norodul ortodox oficial pentru niste debili de atunci,hai sa fim seriosi.Eu cel dintai ii condamn pe cei care au facut asemenea oribilitati,si imi cer iertare in numele lor!

  @mihaela

  daca maine imi fac eu o Biserica proprie in care propun sa se revina la toate practicile Bisericii Apostolice (revenim la Impartasire fara lingurita – ca oricum e anatema cu lingurita,reintroducem si postul Sfintei Cruci,Liturghia Sf Iacov etc. etc.) si mai conving si un ierarh sa vina la mine,si tin eu locul unui sinod de episcopi,facand pogoramant dupa capul meu la canonul 66 Cartagina,vii la mine la Biserica??Te duci la gruparea care respecta canoane cu acrivie.ocolind canoanele si cuvintele Scripturii care spun cat de importanta e unitatea crestinilor in ortodoxie si cat de grava e dezibinarea,sau cum?Cine spune balarii si minciunele cu anateme??

  @Nikolai
  No comment…

  • Nikolai zice:

   Chestiunea cu impartasirea fara lingurita si celelalte ai luat-o din scrisoarea mitropolitului Serafim de Pireu catre vechii calendaristi din Grecia, sa nu uitam ca acest canon a fost anulat din cauza ca unii dintre cei ce veneau la impartasit si primeau impartasania in palma se faceau ca o inghit si o luau cu ei acasa pentru vraji. Inainte de asta oamenii luau impartasania acasa precum iau anafora. Sa nu confundam practica unor taine cu doctrina Bisericii. Pun ramasag ca daca e sa dai o definitie a Bisericii in zece cuvinte nu esti in stare. Nu sti ce inseamna Biserica (totalitatea celor care cred si-L marturisesc drept pe Hristos). Pe de alta parte tot fluturi steagul luptei din interiorul Bisericii nu din afara. Pai „ierarhii” ecumenisti ai „bisericii” din care tu faci parte sunt in afara Bisericii deoarece cu buna stiinta incalca canoanele, absolut toti fiind ecumenisti. Acum lucrurile sunt clare si bine definite iar directia pe care merg e destul de limpede: globalizarea religioasa, politica si economica adica NOM. Datorita faptului ca mitropolitul Vlasie al BOSVR nu considera calendarul dogma iar Patriarhia Romana o considera schismatica si nu eretica eu am refuzat sa intru in jurisdictia lui. Calendarul bisericesc ortodox e o dogma deoarece face parte din Traditie. Pana la aparitia ereziei iconoclaste nici cinstirea icoanelor nu era considerata o dogma insa o data cu aparitia acestei erezii s-a dezvoltat teologia sfintelor icoane (Sf. Ioan Damaschin s.a.) si ridicarea cinstirii sfintelor icoane la nivel de dogma. Asta nu inseamna ca inainte de iconoclasm cinstirea sf. icoane nu ar fi fost o dogma, era o dogma insa nestabilita datorita faptului ca nimeni nu a luptat impotriva lor, asa si de la aparitia calendarului papist din Turnul Vijeliilor al papei Grigorie al XIII-lea macelarul (autorul masacrului din noaptea Sf.Bartolomeu care dupa savarsirea acestui macel a adus o slujba de multumire lui Dumnezeu) s-a dezvoltat incepand cu anul 1583 teologia calendarului bisericesc ortodox care este o dogma la fel ca toate celelalte dogme ce trebuiesc respectate. Inca ceva: Impartasirea cu lingurita a fost preluata de toata Biserica la fel ca si stabilirea posturilor deci decizia a fost luata de Biserica, calendarul papist a fost adoptat doar de 20% din ortodocsi iar decizia a fost luata de masonii imbracati in vesminte ortodoxe. Noi punem pret pe comuniunea in credinta nu administrativa sau mai stiu eu ce. Decizia separarii a fost luata nu de catre un preot sau ierarh ci de catre partea de popor ce a ramas fidela Traditiei Bisericii. In momentul introducerii calendarului papist in Grecia 60% din popor a respins-o si peste 90% din monahi, si la ora actuala manastirile apartinand vechilor calendaristi din Grecia sunt mai multe decat pe nou fara a lua in calcul muntele Athos, in Romania au fost in jur de 1,5 milioane de credinciosi care au respins inovatia, nu numarul conteaza insa vreau sa-ti spun ca acuzele pe care le aduci unui ierarh sau preot de fapt le aduci poporului dreptcredincios. Poate nu stiai dar nu toti cei ce comenteaza aici apartin BOSVR.

  • marin zice:

   @ Sincer m-a amuzat un comentariu al tau la un alt articol,referitor la problema comuniunii dintre BOSV cu ereticii kiprianiti spuneai:”sa nu avem zel fara discernamant”.
   Eu sustitn ca sunt eretici kiprianitii , insa daca sustii si tu acelasi lucru inseamna ca marturisesti singur ca nu mai aveti har . Noi de aceea ii consideram eretici si condamnam eclesiologia lor , caci ei afirma ca nou calendaristii inca au har , pe cand noi spunem ca nu mai aveti har . Implicit afirmi si tu ca nu mai aveti har .
   Daca te-a amuzat comentariul meu , afla ca sensul lui era acela al tinerii cont de parerea sinodului , unde este un puternic curent anti-kiprianit , ca nu cumva sa se desprinda grupari de mireni din BOSV pe motiv de antikiprianism ; sa asteptam sa vedem cum se materializeaza demersurile sinodale ca dupa aceea sa putem lua o decizie buna .
   @ Deci Glicherie ca a parasit Biserica pentru un calendar a avut zel cu discernamant
   Da , numai ca nu a parasit Biserica ,m a ramas Biserica impreuna cu comunitatile de credinciosi vechi calendaristi . Voi ati incetat a fi Biserica urmand dupa calendarul masono-papistas . Cum poti afirma ca noi tinem calendarul lui sosigene , cand toata ortodoxia l-a tionut 1600 de ani ?
   IN plus , confunzi simplul mijloc de scurgere a timpului cu sinaxarul ortodox , care e impodobit cu invataturi si sfinti . Si icoana inainte de a fi pictat e un simplu lemn ( calendarul) , dar dupa ce sunt zugravite chipurile sfintilor devine sfanta icoana ( sinaxar) .
   @ “Menţionăm că nu susţinem ideea conform căreia calendarul ar reprezenta o dogmă în sine”.
   O dogma in sine nu , dar o totusi o dogma . Eu aici imi permit sa am o opinie nuantata .
   @ Daca tot sunteti pidalionisti,trebuie sa stiti bine.
   Nu inteleg , e ceva gresit sa fi „pidalionist” asa cum cu desconsiderare il folosesti pentru a ne cataloga ?
   @ Cat despre persecutii,e totusi aiurea sa invinuiesti tot norodul ortodox oficial pentru niste debili de atunci,hai sa fim seriosi.Eu cel dintai ii condamn pe cei care au facut asemenea oribilitati,si imi cer iertare in numele lor!
   Bun , adica ii condamnam si am terminat povestea , am sters totul , am reparat totul , s-a sters cumva sangele varsat ?
   Adu-ti aminte de cuvintele Mantuitorului :
   Matei 23
   29. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor,
   30. Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
   31. Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
   32. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
   33. Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
   34. De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate,
   35. Ca să cadă asupra voastră tot sângele drepţilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-aţi ucis între templu şi altar.

   Mai degraba ar trebui sa pleci dintr-o asa „biserica”de tortionari daca vrei sa-ti salvezi sufletul caci :

   15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
   16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
   17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
   18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
   19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
   20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
   Matei capitolul 7

   Despre canoane , nu vrei mai bine sa dai canonul de la Cartagina in integralitatea lui , sa ii vada fiecare sensul ? Apoi , daca tot il dai , da si talcuirea lui de catre canonisti , nu asta modernista care argumenteaza cu sarg ca Biserica a cazut in propriile-i anateme de mai multe ori , uitand ( ori poate urmarind inadins acest scop) ca astfel ii slabeste pe cei mai mici din credinta si-i sminteste , punand astfel umarul la surparea temeliei bisericii prin neoteologia modernista de secol XX !!!
   Nu , Biserica niciodata nu a cazut in propriile anateme , ci numai gruparile eretice !
   @ ocolind canoanele si cuvintele Scripturii care spun cat de importanta e unitatea crestinilor in ortodoxie si cat de grava e dezibinarea,sau cum?
   E foarte importanta unitatea , dar in Ortodoxie , nu in erezie si in lipsa harului !
   Ori , Sfantul Glicherie a procedat foarte corect cand a iesit de la nou-calendaristi , deoarece timpul a demonstrat ca acela a fost doar inceputul , mai apoi intrand in BOR si sarpele ecumenismului , si cate alte rataciri . Oricum , calendarul papistas nu a intrat singur la oficiali , a venit in contextul apostatei enciclice din 1920 , al carei continut s-a realizat in integralitate in „bisericile” ecumeniste !
   Si Sfanta Scriptura ne invata sa ne separam si sa nu avem nimic in comun cu ereticii si erezia , deci separarea de nou calendaristi este indreptatita ; cu ereticii nu nu se pune problema unitatii .
   Mai faci o greseala – afirmi in continuu ca numai pascalia e sub anatema – asta e un exemplu de citit printre randuri . Si calendarul schimbat este dat anatemei , iar daca vii cu argumentul pueril ca nu e data anatemei mixtura asta eretica pascalie rasariteana – calendar apusean , tin sa iti spun ca anatemele sunt generale . Nu era ca autorii anatemei sa mentioneze mii de nume posibile pentru noul calendar , asa cum si Sfantul Pavel nu-i numeste pe cei anatemizati ci afirma la modul general – Anatema cei care nu-l iubesc pe Hristos !

  • morosanu zice:

   Andrei credinta vine din credinta deci crezi cum vrei ! noi aici ti am pus inainte ce spun sfintii si toti sfintii au avut ca randuiala vechiul calendar si i au blestemat pe oricine schimba oricat de putin din lege!BOSV nu sa rupt de Biserica!! faptul ca sotul nu mai are contact cu sotia nu inseamna ca au si divortzat! o certa intre 2 oameni nu insemna divortz!! o rupere a comuniuni e normala din moment ce nu mai au aceasi credintza!! voi santeti si mai haiosi ca aveti comuniune cu oricine indiferent de credintza!

 44. Andrei zice:

  si ca sa vedeti diferenta zel cu discernamant si zel fara discernamant,uitati cum se adreseaza Sf Ioan Iacob Patriarhului Iustinian
  http://sfioaniacobhozevitul.wordpress.com/resurse/scrisoare-demisie/

  daca vreti cautati si versurile adresate staretului sau Nicodim Munteanu

  • Nikolai zice:

   Acea vreme a Sf.Ioan Iacob era o vreme a limpezirii apelor ce nu se compara cu vremurile de acum cand apele s-au separat, si de la aparitia Filioque pana la separarea definitiva de papistasi au trecut zeci de ani…

  • Nikolai zice:

   Citeste ce ti-am spus si vei gasi raspuns la toate. Deaia il cenzureaza oficialii pe Sf. Ioan Iacob (Cartea Din Ierihon catre Sion) ca le compunea poezii de genul „marii intelepti ai lumii ca niste placinte moi scot din traistile stiintei iarasi calindare noi”

  • morosanu zice:

   @Andrei cauta si vezi si ca SFantul Ioan Iacob NU sa rugat la moartea patriarhului spunand :eu nu ma rog pentru masoni ! si mai citeste si poeziile Sfantului Ioan Hozevitul (ca sa sa prezentat sfantul cand a vorbit cu oamenii dupa adormire si nu sa prezentat ca „de la neamtz”)si sa vezi ce rade sfantul de tine si ai tai cu schimbarea legii si a calendarului citesti doar ceti spune popa al tau si daia esti asa inoculat cu stupizenie!

 45. Andrei zice:

  Cred ca tu ai o mare problema strans legata de infatuarea ta,de poti sa aberezi in halul asta,sa numesti Patriarhia Romana eretica,BOSVR un loc unde sa nu te duci ca nu crede ca e calendarul dogma si sa zici cu o uluitoare siguranta ca toti ierarhii sunt ecumenisti.Sa inteleg ca tu esti unul din Enoh sau Ilie de le stii asa bine pe toate?Stii macar ce-i aia dogma?Daca eu nu stiu ce e Biserica,in mod cert tu nu stii ce-i aia dogma.Stiu poveste cu lingurita,nu trebuia sa mi-o zici.Doar am aratat un canon la care s-a facut pogoramant(la dogme e imposibil sa faci pogoramant).Calendarul e imposibil sa fie adevar necesar pentru mantuire.Dupa 1583 s-a condamnat pascalia noului calendar,si a fost respins si anatemizat doar in cazul in care acesta ar fi dus la unirea cu papistasii.NICIODATA nu a fost ridicat la rang de dogma.Slatioristii nu sunt singurii vechi-calendaristi care sunt de acord ca nu e dogma(a afirma contrariul e erezie,deci fii atent).Iti cauzi scuze penibile aratand exemplul iconoclasmului,ceea ce e total diferit.Ai citit canonul 15 I-II Const?Ai vazut cu cata iconomie se face o schisma si mai ales ca se face doar in caz de erezie?Pentru tine chiar nu conteaza unitatea Bisericii (comuniunea liturgica dintre noi)?Imi cer scuze,dar desi esti „pastrator al Traditiei”,ma tem ca nu esti pe drumul bun.Ai o ispita de-a dreapta si dracul iti si omoara constiinta,facandu-te sa te consideri adevarat ortodox.Dracul-tatal dezbinarii.
  Indiferent daca introducerea calendarului a fost de sorginte masonica sau nu,conteaza ca s-a pastrat adevaraul Ortodoxiei neintinat si nu s-a ajuns la unirea cu papistasii,dupa cum si era scopul introducerii acestui calendar.Si asta doar datorita luptatorilor din interior pe care tu ii blamezi in halul asta,nu datorita celor care „si-au luat jucariile” si au plecat.Datorita acelora eu sunt ortodox,nu datorita altora.Nu „flutur steagul luptei din interior”,dar asa au facut toti Sfintii.Insasi schisma cu catolicii de care ai pomenit s-a facut cu multa bagare de seama desi era vorba de o erezie clara!Dar intai s-a luptat si pe urma s-a intamplat altceva.Nu invers.

  Nu mai incerca sa justifici schisma.La cat de „adevarat ortodox” esti,ar trebui sa stii cat de grava e,si cum se pedepseste,iar tinerea unui calendar nu o justifica.Unitatea Bisericii (desi nu accepti asta) e mai importanta decat calendarul.
  „Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Părinte Sfinte, păzeşte-i în numele Tău, în care Mi i-ai dat, ca să fie una precum suntem şi Noi” (Ioan 17,11)
  http://www.crestinortodox.ro/credinta/invatatura-sfantului-nicolae-cabasila-despre-unitatea-bisericii-69817.html
  http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/biserica-este-trupul-hristos-68599.html
  http://ro.orthodoxwiki.org/Biserica_Ortodox%C4%83#Unitatea
  ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Invatatura%20Ortodoxa%20despre%20Biserica%20si%20unitatea%20ei.doc
  http://acvila30.ro/iubirea-preasfintei-treimi-lumina-vietii-omului-si-a-unitatii-bisericii/

 46. Andrei zice:

  Nu iti plac,dar le tolerezi pe cele impotriva mea.Nu am am atacat persoana,am procedat si eu ca MIhaela.Am zis ca „se poarta”.
  Eclesiologia kiprianita e eretica oricum ai privi-o,ca si noi spunem ca nu aveti har.Teoria „madularelor bolnave” nu se poate accepta in nici-un fel de Ortodoxie,indiferent daca e oficiala sau slatiorista.Pe baza acestei teorii sunteti cazuti in erezie.Si de-a binelea.Pe langa faptul ca ati facut schisma la schisma,din voi mai deprinzandu-se si alte grupari,ati cazut si in erezie(dovezi ale lipsei harului).
  Din nou folositi cuvinte din Scriptura aiurea.Hristos a spus asta intr-un context,pentru ca evreii acelor vremi se dezvinovateau de uciderea proorocilor,si aceeiasi evrei aveau sa-l rastigneasca si pe Mantuitorul.Pe principiul tau,Sfantul Chiril al Alexandriei,pentru ca a participat la prigonirea Sfantului Ioan Gura-de Aur,nu prea e sfant.Nu poti sa crezi ca niste credinciosi care chiar au inima curata,sunt privati de har,doar ca niste nebuni,fara de duh ortodox au facut prigoana.Ortodoxia pe care voi o numiti oficiala a avut de indurat multe in perioada comunista,iar unul din prietenii securistilor era insusi G. Cordun (sunt documente la CNSAS pentru cine vrea sa le vada).In plus,pleiada de sfinti cu Sfinte Moaste din ultimii ani din Bisericile pe care voi le numiti oficiale,ecumeniste,serghianiste,arata ca harul lui Dumnezeu lucreaza.De unde stim noi ca prooroc mincinos nu a fost Glicherie?Doar pentru ca a pastrat calendarul?Pai din vedeniile lui de „singur aparator al Ortodoxiei” si multe altele,numai inselare se vede.Cordun a fost sigur prooroc mincinos,nu incape indoiala.
  Biserica nu a cazut in propriile anateme,pentru ca s-au facut pogoraminte la nevoie.Si cum se face ca la 7 sinoade ecumenice si mai multe locale s-a vorbit doar de pascalie si cum a aparut alt calendar cu alta metoda de calcul a pascaliei a fost dat anatema?Pentru ca e vorba de pascalie aici,se vede clar.Nu inteleg de ce tot rastalmaciti pentru a va indrepta schisma.
  Calendarul in mod cert nu este dogma,oricat ati incerca sa convingeti pe cineva.Prima data a fost declarat asa de voi,dar niciodata nu s-a pus problema sa fie dogma,nici macar la 1583.

  Oricum nu stiu daca o discutie mai are rost.Ca si-asa ne contram aiurea.Probabil ca asta va fi ultimul meu comentariu.

  • marin zice:

   @ Nu iti plac,dar le tolerezi pe cele impotriva mea.
   Nu le tolerez deloc , insa am observat ca ai primit scuze pentru comentariile deplasate , si am crezut ca nu e necesar sa mai intervin. Oricum , si interventia ar fi fost tardiva , caci pana de curand am fost plecat . Oricum as privi , sa numesti pe cineva infatuat , mi se pare atac la persoana si jignire . Daca nu jignirea a fost intentia ta , fii mai clar te rog . Frumos ar fi fost sa iti ceri si scuze , asa precum a procedat unul din comentatori mai sus.
   Teoria kiprianita este eretica dpdv ortodox , aici iti dau dreptate .
   Totusi , daca ai citi cu atentie eclesiologia BOSV ai observa ca este pur ortodoxa , fara influente kiprianite . Deci nici vorba de erezie la noi , nu mai arunca cuvinte , argumenteaza concret .
   @ Din nou folositi cuvinte din Scriptura aiurea.Hristos a spus asta intr-un context,pentru ca evreii acelor vremi se dezvinovateau de uciderea proorocilor,si aceeiasi evrei aveau sa-l rastigneasca si pe Mantuitorul.
   Ba nu folosesc cuvintele din Scripturi aiurea , ci le-ai inteles tu gresit . Sfanta Scriptura este universala , si se poate extrapola usor exemplul respectiv la prigoana salbatica a BOR fata de BOSV , mai ales ca si voi ( unii din voi) spuneti ca daca ati fi trait atunci nu ne-ati fi prigonit si poate ati fi luptat impotriva prigoanei . Totusi asta nu ar fi facut decat sa va aduca acuze ca sunteti stilisti . Si acum incercati sa va delimitati de acele crime , nevrand sa vedeti duhul necurat si inselarea care v-au facut sa le comiteti .
   @ Pe principiul tau,Sfantul Chiril al Alexandriei,pentru ca a participat la prigonirea Sfantului Ioan Gura-de Aur,nu prea e sfant.
   Nu poti raporta o greseala singulara la atitudinea unui intreg sinod . Atunci greseala a fost facuta impotriva unei singure persoane , pe o perioada de timp mica si nu de intregul sinod pe cand in perioada interbelica prigoana dezlantuita impotriva BOSVC a avut caracter general , la ea participand masele largi ale noilor calendaristi , care efectiv ne-au demolat zeci de biserici si manastiri , ne-au ucis mii de oameni , pe altii i-au schilodit pe viata si cu multi altii au umplut puscariile .
   Deci socoteste si tu daca se poate scoaterea din diptice de catre sfantul Chiril a sfantului Ioan Hrisostom cu asemenea atrocitati .
   De parca apostolii ne-au crestinat cu batele ; aceasta lipsa elementara de intelegere a scripturilor arata chiar si inexistenta harului in BOR .
   @ Ortodoxia pe care voi o numiti oficiala a avut de indurat multe in perioada comunista
   Asta nu e un argument , caci de indurat de la autoritati a avut si BOSV , sau chiar si tot felul de sectanti .
   @ iar unul din prietenii securistilor era insusi G. Cordun (sunt documente la CNSAS pentru cine vrea sa le vada).
   Astept dovezi , sper sa nu arunci pisica si sa o stergi de aici .
   @ In plus,pleiada de sfinti cu Sfinte Moaste din ultimii ani din Bisericile pe care voi le numiti oficiale,ecumeniste,serghianiste,arata ca harul lui Dumnezeu lucreaza
   Te rog sa dai exemple , ca eu la toti pe care i-am analizat am gasit lipsuri mari de ortodoxiei , vezi si cazul „marelui sfant” atonit Paisie aghioritul care se ruga pentru diavol .

   @ Si cum se face ca la 7 sinoade ecumenice si mai multe locale s-a vorbit doar de pascalie si cum a aparut alt calendar cu alta metoda de calcul a pascaliei a fost dat anatema?Pentru ca e vorba de pascalie aici,se vede clar.
   Cum ar fi putut cineva sa dea anatemei in perioada celor 7 sinoade ecumenice un calendar care nu aparuse ???
   Cum a aparut un calendar eretic , l-au si dat anatemei pentru a feri credinciosii de ratacire . Citeste bine anatemele precum am spus , vei vedea ca este natemizat si calendarul , nu numai pascalia .
   Iata mai jos duhul ortodox ce strabate dintr-o hotarare a sinodului BOR din 1903:

   „Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Autocefale a României este de părere şi propune că trebuie să rămânem unde ne găsim astăzi, pentru că este imposibil să nu încălcăm rânduielile canoanelor dacă am dori să schimbăm sau să reformăm calendarul iulian, pe care Biserica Ortodoxă îl foloseşte de atât de mult timp. Pe lângă aceasta, nu ne este permis să atingem nici chiar cu un deget hotărârile străvechi care însemnează slava Bisericii noastre.”

   Cand gresea oare sinodul BOR , cand lua aceasta hotarare , sau cand o lua pe aceea de a adopta un calendar ale carui sarbatori coincid pe timp de 800 de ani cu ale catolicilor , un calendar ticluit in atelierele masonilor ???
   Cand gresea BOR , cand era traditionalista , sau cand serba pastele in 1926 si 1929 odata cu catolicii si inaintea evreilor ???

   @ Calendarul in mod cert nu este dogma,oricat ati incerca sa convingeti pe cineva.Prima data a fost declarat asa de voi,dar niciodata nu s-a pus problema sa fie dogma,nici macar la 1583.
   Iti voi demonstra odata pentru totdeauna de calendar ca este dogma !
   Uite cum a randuit Bunul Dumnezeu sa se masoare scurgerea timpului de catre oameni , potrivit Scripturilor :
   Si s-a facut seara si s-a facut dimineata ; zi una . Facerea ( Geneza) 1,5 , Biblia 1914 .
   Observi care este canonul masurarii timpului , trecerea serii si a diminetii , deci trecerea zilelor . In nici un caz masurarea timpului de catre eu stiu ce astronomi atei si masoni , caci si in 1924 erau multi astronomi care nu impartaseau ideile reformistilor .
   Ori , masonii din BOR au sters din calendar 13 zile , zile care nu au trecut , zile in care nu a fost seara si nu a fost dimineata conform dogmei biblice .
   Iata asadar cat de diferita este lucrarea oamenilor de regula lasata de Dumnezeu Insasi prin Sfintele Scripturi . Deci daca BOR a ajuns sa nu mai respecte nici macar Biblia , pe care oricum a ciuntit-o , a reinterpretat-o si a cenzurat-o in editiile noi , cum putem spune ca mai este inca Biserica ???
   Oricum , daca nici de dogma Sfintelor Scripturi alegi sa nu tii cont , poate ar trebui sa te intrebi , pana unde poate merge ingaduinta ta .

   Daca mai comentezi sau nu este numai alegerea ta ; eu iti pot spune ca din partea mea poti comenta cat poftesti , numai discursul sa fie unul adecvat .

 47. Andrei zice:

  1.Exemple de sfinti:Nicolae Velimirovici,Iustin Popovici,Luca al Crimeei,Lavrentie de Cernigov,Amfilohie de la Poceaev,Siluan Athonitul,Filumen,Serafim de Virita,Sava cel Nou,Nicolae Planas.Si multi altii.Toti din Bisericile „serghianiste”,”ecumeniste” etc.
  2.Cuviosul Paisie a facut o greseala.Sau credeai ca sfintii sunt infailibili?I-ai citit viata?Tu ai vazut ce traire a avut omul asta?Nu ai observat cate profetii ale sale s-au indeplinit deja?
  3.Din cate am spus si mai sus,nu apar calendarul nou.Ar fi o tampenie din partea mea,si sunt de acord cu ce zici tu cu privire la schimbarea lui.In schimb nu-l consider motiv de schisma si aici intervin neintelegerile noastre.Nu v-ati intrebat niciodata de ce nu va recunoaste Athos-ul sau Patriarhia Ierusalimului?Pe motivul ca ati facut schisma fara pricina de erezie.
  4.Evident ca BOR a gresit in cei doi ani.Dar au fost oameni care au protestat,nu au plecat la alte „mitropolii”.Si asa s-a revenit la pascalia veche.
  5.Mai citeste o data Sigilionul Ortodoxiei.E clar ca iti scapa ceva si esti chitit sa spui ca anatemele respective sunt valabile si pentru BOR.
  6.Aveti comuniune liturgica cu kiprianitii.Mai are importanta eclesiologia BOSVR?Nu e asta „unitate in diversitate”?
  7.Unde a ciuntit BOR Biblia?
  8.Care dogma?Ce legatura cu calendarul iulian sau gregorian sau orice altceva vorbim noi aici?Dumnezeu este atemporal,mai bine nu-l include in discutiile noastre.”Jertfa lui Dumnezeu:inima infranta si smerita”,„ Căci, înaintea Ta, o mie de ani sînt ca ziua de ieri, care a trecut, şi ca o strajă din noapte.”(ps 90), „Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru; că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sînt ca o zi.” (2 Pet. 3, 8).Timpul nu e si nu va fi dogma.
  9 Dosarul il gasesti la CNSAS.Evident ca nu poti sa-l vezi pe net.

  • marin zice:

   Voi reveni cu un raspuns pe larg in functie de timpul disponibil .
   Acum numai cateva remarci . E clar ca Dumnezeu e atemporal , insa pentru om el a randuit modul de masurare a timpului , asa cum am prezentat . Poate timpul nu e dogma , insa modul de masurare a lui , randuit de insusi Dumnezeu este dogma .

   Despre dosarul de la cnsas – e clar ca nu il pot vedea pe net . Tu l-ai vazut , sau vorbesti asa din popor ?
   A facut politie politica sau ce ? Spune daca stii , daca nu , nu specula !
   Mie imi pare cu totul improbabil sa fi avut legaturi cu o institutie care l-a prigonit si incarcerat ulterior .
   Inca odata , te-as ruga sa nu confunzi prigoana cu disconfortul .
   Este clar ca nu ai idee despre dimensiunea celor intamplate atunci . Uite aici o mostra de „dragoste frateasca” din partea noilor calendaristi :
   De necazurile credincioşilor din comuna Brusturi, judeţul Neamţ, de măcelul de la Mânăstirea Cucova, judeţul Bacău (5 morţi şi 28 de răniţi), de evenimentele de la Răcoasa şi Angheleşti, judeţul Vrancea, foarte puţini ştiu sau îşi mai amintesc. La biserica din comuna Vânători, judeţul Neamţ, se păstrează o icoană pe care şi astăzi se mai văd urme de sânge uscat ţâşnit din capul unor credincioşi pe care
   jandarmii i-au lovit cu patul puştii în cap. Un caz aparte l-a constituit intervenţia în forţă a
   jandarmilor asupra credincioşilor care se întorceau de la sfinţirea locului pentru biserica din localitatea Buhalniţa, judeţul Neamţ. În timpul incidentelor care s-au soldat cu morţi şi răniţi, a fost arestat, apoi chinuit şi condamnat, Mitropolitul Glicherie Tăriase, pe atunci ieromonah. Au fost demolate bisericile de la Mânăstirea de maici din Brădiţel, judeţul Neamţ, Onieeni, judeţul Suceava, Călăraşi şi Tămădău plângă bucureşti) şi Toporăşti, judeţul Vaslui (unde au fost împuşcaţi mortal doi bărbaţi şi o femeie). Biserica din Herla, comuna Slatina, judeţul Suceava a trecut cu
   forţa în proprietatea Bisericii oficiale prin ameninţări şi înşelăciune, iar bisericii din Balş (lângă Tg. Frumos, judeţul Iaşi) i s-au confiscat în mod abuziv toate bunurile. La acestea se adaugă şi suferinţele celor ce au fost nevoiţi să se ascundă prin munţi şi păduri de teama forţelor de represiune.
   Cele mai grave confruntări au avut loc între anii 1934 – 1936, când prin eforturile susţinute deopotrivă de cler şi popor, s-a reuşit construirea a peste 30 de biserici şi paraclise, în care slujbele erau săvârşite după calendarul iulian. Reprezentanţii Bisericii Ortodoxe de stil nou, se vedeau ameninţaţi de revenirea la calendarul vechi, deoarece majoritatea credincioşilor deşi aderaseră la cel nou, în conştiinţa lor, nu erau împăcaţi cu aşa zisa ,,îndreptare” a calendarului, singura motivaţie pe
   care o aveau cei ce doreau justificarea introducerii acestei inovaţii.
   Mai multe despre atrocitatile de atunci poti citi aici :

   Dă clic pentru a accesa 65-de-ani-depersecutie-a-bosv.pdf

  • marin zice:

   @ 2.Cuviosul Paisie a facut o greseala.Sau credeai ca sfintii sunt infailibili?I-ai citit viata?Tu ai vazut ce traire a avut omul asta?Nu ai observat cate profetii ale sale s-au indeplinit deja?
   Accept genul acesta de greseala numai la superincepatori . O simpla lectura a Noului Testament iti da cunostintele necesare pentru a nu o face . Deci , acest tip de greseala nu are ce cauta la calugari induhovniciti – ori , mai degraba nu avem de a face cu unul din acestia.
   E clar ca nu exista infailibilitate , dar aceasta e o greseala mult prea mare pe care numai unui incepator i-as tolera-o , nu unui povatuitor duhovnicesc .
   Nu stiu care profetii ale lui s-au indeplinit dar iti pot da exemple de „profetii” care nu s-au indeplinit , trase la xerox parca cu cele ale „pustnicilor nevazuti” din Cehlau -Rarau ce proliferau pe saccsiv si apologeticum si care s-au dovedit o mare cacialma si o mare minciuna .

  • marin zice:

   @ Nu v-ati intrebat niciodata de ce nu va recunoaste Athos-ul sau Patriarhia Ierusalimului?Pe motivul ca ati facut schisma fara pricina de erezie.
   De fapt Athosul de mai demult a incurajat demersurile Slatioarei , insa de cand incet incet bartolomeu si acolitii si-au adus calugarii neoatoniti , acestia sunt cei mai inversunati „antistilisti” . La fel , mai demult Sfantul Glicherie a venit cu antimise si cu Marele Mir de la patriarhia Ierusalimului . O recunoastere in momentul de fata de la ecumenista patriarhie si de la neoatoniti chiar nu ne intereseaza . Numai manastirea Esfigmenu , care e crunt prigonita chiar si acum in mileniul 3 de catre ecumenistii lui bartolomeu , dupa cum se vede si aici :
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2010/12/23/bartolomeu-i-vom-continua-dialogul-cu-papa-si-cu-islamul/
   https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/03/15/stiri-necenzurate-prigoana-impotriva-manastirii-esfigmenou/

  • marin zice:

   @ 4.Evident ca BOR a gresit in cei doi ani.Dar au fost oameni care au protestat,nu au plecat la alte “mitropolii”.Si asa s-a revenit la pascalia veche.
   Evident ca BOR a gresit si in cei multi ani de la momentul 1924 . Si cu toatre ca au fost multi oameni care au protestat , care au suferit persecutii si au murit pentru credinta ortodoxa , BOR nu a revenit la calendarul ortodox ci persista in greseala .

  • marin zice:

   @ 5.Mai citeste o data Sigilionul Ortodoxiei.E clar ca iti scapa ceva si esti chitit sa spui ca anatemele respective sunt valabile si pentru BOR.
   Sigilionul si celelalte anateme vorbesc clar si despre calendar , nu numai despre pascalie . Deci , sunteti sub anatema . Si mai sunteti si sub anatema data de canonul 1 al sinodului din Antiohia din 341, caci ati praznuit de 2 ori pastele in afara pascaliei ortodoxe . Iar aceste anateme nu se sterg asa , ca si cum nu s-ar fi intamplat , ci numai cu pocainta .

  • marin zice:

   @ 6.Aveti comuniune liturgica cu kiprianitii.Mai are importanta eclesiologia BOSVR?Nu e asta “unitate in diversitate”?
   Uite cum sta treaba de fapt . Cand am initiat comuniunea cu kirpianitii , acestia nu-si elaborasera eclesiologia lor eretica a madularelor bolnave conf. careia noii calendaristi au totusi har . Aceasta a aparut ulterior in 1984 , fiind cunoscuta la noi numai in ultimii ani datorita in mare parte internetului . Asa ca , de ceva timp , kirpianitii sunt scosi din dipticele Slatioarei si tot au avut loc dialoguri , care cu ajutorul lui Hristos sper ca sa vor finaliza ori cu ruperea comuniunii , ori cu revenirea loir la ortodoxie .
   Asta , in timp ce voi va rugati cu catolicii , cu monofizitii , cu tot felul de eretici protestanti si neoprotestanti si tot soiul de pagani !
   Si ati mai recunoscut si harul anglicanilor , si ati semnat si unirea cu monofizitii !
   Greu e sa dai cu piciorul in tepusa !
   Mai usor e sa vezi paiul din ochiul celuilalt !

  • morosanu zice:

   @Andrei a vorbi cu tine e pierdre de timp dar e normal ca frate sa te informez ca cea mai mare sarbatoare a crestinilor e SF PASTE!! INVIEREA DOMNULUI HRISTOS! ca urmare si cel mai mare blestem este contra celor ce nu serbeaza SF PASTE cum sa randuit !!tu ai incalcat SF PASTE de cate ori? asta e erezie Andrei!! calcarea in picioare a randuielii SF PASTE Este EREZIE!!!grecii nu au scimbat decat sarbatorile fixe… e greu discernamantul si stiu ca nici tu nu l ai dar esti cu gura mare la altii care te informeaza si tu decizi

 48. Andrei zice:

  Si Sfantul Chiril a facut parte dintr-un sinod cu mai multi sfinti care l-au caterisit pe Sf. Ioan.Sinod convocat de episcopul Teofil…Si te rog sa-mi dai si mie exemple de oameni din „masele largi” care v-au prigonit.S-au descoperit si in chestiunea asta multe miniciunele ale voastre.Ce biserici au fost demolate?

 49. Andrei zice:

  Intreb asta pentru ca si anti-ecumnistii ramasi in Biserica au fost prigoniti.Inclusiv eu am fost luat in batjocura de catre noii-teologi pentru parerile mele traditionaliste

  • marin zice:

   Andrei , prigoana nu inseamna pentru mine cateva cuvinte ironice . Poate nu te-ai simtit prea bine cand ti s-a intamplat , insa nu se poate compara asta cu bataile si torturile crunte la care au fost supusi membrii BOSV .

  • Nikolai zice:

   Sa-mi fie cu iertare daca gresesc, poate ca aveti intentii bune insa salariul pe care il luati ca preot cu diploma stampilata si recunoscuta de catre statul antihristic rezultat din rebeliune impotriva lui Dumnezeu va impiedica sa rupeti comuniunea cu acesti apostati. Va taie craca imediat incat o sa ajungeti de izbeliste. Ce v-ar impiedica sa fiti preot liber de mustrarile de constiinta ca pomeniti niste apostati la liturghie in turma cea mica a ortodocsilor neecumenisti? Bineinteles ca fara salariu de la institutiile care Il urasc pe Dumnezeu. De ce va ganditi sa faceti acum ceea ce canonic ramasita ortodoxa a facut acum aproape 100 de ani in baza aceluiasi canon I-II si al canonului 35 (cred) apostolic? Fiindca sunteti mai citit decat mine v-as ruga sa citati canonul care ii depune pe cei ce se separa de eretici si nu se unesc cu cei deja separati care tin dreapta credinta. Doamne ajuta! si va urez un inceput de post plin de bucurii duhovnicesti insa incepand de luni nu de acum in saptamana de harti cand e nepotrivit sa postim datorita bucuriei praznicului imparatesc al Rusaliilor.

   • Nikolai zice:

    Oare chiar asa de ocupat cu lupta impotriva ecumenismului sa fie preotul Matei Vulcanescu incat sa nu aiba timp macar pt un raspuns de doua randuri? Pe cuvantul meu ca nici macar nu a citit articolul ci doar titlul, poate sa fi citit ceva printre randuri la comentarii iar link-ul l-a postat la fel cum mai fac si altii, arunca pisica moarta peste gard la vecinul. Vrea sa fure cititorii din BOR care intamplator dau pe aici si sa-i ia tot sub steagul lor. Nume ca Arsenie Cotea, Averchie Tausev, mitropolitul ROCOR Filaret, Evloghie Ota ctitorul manastirii Ramet si ierarh al BOSVR, Steven Allen, Patric Ranson etc., buzele lor nici macar nu le pot pronunta.

   • Andrei zice:

    Sa-mi fie cu iertare Nikolai,dar exagerezi….Ataci cam mult in stanga si-n dreapta fara sa ai vre-o socoteala.Vezi sa nu cazi in fariseism si sa crezi ca daca „tii cele ale legii”,esti scutit de altele.Cazi in eterna problema a vechilor-calendaristi si anume ura si mandria,iar credinta nu le justifica pe nici-unele.Pe mine fix atitudini de genul asta m-au facut sa raman in BOR si sa nu ader la nici-o grupare de genul celeia in care esti tu.Ura in primul rand si apoi schismele repetate,ceea ce evident,nu sunt semne bune.Schisme care nu se aseamana cu exemplele date de Marin(care oricum a scris doua denumiri ale aceleiasi rataciri).Daca vrei sa ajuti cu ceva Ortodoxia,improscatul cu noroi (sport national la stilisti) nu ajuta foarte mult.Radicalismul tine departe pe multi.
    Iar Parintele Matei chiar face apostolat anti-ecumenism,este foarte implicat si urat de multi.Asa ca acuzele tale nu le pot categorisi decat ca fiind jenante.Exemplul preotilor din BOR dat de tine mai jos nu se aplica si Parintelui Matei.Evident ca habar n-ai despre cine vorbesti.Si preotii luptatori nu s-au terminat la Steven Allen sau Sfintii din ROCOR.Sfinti care de altfel au avut o atitudine mult mai duhovniceasca decat o ai tu.

    Toate bune.

   • marin zice:

    @ Schisme care nu se aseamana cu exemplele date de Marin(care oricum a scris doua denumiri ale aceleiasi rataciri).
    Adica Vladimiresti si Noul ierusalim e una si aceeasi ?

   • marin zice:

    Ca de obicei , se ia in calcul marea calitate de lutator antiecumenist a cuiva , netinandu-se seama de locul din care lupta . Unii lupta impotriva ecumenismului din Biserica , iar altii chiar din interiorul ereziei ecumenismului , fara a se gandi vreo clipa a iesi din ea .
    Personal sunt satul de cei care condamna ecumenismul doar formai , cum fac toti oficialii . Vreau si eu un exemplku de preot sau cleric de vreun fal care sa condamne raspicat inaltele „fete bisericesti” pentru ecumenism . Asa cum sfintii parinti l-au mentionat pe Arie in anateme , asa as vrea sa aud pe Daniel condamnat de preoti pentru ecuumenism , pe Bartolomeu & co .
    „Ironia” e ca tot stilistii sunt cei care pronunta si numele celor ce se fac vinovati de ecumenism , aratandu-le celor de pe nou care sunt naimitii . In rest o mai fac poate cativa clerici la adapostul anonimatului oferit de internet . M-as fi bucurat sa aud de la „cei considerati mari parinti , gen Arsenie , Cleopa , Iustin Parvu nominalizari care sa stearga orice urma de dubiu in privinta pozitiei personajelor mari din BOR .

   • Nikolai zice:

    http://saccsiv.wordpress.com/?s=parintele+adrian+fageteanu+a+fost+la+un+pas+de+moarte Iaca ca mai vin si eu cu o completare pe care ai uitat-o. Luptatorii impotriva ecumenismului din interiorul ecumenismului lupta dintr-o pozitie de compromis, ecumenistii si chiar masonii sunt pomeniti de ei la liturghie ceea ce nu e admisibil in ortodoxie, ba chiar le trimit scrisori de „protest” in care mai inainte de a-si exprima nemultumirile ii asigura de supunere si ascultare ca doar ascultarea spun ei e mai mare decat mucenicia. Vai, vai! Daca nu i-ar tine legati de maini si picioare cu salariile alea si asa mici.. Si Sf. Filaret a trimis epistole intristate la toate jurisdictiile membre CMB dar tot degeaba asa ca nu a mai avut incotro si ia anatemizat.

   • marin zice:

    Eram la curent cu amandoua linkurile ; am unele observatii de facut .
    Mircea Vulcanescu face bine ce face , mai putin cenzura . Orice fel de comentariu pe blogul sau nu mi l-a aprobat .
    Despre parintele Adrian Fageteanu , tot respectul . Singurul care a pus punctul pe i , din aceasta cauza suferind batai cu carja episcopala atat de la vicentiu ploiesteanul , cat si de la daniel , cand l-a numit eretic . Insa cu o floare nu se face primavara . Dealtfel printre cei nominalizati de mine ca au fost antiecumenisti numai formal , nu era si parintele Adrian .
    Sa mai preciuzez ceva . Cand am circulat pe internet o inregistare cu parintele Adrian Fageteanu , in care il nominaliza concis pe daiel ca e eretic , am fost invinuit ca e „facatura”a stilistilor ; bloguri precum saccsiv au postat initial inregistrarea , dupa care au sters-o .
    Iar ca sa vezi si cenzura razboinicilor impotriva cuvantului in actiune , uite cum sterg un articol care da dreptate „stilistilor” dupa ca nu stiu prin ce minune aparuse pe blogul lor :
    http://razbointrucuvant.ro/2009/02/26/calea-imparateasca-adevarata-ortodoxie-intr-un-veac-al-apostaziei-de-parintele-serafim-rose/
    Noroc cu instrumente precum web.archive , unde s-a pastrat articolul si se poate dovedi cenzura mincinoasa a „razboinicilor” :
    http://web.archive.org/web/20090228174415/http://www.razbointrucuvant.ro/2009/02/26/calea-imparateasca-adevarata-ortodoxie-intr-un-veac-al-apostaziei-de-parintele-serafim-rose/

 50. Theodor zice:

  Andrei,
  Nu te mai chinui degeaba, ca nu ajungi la nici un rezultat cu ei. Si eu am dus exact aceeasi lupta ca si tine. Citeste (in ordinea indicata am raspuns) raspunsurile date de mine pentru articolele Marii duhovnici Cleopa, Arsenie Papacioc si botezul ortodox (postat 18 februarie 2011), Calendarul iulian indreptat si minciunile propagandistilor patriarhiei (postat 1 decembrie 2010) si Ce se intampla cu sufletul din ceasul mortii pana in ziua 40 (postat 3 iulie 2012). Imi place de tine, esti un luptator bun, iar chestiunea calendarului este extrem de importanta si trebuie sa o cunosti mai bine. Acum, daca vrei, te las sa arbitrezi tu lupta pe care am dus-o eu cu ei.
  Cu drag,
  Theodor

 51. Andrei zice:

  „Greu e sa dai cu piciorul in tepusa !
  Mai usor e sa vezi paiul din ochiul celuilalt !”

  Adevar grait-ai Marine,e lozinca perfecta pentru gruparile vechi-calendariste care nu se uita la schismele dubioase si comuniunile din curtea lor si ataca BOR oficiala.Prea incerci sa lustruiesti imaginea BOSV si aici te tradezi defapt si arati ce „adevart ortodox” esti.

  VII. Orişicine nu ar urma hotărârile Bisericii statuate în cele Şapte Soboare Ecumenice şi Sfintele Paşti socotite pentru a le urma, ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti, şi vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.
  Din cate vezi totul e strans legat de pascalie,tinand cont ca prin introducerea noului calendar se incalcau unele canoane care reglementau serbarea Pastelui.Anatemele sunt strans legate de pascalie si de unirea cu papistasii.Daca se respecta pascalia si nu se ajunge la unire(la potir) cu papistasii anatemele nu sunt valabile pentru ca dreapta credinta ortodoxa este pastrata.

  Neoatoniti?Asa rau ati ajuns incat sa credeti ca acolo nu mai sunt traitori si toti sunt „oamenii patriarhului”,”ecumenisti” etc.Atitudinea de „eu sunt singurul corect,restul gresesc” iar restul reprezinta o gramada de norod ortodox,e cam ciudata,mai ales cand vin de la niste oameni care inteleg apararea Ortodoxiei facand schisme,mitropolii separate,care a plecat avand drept autoritate sinodala un singur preot,si apoi a mai facut si alte schisme in interiorul ei!!!Daca erau 10 Glicherie in tara la vremea aia,aveam 10 slatioare acum.Cum poate sa lucreze Harul lui Dumnezeu in niste grupari care fac schisma la schisma cand pedeapsa lui Dumnezeu e risipirea?Cum poti sa crezi calendarul dogma si unitatea in Adevar a Bisericii nu,cand a fost instituita de insusi Hristos?

  Patriarhul Bartolomeu e eretic,stiu si eu asta.Ce sa fac,sa-mi fac alta mitropolie sau sa incerc sa fac ceva ca sa scap Ortodoxia de el?
  Crezi ca eu nu sunt constient de unele erezii ale unor ierarhi din BOR?Dar canoanele zic sa te rupi de ierah,nu sa faci alta mitropolie/sinod!!!!
  http://www.patriarhia.ro/ro/relatii_externe/dialog_intercrestin_6_5.html
  acordul de la balamand momentan e nul

  @Theodor
  Voi citi cu siguranta.
  Nu incerc sa conving pe nimeni aici.E greu sa faci asta mai ales unora care le-a intrat in cap ca sunt „adevarati ortodocsi”.Nu stii ca ispita de-a dreapta e mai inselatoare ca cea de-a stanga?Doar facem „un schimb de opinii”.Tocmai de aceea si comentez in continuare.Pana la urma eu invat ceva de la ei,ei invata ceva de la mine(desi nu cred,pentru ca sunt „calendarist ecumenist”) s.a.

  • Nikolai zice:

   …ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti… „…sau sub blestemul lor au cazut…” Nou calendaristii si-au cantat singuri iesirea din Biserica, nu i-au scos nimeni afara ci au iesit singuri http://www.moldovacrestina.info/wp-content/uploads/2009/11/Schimonahii-Teofilact-+%D0%AFi-Arsenie-Cotea-Boldurile-Sfintei-Noastre-Biserici-Ortodoxe-de-R-%D0%93s-%D0%93rit.pdf Vezi ce spun acesti monahi cu frica de Dumnezeu! Daca nou calendaristii au iesit din Biserica ce rost avea ca poporul sa-i urmeze si el? O minunatie de carte unde aflam multe despre Ioana papoaia si alti papi luptatori impotriva lui Dumnezeu si ucigasi de oameni, turnul Vijeliilor (ca replica a turnului Babel) unde s-a nascocit calendarul cel dracesc ce a dus la dezbinarea ortodocsilor, alvitarii, croitorii, frizerii, iezuitii, jidovii si masonii ce v-au dat voua nou calendaristilor sa roadeti calti inmuiati in untura, calti ce nu ati reusit sa-i descalciti nici pana acum incat ati ajuns si de rasul curcilor fiind in comuniune cu papa via Bartholomeu si aveti „clerici” care dupa ce se roaga impreuna cu inchinatorii la draci va da lingurita cu impartasanie incat va fac sa aveti impresia ca voi sunteti ortodocsii cei adevarati, ba va mai bateti si cu caramida in piept. Parintelui Steven Allen vesnica pomenire!

   • Andrei zice:

    Cine te-a mintit pe tine ca eu ma impartasesc la Bartolomeu sau de la ierarhii ecumenisti?Sau ca ii zic lui Bartolomeu „Parintele Patriarh”?

   • Nikolai zice:

    „…ci vrea să urmeze noua invenţie a pascaliei şi a noului calendar al astronomilor atei papişti” Andrei, ti-ai dat singur palme. Ti-am citat ceea ce ai postat sustinand sus si tare ca numai cei ce tin pascalia papiceasca sunt sub anatema, scrie mai mult decat clar: ..pascaliei si a noului calendar… nu scrie „pascaliei noului calendar”.

   • marin zice:

    @ Andrei
    Cred ca pentru tine cuvintele „noului calendar al astronomilor atei papişti” si „vor să răstălmăcească şi să distrugă dogmele şi tradiţia Bisericii care noi le-am moştenit de la Sfinţii Părinţi, anatema unora ca aceştia şi să fie îndepărtaţi de Biserică şi de împărtăşirea credinţei.” – nu inseamna nimic . Voi ati calcat in picioare traditia de 1600 de ani a sinaxarului ortodox . Si o intrebare , ce crezi , pe modelul calendarului putem sa renuntam si la semnul crucii , ca doar nu-i vreo dogma sa facem semnul crucii , tine numai de traditie …
    Periculos tip de argumentare , acela ca putem renunta fara probleme la ce tine de tipic si de traditie ( desi repet ca tine si de dogma , ca tot ce tine de ortodoxie- totul e dogma, nu ca scolasticii apuseni ce proclama dogma numai hotararile sinoadelor) , renuntare in favoarea unor invataturi mincinoase ticluite de masoni !
    @ Neoatoniti?Asa rau ati ajuns incat sa credeti ca acolo nu mai sunt traitori si toti sunt “oamenii patriarhului”,”ecumenisti” etc.Atitudinea de “eu sunt singurul corect,restul gresesc” iar restul reprezinta o gramada de norod ortodox,e cam ciudata,mai ales cand vin de la niste oameni care inteleg apararea Ortodoxiei
    Da neoatoniti , spun asta perfect constient !
    La inceput , in anii introducerii calendarului atonitii formasera liga atonita infiintata de parintele Arsenie Cotea , si condamnasera ferm calendarul catolic introdus si sprijineau bisericile vechi calendariste condamnandu-le pe cele noi-calendariste , incetand pomenirea patriarhului ecumenic , insa treptat masonii patrioarhiei ecumenice ajutati de masonii din guvernul grec au acaparat conducerea manastirilor din Sfantul Munte impunandu-si oamenii in pozitii cheie de conducere , sau efectiv prin „confiscare” – cum a fost cazul schitului Sfantul Prooroc Ilie luat cu japca din jurisdictia ROCOR si trecut in posesia „patriarhiei” ecumeniste .
    @ Cum poti sa crezi calendarul dogma si unitatea in Adevar a Bisericii nu,cand a fost instituita de insusi Hristos?
    Da , calendarul este dogma , si unitatea Bisericii este la fel dogma , instituita de Sfantul Pavel sub insuflarea Sfantului Duh , insa unitatea in Adevar , asa cum ai precizat . Atat timp cat noii calendaristi s-au departat de adevar prin introducerea minciunii noului calendar in Biserica , au incetat a fi biserica , si un ortodox nu are alta cale de urmat decat aceea de a fugi de ei ca de proorocii cei mincinosi , cale stabilita tot de sfantul Pavel in epistoliile sale .
    @ si apoi a mai facut si alte schisme in interiorul ei!!!
    Schisme au fost si in BOR din 1924 incoa , gen vladimiresti , noul ierusalim si virginica , ; schisme au fost dintotdeauna din Biserica lui Hristos , asta chiar nu-i un argument care sa ne puna intr-o lumina neortodoxa .
    @Daca erau 10 Glicherie in tara la vremea aia,aveam 10 slatioare acum.
    Simple presupuneri !
    @ Cum poate sa lucreze Harul lui Dumnezeu in niste grupari care fac schisma la schisma cand pedeapsa lui Dumnezeu e risipirea?
    Daca stam si numaram schismele facuta fata de BOR dupa 1924 ajungem sigur la un numar superior fata de schismele facute din BOSV . Aici s-ar parea ca discreditezi BOR cu propriile-ti cuvinte .

  • Andrei zice:

   Nikolai,sa stii ca am citit din ce mi-ai dat.Intr-adevar miscarea vechi-calendaristica are mare dreptate insa pana la un punct.E clar ca mai multa decat are BOR.Problema este ca nici BOSV nu este o solutie sau orice alta grupare/sinod din cauza certurilor,incertitudinilor si schismelor dintre acestia.Evident ca te intrebi care e adevartul Trup al lui Hristos?.E clar ca traim vremurile proorocite de sfinti,in care vom cauta o Biserica in care sa se slujeasca in Duh si-n Adevar si nu vom gasi.Consider ca trebuie sa sporim in rugaciune,post si despatimire pentru a ne lumina Dumnezeu.

   Doamne ajuta si toate bune!

   • Nikolai zice:

    Biserica lui Hristos va rezista pana la sfarsit chiar daca vor mai ramane doar doi sau trei credinciosi si poate fara episcop, Biserica lui Hristos exista si astazi numai ca ierarhii ei sunt dezbinati din cauza ca se raporteaza diferit la ecumenistii nou calendaristi si se acuza reciproc de colaborare cu ei si cu institutiile antihristice ale statului. Am discutat cu episcopul meu despre dezbinarea dintre ortodocsi fiind si eu la randul meu debusolat din cauza asta, mi-a spus ca situatia se compara cu starea unui pagan care vrea sa treaca la crestinism iar vazand cate „biserici” sunt ramane debusolat nestiind incotro sa apuce, insa cel mai important pt acel pagan e sa o rupa mai intai cu paganismul nu sa ramana acolo pe motiv ca nu are unde se duce. Rupandu-se de paganism a facut pasul cel mai important. Tot asa si noi rupandu-ne de ecumenism am facut pasul cel mai mare, dupa aceea mai vedem. Personal eu sunt de acord 100% cu pozitia parintelui Steven Allen, nu exista comuniune de nici un fel cu cei de alta credinta sau cu cei ce sunt in comuniune cu cei de alta cedinta! Toate mascaradele astea impotriva ecumenismului gen saccsiv, apologeticum, razboinicii mincinosi impotriva Cuvantului…. sunt doar apa de ploaie, vezi comentariul meu de aici: http://hristofor.wordpress.com/2013/01/29/de-ce-si-a-taiat-acest-tinar-limba-sa/#comments imi cer scuze pentru mandrie insa simt eu asa ca e bine sa ma laud cu credinta mea

   • marcel zice:

    @Andrei tu cand te impartasesti te impartasesti de popism sau de dumnezeire?popa al tau este un intermediar intre tine si Dumnezeu ,deci cand popa al tau il pomeneste pe Patriarh inseamna ca intre tine si Hristos este patriarhul! si cand patriarhul tau este in comuniune cu alt patriarh inseamna ca intre tine si Dumnezeu sant acesti patriarhi si daca credinra lor e buna si tu primesti dumnezeire dar daca patriarhii sant eretici te impartasesti de erezie .chiar ne ametesti asa de tare facandu te ca nu intelegi ce ti spunem ? daca tu stai in casa dar copii tai ies din casa si copii tai aduc rujeola de la alti copii desi tu nu te ai jucat cu copii aia tu ce faci zici ca nu ai rujeola desi ai?

 52. marin zice:

  @ acordul de la balamand momentan e nul
  Nu ma refeream la acordul de la balamand , ci ma refeream la acordul semnat de sinodul BOR cu ereticii monofiziti , prin care ii recunoaste ca ortodocsi . Acordul a fost semnat de sinodul BOR si mai ales de secretarul Sfantului Sinod al BOR , episcopul Teofan , actual mitripolit al Moldovei , cel mai mare anti-ecumenist …!!!
  In realitate , lucrurile nu stau chiar asa – antiecumenismul lui teofan e doar o legenda construita pentru credinbciosii mai traditionalisti din BOR – probabil gandiot pentru momentul in care scaunul mitropoliei Moldovei il va propulsa in pozitia de „patriarh” al BOR .
  Noroc ca s-au razgandit monofizitii ( daca se poate se spune noroc , din moment ce intreg sinodul BOR va tradase acceptand unirea cu ereticii) , ca astazi erati si in comuniune cu ei , caci probabil invocati aceleasi argumente ale unitatii Bisericii din moment ce toti episcopii erau pentru comuniunea cu monofizitii !!! Nu-i asa ca nu ati face sau nu ati fi facut „sinod paralel” ???

  Dă clic pentru a accesa acord-intre-bor-si-monofiziti.pdf

  • Andrei zice:

   Ai dreptate,insa eu de ecumenism stiu de pe site-uri ca astea si de la un parinte.Unul,ca mai greu gasesti altul anti-ecumenist.Imi cer scuze dar eu nu le pot acuza din moment ce eu sau altii stim de fiara ecumenismului de acolo.E adevarat ca unele sunt radicale cu gruparile vechi-calendariste,dar asta e alta problema si ii priveste pe admini.Si „stilistii” sunt violenti in limbaj cateodata si asta e unul din motivele cenzurii.Pe mine intr-o perioada ma scarbisera unii stilisti(nu pot sa zic vechi-calendaristi tot timpul,e mult de tastat:) deci ma iertati) de nu mai vroiam sa intru pe nici-un site,de halul in care mi-au vorbit.
   Oricum,nu cred ca mai conteaza.Eu doar sper sa ne intelegem bine in continuare.Nu sunt adeptul pozitiilor radicale.Recunosc ca unele lucruri citite aici mi-au ajutat,asa ca in opinia mea cei de la razboiintrucuvant gresesc daca nu va lasa sa vorbiti mai mult.Si sa stii ca unii nu sunt luptatori mincinosi.Chiar lupta si lupta mult.Nu incerca sa le minimalizezi efortul pe care il fac.Faptul ca nu au trecut in BOSV asta nu inseamna ca nu mai lupta.Eu personal ii consider mai indreptatiti pentru ca lupta in mod direct.Dupa cum am spus si mai sus.Pericolul ecumenismului e in BOR,nu in BOSV.Si atunci cine sa lupte?Nu cei care sunt in BOR?Daca nu erau ei,eram un spalat pe creier,plin de „iubire” pentru papistasi.

 53. Nikolai zice:

  Aici e problema! Nu trebuie confundat omul si opiniile personale, chiar violente verbal uneori, cu jurisdictia de care apartine. Marturisirea de credinta a celor de care apartine e importanta, oamenii sunt diferiti. „Al cui esti?” tin minte ca ma intrebau oamenii din sat pentru a-si face o parere despre mine. Apartenenta joaca un rol extrem de important pentru mantuire. E adevarat ca noi cei de pe vechi ne certam si ne dezbinam intre noi ceea ce nu e bine si prin asta incalcam legea lui Dumnezeu, ereticii insa schimba legea lui Dumnezeu. Am stat si eu de vorba cu preoti din Romania care nu sunt de acord cu ecumenismul si chiar erau revoltati intr-un fel de calendarul asta modificat genetic, ba chiar erau de acord cu ceea ce spuneam insa sunt legati de maini si de picioare cu venitul de la biserica si salariul, au familie, copii, cheltuieli, mii sau chiar zeci de mii de euro de recuperat dati spaga (simonie) pt. hirotonie si o parohie calduta, traiul e greu, saracie… au investit ani intregi din viata sa invete „teologia” de la profesori cu salarii mari scoliti in occident la institutele teologice catolice si protestante si atata de multa „teologie” invata incat cand ajung preoti nici macar nu stiu sa faca un botez. Eu nu vorbesc din auzite, sotia mea a fost studenta la teologie 4 ani.

 54. ortodoxos zice:

  Adriane,
  daca tu cauti cu adevarat mantuirea, pune ti urmatoarea problema, simplu, cum si au pus o multi din cei care au trecut in BOSV, inclusiv eu – mentionez ca nu vreau sa mi dai mie un raspuns, ci tie, si asta in virtutea Infricosatoarei Judecati care va fi:
  BOR a schimbat calendarul, a introdus o inovatie neortodoxa in Biserica, o incalcare a Sf Traditii, plasand, conform Sf Canoane si Sf Parinti, Sf Sinod al BOR, dimpreuna cu cei care i fac ascultare, intr-o schisma. Au serbat si Pastile de 2 ori incalcanda regula cu cele 4 conditii de sarbatorire. Schisma este conform Sf Parinti o despartire de Biserica nu pentru probleme de dogma ci pentru toate cele care tin de asezaminte, Traditie si alte invataturi bisericesti care vin in contradictie cu Una Sfanta Soborniceasca si Apostoleasca Biserica.
  Dupa cum spun Sf Parinti, schismaticii nu au mantuire.
  Acum lucrurile s-au complicat si mai mult, erezia ereziilor,ecumenismul, fiind in floare. Tu facand parte din BOR, facand ascultare unui episcop ecumenist si impartasindu te la un preot si el ecumenist, facand ascultare aceluiasi episcop, esti ecumenist.
  Chiar daca spui tu ca nu esti de acord cu ecumenismul. Ptr ca nu poti sa stai in duhoarea rahatului, fara sa mirosi si tu a rahat -iarta mi comparatia, dar erezia pute de mii de ori mai tare ca rahatul.
  Esti de acord sau nu, asa stau lucrurile.
  Sf Parinti ne invata sa nu ascultam de episcopii si preotii care ne duc spre schisme si erezii, ci sa ne lepadam de ei, ptr ca sunt lupi in piei de oaie.
  Ma gandesc ca si daca ar invia pr Cleopa sau Iustin sau altii – Dumnezeu sa-i ierte – si v-ar spune ca nu bine in BOR, tot nu ati crede, cum a zis si Mantuitorul ca si mortii daca ar invia, tot nu ar crede in El, stiti voi.
  Ma iertati!

 55. Nikolai zice:

  „De asemenea, suntem bucuroşi că aveţi o bună cooperare cu comunităţile noastre ortodoxe româneşti şi de asemenea suntem bucuroşi că o mulţime de tineri au studiat de-a lungul timpului în Germania şi au studiat în Facultăţi de teologie catolice şi evanghelice. Astăzi, majoritatea sunt profesori de teologie în cele 11 facultăţi de teologie din România şi trei departamente de teologie din cadrul altor facultăţi. Ne aducem aminte cu bucurie de faptul că avem un dialog bilateral special între EKD (Biserica Evanghelică din Germania – n. r.) şi Biserica Ortodoxă Română, şi aceasta pentru că noi avem de mai multe secole în România o prezenţă luterană, în Transilvania”, a precizat Preafericirea Sa. http://www.basilica.ro/ro/dialog_religios/patriarhul_romaniei_in_germania_la_mnchen_5236

 56. Virgil I zice:

  Marin,Multumesc inca odata si te rog, scuzama!

 57. Virgil I zice:

  Sincer mie i-mi place de Andrei se vede ca, cauta adevarul, poate si-a schimbat putin parerea despre ”stilisti” si poate ne-a facut si pe noi mai uniti.
  Eu sper ca se va ridica unul (asemenea cu PS Evloghie Ota) din BOR mai mare decat pr Iustin Parvu, pr Cleopa, pr Arsenie Papacioc, etc. care va putea duce crestinii anti-ecumenisti din BOR pe fagasul cel bun, ptr ca mai sunt care nu cunosc adevarul si sunt foarte buni crestini.

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Evloghie_O%C8%9Ba

 58. Virgil zice:

  Andrei, ai spus mai sus sa sporim in post, rugaciune,etc
  Bine spus dar sa stii ca pe vechi eu am aflat cum se tine cu adevarat post.
  In BOR daca tii 3 zile post iei Impartasanie, in scimb la M Slatioara trebuie sa tii cel putin 8 zile fara ulei ca sa iei Impartasanie si 3 zile fara ulei ca sa iei aghiazma mare.
  In BOR nu am auzit de post fara ulei si unii preoti da Impartasanie la cupluri chiar daca nu sunt cununati.
  Deci nu am nici un motiv sa-mi para rau ca-m plecat din BOR.

 59. Virgil zice:

  Da sunt adevarati ortodocsi, pt ca ei nu au acceptat sa se motifice nimic la ortodoctie nici sa se adauge ei au pastrato asa cum a fost odata.
  Team laudat la urma dar sa stii ca-mi pare rau, se vede ca esti ortodox onlain iei sfaturi numai dupa internet.
  Cu preoti care impartasesc pe cei ne-cununati cum ramane?
  Voi incalcati Sf Canoane sunteti sub anatema Sf Parinti incalcati tipicul si naveti nici o remuscare, in schimb ne cautati noua pacate ca sa va scuzati voi.
  Voi sunteti schismatici, atata timp cat nu au acceptat toate bisericile ortodoxe din lume calendarul lui papa, voi sunteti in afara adevaratei ortodoxii.
  Ramai cu cei care ti-a cenzurat adevarul si te rog lasane.

 60. Virgil zice:

  stop rfid 666
  sunt unii crestini care si-au pus toata grija la semnul lui antihrist.
  dar sa stii ca pana la insemnarea oamenilor cu semnul 666 mai dureaza ceva iar pana atunci o sa luati binecuvantare de la cei uniti cu erertici ( nu uita de infailibilitatea papala si de purgatoriu)

  • Andrei zice:

   Salutare Virgil,
   Am uitat intr-adevar sa-ti multumesc pentru cuvintele frumoase.Eu nu am vrut decat sa-ti mentionez faptul ca ceea ce ai vazut e o greseala.Ramane la latitudinea ta sa judeci mai departe (citeste cartea Sf.Nicodim si ai sa intelegi).
   Nu va caut pacate.Nu uita ca cel mai mare critic al BOSV e fix un frate de-l vostru vechi-calendarist.
   http://pro-orthodoxie.blogspot.ro/
   http://aurelbotezatu.blogspot.ro/

   Am mai discutat cu tine si sunt in continuare convins ca judeci lucrurile prea din pripa si ai ramas cuprins de mirajul „adevaratei ortodoxii” din BOSV.De-ar fi lucrurile asa simple!Print trecerea intr-un alt trup sa se rezolve toate problemele….
   O sa va las,stai linistit.Nu am nici timpul nici rabdarea sa incepem iar o discutie interminabila.
   Doamne ajuta!

 61. Virgil zice:

  In BOR majoritatea sunt legionari.
  Acestea au idoli lor si se cred ”adevarati luptatori”

 62. Virgil zice:

  Cand am spus ”sper ca se va ridica unul din BOR” m-am referit la un preot care are constiinta, adica care ii va convinge pe crestinii din BOR ca sunt pe cale gresita(sunt sub anatema Sf Parinti, incalca Sf Canoane si tipicul)
  Tu o tii una si buna ca din interior se lupta cu ecumenismul.
  Voi ca cler daca reusiti sa alungati eretici din BOR (cea ce doar in imaginatia voastra se va intampla) nu ma va mustra constiinta ca am plecat de la voi, pt ca tot schismatici sunteti, adica tot inafara Adevaratei Ortodoxii din intreaga lume sarbatoriti sarbatorile si nu sarbatoriti odata cand se sarbatoreste in ceruri, stiti foarte bine dar nu va intereseaza ca cele 3 minuni (norul de pe muntele Tabor, intoarcerea Iordanului si Sf Pasti) se intampla pe vechi, prin cele 3 minuni ne arata Dumnezeu cand se se sarbatoreste in ceruri cu adevarat.
  Cred ca-mi pierd timpul cu tine incercand sa te conving, in log sa fac o rugaciune si sa citesc o carte de suflet.
  A-ti falsificat Ortodoxia, sa va fie rusine, TRADATORILOR!

  • Andrei zice:

   Nu uita ca minunile din Tara Sfanta se petrec in Biserica pe care voi o numiti oficiala,intr-o Patriarhie aflata in comuniune cu BOR si membra in CMB,dovada ca Dumnezeu are alta iconomie decat „adevaratii ortodocsi”.Nu se petrec la slatioristi,mateiti,floriniti sau orice alt sinod.Ca va nimeriti p-acolo si va mai si impartasiti unii din voi din mana ierarhilor „ecumenisti”,asta e altceva.
   Asta ca suntem noi schismaticii ca noi am inovat este o minciunica spusa de ierarhii vostrii prin predici.Ori e rea vointa,ori grave lacune de cunostinte teologice.Sau poate nu stiu ce e aia schisma…De parca BOR s-a apucat sa-si faca alta mitropolie/sinod.
   http://www.catacombeleortodoxiei.ro/component/content/article/28/2455-editorial-nr-15.html
   „[9] Se merită precizat, pentru cei care nu cunosc opiniile noastre, ale ortodocşilor de stil vechi din România, că noi nu susţinem că este dogmă de credinţă şi, deci, condiţie de mântuire, urmarea unui calendar bisericesc sau a altuia. Dar se merită amintit faptul că schimbarea calendarului Bisericii constituie o încălcare a Tradiţiei ortodoxe.”
   Va dati cu ortodoxia in cap singuri.Fiecare in BOSV are propria conceptie despre toata aceasta situatie tragica si fiecare crede ce vrea despre mantuire,Har s,a,m.d.Aurel Botezatu e o alta dovada ca certurile interne ale voastre nu au limita!Ati avut dreptate pana sa va rupeti de trupul Bisericii.Pana sa va faceti alt trup.Ca nu v-ati rupt doar de BOR.Eu nu sunt membru doar BOR.Sunt membru al Bisericii Universale.Ruperea de trupul Bisericii se face doar in caz de erezie si DOAR daca toata Biserica Universala pica in erezie.Tocmai de aceea si canoanele reglementeaza despartirea de ierarhul eretic,nu de toata Biserica.
   E problema ta daca ai sau nu remuscari ca ai plecat din BOR.E drumul pe care ti l-ai ales.Desi esti copilaros si tratezi probleme grave cu o simplitate debordanta,aruncand si ocari neintemeiate,totusi nu ai avut intentii rele cand te-ai dus in BOSV.Credinciosii din BOR nu sunt sub anatema.Nu am acum timp sa fac o apologie pe tema asta ca e mult de scris si am renuntat sa continui subiectul asta si cu Marin sau Nikolai.Si-asa n-are nici-un rost!

   • Virgil zice:

    Nu te mustra constiinta ca nu sarbatoresti sarbatorile odata cu Sfinti din Ceruri?!
    Folosirea a doua calendare in uzul bisericii duce la modificarea Ortodoxiei, PUNCT.
    Si nu-mi mai da sa citesc carti transcrise de cei care cenzura Adevarul.

   • Mihail zice:

    Citat din Pidalionul in chirilica (editia o mie opt sute si), la pag 512 -litera L: „Schizmaticii sunt pentru schimbarea pascaliei si a calendarului” (textul se regaseste si in Psaltirea editia V de pe vremea lui Carol l, pag 540). Spor la interpretat, Andrei.

 63. Virgil zice:

  Pierdere de timp este faptul cand incerci sa convingi pe cineva.
  Cel mai intelept comentator de pe site-ul acesta este ortodoxos.
  A spus ce a avut de spus (foarte pe inteles), cine vrea sa creada bine cine nu sa fie sanatos.BRAVO!

 64. Virgil zice:

  Mai am 2 intrebari si apoi chiar nu mai doresc sa discut cu tine:
  1.Cum este normal, sa se dea Dumnezeu dupa oameni sau oamenii dupa Dumnezeu?
  2.Daca vine un crestin la tine si-ti spune asa: Parintele nu stiu ce sa ma fac, ierarhul de unde apartin se roaga cu ereticii, iar eu nu am vazut nici un preot de la el sa nu fie deacord cu el, toti tac malc, unde sa ma duc la cine sa ma spovedesc unde sa ma impartasesc, va rog din suflet sa-mi spuneti ce sa fac ca nu pot sa-mi linistesc constiinta, nici noptile nu pot sa dorm, am si niste probleme in familie vreau sa aduc acasa un preot sa-mi faca o festanie, bunica mea trebuie sa faca 40 de zile de cand a trecut la Domnul si vreau sa-mi binecuvanteze un preot bucatele.
  Te rog raspunde la cele 2 intrebari
  Multumesc anticipat, Doamne ajuta!

 65. Nikolai zice:

  Din pcate, majoritatea iudeilor i în general a oamenilor,
  necrezând adevrul (II Tes. 2, 12) i nedorindu-i decât
  bunstare pmânteasc, ateapt astzi un salvator pmântesc,
  care le-ar asigura „pace” i plceri pe pmânt. Acesta se va
  dovedi de fapt a fi antihristul. Luând toat puterea în mâinile
  lui, el îi va urî de moarte pe toi cei care nu i se vor supune, se
  va rzboi cu ei, îi va prigoni i asupri i chiar „îi va pune în
  gând s schimbe srbtorile i legea” (Dan 7, 25). Schimbarea
  sau mutarea zilelor srbtorilor bisericeti a i început prin
  introducerea în unele Biserici locale a aa-numitului „stil nou
  calendaristic”, ceea ce a provocat vrajb i dezbinare.
  Pentru unirea cu heterodocii, pe viitor se prevede de
  asemenea o reform a Pascaliei ortodoxe i a srbtorilor cu
  dat instabil legate de ea, reform prin care se încalc
  canoanele de nestrmutat ale Sfintei Biserici Ortodoxe (de
  pild, canonul 7 apostolic, canonul 1 al Sinodului din Antiohia,
  canonul 7 al Sinodului II Ecumenic .a.). O abatere definitiv
  de la rânduiala de cult ortodox se va produce o dat cu
  adoptarea aa-numitului „nou calendar mondial”, asupra cruia
  se lucreaz de mult vreme la O.N.U…… copy-paste din Ortodoxia si ecumenismul

 66. Nikolai zice:

  De ce tot deviati de la subiect?

 67. Virgil zice:

  @Andrei
  Cum vezi tu ne-ntelegerile din BOSVR asa vede si un penticostal, adventist, etc. nentelegerile dintre BOSVR si BOR, la fel si un pagan vede dezbinarea intre crestini, crestinismul este cea mai dezbinata religie, unde este adevarul acolo este ispita. M. Slatioara este Biserica Ortodoxa Adevarata pt. ca toti o ataca.
  Tu schisma o vezi cu susul in jos, adica daca o oaie se indreapta spre cararea care duce la lup noi trebuie sa ne tinem dupa ea de frica sa nu se dezbine turma.Nu este important volumul turmei ci adevarul.
  Sa spunem ca ai convinge 80 % din ortodocsi din intreaga lume dar nu pe toti si biserica tot in schisma va fi daca se va proceda dupa mentalitatea ta. Ca sa iasa biserica din schisma trebuie sa se intoarca toti de unde au deviat, multi nu se mai intorc (nu vor sa-si recunoasca greseala cu toate ca s-au facut atatea sinoade impotriva calendarului gregorian, cu toate ca stiu ca, ca calendarul gregorian este o greseala, ei vad vinovati pe cei care au luptat impotriva inovatiilor papistase.
  Eu te intreb: Ortodoxia ( Calea Lui Dumneze) trebuie sa se dea dupa inventiile lui papa ca sa iasa biserica din schisma sau oamenii trebuie sa urmeze Ortodoxia (sa lupte cu ultima picatura de sange ca sa nu se modifice o virgula, o bucatica, cum vrei tu so numesti (tipicul) de la Ortodoxie)
  Calendarul nu este dogma ci folosirea a doua calendare in uzul bisericii stirbeste Sf Traditie, ciunteste Ortodoxia (taie din postul Sf Ap Petru si Pavel). Poate ai sa spui: ”doar pentru atat faceti atata zarva?” sa stii ca daca Sf Parinti nu acuzau calendarul gregorian prin sinoadele ortodoxe, la ora actuala nu mai aveam Ortodoxie. Trebuie sa recunosti ca BOR este jumatate ortodoxa jumatate catolica.
  Cum as putea sa raman in BOR sa lupt pt ceva care nu este intreg? Eu vreau sa sarbatoresc sarbatorile cand sunt cu adevarat, voi nu-mi dati posibilitatea.In pelerinaje cand se duc oamenii raman blocati cand vad ca de fapt apele din intreg pamantul se sfintesc in alta zi decat cea care stiau ei.
  Mitropolia Slatioara este recunoscuta de Dumnezeu( prin cele 3 binecuvantari: din partea Sfintei Chinotite Anthonite in 1927,a patr. Ierusalim. Damianos 1930,din partea patr. Ierusalim. Diodor in 1989) si va fi rasplatita de Dumnezeu, iar BOR este recunoscuta de stat si va fi rasplatita de stat prin salarii(preotii si-au luat rasplata pt tot ce au facut) pe timpul lui Ceausescu de la un stat ateu iar acum de la U.E.
  Citeste viata Sf Ier. Glicherie Marturisitorul si vei descoperi un adevarat luptator impotriva dusmanilor Ortodoxiei. Nu numi lupatori adevarati pe cei care sta in fata calculatorului cu semintele si cafeluta langa ei si voteaza impotriva ecumenismului, iar apoi asteapta raspuns online daca a intrat sau nu in ecumenism, sau preoti care vorbesc dar nu vor fi ascultati.
  Daca nu iei din pripa problemele acestea, curand s-ar putea sa fie prea tarziu, ti-am mai spus treaba cu focul, cu cat focul este mai mic cu atat este mai usor de stins.

  • Virgil zice:

   Andrei, daca te-am deranjat, te rog iartama!

  • Virgil zice:

   Am uitat sa spun aici ca M Slatioara are binecuvantarea patr. Ierusal. de a construi un schit romanesc la Locurile Sfinte , insa conditiile materiale nu le-au permis.

   • pcmouse zice:

    virgil-nu tie un pic rusine schismaticule.

   • Virgil zice:

    De ce sa-mi fie rusine ca spun adevarul?!
    Te ustura cumva adevarul?!
    Schismatici sunt cei care se indeparteaza de adevar.

   • Virgil zice:

    Noi vrem sa va spunem adevarul, iar voi ne scuipati in ochi!

   • Andrei zice:

    Virgil,si eu imi cer iertare.Nu m-ai deranjat,e normal sa mai fie si discutii aprinse.

    pcmouse,nu trebuie sa apelam la jigniri.Pana la urma ei pastreaza Ortodoxia in intregul ei.Chiar daca au apelat la masuri extreme pentru acest lucru (sinoade paralele,schisma,separare de intreg trupul,nu doar de ierarh,cazand si in apostazia dezbinarii,astazi fiind aproximativ 30 de „sinoade” fiecare cu eclesiologia lor).BOR trebuie sa revina la vechiul calendar.E adevarat ca asta nu e acum o prioritate,prioritatea fiind iesirea din CMB,intreruperea oricarui dialog ecumenist si eventual schimbarea a jumatate din sinod in frunte cu „preaindracitul” asa cum ii spunea parintele Adrian Fageteanu.
    Vechiul calendar era o parte destul de importanta a Traditiei,stricata de niste masoni ecumenisti.Chiar daca mi se par inovatii mai mari sinoadele paralele sau ridicarea calendarului la rand de dogma(adevar necesar pentru mantuire) cum e cazul mateitilor,totusi si inovatia calendarului a fost o nemernicie,care uite la ce a dus….

   • Virgil zice:

    Andrei, incepi sa vii de acasa!
    Sper sa fie tot raul spre bine.
    Doamne ajutane!

   • Virgil zice:

    Sper ca va veni ziua cand vom fi uniti pt ca avem ceva in comun. Suntem anti-ecumenisti.

 68. Daniel zice:

  Un adevar care o sa doara ,Antihrist este aproape de ultima mutare si totusi cine are urechi sa auda si ochi sa vada.Miahai Longhin Jar este antihrist a fost descoperit de Fecioara Maria in Icoana facatoare de minuni de la Boian in timp ce a fost facut preot inainte de anul 1994 a inceput sa planga cu lacrimi de sange dupa ce la facut preot la Boian a primit de la pruncul Iisus Binecuvantare ca nimic nu se face fara Binecuvantarea lui Dumnezeu si in apropape 20 de ani si-a facut la Banceni o manastire mare cu o Catedrala nu am sa vorbesc in amanunt despre catedrala care are 7 altare si ca a fost sfintita de Patriarhul Kiril al Rusiei.Ci am sa indrept privirea in Icoana facatoare de Minuni Umilenie din Rusia care a venit si la noi in Drumul Crucii.Daca am sti putintica istorie am sti ca o icoana adusa din Sf.Munte Athos a fost adusa la Lavra Poceaiev unde este talpita(Dreapta) a Maici Domnului care a stat hotar impotriva ereziilor catolicilor si a aparat lavra Poceaiev de invazia Imperiului Otoman.Sa nu uitam ca Rusia a avut trei perioade dar prima perioada a fost Rusia Kieveana de ce punctez acest lucru .Antihrist Mihai Longhin Jar a fost facut arhiereu in Kiev de unde sa aprins sufleteste Rusia crestina din lavra Pecerska asezamant monahal intemeiat de cuviosii Antonie si Teodosie cu binecuvantarea Fecioarei Maria .Tot in istorie stim ca Sfantul Serafim de la Sarov se ruga Sfintei icoanei Umilenie ce reprezinta astazi Piciorusul (Stang) al Fecioarei Maria care este cu ochi inchisi precum ultima Sarbatoare mare crestineasca din an Adormirea Maci Domnului.La Divevo Sfantul Serafim de Sarov le-a invatat pe maicute sa se roage cu rugaciunea Inimi pe un Drum ce inconjoara Manastirea si culmea se chiama Drumul Crucii.Astazi din pricina Hristosilor Mincinosii avem ultimul examen care va intelege va fugi la Picioarele Fecioarei Maria si va avea mila care nu va fi inselat atat de Hristosii mincinosii cat si de Antihrist Mihai Longhin Jar.Mai jos o momeala el este in post pe stil vechi dar slujeste pe nou de Sfinti Apostoli chiar el marturisind ca este Antiecumenist.Una zice si alta face(iar cei 400 de copii infiati si multe minuni face sa poata sa prinda cat mai multe suflete)

  Nu am nici o rautate si nu o spun asa din nestiinta ci am fost in pelerinaj pe la el si avand in minte unele nereguli cum ca ziceam in gand ca este in Serghianism nu am mai avut aer si am iesit afara revenindu-mi cu greu a venit la noi personal si sa adresat „unul de aici trebuia sa-l strang de gat”
  Sincer nu intanplator sa asezat el la Banceni este sa zic asa la mislocul gradini Ortodoxe este astazi ierarh ce apartine de Dictatura Rusiei si in acelasi timp are un piciorus mare bagat in oastea Domnului si culmea pozitia lui este aproape si de Manstirea Slatioara. Numai un Talhar al gandurilor ar gandi asa spunand de alt talhar al Sufletelor.Dumnezeu sa ne ajute sa ne ferim de el si de Hristosi mincinosii .Doamne ajuta.

  • crestinul ortodox zice:

   sa taci antihrist ce esti … ca numai cel rau vorbeste prin gura-ti spurcata hulind Duhul Sfant sau hulind cele doua lavre , Lavra Pecerska cat si Lavra Pociaev NU ITI ESTE FRICA de DREPTATEA SFANTA A MAICII DOMNULUI ? …
   dati jos patrafirul Acestui Preot Sfintit si-l calcati in picioare dar habar nu aveti ca o Mana Nevazuta s-a ridicat si a asezat patrafirul la loc si vestmintul luminos pe Acest Preot Adevarat

 69. Virgil zice:

  Sa nu credeti ca Sf Glicherie nu ar fi putut sa ramana la Ierusalim sau la Sf Munte Athos. El a preferat sa ramana in tara pt crestinii care nu au acceptat modificari la Sf Traditie. Cand a plecat la Ierusalim si Sf Munte Athos pt binecuvantare ei l-au asteptat cu bratele deschise asteptand binecuvantarea, el le-a promis ca nu-i va parasi si se va intoarce in tara ca un adevarat pastor.
  Daca citesti doar copilaria lui i-ti dai seama ca a fost un ales a Lui Dumnezeu, a avut o copilarie asemenea lui Sf Ioan Iacob Romanul, ia murit ambi parinti de cand era el mic.Cititi ultima carte care a scoso Mit. Slatioara.

 70. Virgil zice:

  Acum daca am fi fost toti din Romania pe nou credeti ca ar fi fost mai bine?!, adica daca Sf Glicherie ar fi facut ascultare de BOR.
  Probabil nu ne mai certam, dar cu siguranta in lume ar fi fost biserici pe vechi care ne-ar fi mustrat. Iar atunci noi ce am fi facut daca biserica noastra care este tare legata de masoni si nu vrea deloc sa-si recunoasca greseala (ex. preotul profesor doctor de mai sus care il contrazice pe PS Flavian)
  Ei atunci nu ajungem sa-i dam dreptate Sf Ier. Glicherie Marturisitorul? (vedeniile care le-a avut cu siguranta nu au fost de la diavol) unde datorita lui din mila Lui Dumnezeu avem biserici si manastiri in Dreapta Credinta aproape toata tara unde sa ne adapostim de ecumenism.

  • Virgil zice:

   @pcmouse,
   Te rog nu ma considera ca un dusman de-al tau, pt ca-mi doresc mult ca ortodocsi sa se uneasca (sa venim noi pe nou nu merge)
   Te intreb ca pe fratele meu de sange care lafel ca tine nu vrea sa vina la Mit. Slatioara:
   -Cine sunt schismatici, cei (noi) care nu respecta(m) invetiile lui papa sau cei (voi) care nu respecta(ti) Sfanta Traditie? Tu ce parere ai?!
   Parerea mea este in felul urmator:
   -Cei de pe vechi care sunt in comuniune cu cei de pe nou gresesc, deoarece, cand merg in vizita unul la celalalt, sarbatoreste odata pe nou iar apoi pe vechi si crestinii nu mai stie care este adevarul se debusoleaza si uite asa merge biserica gresit.
   Daca iar fi mustrat ca un parinte (parintele cat l-ar pedepsi pe copilul lui nu o face cu dusmanie, iar copii care nu sunt pedepsiti o iau pe cai gresite) situatia ar fi fost altfel si raul ar fi iesit mai repede, sau probabil (mai mult ca sigur) cei de pe vechi nu-i mustra pe cei de pe nou pt ca isi doresc si ei calendarul ”indreptat”, vor sa fie si ei in pas cu moda.
   Am dreptate sau n-am?! Ce zici?!

 71. morosanu zice:

  @Andrei la sedinta de antihristi unde sa hotarat schimbarea calendarului s au mai hotarat si cele ce bor le respecta cu bucurie:casatoriile interreligioase (vezi si rgl mihai cu femeia lui unu e ortodox altui catolic),raderea barbii si mustatii(legea e ca nu are voie in Sf Altar barbatu fara barba sau mustaza)….adica sa legalizat principiul :nu conteaza ce legi a dat Hristos ca noi le schimbam ca santem mai smecheri!! fi smecher Andrei si fa contra lui Hristos!

 72. marin zice:

  Morosanu , mai multa atentie la exprimare te rog . Fara jigniri ! Cu jigniri nu faci altceva decat sa-i indepartezi pe cei care intra pe acest blog .

  • marcel zice:

   @Frate Marin , cei de stil nou comenteaza aici ca sa se dea mari apoi pe blogurile lor stiliste)ca stilist inseamna :cei ce si schimba stilul)!eu vad ca nu cauta decat sa se autoidreptateasca si discutiile cu noi sant pentru ei un motiv de lauda ca au alte legi decat cele Dumnezeiesti! am poate o vorbire nu prea politica si deci nu poetica ,dar nu stiu cum se vorbeste cu cel ce se lauda ca legile lui Dumnezeu nu s bune!

 73. pcmouse zice:

  virgil-voi stilistii de la slatioara nu faceti ascultare!voi faceti schisma

  cei pe stil vechi de la ATHOS fac ascultare!

  sunteti sub anatema ca si papistasii eretici
  .intoarceti-va la ortodoxie ca e vai de voi.cititi aici>http://www.apologeticum.ro/2012/03/video-ips-serafim-de-pireu-rostind-anatema-catre-ereticii-de-ieri-dar-si-de-azi-papa-ratzinger-benedict-al-xvi-lea-monofiziti-musulmani-rabini-iehovisti-si-ecumenisti/

  • Virgil zice:

   Cei care apartin de patr. Constantinopolului fac ascultare?!
   Iar noi care vrem sa tinenem ortodoxia cum a fost odata aici in romania pt ca nu avem posibilitatea sa mergem la Sf Munte sa facem ascultare. Cum ne sfatuiesti sa facem?
   Sa ne intoarcem la ortodoxia pe nou?! Nu cred ca este o varianta.
   Cred ca voi trebuie sa va intoarceti de unde ati deviat. (Nu uitati ca incalcati Sf Traditie)

  • Virgil zice:

   ATENTIE!!!
   Apologeticum si saccsiv va manipuleaza bine de iesiti din realitate.

   • pcmouse zice:

    Apologeticum si saccsiv fac ascultare!voi ghici de cine faceti ascultare?de ala urat..

  • Virgil zice:

   Apropo, vezi ca am spus mai sus ca avem binecuvantare de la Sf Munte Athos din 1927

  • marcel zice:

   @pcmouse,dialogul vostru si libertatea pe care voi de stil nou ne o dati noua cei de pe vechi este:spamul! asta e dragostea voastra pentru noi:SPAM ul!!!! voi prin ascultare intelegeti robie! voi prin ascultare intelegeti spalare pe creier! voi prin ascultare intelegeti soldateala!voi promovati ascultarea de om si nu de Dumnezeu!daca te nasteai in alti ani ai fi fost sub ascultarea lui arie si a lui nestorie ca tu faceai ascultare! tu nu sti de cine sa faci ascultare!fa te telefonist sa asculti telefoane !

  • marcel zice:

   @pcmause,daca tu spui sa facem ascultare de tine uite ca ne am rusinat ca santem neascultatori ! si Andrei e haios ca se scuza ca ne dau spam cei de stil nou pentru ca o luam pe aratura si nu santem disciplinati in inoirea legilor Dumnezeiesti ! bine mai pc ,tu fa legi noi ca sa faca si Dumnezeu ce vreti voi ca se pare ca Dumnezeu nu prea face ascultare de voi!

  • marcel zice:

   @pc mouse ,ia explicane tu de cine fac ei ascultare daca Mitropolitul Greciei este si Mitropolitul Muntelui Atos?este un alt patriarh special ?Adica Mitropolitul Greciei spune :Muntele Atos tine vechiul calendar si restul sa tinem alt calendar? si ce faceti ca santeti in comuniune si cu Biserica ortodoxa finlandeza care face Sf Paste la data catolica,astia de cine mai fac ascultare? cred ca voua va place ascutarea dar nu prea auziti bine

 74. Virgil zice:

  Draga frate Marcel, cea ce stii tu despre IPS Vlasie si preotii ce apartin de Mi. Slatioara, nu este adevarat, sunt doar barfe pe internet de persoane care nu sunt in duhul ortodoxiei ci le place dezbinarea, inselinduse singuri spunand ca sunt ortodocsi pur ex: Veniamin Ilie.
  Acest Veniamin Ilie a fost calugare la M Slatioara si pt ca nu l-au facut preot arunca cu noroi in clerul de la M Slatioara ca razbunare.
  Crestinii de buna credinta nu-l va urma doar cine se aseamana cu el (proverb: cine se aseamana se aduna)
  Sunt crestini in Mit. Slatioara adevarati practicanti, nu doar cu numele de crestini, care nu au nici televizor nici internet, pt acestea Dumnezeu ne da ierarhi buni.
  Daca ar fi asa cum spune Veniamin Ilie ce s-ar intampla cu acesti crestini care nu au internet (unelta diavolului www=666) si nu a cititi niciodata sfaturile lui? Se duc direct in fundul iadului ca nu au avut noroc sa-l cunoasca pe Veniamin Ilie.
  Daca te intreb sa ne spui si noua care sunt ierarhi de care apartii sa-i cunoastem si noi cu siguranta nu ne spui.(chiar mi-as dori sa-i cunosc sa le aud cuvantul)
  Te rog iartama!

  • marcel zice:

   @DRaga Virgil ,viata bisericeasca traita departe de interior adica participarea la cantarea bisericeasca numai nu ne face sa stim ce fac sinodalii! asa s si cei de pe nou:ei isi imagineaza ceva idilic dar hotararile sinoadelor lor sant sataniste! tu ai primit VREODATA o dare de seama cu ce sa hotarat la vreun sinod? ai fost vreofata la vreun sinod! tu habar nu ai ce se hataraste la sinoade sau daca se hotareste in sinoade ceea ce se face!credinta mea e din faptul ca i am intrebat de ce fac unele nebunii si nu mia placut raspunsul nicunui ierarh ! asa ca nu fac ca cei de pe nou sa raman cu cei ce ma pacalesc ! este treaba mea !! tu daca nu sti nu te baga! intreaba i si tu nu fi ca cei de pe nou care nu i au intrebat personal niciodat pe ierarhi de ce slujesc cu ereticii si alte nebunii ce le fac !! Toate bune! am ierarh din Rusia acum si daca zic ceva mai mult o sa crezi ca am ceva cu cineva ,asa ca sa nu lungim discutia ! roaga te si ia decizia pe care o vrei tu si andrei si michimause si stop 666 care nu ne lasa sa scriem nici o litera pe blogurile lor inoitoare si pline de dragoste crestina..

 75. Virgil zice:

  @Marcel, cred ca nu ma intelegi ce spun.
  Ca sa vezi ce este in BOR nu trebuie sa ai internet sau televizor, se vede cu ochiul liber ca merge pe cai gresite, ori ce sarac poate sa-si dea seama si sa se fereasca numai daca vrea.
  In schim la Mit. Slatioara nu este asa, doar pe internet se barfeste.
  Cand am trecut din BOR in BOSVR nu aveam internet si asa linistit ieram ca-mi pare rau ca am internet vazand atatia propovaduitori ai adevarului ca daca ii urmezi pe toti ai ocazia sa ajungi la nebuni, Doamne fereste!
  Sa nu crezi ca Dumnezeu dezvaluie adevarul cu unealta diavolului (internetul), asta ar insemna ca toti care n-au internet ii inghite iadul.
  Chiar nu are rost sa lungim vorba ca pierdem timp pretios.

  • marcel zice:

   @Virgil ,asa ma cheama si pe mine,tu nu stiu de unde imaginezi cuvantul „internet”la mine! eu iti spun mai citeste odata daca poti sa citesti ce ti am spus!!! ti am spus sa i intrebi personal pe ierarhi ce tot fac prin sinoade ca noua nu ne spun desi sant obligati sa spuna si ce au de gand sa vorbeasca in sinod si ce au vorbit in sinod !! normal ca vorbim ca mutu cu surdu ! vorba ta sa o lasam ca n gara !tu vrei sa fi ca cei de pe nou:sa nu i intrebi pe ierarhi nimic ca sa nu te doara capu !bagi ca strutzu capu in nisip si o sa spui : n am vazut! esti ca cioaca care a distrus cadavrul si spune ca elodia e la manastire!

   • Virgil zice:

    Fiecare sa faca ce vrea eu am incredere in preotii care ii cunosc.

   • morosanu zice:

    @Virgil,frate vorbesti ca unul de stil nou!!?? cum sa ai incredere in om? eu stiam ca sa nu avem incredere decat in Dumnezeu sau tu esti papistash?ca si papistasii spun ca papa nu greseste!! citeste ce spune Sf Ignatie Breanceaninov despre cum a fost el inselat de duhovnic si cum trebuie sa ascultam de duhovnic!! se face ascultare nu oarba ci cu discernamant ,dar daca tu vrei sa mergi inainte ca calu de la dric cu ochelari de cal treaba ta si sa nu mai lungim vorba ca ne dispersam si discutie este despre calcarea Legii Bisericii!

   • Virgil zice:

    Draga frate Morosanu, tocmai asta vreau sa-ti spun si eu, numai ca tu nu ma intelegi.
    Eu am incredere in Dumnezeu dar nu am in toti oamenii care dau sfaturi pe internet chiar daca sunt pe vechi.
    Daca este ceva rau la Mit. Slatioara nadajduiesc in Dumnezeu ca va arata raul, deocamdata nu am vazut nimic.
    Doamne ajuta!

 76. Virgil zice:

  @pcmause, este problema ta de cine faci ascultare, poti sa faci si de papa, nu ma intereseaza, tu personal vei da socoteala in fata Lui Dumnezeu.
  Dar totusi nu mi-ai dat raspuns la niste intrebari care pe mine chiar ma framanta.

 77. Virgil zice:

  STOP RFID 666
  Sa stii ca cel rau se poate arata si in inger de lumina, nu toate vedeniile sunt de la Dumnezeu.
  Daca acceptau toate Bisericile Ortodoxe din intreaga lume as fi deacord cu tine.
  Cei din BOR cand au luat decizia de a trece la calendarul lui papa, daca nu stiau de anateme trebuiau sa se uite si in jur ce fac ceiilalti ortodocsi vecinii lor.

  • Virgil zice:

   Sa-ti mai spun ceva, cand am trecut din BOR in BOSVR nu stiam de ecumenism, aici am aflat chiar in anul 2009 cand am trecut eu pe vechi si cand Mit. Slatioara a scos cartea ”Ortodoxia si Ecumenismul” tot in acelasi an si multe adevaruri am aflat care nu le stiam.
   Eu am trecut pe vechi ca sa tin sarbatorile cum tin Adevaratele Biserici luptatoare din lume si Biserica Biruitoare din ceruri.
   Sa stii ca ne vom contrazice la nesfarsit dar BOR nu merge bine cu doua calendare.

 78. Virgil zice:

  Multi din cauza internetului nu trec in Dreapta Credinta pt ca sunt informati gresit si pun urechea la oricine, si mai dau si peste ”propovaduitori” de pe vechi ex Veniamin Ilie si sarmanii oameni nu stiu incotro so ia.
  Unele site-uri din BOR spun ca sunt anti-ecumeniste dar de fapt ele afla opinia publica dand niste titluri si le da impresia la crestini ca lupta pt ortodoxie lasandui sa se destainuie la ei ca sa stie cum sa-i manipuleze.Multi lasa si rugaciunea de seara pt a comenta crezand ca are mai mult folos pt suflet (mare inselare) si cand da sa zica cineva adevarul il baga la spam (@Andrei te rog nu ma contrazice ca eu am postat la multe site-uri spunand doar atat”Biserica adevarata este pe vechi” si crezi c-am mai vazut postarea? adio!)
  Mult timp pretios ne distruge internetul (unealta diavolului) si ne duce in eroare.
  Cu dusmanii Ortodoxiei se lupta in afara internetului pt ca aici este terenu lu cel rau si nu o sa iesim niciodata la capat ne vom contrazice pana la a doua venire a Domnului.
  Cine vrea sa afle adevarul sa mearga la locul faptei si sa se convinga singuri nu sa puna urechea la toti.

 79. marcel zice:

  @Andrei stop 666 si cei;a;ti schimbatori de lege va intreb ceva ca principiu :cati dintre voi stilisti noi stiu cuvantul „ecumenism?” cati dintre voi calcatori de lege stiu de cuvantul „serghianism?” cati dintre voi care urati legile sfintilor stiti ca ati ascultat ordinele vrajmasilor Bisericii? cati dintre voi care confundati Biserica cu o organizatie lumeasca stiti cum au decurs evenimentele ce au schimbat legile dumnezeiesti? sa spun eu aproximativ:sa zicem ca sant 18 milioane de stilisti noi in Romania si eu banuiesc de inconstienta17 milioane ,oameni care habar n au ce spun cand zic ca s ortodocsi noi de tip ecumenist …pe cand banuiesc 90 % din milionul de stil vechi ca stiu sa spuna ceva din situatia schimbarilor si alte probleme bisericesti! voi calcatorii de lege va bazati pe multime,pe principii pagane de turma inconstienta,ziceti ca santeti ortodocsi dar daca l iei de mana pe unul nu zice nu sa mearga la catolici la slujba la o ruga comuna cu papistasii dar de manie ipotriva celor de stil vechi valeu cum se incrunta imediat! Marii vostrii duhovnici habar nu au de sinoadele care ii condamna sinoade de care au ascultat toti ortodocsii sute de ani si mai vorbiti de SFANTA TRADITIE dar o modificati zi de zi ! Voi vorbiti de SFINTENIE dar nu mai aveti NIMIC SFANT ca toate le schimbati si va mirati ce e cu ierarhii vostri cu poporul..nu va mai mirati ca mergeti pe alte carari decat ale sfintilor,nu va mai mirati ca inlauntru vostru constiinta va mustra ca ati dat cu piciorul in legile Bisericii legi ce nu au fost facute de oameni ci de Dumnezeu prin intermeniul oamenilor,faceti ce vreti dar nu mai veniti maniosi pe blogurile noastre ca sa ne jigniti ,jigniti ne pe blogurile voastre unde noi nu avem acces ,unde nu putem raspunde

 80. Nikolai zice:

  „Adoptarea unei erezii este
  într-adevar decaderea cea din urma a sufletului”. Super-erezia
  ecumenismului este cel mai mare rau de pe pamant, caci lupta
  împotriva celui mai mare bun, care este credina crestina
  ortodoxa. Luptand cu Credina Ortodoxa, ecumenismul lupta
  împotriva Adevrului inspirat de Dumnezeu, care este însusi
  Domnul nostru Iisus Hristos. Ecumenismul lupta împotriva lui
  Hristos si împotriva lui Dumnezeu… Luptand împotriva lui
  Dumnezeu ecumenismul ataca si Biserica Ortodoxa care este
  „trupul lui Hristos” (I Cor. 12, 27) si vistieria adevarului si al
  harului dumnezeiesc. Ecumenismul reprezinta cea mai mare
  erezie anticrestina, antiumana si inumana a tuturor veacurilor!”
  „Facand scoala la învatatori straini,ortodocsii nu-si însuesc ceea ce ne învata de fapt Sfintii
  Parinti, ci ceea ce vorbesc despre Sfinii Parinti si despre
  învtura lor ereticii!” (Din Ortodoxia si ecumenismul). Tot aici se vine cu dovezi de netagaduit ca in spatele schimbarii calendarului sta masoneria cea care a creat ecumenismul. Dupa analizarea atenta a doctrinei ortodoxe in laboratoarele masoneriei acestia au ajuns la concluzia ca schimbarea calendarului e mijlocul cel mai potrivit care va duce la dezbinarea ortodocsilor. Nu degeaba masonii merg pe deviza „Dezbina si stapaneste!”. Cine sunt cei care fac ascultare de glasul masoneriei si nu de legea Bisericii respectand hotararile luate de o mica adunatura de coate goale in frunte cu zidarul slobod Metaxakis in 1923? Asta se numeste ascultare? Fata de cine fac ascultare nou calendaristii indiferent ca e mirean sau cleric? Biserica niciodata nu s-a condus dupa nalucirile unor oameni fie ei Ioanochie Balan, Cleopa etc. ci dupa hotararile date de Sinoadele Ecumenice. Cei care urmeaza noul calendar (mireni sau clerici) sunt in afara Bisericii pentru ca urmeaza hotararile date de masoni calcand in picioare invatatura, Traditia si hotararile Sinoadelor Ecumenice. Ascultarea cu care va laudati voi nou calendaristii e calcarea in picioare a legii bisericesti.” Antiecumenisti” ecumenisti prin apartenenta, mai mare rasul!!! „Vai de nestiinta!” spunea par. Arsenie Cotea.

 81. marcel zice:

  @ Andrei ,STOP 666 si ceilalti calcatori de lege ce veniti sa radeti de randuiala Bisericii spuneti cand santeti cinstiti :cand spuneti ca noul calendar este corect sau cand spuneti ca Muntele Atos face ascultare ..de ce cand va duceti pe la M Atos si cand mergeti prin Rusia si Ucraina si Serbia si..nu le spuneti de dumnezeirea noului calendar ? Nu santeti voi care spuneti cand vedeti serpii ca intra in biserica aceia ca asta arata ca Maica Domnului arata sfintenia noului calendar ? deci cand santeti mincinosi :cand spuneti ca nu conteaza sau cand spuneti ca conteaza??? Vad si stiu ca va doare capul sa analizati unde va duce compromisul ,dar radeti de randuiala Bisericii pe blogurile voastre si nu va mai dati mari ca ce le ati facut voi la fraierii de stil vechi!de ce nu le ziceti la cei de la M Atos ca au o randuiala invechita?ca nu asculta de Maica Domnului…???

 82. Virgil zice:

  Pentru cei care spun ”Bisericile din lume de pe vechi sunt in comuniune cu noi nu cu voi „stilistii„”
  Cititi cu atentie aici si veti descoperi Adevarata Biserica Rusa de unde au iesit Sf Ioan Maximovici, Sf Tihon patriarhulul Moscovei, multi altii si mii de martiri:
  https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2011/02/09/adevarul-de-spre-biserica-rusa-din-afara-granitelor-si-din-catacombe-adevarul-despre-%E2%80%9Epatriarhia%E2%80%9D-moscovei-%E2%80%93-cateva-repere-istorice-de-necontestat-i/

  • Virgil zice:

   Aici trebuie sa recunosc ca abia acum am citit cu atentie link-ul care l-am dat si nu prea inteleg, ma depaseste.
   Las pe altii sa vorbeasca despre asta, treburile sunt prea incurcate aici (ma refer la moartea ROCOR-ului)
   Cred ca in timp cu ajutorul Lui Dumnezeu voi intelege, deocamdata ma depaseste si ma retrag.
   Cartea care am citito ma facut sa inteleg ca bolsevicii au omorat toti preotii care ierau atunci si a format o biserica noua cu alti preoti care ii asculta pe bolsevici, actuala patriarhie a Moscovei se trage din biserica nou formata de atunci, dar cu moartea ROCOR-ului(Adevarata Biserica) ma depaseste cum am mai spus.
   Va rog sa ma iertati!

 83. Virgil zice:

  Pentru cei care spuneti:„Bisericile de pe vechi din lume sunt in comuniune cu noi nu cu voi stilistilor” eu va sfatuiesc sa cititi cartea ”Noi martiri ai pamantului rus” cu toate ca este tiparita la Prodomul in 2002 eu nu am gasito in BOR si veti descoperi Adevarata Biserica Rusa de unde apartine Sf Tihon patr. Moscovei, Sf Ioan M aximovici, etc si mii de martiri

 84. Virgil zice:

  Marin, am dat un lik de la tine despre Biserica Rusa din Afara Granitelor si nu-l arata, ce se intampla?!!!

  • morosanu zice:

   @Virgil eu l am vazut si am citit !! era despre cele 2 parti ale rusului din ROCOR cu istoria serghianismului ? fffff tare!!! m am lamurit si eu de multe chestii neclare!!si m am bucurat ca PM bagase in media ceva asemanator dar cu viclenie ca chipurile un calugar sfant si nu i da numele s a rugat si ia spus Dumnezeu ca daca stalin deschide bisericile o sa i invinga pe nemti ,adica se tragea concluzia ca bisericile staliniste atee comuniste sant bune sant dorite de Dumnezeu..

 85. Nikolai zice:

  http://traditiaortodoxa.wordpress.com/2013/07/05/518-iulie-2013-prigoana-la-manastirea-esfigmenu/ s-a umflat dragostea in ecumenisti, au primit alvite proapete de le UE

 86. crestinul ortodox zice:

  intoarceti-va de unde ati plecat la ADEVAR , lasati dezbinarea si vrajba ca nu isi au rostul in aceste timpuri ;
  si lasati pe DUMNEZEU sa-i stearga din pomenirea acestui Neam pe lupii in piei de oaie ….ca lupi in piei de oaie sunt in BOR …
  DAR OARE noi cei mici Nu cunoastem Glasul Pastorului Celui Bun ?
  Ba da , Il Cunoastem
  numai sa avem grija sa nu ne departam de Acest Glas Al Pastorului Celui Bun , Domnul Nostru IISUS HRISTOS sa nu ne departam de turma Sa Cea Binecuvantata pentru ca …LUPTA Va fi acerba …si nu ne intre noi sa ne luptam ca aceasta este de la vrajmasul diavol ce seamna neghina in ogor
  Uitati-va in jur …Avem cu cine lupta ca fiara este pe pamint si NE VOM STI CARE Suntem pe Aceeasi pozitii sau pe aceeasi baricada , cei ce aratam acelasi ADEVAR si Luptam pentru Acesta …iar ADEVARUl este HRISTOS Este Cale , in Viata din Biserica Lui HRISTOS
  ” Eu Sunt Calea , Adevarul si Viata „asa ne spune MANTUITORUL
  si ne a fost data o Sfanta CRUCE De Dus , Sa O Ducem Dreapta ca vrajmasul nu va avea putere asupra noastra , nimic din ce este rau … sau tot ce este rau va cadea zdrobit sub CRUCEA SFANTA
  Amin!

  • crestinul ortodox zice:

   si ne a fost data o Sfanta CRUCE De Dus in ORTODOXIE , Sa O Ducem Dreapta ca tot ce este rau va cadea zdrobit sub CRUCEA SFANTA
   si
   Neamurile la ORTODOXIE Vor Veni
   ORTODOXIA in lume Va Straluci

   ” in acest Semn Veti BIRUI ”
   in SFANTA CRUCE
   BUCURA-TE CInstita CRUCE DE Lemn LAVRA PECERSKA , pazitoarea crestinilor ortodocsi
   amin!

 87. Virgil zice:

  Maica Domnului a binecuvantat Mit. Slatioara, si ne-a asigurat ca este mantuire in ea.
  Ea(Mit. Slatioara) este Corabia Lui Hritos in Romania unde putem sa ne adapostim de eretici.
  Fugiti cat mai aveti timp din BOR,pt ca va veni o vreme cand va fi prea tarziu.
  Faceti-va putin timp si vizionati videoclipul de jos.

 88. crestinul ortodox zice:

  Lasa sa Fie DREPTATEA Lui DUMNEZEU cu lucratorii intocmiti in a Sa Vie , caci HRISTOS este STAPINUL Viei si HRISTOS este Capul BISERICII Sale -BISERICA LUI HRISTOS
  noi avem datoria atat , de avea ochi pentru a VEDEA si urechi pentru a Auzi ca apoi sa CEREM Dreaptate SFANTA pe Acest pamint
  „FERITI-VA DE LUPII IN PIEI DE OAIE … ca dupa roade ii veti cunoaste… ”
  amin!
  si va Fi Dreptatea lui DUMNEZEU ADEVARAT spre Slava Sa pe Acest pamint de la Nistru pin’la Tisa
  si va fi LUMINA ADEVARATA ca mult o vor ingropata vrajmasii lui HRISTOS ce lovesc in Sa BISERICA dar portile iadului nu o vor Birui
  „FERITI-VA DE LUPII IN PIEI DE OAIE … ca dupa roade ii veti cunoaste… ”
  amin!

  • crestinul ortodox zice:

   noi avem datoria atat , de avea ochi pentru a VEDEA si urechi pentru a Auzi ca apoi sa CEREM Dreptatea SFANTA pe Acest pamint

 89. Vasile zice:

  Parintele Teodot a uitat sa spuna ca ”patriarhul” miron cristea, a schimbat si calendarul:

 90. cristian zice:

  Biserica Ierusalimului consemna în 1903: ,,Biserica Ortodoxă nu ar săvârşi nimic inconsecvent faţă de sine însăşi dacă ar primi calendarul indicat de către ştiinţă ca fiind cel mai exact posibil”. Stiliştii nu ar mai trebui să mai vorbească de Ierusalim şi să arate că ei ţin pe vechi, deoarece nu au părtăşie cu cei de la Ierusalim. Exemplu grăitor în acest sens şi care nu au ţinut şi nu ţin seama de el ca să se îndrepte, este momentul hirotonirii întru episcop a I.P.S. Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în 24 iunie 1982 în Catedrala Arhiepiscopală ,,Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava, la care a participat şi Prea Fericitul Părinte Patriarh Diodor al Ierusalimului şi care în cuvântul de învăţătură a spus foarte clar: ,,noi nu recunoaştem în România alte Biserică în afară de Biserica Ortodoxă Română, condusă de Prea Fericitul Patriarh Iustin şi de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu ierarhii săi. Biserica Ortodoxă Română este sora Bisericii noastre. Ea are comuniune cu Biserica Ierusalimului şi succesiunea apostolică asemenea cu toate Bisericile Ortodoxe din lume”. Apoi, referindu-se la calendarul Iulian neîndreptat, a zis: ,,noi, la Ierusalim, ţinem calendarul Iulian cel neîndreptat sau cum se mai spune cel vechi, dar acest lucru nu este o pricină de despărţire între noi şi Biserica Ortodoxă Română şi alte Biserici Ortodoxe şi nici nu facem din calendar o dogmă. Nu avem părtăşie cu voi, stiliştii, pentru că sunteţi sub neascultare; nu vă supuneţi hotărârii Sfântului Sinod al Patriarhiei Române; nu vă recunoaştem de fraţi întru Iisus Hristos; nu ne putem împărtăşi din acelaşi potir, aceeaşi Sfântă Liturghie până nu îndreptaţi calendarul şi schisma pe care aţi făcut-o în Biserică”.

  • marin zice:

   Noi chiar nu ne dorim recunoasterea sau comuniunea cu cei care sunt membri in ecumenism . Pe noi nu ne considerati ortodocsi , dar acolo la Consiliul Mondial al Bisericilor sunteti frati cu toti ereticii si schismaticii , slujiti impreuna cu ei si probabil cu aceia va doriti sa ajungeti la acelasi potir .
   In conditiile astea , noi nu ne dorim sa ajungem la acelasi potir cu voi .

  • Virgil zice:

   ”pana nu indrepta-ti calendarul”
   Tu-ti dai seama ce ai spus?!
   Sfintele Pasti este imposibil sa fie dupa calendarul ”indreptat”. Voi folositi doua calendare in biserica, nu-i corect pentru voi, asa ca intoarcetiva voi la calendarul vechi.

 91. Virgil zice:


  I-mi place de Danion Vaile, dar totusi nu inteleg de ce mai tine calendarul nou?!

 92. Virgil zice:

  Cum de au putut cei de la Universul Credintei, sa faca un reportaj, la o manastire pe vechi?! Bravo lor, pentru acest frumos reportaj!
  http://www.tvrplus.ro//editie-universul-credintei-152930

 93. Nikolai zice:

  Foarte frumos raspuns referitor la faptul ca nu existea comuniune cu cei de alta credinta ni-l da Sf. Ioan Damaschin in Dogmatica: Ea se numeste impartasanie, caci prin ea ne impartasim cu
  Dumnezeirea lui Hristos. Se numeste si cuminecatura si este cu adevarat,
  pentru ca prin ea ne cuminecam cu Hristos si participam trupului si
  Dumnezeirii Lui. Prin ea ne cuminecam si ne unim unii cu altii, pentru ca
  ne împartasim dintr-o singura paine si devenim toti un trup550 si un sange al
  lui Hristos si madulare unii altora551, ajungand toti împreuna — trup al lui
  Hristos552.
  Asadar, cu toata puterea sa ne pazim sa nu luam o împartasanie de la
  eretici si nici sa dam553. Caci spune Domnul: „Nu dati cele sfinte cainilor, si
  nici nu aruncati margaritarele voastre înaintea porcilor”554, ca sa nu ne
  facem partasi relei lor credinte si osandirii lor. Daca negresit împartasania
  este unire cu Hristos şi a unora cu altii, atunci negresit ne unim cu totii cei
  care, potrivit vointei libere, se împartasesc împreuna cu noi. Intr-adevar,
  aceasta unire se savarseste prin vointa libera si nu fara asentimentul nostru.
  Caci, dupa cum spune dumnezeiescul apostol: „toti suntem un trup, pentru
  ca ne impartasim dintr-o singura paine”555. De altfel si in Limonariul lui Ioan Moshu se gasesc numeroase argumente de netagaduit. Care om cu constiinta ortodoxa s-ar impartasi fara nici o frica de la ecumenisti fie ei si „ortodocsi”? Asta ar insemna sa nege ca ecumenismul e erezie ceea ce e imposibil.
  ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/2dam1.pdf

 94. Virgil zice:

  Am citit pilda (din cartea „O viata pentru Hristos, Viata, nevointele si minunile Sf Ier Glicherie Marturisitorul” pag.113) care ia spus-o Patriar. Damianos al Ierusalimului lui Sf Glicherie cand ia dat binecuvantarea, mi-a placut asa de mult si as vrea s-o citesc si d-voastra:
  „Stiu o pilda ce vorbeste de un pastor, care vazand lupul napustindu-se spre turma lui, risipind si rapind oile, s-a ascuns sa nu-l manance lupul, ramanand amarat si singur.Dar ce a facut pastorul acela? A luat o talanga mare, a iesit afara din ascunzatoare si umbland pe dealuri, pe vai, prin paduri,sunand talanga, oile una cate una care a mai ramas au inceput sa se adune, zbierand si tremurand in jurul lui. Si atunci a zis pastorul acela: De voi mai trai si bine le-oi pazi, se vor inmulti si voi avea si alte oi mai tinere si mai bune. Tot asa sa faci si sfintia ta, parinte Glicherie! Oricat de greu va fi, trebuie sa te intorci in tara, caci crestinii adevarati ce au mai ramas, au nevoie de povatuitor. Si Dumnezeu de Sus va randui cele ce vor fi de folos si pentru turma si pentru Biserica.”

 95. Cernagor Nicolae zice:

  Cat priveste disputa dintre calendarul Iulian si Gregorian, nu are nici o vina stiinta care a corectat pozitia Pamantului fata de Soare. Sarbatorile de peste an au fost stabilite de oameni in raport cu o realitate iar oamenii prezentului ar trebui sa-si faca propriile corectii, dovedind intelepciune fata de descoperirile pe care Bunul Dumnezeu le ingaduie omenirii si sa nu mai invoce fel de fel de scuze pentru lipsa lor de viziune, in raport cu noua realitate.

  • marin zice:

   Stiinta sa-si corecteze calendarele lumesti , dupa cum doreste … Problemele bisericesti trebuiesc stabilite de Biserica , in cadrul sinoadelor ecumenice sau locale . Cat despre curgerea timpului , de modul lasat de Dumnezeu da masurare a timpului sacru , citim in Facere – Si a fost seara si a fost dimineata , zi una . Acesta este modul de masurare a timpului , lasat de Hristos , succesiunea fireasca a zilelor , generate de alternarea serilor/diminetilor . Nu inventarea a 13 zile care au trecut pe nevazute , zile in care nu a fost seara/dimineata conform canonului biblic .

 96. Pingback: MOARTEA celui care a vrut SĂ MUTE DATA Praznicului Naşterii Domnului după calendarul papei – CRUCEA ORTODOXĂ

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s