Adevărata Ortodoxie și cinstirea Sfinților

 

Se spune adesea că proslăvirea sfinților ȋn Ortodoxie diferă de canonizarea romano-catolicilor prin aceea că Ortodoxia nu are pretenția că ,,face’’ sfinți. Dumnezeu, nu omul, este cel Care sfințește și proslăvește pe cei care I-au bineplăcut. Biserica ȋi recunoaște doar pe cei bineplăcuți lui Dumnezeu ȋn mod nebirocratic, neavȃnd procesul oficial de canonizare romano-catolic care necesită sigiliul papal la fiecare dintre etapele respective. În sprijinul acestei teze, este adeseori citată relatarea despre evlavia pe care o avea Sfȃntul Simeon Noul Teolog față de părintele său duhovnicesc Simeon Evlaviosul, ȋn lipsa unei aprobări sinodale. Prin urmare se argumentează că cinstirea sfinților este un fenomen simplu, local, care nu necesită nici o aprobare oficială din partea ierarhiei Bisericii.All-Saints-of-British-Isles-and-Ireland

Acest fapt este adevărat, pȃnă la un punct. Sfințenia sfinților este negreșit dăruită de Dumnezeu, nu de om. Acea sfințenie nu le este conferită prin nici un ,,act’’ de-al ierarhiei Bisericii. Cu toate acestea, potrivit cuvintelor Sfȃntului Pavel, ȋn Biserică totul trebuie făcut ,,cu rȃnduială’’. Și nu există nici un fragment al vieții Bisericii care să nu fie vulnerabilă la neorȃnduială sau ȋnșelare, și care să nu aibă trebuință prin urmare, ȋntr-un moment sau altul, de rȃnduire de către păstorii Bisericii. În ce privește cinstirea sfinților, există un temei limpede pentru care trebuie implicată ierarhia Bisericii, dacă nu ȋn maniera complicată și birocratică a romano-catolicilor, măcar prin a spune un simplu ,,da’’ sau ,,nu’’ cinstirii lor publice. Există cȃteva criterii sau indicii ale sfințeniei, ȋnsă primul și cel mai esențial, fără de care nici un om nu poate fi considerat sfȃnt, este Ortodoxia credinței sale. Orice alte indicii ale sfințeniei poate avea el, viață evlavioasă, săvȃrșirea de minuni, nestricăciunea moaștelor, toate acestea nu sunt nimic dacă el a murit ȋn erezie nelepădată sau ȋn schismă. Astfel, cu referire la profeții mincinoși, Domnul a spus: ,,Mulți vor zice mie ȋn ziua aceea – Doamne! Doamne! Au nu cu numele tău am proorocit? Şi nu cu numele tău draci am scos? Şi nu cu numele tău multe minuni am făcut? Şi atunci voiu mărturisi lor, că niciodată nu v-am știut pe voi; depărtați-vă de la mine, cei ce lucrați fărădelegea!‘’ (Matei 7, 22-23). Acum, dacă un profet mincinos ȋncepe să fie cinstit ca sfȃnt, este limpede că ierarhia Bisericii are datoria să intervină și să atragă atenția că acea cinstire este vătămătoare pentru că obiectul său este străin de Dumnezeu. Nu doar că rugăciunile adresate așa-zisului sfȃnt nu vor aduce roadele dorite, ba pot chiar să ducă la sfȃrșitul nedorit, chiar dezastruos, de a fi atras ȋn ȋnșelarea duhovnicească de care suferea acesta, sau ȋn societatea eretică sau schismatică din care făcea el parte. De aici nevoia de proslăvire oficială sau canonizare, oricum ne place să ȋi zicem, ca o protecție ȋmpotriva ȋnșelării.

Este de o ȋnsemnătate vitală să ajungem să-i cunoaștem pe sfinții cei adevărați, să le urmăm pilda și să ne rugăm lor. Căci, după cum spune cu un dram de umor Sfȃntul Serafim de Sarov, ne vom simți destul de singuri dacă venim ȋn Împărăția Cerurilor și nu cunoaștem acolo pe nimeni… Sau, cum zicea mai profetic Alexei Homiakov: cădem singuri de la mȃntuire, dar suntem mȃntuiți doar ȋmpreună, adică, ȋn deplină comuniune cu toți sfinții care au fost mȃntuiți ȋnaintea noastră. Iar această comuniune nici nu este doar o simplă consecință a mȃntuirii noastre, cum s-ar zice. După cum zice Homiakov, ea este asemenea sȃngelui dătător de viață care circulă prin tot trupul, iar cȃnd circulația se oprește, trupul moare.

Sfȃntul Simeon Noul Teolog aseamănă comuniunea sfinților cu un lanț de aur care se desfășoară ȋnapoi ȋn timp de-a lungul veacurilor: ,,Cei ce s-au sfințit de la o generație la alta prin plinirea poruncilor ȋnlocuiesc pe sfinții dinainte și sunt uniți cu ei. Ei sunt luminați și devin asemenea lor prin comuniunea cu Harul lui Dumnezeu, și alcătuiesc un lanț de aur, fiecare persoană fiind legată de cea de dinainte prin credință, fapte și dragoste.’’ Această imagine a unui lanț de aur nu este doar un simbol al stării de mȃntuire. Este un motor sau un mecanism, cum s-ar zice, pentru mȃntuirea noastră. Pentru că scopul vieții noastre este să devenim sfinți, după cum Dumnezeu este sfȃnt, cum am putea atinge această țintă dacă nu ne legăm de lanțul de aur, de cei care au fost sfinți ȋnaintea noastră și care ne pot trage după ei ȋn Împărăția celor sfinți prin rugăciunile lor?

Biserica primară nu-și canoniza sfinții ȋntr-un mod ceremonios. Însă, din cele mai vechi timpuri, fiecare Biserica Autocefală avea pomelnice de episcopi, vii sau adormiți, care erau recunoscuți de Biserica respectivă ca fiind adormiți ȋn Dreapta Credință. Aceste pomelnice sunt cunoscute ca diptice, și alcătuiesc un alt fel de mărturisire a credinței, pentru că aici, ȋn loc de a mărturisi credința prin explicarea ei, Biserica o mărturisește prin enumerarea acelor episcopi care ,,ȋmpart drept cuvȃntul adevărului’’ (Timotei 2,2). Aruncȃnd o privire asupra acestor pomelnice și văzȃnd care episcopi sunt incluși ȋn ele și care sunt excluși din ele, putem stabili imediat care este credința Bisericii.

Chestiunea celor care trebuie eliminați din diptice devine deosebit de ȋnsemnată ȋn perioada disputelor dogmatice. Astfel, ȋn perioada disputei ariene, ortodocșii erau cei care ȋl pomeneau pe Sfȃntul Atanasie cel Mare ȋn diptice, ȋn vreme ce arienii nu-l pomeneau. Iarăși, după moartea Sfȃntului Ioan Hristostom, Biserica din Alexandria a refuzat să-i pună numele ȋn diptice din cauza ȋmpotrivirii sale față de faptele Patriarhului Teofil. Și deși nepotul lui Teofil și succesorul său ȋn scaun, Sfȃntul Chiril, era mai ortodox ca unchiul său, el continua să-l respingă pe Sfȃntul Ioan. Numai după ce i s-a arătat Maica Domnului alături de Sfȃntul Ioan, și-a recunoscut greșeala și a repus numele Sfȃntului Ioan ȋn diptice…

În 1008, un sinod local al Bisericii Ortodoxe din Anglia l-a canonizat pe Sfȃntul Eduard Mucenicul (+979). Acest act nu a dat mărturie doar pentru sfințenia vădită a tȃnărului rege, ci a dat mărturie și pentru corectitudinea luptei regelui ȋmpotriva revoltei anti-monahale care a alcătuit o latură atȃt de ȋnsemnată a domniei sale. Din nou, ȋn 1009, Biserica din Constantinopol a șters numele Papei Serghie al IV-lea din diptice, arătȃnd prin aceasta că ei nu-l recunoșteau drept ortodox (pentru că inclusese ereticul Filioque ȋn Crez…). Și iarăși, ȋn 1368, la doar nouă ani de la moartea sa, Sfȃntul Grigorie Palama a fost canonizat de Patriarhul Filotei al Constantinopolului, care i-a și scris Viața și a alcătuit slujba ȋn cinstea sa. Această canonizare a marcat triumful final al ȋnvățăturii palamite ȋmpotriva ereziei varlaamite ȋn Biserica Ortodoxă Greacă, și a arătat pe deasupra că rȃnduiala canonizării nu este nicidecum străină tradiției grecești.

Chiar și după mai multe secole de la moartea unui episcop controversat, ȋntrebarea dacă el este sau nu un sfȃnt adevărat poate fi importantă. Astfel, cȃnd bisericile ortodoxe locale au ajuns la un acord cu ereticii monofiziți la Chambesy ȋn 1992, nu a existat și o ȋnțelegere cu privire la sfințenia Papei Leon cel Mare din secolul al cincilea, de la ortodocși, și a contemporanului său, patriarhul Dioscor al Alexandriei de la monofiziți. * (*Notă de subsol: Sfȃntul Leon cel Mare s-a afirmat ca un mare apărător al dreptei credințe, ȋmpotriva ereziei lui Eutihie și Dioscor. ) Acest fapt ne arată că adevărata comuniune ȋn credință nu este cu putință fără o comuniune simultană a sfinților…

Uneori ortodoxia persoanelor sau a grupurilor poate fi recunoscută doar pe baza atitudinii lor față de un singur mărturisitor remarcabil. Așa a fost Sfȃntul Marcu al Efesului ȋn ultimii ani ai Imperiului Bizantin, și Sfȃntul Ioan de Kronstadt ȋn ultimii ani ai Imperiului Rus. Atitudinea diferită față de Sfȃntul Ioan a continuat să facă deosebirea dintre jurisdicțiile Bisericii Ruse pȃnă de curȃnd. Astfel, Sfȃntul Filaret al New York-ului scria ȋn 1956: ,,Desigur că Biserica noastră din Afara Granițelor și așa-zisa Mitropolie Americană nu pot fi simultan adevărata Biserică, mai ales că cea din urmă a refuzat să-l recunoască pe Părintele Ioan de Kronstadt drept sfȃnt. Biserica este un singur organism spiritual, și este de neconceput așa un fapt neobișnuit ca ȋn interiorul ei o parte să recunoască ceea ce nu recunoaște cealaltă parte, chiar și un copil poate să ȋnțeleagă acest lucru. Prin urmare, dacă una din aceste biserici este Biserica Adevărată, cealaltă nu este’’.

Deși Biserica timpurie nu avea o procedură formală de canonizare, avea reguli sau canoane, care ȋndemnau la cinstirea adevăraților sfinți și pedepseau cinstirea sfinților falși. Astfel, canonul 20 al Sinodului Local de la Gangra declara: ,,Dacă cineva ar prihăni, întrebuinţând socoteală mândră, şi îngreţăluindu-se de adunările mucenicilor, sau de liturghiile ce se fac întru dânsele, şi de pomenirile lor, anatema fie.

[Sinod 6, can. 80; Gangra, can. 5, 21; Sardica, can. 11, 12]’’… Și iarăși, Canonul 34 al Sinodului din Laodiceea poruncește: ,,Tot creştinul nu se cade a părăsi pe martirii lui Hristos, şi a se duce la psevdomartirii (mincinoşi mucenici) ereticilor, sau la însuşi cei ce merg către mai înainte zişii eretici. Că aceştia sunt străini de Dumnezeu. Deci cei ce se vor duce la dânşii fie anatema.’’. Aceste canoane adeveresc că ȋntrebarea cine este cu adevărat mucenic este importantă și că ȋmbrățișarea unui răspuns greșit atrage pedeapsa cea mai severă.

Și totuși, ȋn era noastră a ecumenismului, indiferența față de adevărul doctrinar este adesea ȋnsoțită de indiferența față de chestiunea dacă sfinții sau mucenicii sunt adevărați sa falși. Așa se face că ȋn 2000, Patriarhia Moscovei a ,,canonizat’’ o listă lungă de mucenici combinați, adevărați și falși. I-a canonizat pe cei adevărați pentru că ȋn numeroase situații sfințenia lor nu a putut fi tăinuită deși aceștia au condamnat patriarhia și au murit ȋn afara ei. Sfințitul mucenic Victor de Glazov, de pildă, ale cărui moaște sunt neputrezite și făcătoare de minuni, și care a spus că trădarea Mitropolitului Serghie a fost ,,mai rea decȃt erezia’’… Și i-a canonizat pe cei falși pentru că trebuia să susțină că poți fi seghianist și mucenic. Patriarhia Moscovei a ȋmplinit ȋn acest fel o profeție făcută cu mulți ani ȋn urmă de un preot al Bisericii Ruse din Afara Granițelor, părintele Oleg Oreșkin: ,,Cred că unii dintre cei proslăviți vor proveni din rȃndurile serghianiștilor pentru a-i ȋnșela pe credincioși. Vor spune: ,,Iată, el este un sfȃnt, un mucenic, este ȋn Împărăția Cerurilor și a recunoscut declarația Mitropolitului Serghie, prin urmare trebuie să vă ȋmpăcați cu ea și cu roadele ei. Acestea se vor face nu pentru a proslăvi mucenicia pentru Hristos, ci pentru a confirma politicile serghianiste.’’ (oare nu face parte din aceași categorie de ȋnșelare duhovnicească și cinstirea care se aduce astăzi de către popor unor ,,sfinți’’ precum Arsenie Boca, Ilarion Argatu, Iustin Pȃrvu, Ilie Cleopa, sau ,,sfinților ȋnchisorilor’’ care au suferit și au ,,mărturisit’’ cum au crezut ei mai bine omenește, ȋnsă au trăit și murit ȋn ascultare față de un sinod căzut ȋn erezia ecumenistă și serghianistă, ,,sfinți’’ care nu au sesizat și nu au militat nici măcar puțin contra căderilor din credință, a ȋncălcărilor Tradiției și Sfintelor Canoane ale Sfintelor Sinoade Ecumenice, care le-au fost contemporane? Nu zic adepții lor oare acum că ,,iată, ,,sfinții ȋnchisorilor’’ au prăznuit după calendarul cel nou’’, ,,iată ,,Sfȃntul’’ Arsenie Boca, sau Iustin Pȃrvu au făcut ascultare față de ierarhi, chiar dacă erau ecumeniști’’ și securiști și mai știm noi ce. ,,Iată! Au luptat din interiorul bisericii care a semnat unirea cu monofiziții, care se roagă ȋn comun cu ereticii! Iată, erau și legionari, și naționaliști și asta e bine, este potrivit Ortodoxiei!’’ Cine are urechi, să audă!)

Desigur că proslăvirea laolaltă a mucenicilor adevărați și falși are urmări absurde. De pildă, patriarhul KGB-ist Alexei al Moscovei scria: ,,Cred că mucenicii și drepții noștri, indiferent dacă l-au urmat sau nu pe Mitropolitul Serghie sau dacă nu au fost de acord cu poziția sa, se roagă ȋmpreună pentru noi.’’ Deci un mucenic poate fi mucenic, și se poate ruga ȋmpreună cu noi, chiar dacă a murit ȋn afara adevărului! Apoi, ȋntr-o altă publicație, același patriarh Alexei a afirmat ca Biserica Rusă din Afara Granițelor a fost o biserică schismatică, și a adăugat: ,,La fel de necanonică este și așa-zisa ,,Biserică din Catacombe’’.’’ Cu alte cuvinte, ȋn timp ce respingea Biserica din Catacombe, el recunoaștea pe mucenicii Bisericii din Catacombe drept sfinți adevărați. (și la noi sunt mulți care, ȋn timp ce recunosc sfințenia Vlădicăi Ioan Maximovici și au mare ,,evlavie’’ la cuviosul părinte Serafim Rose și la Vlădica Averchie Taușev din care citează extensiv si trunchiat, fie omit să ȋși informeze cititorii că ei făceau parte din Biserica Rusă din Afara Granițelor care nu avea comuniune cu bisericile ,,ortodoxe’’ oficiale, și care a dat anatemei erezia ecumenistă și pe ecumeniști, fie consideră biserica respectivă drept ,,schismatică’’asemenea ,,patriarhului’’ KGB-ist Alexei al Moscovei. Am putea adăuga aici, ca un corolar al textului pe care-l citim, și faptul că degeaba ai evlavie la sfinți adevărați dacă faci parte din rȃndul celor care ,,nu se luptă după lege’’ și nu urmezi pilda Sfinților).
Și totuși Sfȃntul Apostol Pavel spunea: ,,Şi de și se va lupta cineva, nu se încununează, de nu se va lupta după lege ’’ (Epistola a doua către Timotei, 2.5). Iar ,,a te lupta după lege’’ ȋnseamnă a te nevoi ȋntru adevăr din interiorul Bisericii Adevărate. Altminteri, ȋnsuși conceptul de mucenicie, care ȋnseamnă ,,mărturie pentru adevăr’’, nu ar avea sens. Însă tocmai așa au devenit ,,canonizările’’ făcute de bisericile locale ale Ortodoxiei oficiale, fără sens. Și-au pierdut sensul, nu pentru că cei care le săvȃrșesc nu mărturisesc adevărul, sau pentru că cel mai adesea cei canonizați nu au mărturisit adevărul, ci pentru că s-a pierdut ȋnsuși conceptul de sfințenie și mucenicie adevărată ca o mărturisire a adevărului ȋmpotriva minciunii.

Există totuși ȋn toată această elucubrație un cadou făcut Ortodoxiei Adevărate. Pentru că vedem aici ȋncă un criteriu important de distingere a Ortodoxiei Adevărate de Ortodoxia lumească: atitudinea lor față de sfinți și de canonizarea și proslăvirea lor. În vreme ce Ortodoxia Adevărată ȋi canonizează numai pe cei care au aceeași mărturie cu ea, Ortodoxia oficială canonizează nu doar pe proprii ei eretici, ci și pe cei care au mărturisit adevărul ȋmpotriva ei ȋnsăși, prin viețile și prin moartea lor, ea dȃnd astfel mărturie ȋmpotriva ei ȋnsăși că mărturia acestor adevărați mucenici ortodocși a fost corectă și bineplăcută lui Dumnezeu… Ei se aseamănă prin aceasta cărturarilor și fariseilor cărora Domnul le-a zis: ,,Vai vouă Cărturarilor și Fariseilor fățarnici! Că zidiți mormȃnturile proorocilor și ȋmpodobiți gropile drepților. Și ziceți: de am fi fost în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași lor intru sângele proorocilor. Drept aceea, ȋnșivă mărturisiți de voi, că sunteți fii ai celor ce au omorât pe prooroci .’’(Matei23.29-31).

Vladimir Moss

18/ 31 ianuarie 2012, revizuit in 13/26 aprilie 2012

Publicitate
Acest articol a fost publicat în adevarata ortodoxie, Biserica din catacombe, Iisus Hristos, ortodoxie, ortodoxie necenzurata, ROCOR, serghianism, Vladimir Moss și etichetat , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

17 răspunsuri la Adevărata Ortodoxie și cinstirea Sfinților

 1. Theodor L. zice:

  Cam inutil articolul acesta atata vreme cat in BOR nu avem decat un singur sfant canonizat care a trait dupa 1924. Acesta este Sfantul Ioan Iacob Hozevitul pe care-l cinstiti si voi. Prin urmare, toti sfintii din BOR au ajuns la sfintenie dupa calendarului iulian. Toti sfintii oficiali din BOR sunt corecti si dupa criteriile voastre.
  Dar, ma rog, in ravna voastra nesabuita de a imporosca neaparat cu noroi BOR, voi improscati cu noroi si acolo unde nu este cazul. Atata vreme cat Parintii Arsenie Boca, Ilarion Argatu, Iustin Pȃrvu si Ilie Cleopa, sau ,,sfinții ȋnchisorilor’’ inca nu sunt canonizati in BOR nu avea niciun sens sa va legati de ei ca si cum ar fi canonizati. Cat despre inselarea duhovniceasca a poporului de care vorbiti voi, s-ar putea sa va inselati voi. Lasati-l pe Domnul sa faca judecata care este sau nu sfant, ca numai el cunoaste ce a fost in sufletul omului, si sufletul omului nu poate fi lungit sau scurtat dupa patul procustian al criteriilor voastre. S-ar putea ca la inviere cand veti fi confruntati cu cei pe care ii ponegriti sa va cada barbile si baticele.

 2. marin zice:

  Articolul e util doar pentru cei care au ochi sa vada . Acesta e punctul nostru de vedere , si nu e obligatoriu sa fiti de acord cu el . Se face referire la cinstirea unora din , nu la canonizare , cinstire care nu are o baza temeinica la o cercetare strict duhovniceasca .
  La o analiza foarte scurta , Argatu deschidea cartea pentru a prezice oamenilor , Cleopa a participat la prigoana , de Boca nici nu am cuvinte , noian de erezii .
  Nu ne intereseaza altfel de judecata , decat aceea a ortodoxiei lor , de aceasta avem dreptul si chiar obligatia sa ne intrebam . Or , la examenul ortodoxiei , toti acestia au picat .

 3. Theodor L. zice:

  Daca ar fi sa aplic criteriile voastre analitice nepermis de scurte, as putea zice si eu Glicherie- KGB-ist, pe dovezile prezentate in cartea lui Radu Muresan care, dupa cate-l cunosc, nu prea minte. Si pe acesta voi l-ati facut sfant, in vreme ce pe aceia BOR nu i-a canonizat. Oare un KGB-ist poate sta in picioare la examenul ortodoxiei?
  Ma rog, ochi avem cu totii sa vedem, numai ca nu stiu cum se face ca voi vedeti numai ce va convine voua sa vedeti. Asta este, ati apucat-o pe calea schismei, vedeti totul prin ochiul schismaticului. Toti sunt murdari, numai voi curati. Nu vi se pare ca ar fi cam rarut un rai numai cu curateii de voi?

 4. marin zice:

  Uite ca la o examinare foarte scurta , dar facuta pe baza logicii , eu nu am mai intalnit KGB-isti batuti pe culoarele securitatii si condamnati la munca silnica la canal sau la domiciliu fortat !
  Pe vremea sfantului Glicherie , KGB-istii erau cei imbracati in haine moi , si , daca zici ca alde radu Muresan a scris aberatiile alea , e clar ca lumina zilei ca bate campii , minte …
  Insa daca vrei sa lungim subiectul , toti astia pe care tu ii vezi ortodocsi aveau mari probleme . Astfel , Cleopa recunostea nebotezul grecocatolicilor , Papacioc in recunostea chiar pe cel al baptistilor , cu o singura afundare !!! , Calciu Dumitreasa marturisea de harul catolicilor , iar exemplele pot curge !
  Dar daca tot veni in discutie KGB-ul ,cum se impaca ortodoxie ta cu ce a patriarhiei Moscovei , creatia lui Stalin ??? Ca ati fost si sunteti in comuniune cu ei , inca din vremea cand NKVD trasa clar sarcinile apostatului mitropolit Serghie , cel uns de stalin … !!!
  Cum ramane cu activitatea patriarhiei moscovei indreptata impotriva ortodoxilor din catacombe pe care-i demasca NKVD-ului ??? Aici lucrurile sunt chiar demonstrate , nu aiureli de calomnii din astea aberante scrise de muresani mincinosi !

 5. Theodor L. zice:

  Numai ca eu sunt responsabil si nu aplic criteriile voastre analitice nepermis de scurte, din care tu mai dai cateva mostre!
  Raspunsul tau de mai sus e o clara dovada ca nu ai inteles mesajul meu si continui sa improsti cu noroi. Daca nu ai fi improscat cu noroi, nimeni nu ti-ar fi atras atentia ca si Glicherie al vostru ar putea fi improscat cu noroi urmand chiar ale voastre criterii.
  Daca faceti judecata alba-neagra cum faceti voi, veti gasi usor motive sa improscati numai cu noroi pe oricine, fara a lua seama si la cele bune pe care le-a facut. Orice om de pe Pamant face si bune si rele la viata lui, iar daca voi sunteti montati ideologic sa nu vedeti decat raul, atunci si Domnul va vedea si va judeca cu acribie relele voastre.
  Iar ca sa-ti dau un mic exemplu, afla ca Parintele Calciu fost singurul care a avut curajul extraordinar la vremea aceea de a marturisi in fata tinerilor, indopati ideologic cu evolutie de regimul comunist, ca ei nu provin din maimuta. Asta cu toate ca stia ce-l asteapta, in vreme ce Glicherie al vostru tacea malc la vremea aceea pe aceasta tema arzatoare pentru ortodoxie. Pai fata de Parintele Calciu, caruia ii stim si greselile, in schimb nu putem sa nu-i ii admiram curajul extraordinar de marturisitor pe o tema esentiala pentru ortodoxia acestor vremuri, Glicherie al vostru, cu toate bunele si relele lui, este un pigmeu.
  Un alt sfat iti dau. Daca vrei sa-l aperi cu argumente adevarate si solide pe Glicherie in fata acuzelor aduse de Radu Muresan in cartea sa, ia mai intai si citeste-i cartea, ca sa stii pe ce documente se bazeaza autorul, ca altfel te faci de ras in fata unuia care a citit-o. Vezi ca eu tot timpul te indemn la studiu si la cercetare si nu la dat cu bata in balta asa usor cum faci tu in scop propagandistic. Numai ca observ, ca mai totdeauna, atunci cand vine vorba de studiu si cercetare cu discernamant, tu te cam sustragi si zici ca n-ai timp.

 6. marin zice:

  Nu esti deloc responsabil , si tu esti in realitate cel care improasca cu noroi , apeland la aberatiile ilare ale lui radu muresan , si jignindu-l pe sfantul Glicherie , numindu-l pigmeu !
  Faci o grava confuzie . Nu improsti pe cineva cu noroi daca folosesti chiar vorbele lui pentru a arata abaterile de la credinta ortodoxa . Vezi ca eu nu i-am jignit si nu am judecat pacatele lor , ci numai credinta . Iar in privinta credintei au avut abateri , erezii . Dar nu e de mirare pt. mine ca adeptii stilului nou au incetat sa mai lupte pentru puritatea credintei ortodoxe si sa vina cu ideea neortodoxa de a nu judeca . Pacatele nu trebuiesc judecate , dar credinta da .
  Sfintii parinti au canonisit in sinoade ecumenice si locale ereziile pe care cei amintiti de mine le-au marturisit !!!
  In ce-l priveste pe parintele Calciu , sunt momente din viata lui demne de admirat . Pe langa cel mentionat de tine , mai este si unul in care a protestat impotriva demolarii Manastirii Adormirea Maicii Domnului din Militari , Bucuresti , manastire a BOSV .
  Cu toate acestea nu pot fi niciodata de acord cu erezia marturisita de el , conf. careia catolicii au harul Sfantului Duh . Iar asta nu poate fi minimalizata la o greseala, asa cum tu gresit o minimalizezi , caci greseala inseamna pacat – asta este erezie ! Prin pacat incalci legea dar prin erezie schimbi legea lui dumnezeu cu legea mamonica .

  Ma intereseaza prea putin ideea ca ma fac de ras -de fapt asta crezi tu-daca n-am citit fituica aia ordinara . Mult mai util e sa citesc o lectura duhovniceasca .
  In realitate autorul acelei mizerii se face de ras pentru cineva care poseda o logica minimala . KGB-istii precum ana pauker , neulander roman , silviu brukner si altii de teapa lor nu erau trimisi la canal , ci stateau la caldurica si conduceau .
  De altfel , eu unul militez pentru publicarea tuturor colaboratorilor si turnatorilor nkvd, kgb si ai securitatii din toate cultele !
  Cine crezi ca s-a opus cand societatea civila a cerut publicarea colaboratorilor securitatii ??? Chiar sinodul BOR !!! Astfel , andrei andreicut si toti turnatorii de teapa lui nu au putut fi dati in vileag ! Dar asta e politica BOR , nu de a face curatenie ci de a-si ascunde mizeria sub pres !

 7. Theodor L. zice:

  Marine,
  Nu e fituica ordinara, e carte in toata regula de vreo 200 de pagini cu documente fotocopiate. La acele documente sa vii tu cu argumente, nu cu bla-bla ce-ti vine tie prin cap sa raspunzi. Poti vizualiza acolo si scrisoarea in care Galaction, cel care v-a uns voua arhieriei, facea pocainta si ii cerea iertare patriarhului Justinian pentru ce a facut, zicand ca l-ati pacalit. Eu nu zic ca la structurile conducerii vremelnice de azi ale BOR nu e la ora actuala si niste mizerie sub pres, numai ca ar fi mai util pentru tine sa te uiti si sub presul vostru, ca la voi e moloz de-a dreptul.
  In ceea ce-l priveste pe Parintele Calciu, avand in vedere si ajutorul pe care vi l-a dat prin protestul lui, tu in loc sa taci din gura ca nu prea stia nimeni de greseala lui, esti ca isis-istul acela care si-a executat mama pentru ca nu corespundea criteriilor lui fanatice de credinta. Il admiri dar si il ucizi improscandu-l cu noroi. Parerea, daca chiar a afirmat ce spui tu, este discutabila in functie de context si poate fi cel mult oi greseala si nu erezie, caci n-a propovaduit-o ca ereticii care sunt lupi rapitori, el a facut parte din BOR iar BOR in totalitatea ei nu impartaseste parerea ca ar avea catolicii harul Duhului Sfant in cultul lor, caci nici eu nu-l pot numi sacrament. Tot e bine ca macar acum, in ultima interventie, ti-ai calcat pe inima si l-ai numit parinte, chiar daca cu p si nu cu P cum merita.

 8. marin zice:

  Ba e o fituica de doi bani , care cuprinde minciuni si calomnii .
  Vada ca de IPS Galaction Cordun nu stiti ce sa mai inventati . Daca a cerut iertare lui iustinian , de ce nu l-ati primit inapoi ? Ca in beciurile securitatii tot i s-a propus sa treaca inapoi in BOR , tot ca episcop , numai sa plece de la noi ???
  Minciuni peste minciuni , manipulari odioase si dezinformari . Bunica mea din Slatioara l-a cunoscut pe IPS Galaction , la fel si pe sfantul Glicherie ! Tatal meu a fost botezat de sfantul Glicherie ! Am marturii despre sfantul Glicherie de la oameni care l-au cunoscut , nu de la popi mincinosi , adunate din însemnările zilnice dintre anii 1945-1959 ale lui Dudu Velicu, odinioară secretar personal al patriarhului Miron Cristea , singurul patriarh prim ministru !!!
  Oare sunt credibile insemnarile si opiniile personale ale secretarului patriarhului care a dezlantuit prigoana impotriva noastra ??? Ala a trimis jandarmii sa bata si sa omoare credinciosii , a dispus sa li se darame bisericile si manastirile , si voi luati de bune insemnarile secretarului sau personal ? Oare nu trebuia acesta sa-i cante in struna stapanului sau ???
  Apropo , in apararea inalt preasfintitului Galaction , trebuie sa mai adaug cate ceva . Securistii patriarhiei si ciracii lor de prin presa sau de aiurea , au mai lansat de acesta mizerii de informatii cum ca a fost caterisit nu la ordinul politic al partidului , executat fara comentarii de sinodul BOR !
  Asadar , acoperitii patriarhiei au inceput sa minta despre el cum ca ar fi facut trafic de obiecte de cult cu turisti americani … De ras de-a dreptul informatia , stim noi acum asa ceva , si nu ar fi aflat securitatea de atunci , care stia tot ce misca , si pentru asta nu ar fi scapat cu o caterisire simpla … ci ar fi fost intemnitat sau mai grav !
  Iar despre parintele Calciu , iti dau linkurile sa vezi tu singur cum afirma clar si raspicat la predica de catolici ca au harul Sfantului Duh –

  La minutul 1 , si la 1,45 , in 2 predici diferite !!!
  Asa , si ca sa intelegi , putin ma intereseaza comparatia ta dealtfel aberanta cu un terorist isis – Dumnezeu care stie adancurile sufletelor va judeca intre mine si tine !
  Asta apropo de judecata , care tie nu iti este permisa . Insa un lucru trebuie spus . Nu numai parintele Calciu , ci absolut oricine va marturisi erezia si nu se va pocai , murind in vreo credinta -idee eretica , va fi pentru mine ca un pagan sau vames .
  Dar eu nu mai voi duce sa-l prigonesc , asa cum a facut BOR cu noi , caci impotriva prigoanei a vorbit si Sfantul Pavel si este canonisita si de sfintii parinti ! Culmea e ca tocmai voi , care ne-ati prigonit , ne-ati batut si omorat pe noi , aveti necuviinta sa ne numiti teroristi , plini de ura samd .

  @BOR in totalitatea ei nu impartaseste parerea ca ar avea catolicii harul Duhului Sfant in cultul lor
  Nu , impartaseste ceva mult mai rau !!! A recunoscut ca anglicanii au harul Sfantului duh , oprin hotarare sinodala inca din 1935 !!! Anglicanii , care spun crezul cu filioque , si au episcopi femei si homosexuali !!!
  http://patriarhia.deveu.com/ro/relatii_externe/dialog_intercrestin_6_7.html

 9. Theodor L. zice:

  „Dumnezeu care stie adancurile sufletelor va judeca intre mine si tine!”

  Vezi, aici este marea ta greseala, si in general a oricaror schismatici. Tu iti crezi adancul sufletului tau curat si te vezi in Rai, iar pe mine ma vezi manjit si in iad. Nu ai accepta ca asa cum sunt eu acum sa fiu langa tine in Rai. Probabil daca Domnul ar decide ca asa cum ma aflu eu acum sa ma mantuiesc, tu ai incepe sa scrasnesti din dinti. Diferenta uriasa dintre mine si tine este aceea ca eu las pe Domnul sa judece, in schimb tu iei judecata Domnului si o faci tu. Daca Domnul ar decide sa te mantuiasca pe tine, asa cum esti tu acum, indiferent de obiectiile pe care le am eu fata de credinta si atitudinea ta, eu m-as bucura pentru ca stiu ca judecata Lui este mai presus de intelegerea mea si este cea corecta. Tu, in schimb, judecand dupa judecata ta, pe care o crezi identica cu judecata Domnului, probabil ca L-ai lua de guler pe Domnul daca ti-ar face surpriza sa decida sa ma mantuiasca si pe mine asa cum sunt eu, caci dupa judecata ta eu nu ma pot mantui si probabil nici n-ai mai vrea sa stii de un astfel de Domn care m-a mantuit si pe mine.
  E greu cuvantul asta pe care l-ai spus si cred ca l-ai spus la suparare si fara sa gandesti prea mult, caci a judeca intre mine si tine ar insemna ca sa ne trimita in locuri diferite, pentru ca tu nu esti in stare sa ma suporti in acelasi loc cu tine. Uiti ca suntem amandoi pe pamant si pamantul inca ne suporta pe amandoi. Nu mai cere o judecata intre sufletul meu si al tau, ca nu stii tu ce iese!
  Eu cred ca Domnul care stie adancul sufletelor, si al meu si al tau, ne va judeca pe amandoi cum crede El de cuviinta, aratandu-ne fiecaruia adevarul, dar in niciun caz nu va face o judecata intre mine si tine ca si cum am fi dusmani, asa cum gandesti tu.
  Eu zic acum: „Doamne iarta-l ca n-a stiut ce-a spus!”

 10. marin zice:

  Asa , deci ti se pare in continuare in regula sa ma compari pe mine , pe care nu ma cunosti decat dupa vreo cateva comentarii de pe net cu un terorism isis . Interesant e ca tu ma condamni ca judec , nu vezi ca tu intr-adevar ma judeci a fi extremist , si te asigur ca fara motiv . Celelalte de cum ma consider eu curat si deja in rai nu sunt decat rodul imaginatiei tale , nu le spune ca si cum ar tine de mine .
  Nu-i rapesc eu judecata Lui Dumnezeu . Insa la fel cum insusi Dumnezeu a marturisit , cum sfintii parinti au invatat , pacatul e pacat , dar erezia nu poate avea alta finalitate decat iadul .
  Ca interpretezi altfel e problema ta .
  @ in niciun caz nu va face o judecata intre mine si tine ca si cum am fi dusmani
  Acum , sincer iti spun , incerc sa ma pazesc cat mai mult de dusmanie . Dar cine stie daca nu cumva oi fi vreun pui de terorist … Ma uit dupa centurile de explozibil pitite prin casa da nu le vad !
  Daca vrei sa interpretezi corect ce am spus eu de judecata Domnului , spun cu mana pe inima ca nu am nimic in comun cu teroristii aia de care zici , si chiar m-a durut sa vad cat de usor pot fi asemanat cu unul din neoamenii aia .
  As aprecia si un raspuns pe fond la comentariul de mai sus .

 11. Theodor L. zice:

  Pai ce sa comentez de fond?
  Fondul este ca eu nu-l consider pe Glicherie sfant in timp ce tu-l consideri, iar eu il am la mare cinste pe Parintele Calciu (cu toate afirmatia lui despre harul in biserica romano-catolica, afirmatie despre care si eu cred ca este gresita, si, spre deosebire de tine, eu i-o iert ca nici nu e normativa in BOR, iar lucrarea lui pe acest pamant a fost cu mult mai mare decat afirmatiile lui gresite si greselile savarsite in temnita cand nu a rezistat bataii si si-a a batut pentru o vreme el insusi colegii.), in vreme ce tu insuti ai spus ca este pentru tine ca un pagan si ca un vames.
  Numai un fanatic spalat pe creier a la isis ar putea sa vada in Parintele Calciu un pagan si un vames.

 12. marin zice:

  Atitudinea ta e destul de generala pentru credinciosii BOR si ai ortodoxiei oficiale .
  Pe mine a incetat sa ma mai mire , si atesta cat se poate de clar caderea din credinta . Ati incetat a va lupta pentru ortodoxie si va luptati numai pentru marirea parelnicilor mari duhovnici , trecandu-le cu vederea ereziile !
  Ati inlocuit ortodoxia cu un iubirism umanist . Sfantul apostol Pavel ne indemna sa ne ferim chiar si de fratii de aceeasi credinta daca acestia sunt patimasi –
  I Corinteni 5,11. Dar eu v-am scris acum să nu vă amestecaţi cu vreunul, care, numindu-se frate, va fi desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor. Cu unul ca acesta nici să nu şedeţi la masă.

  Insa voi ii slaviti chiar si pe aceea cu erezii ! Vai voua !

 13. Theodor L. zice:

  Ca nuca-n perete! Ai tu vreo dovada ca eu sunt desfrânat, sau lacom, sau închinător la idoli, sau ocărâtor, sau beţiv, sau răpitor?
  Intelege odata ca erezia este declarata ca atare numai de catre sinodul ecumenic, altminteri este teologumena, ca dupa mintea voastra ajungem sa-i facem eretici si pe Sf. Grigorie de Nyssa pentru apocatastaza si pe Parintele Serafim Rose (pentru care Parintele Calciu a fost un reper moral, drept pentru care a alocat Cuvantarilor catre tineri spatiu in revista sa) pentru heliocentrism, si pe multi alti sfinti din calendar!
  N-ai niciun sinod ecumenic care sa declare ca cei care cred ca si catolicii au har sunt anatema! Daca teologumena este gresita, n-ai niciun motiv sa-l declari pe cel care a emis-o eretic! Nici eu nu cred ca in cultul romano-catolicilor este har, si asta pentru ca bisericile lor sunt cam pustii, dar asta nu inseamna ca trebuie sa-l improsc cu noroi pe Parintele Calciu pentru ca eu cred ca parerea lui este gresita! In propaganda voastra desantata, voi nu faceti diferenta intre parere gresita care se iarta si erezie care nu se iarta pentru ca sinodul ecumenic a dat-o anatema!
  Cat despre Vai voua! eu cred ca numai Domnul are caderea sa zica asa ceva, nu tu! Tu iar ai luat judecata Domnului asupra ta, dar eu nu-ti zic Vai tie!
  Marine, tu chiar nu vezi ca in aceasta confruntare de opinii tu esti cel care vaslesti din greu si te faci de ras?

 14. marin zice:

  Singurul care se face de ras esti tu . In primul rand interpretezi mult prea personal si asta te impiedica sa vezi sensul a ceea ce am spus . Linisteste-te , nu te dusmanesc , asta e doar in mintea ta .
  Pot purta o conversatie si fara sa imi urasc oponentul .
  Sensul exact era ca daca Sfantul Pavel a poruncit sa ne ingradim chiar de fratii credinciosi care sunt pacatosi , cu atat mai mult trebuie sa ne pazim de cei care marturisesc erezii . Tu ai inteles grasit ca aproape de fiecare data ca eu te cred desfranat , lacom, samd.
  Sfantul Grigorie de Nyssa a avut unele opinii despre apocatastaza inainte ca aceasta sa fie declarata erezie . Sunt sigur ca daca traia ulterior ar fi ascultat de Biserica si nu ar mai fi avut acele opinii . E ca si cum fratii care cereau taierea imprejur a neamurilor ar trebui condamntati pentru opinia de dinaintea sinodului apostolic care stii ca a hotarat netaiarea imprejur …
  Apropo , total falsa e si ideea ta ca numai sinodul ecumenic e normativ in ortodoxie . In ortodoxie normative sunt si celelalte sinoade , incepand cu sinodul apostolic si continuand cu sinoadele locale !
  Esti cu totul in afara ortodoxiei ! In ortodoxie mai sunt normative inca si traditia , si scrierile sfintilor parinti , si canoanele sfintilor , si altele !
  Daca tu recunosti ca singura autoritate sinodul ecumenic , atunci chiar nu ai vreo legatura cu ortodoxia !
  Ia spune , daca zici tu ca erezia poate fi declarata NUMAI de sinodul ecumenic , de ce a ridicat patriarhul ecumenic anatema asupra catolicilor ???
  Ei erau eretici pentru toata Biserica Ortodoxa , pana pe la inceputul anilor 1900 . De atunci insa au venit filozofi din astia modernisti ca tine si cu cuvinte sucite incearca sa pacaleasca credinciosii cu tot felul de rataciri !
  Inca ceva . Spui ca BOR nu marturiseste de catolici ca au har , desi realitatea e chiar pe dos . BOR a semnat acordul de la Balamand prin care recunoaste catolicismul ca biserica sora , SI PRIN CARE RECUNOSC SACRAMENTELE CATOLICE , cum spun catolicii tainelor …

  Si chiar daca nu ar fi recunoscut harul catolicilor , Calciu tot eretic ramanea marturisindu-l de unul singur ! Caci nu e nevoie ca o intreaga biserica sa marturiseasca o erezie , ca unul din credinciosii care o marturiseste sa fie eretic , asa cum supergresit interpretezi tu !
  Nici nu ma mira o asa interpretare desantata de la modernisti precum voi , desi esti singurul la care am intalnit-o !
  Oricum , nu prea ma mai mira nimic de la tine , avand in vederea ca tu crezi in aceea visare inconstienta a sufletelor asociata starii de moarte , pana la invierea trupurilor , si in alte idei neortodoxe , dupa cum ai sustinut in comentariile la alte articole .
  Asa invatati voi probabil la facultatile de teologie , teologia modernista post-patristica , in care lepadati invataturile sfintilor parinti si va construiti idoli din inselatii teologi modernisti ai vremurilor noastre !

 15. Theodor L. zice:

  Ai sa treci si tu prin starea de moarte fizica si ai sa vezi ce inseamna, apoi ai sa inviezi si vei cunoaste tot adevarul pe care acum nu-l cunosti, dar mai mult decat atat, vei vedea cinstea pe care Domnul i-o va da Parintelui Calciu si poate atunci vei ajunge, in sfarsit, sa te rusinezi ca l-ai improscat cu noroi. Mai mult nu mai am ce-ti spune, ca tot nu vezi nimic. Sa auzim de bine.

 16. Alin zice:

  Theodor L.: vad ca ai probleme in a intelege mesajul interlocutorului tau. Acest blocaj mental poate avea doua cauze: fie intelegi esenta mesajului dar nu poti iesi din „dogma” pe care tu o urmezi cu atata acribie, fie esti o persoana sensibila cu grad scazut de inteligenta emotionala (tot ce spune Marin iei drept atac la persoana). Nu vad ca Marin sa te fi judecat. Referirile lui sunt doar despre credinta ta si a celorlalti duhovnici. Cat priveste patosul afirmarii credintei noastre in dialog, facem precum a spus Sfantul Vasile cel Mare in cartea Regulile Mari: indrazniti a afirma tare si raspicat credinta adevarata. Problema este ca adresantul, de cele mai multe ori, confunda aceasta abordare cu atac la persoana. Fa un efort si priveste lucrurile in mod obiectiv. Nici noi nu suntem sfinti si uneori este greu a gasi cea mai buna metoda spre a ne face intelesi, insa scopul trebuie sa primeze: pastrarea credintei adevarate cu orice pret. Sper ca Dumnezeu sa ne mantuiasca pe toti. Doamne ajuta.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s