Adevarata fata a Patriarhiei Moscovei. Serghianismul şi ecumenismul în acţiune. Arhiva foto (I)

Dedicăm aceste imagini celor care iubesc adevărul şi-l caută, dar mai stau încă la îndoială în a înţelege că Biserica nu este totuna cu desfrânata care se linguşeşte cu toţi împăraţii pământului şi că lupii în piele de oaie nu sunt tot una cu ierarhii Bisericii lui Hristos. Şi mai ales că Harul Duhului Sfânt nu lucrează în afara mărturisirii ortodoxe curate a credinţei.

Una dintre vocile confiscate de către cei care încearcă să ne convingă că această desfrânată este de fapt Mireasa lui Hristos (să nu fie!) spunea : ,,Miezul serghianismului este strâns legat de problema comună a tuturor Bisericilor Ortodoxe oficiale din zilele noastre: pierderea gustului pentru Ortodoxie, pentru că ne-am obişnuit cu ideea ca Biserica să fie înţeleasă pro ipso, am înlocuit Trupul lui Hristos cu o “instituţie” (”organizaţie”), şi credem că harul şi Sfintele Taine lucrează cumva în mod automat” (Serafim Rose)

Ludmila Perepiolkina, în cartea sa Ecumenismul – Calea spre pierzare spune şi ea:

În orice caz, avându-şi originea în Uniunea Sovietică, ,,SERGHIANISMUL” a devenit astăzi un fenomen global. Astăzi, mai mult decât oricând, el este tendinţă modernă. Dacă privim la politica ,,clerului”  apostat, putem afirma cu tărie că ,,serghianismul”  nu este doar un fenomen istoric şi sovietic, ci este unul universal. Politicienii din biserică, care poartă de bună voie ,,jugul” serghianismului servil apar ca ciupercile peste tot în lume.

Este libertatea fiecăruia să-şi încredinţeze sufletul spre păstorirea bunilor păstori sau a lupilor în piele de oaie. Ne dorim însă ca lumea să se uite mai bine la cei care s-au făcut de bună voie slugile lui Antihrist, şi să cântărească mult mai bine dacă să li se încredinţeze lor spre mântuire. Imaginile vorbesc mai mult decât o putem face noi. Pornim mereu de la exemplul bisericii oficiale a Rusiei pentru că la ei e mai evident ce se petrece şi pentru că la fel s-au petrecut lucrurile şi la noi, deşi la o scară mai mică dar nu mai puţin gravă.

Patriarhia Rosie

Patr. Alexie (Simanski) şi mitr.Nicolae (Iaruşevici)

Mitr.Nicolae (Iaruşevici) demască „duşmanii poporului”, sub portretul lui Stalin – patr.Alexie (Simanski)

Aşa numitul „Comitet pansalvist” creat de Sovietul Comisarilor Poporului URSS. De la stînga la dreapta: preşedintele comitetului generalul A.Gundorov, mitr.Nicolae (Iaruşevici) şi colonelul ceh Ludwig Svoboda.

„Pentru Patrie! Pentru Stalin!”. Mitr.Nicolae (Iaruşevici) îi călăuzeşte pe ofiţerii diviziei de tancuri în numele lui Dmitri Donskoy, creată pe banii PM. Martie, 1944.

Responsabilul pentru treburile PM, protopresbiter N.Kolciţki (în stînga), alături de preoţii cărora le-au fost conferite ordine sovietice. 1945.

Patr.Alexie (Simanski) şi în dreapta – preşedintele Sovietului pentru treburile BORu din cadrul Sovietului Comisarilor Poporului URSS, general-maior al NKVD, G.G.Karpov. 1952.

Patriarhul Alexie I alături de delegaţiei bisericii Evanghelice din Germania. Ianuarie 1952.

Mitr.Nicolae (Iaruşevici) şi delegaţia PM la sicriul lui Stalin. 1953

Mitr.Nicolae (Iaruşevici) şi arhiepiscopul de York, dr.Ramsey, Moscova, iulie 1956.

Arhiepiscopul de York, dr.Ramsey, şi alţi membri ai delegaţiei bisericii Anglicane în timpul slujbei în catedrala patriarhală a PM, iulie 1956.

Preşedintele prezidiumului sovietului Suprem al URSS, Şvernik (stînga), şi preşedintele Sovietului pentru treburile BORu, general-maior al KGB Karpov (dreapta), în Kremlin, dupa înmînarea unui ordin patr.Alexie (Simanski). 1960.

Patr.Alexie (Simanski) şi preşedintele Sovietului pentru treburile BORu din cadrul Sovietului miniştrilor URSS, V.A.Kuroedov (stînga). 1962.

Patr.Alexie (Simanski) votează la alegerile pentru sovietul Suprem al URSS, 1966.

Arhiepiscop de Canterburry, Michael Ramsey, primit de patr.Alexie I. Iulie 1962 .

Participanţii dialogului teologic dintre PM şi biserica Luterană care a avut loc la Patriarhia Moscovei, 1962.

18 iulie 1963. Lavra Sfintei Treimi a Sf.Serghie de Radonej. Celebrarea a 50 de ani de păstorire arhierească a patr.Alexie (Simanski). Primul din stînga – conducătorul delegaţiei bisericii Romano-Catolice, episcopul de Lausanne, Geneva şi Fribourg, François Charrière.

Patr.Alexie I îl primeşte în Lavra Sfintei Treimi a Sf.Serghie pe conducătorul delegaţiei bisericii monofizite din Etiopia, arhiepiscopul de Gondar, Petru. 1963.

Participanţii sesiunii din Odessa a Comitetului Central a ecumenistului Consiliu Mondial al bisericilor în sala Tronului a palatului patriarhal din Lavra Sfintei Treimi a Sf.Serghie, februarie 1964

Patr.Alexie (Simanski) este salutat de parohul catedralei Westminster a bisericii Anglicane, Londra, 1964.

Patr.Alexie (Simanski) şi dr.Michael Ramsey, Arhiepiscopul de Canterbury, Primat al întregii Anglii, Londra, 1964.

Citirea rugăciunilor ecumeniste în timpul slujbei din catedrala din Uppsala [Suedia], 13 iunie 1964. De la stînga la dreapta: arhiep.Gunnar Hultgren, arhiep.Michael Ramsey şi episcopul PM Alexie Ridiger (viitorul patriarh Alexie II).

Secretarul secretariatului pentru contribuţia la unitatea creştină a bisericii Romano-Catolice, episcopul de Mauriania, Ioan Willebrands, şi ieromonahul Petru Dupre sunt primiţi de patr.Alexie (Simanski) la Patriarhia Moscovei, 1965.

Patr.Alexie (Simanski) primeşte la Patriarhia Moscovei delegaţia Consiliului Naţional al bisericilor din SUA, 1965.

Celebrarea revoluţiei din octombrie 1917 la Patriarhia Moscovei.

Secretarul general al CC al PCUS, L.Brejnev, patr.Pimen Izvekov, mitr.Alexie Ridiger (viitorul patriarh al PM) şi principalul rabbin al sinagogii corale din Moscova, Iakov Fişman, sărbătoresc aniversarea revoluţiei din 1917.

Preşedintele Prezidiumului sovietului Suprem al RSS Estoniană, I.G.Kebin, îi înmînează mitropolitului de Tallin, Alexie Ridiger (agent KGB „Drozdov”), ordinul Prieteniei popoarelor, 1979.

Membrii Prezidiumului sovietului Suprem al RSS Estoniană şi mitropolitul de Tallin, Alexie Ridiger (agent KGB „Drozdov”), după înmînarea ordinului Prieteniei popoarelor, 1979.

Responsabilul pentru treburile PM, mitropolitul de Leningrad Alexie Ridiger, în audienţă la comitetul regional al PCUS, august 1980.

Co-preşedinţii adunării ecumeniste arhiepiscopul de Milan, Carlo Maria, cardinalul Martini şi mitropolitul de Leningrad Alexie (Ridiger) în timpul slujbei ecumeniste de încheiere. Jurnalul Patriarhiei Moscovei, nr.9, 1989, pag.59.

La şedinţa Consiliului Mondial al bisericilor mitropolitul Kirill (Gundeaev, actualul patriarh) săvîrşeşte o „slujbă” ecumenistă, fiind ajutat  în „slujire” de preşedintele CMB, păgîna Priyanka Mendis din Şri Lanka.

Participanţii la adunarea ecumenistă din Vancouver împreună ridică un idol păgîn indian, 1983.

Slujba ecumenistă duminicală din timpul adunării de la Vancouver, in cadrul careia a fost ovaţionat arhiep.Kiril (Gundeaev).

Conferinţa internaţională a activiştilor religioşi „Pentru o lume fără arme nucleare”. Moscova, februarie 1987.

A doua conferinţă ştiinţifică internaţională dedicată problemelor libertăţii religiei în URSS. Moscova, 11-18 mai 1987.

Secretarul general al CC al PCUS, M.Gorbaciov, şi membrii Sinodului PM, Moscova, Kremlin, 1988.

Secretarul general al CC al PCUS, M.Gorbaciov, şi patr.Pimen (Izvekov). Moscova, Kremlin, 1988.

„Sarbatoarea in vremea holerei”. Banchet pentru conducerea PCUS la reşediţa patriarhală a PM, anii ’80.

„Slujbă” ecumenistă în biserica Tuturor Sfinţilor a PM, situată în raionul moscovit Sokol, 22 ianuarie 1990.

Rugăciune ecumenistă la mănăstirea Noul Valaam.

Preotul romano-catolic Werenfried von Straten propovăduieşte de pe amvonul catedralei PM din Novgorod în prezenţa ep.Leon al Novgorodului.

De la stînga la dreapta: catolicosul monofizit al Armeniei Karekin II, patriarhul serghianist Alexie (Ridiger) şi preşedintele consiliului religios Suprem al Caucazului Şeih-ul-islam Allahşukur Paşi-zade la mănăstirea Danilov, 25 noiembrie 2000.

Patr.Alexie (Ridiger) îl ţine de braţ pe un cardinal catolic, în stînga e catolicosul monofizit al Armeniei, Karekin II.

Patr.Alexie Ridiger (agentul KGB „Drozdov”) în faţa monumentului lui Lenin ţine o cuvantare de la tribuna Prezidiumului sovietului Suprem al RSFSR.

Noua „simfonie”: preşedintele Federaţiei Ruse B.Elţin şi patr.Alexie (Ridiger), începutul anilor ’90.

Patr.Alexie (Ridiger) şi secretarul general al CMB, Konrad Raiser, la Prezidiumul Consiliului Mondial al bisericilor, 28 iunie 1995.

B.Elţin îi acordă patr.Alexie (Ridiger) un ordin al guvernului. Pe umărul stîng patriarhul ţine mitra scoasă de pe cap. 1998.

Patr.Alexie (Ridiger) şi preşedintele CC al partidului Comunist al FR, G.Ziuganov, 2000.

Patr.Alexie (Ridiger) şi preşedintele Republicii Belarus, A.Lukaşenko.

Patr.Alexie (Ridiger) înconjurat de oligarhii B.Berezovski, Gulnaz Sotnikova şi V.Cernomîrdin.

Preşedintele FR, B.Elţin, alături de patr.Alexie (Ridiger) şi prim-ministrul FR, V.Putin, Moscova, Kremlin, 31 decembrie 1999.

Noua „simfonie”: colonelul KGB V.Putin şi agentul KGB „Drozdov”.

Patr.Alexie (Ridiger) este premiat de rabbinul sinagogii din New-York, Arthur Schneider, preşedintele organizaţiei interreligioase „Chemarea conştiinţei”.

Patr.Alexie (Ridiger) şi rabbinul principal al Rusiei, Adolf Şaevici.

Patr.Alexie (Ridiger) şi conducătorii comunităţii iudaice în frunte cu Adolf Şaevici (în dreapta).

Menora iudaică în piaţa Roşie din Moscova.

Preşedintele „ortodox” al FR, V.Putin, la centrul comunităţii evreieşti din Moscova i-a felicitat pe jidovi cu ocazia Hanukăi şi a aprins o lumînare pe menora. 21 decembrie 2001.

Preşedintele „ortodox” al FR, V.Putin, la adunarea Uniunii rabbinilor din Europa şi ţările CSI.

Preşedintele „ortodox” al FR, V.Putin, cu kipa iudaică pe cap împreună cu rabbinul Berl Lazar.

Ierarh „ortodox” aprinzînd menora iudaică.

Conducătorul departamentului pentru legăturile externe ale bisericii, mitr.Kiril (Gundeaev) şi rabini iudei.

Arhiep. de Samara, Serghie, alături de rabbinul principal al regiunii Samara, Şlomo Daici, la semnarea documentului „Acordul pentru pace în Federaţia Rusă”, 26 octombrie 1999.

Rabbin iudeu pe fundalul unui steag ortodox şi a unui stindard sovietic roşu cu pentagramă.

Mitr.Kiril (Gundeaev) al Kaliningradului prezidînd cea de-a IV-a adunare a clerului militar din toată Rusia. 29 iunie 2006.


La consiliul Popular din cadrul Ministerului apărării FR participă arhierei din PM şi rabbini iudei.

Paradă în Piaţa roşie în cinstea victoriei Armatei roşii a lui Stalin.

Patr.Alexie (Ridiger) şi muftiii musulmani ai Uzbekistanului la intrarea într-o moschee, noiembrie 2000.

Patr.Alexie (Ridiger), muftiii musulmani şi membrii guvernului din Uzbekistan participînd la banchetul festiv, Uzebekistan, noiembrie 2000.

Patr.Alexie (Ridiger) şi catolicosul monofizit Karekin II participînd la festivităţile ecumeniste cu ocazia a 1700 de la creştinarea Armeniei.

Preşedintele Consiliului papal pentru contribuţia la unitatea creştină, cardinalul Walter Kasper, şi delegaţia oficială a bisericii Romano-Catolice asistînd la liturghie în catedrala Uspenski, săvîrşită de patriarhul ecumenist Alexie (Ridiger), Moscova, 28 august 2004, de prăznuirea Adormirii Maicii Domnului.

Patr.Alexie (Ridiger) în juriu în timpul decernării premiilor „Omul anului-2006”.

Rugăciunea ecumenistă din timpul „Adunării populare a ruşilor din toată lumea” (BPHC), sala adunărilor bisericeşti a catedralei Hristos Mîntuitorul, 4 aprilie 2006. La ceremonia festivă de deschidere a forumului, pe care a prezidat-o conducătorul BPHC, patriarhul Alexie II, erau prezenţi membri ai Sinodului şi clerici din PM, delegaţii ale Congresului comunităţilor şi organizaţiilor religioase evreieşti din Rusia, a sanghăi buddiste tradiţionale din Rusia, a Conducerii duhovniceşti centrale a musulmanilor. Biserica catolică a fost reprezentată de nunciul papal din FR, arhiepiscopul Antonio Mennini, şi secretarul general al Conferinţei episcopilor catolici din Rusia, preotul Igor Kovalevski.

Summitul mondial a liderilor religioşi, 4 iulie 2006.

Preşedintele FR, V.Putin, la sinodul ROCOR (L) iniţiază unia cu PM, New-York, 2003.

Colonelul KGB V.Putin şi agentul KGB „Drozdov” (Alexie Ridiger) discută planul de lichidare a ROCOR.

În timpul semnării „Actului de unitate canonică” între conducătorii PM şi ROCOR (L), 17 mai 2007.

Trapeză ecumenistă în sala bisericească a catedralei romano-catolice din Chicago, SUA. De la stînga la dreapta: cardinalul George, al optulea arhiepiscop al oraşului Chicago, mitropolitul ecumenist sîrb a toată America Hristofor, conducătorul ROCOR (L) mitr.Lavru, mitropolitul grec de stil nou a toată America Iakovos şi diaconul ROCOR (L) Victor Lohmatov.

Slujbă ecumenistă în catedrala romano-catolică din Paris săvîrşită de patr.Alexie (Ridiger) şi arhiepiscopul catolic al Parisului, André Vingt-Trois, octombrie 2007.

Şadjin-lama al Kalmîkiei, Telo Tulku Rinpoce, şi întîistătătorul hurulului central, Baartom-bagş, l-au felicitat pe episcopul de Kalmîkia şi Elista, Zosima, cu ocazia primirii medaliei de aur – cea mai înaltă distinctie buddistă din Kalmîkia. În răspunsul său arhiepiscopul PM a subliniat: „Noi şi voi avem acelaşi învăţător – sfinţia sa Dalai-Lama XIV, el ne învaţă că „omul trebuie înţeles”, şi noi îi urmăm sfaturile – vreau să vă spun că inimile şi sufletele noastre sunt împreună.”

  sursa

Blogul Ortodoxia necenzurata multumeste fratelui Andrei pentru traducere .

Publicitate
Acest articol a fost publicat în bolsevici, ecumenism, erezii, evrei, new age, ortodoxie necenzurata, serghianism și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

7 răspunsuri la Adevarata fata a Patriarhiei Moscovei. Serghianismul şi ecumenismul în acţiune. Arhiva foto (I)

 1. nelu zice:

  la fel e acum si bosv pentru ca au cerut drepturi la fel ca bor de la acest regim pe care sfintii il numesc mai rau decat cel comunist

 2. Ioan B zice:

  Iar unora le mai trebuie discernamant.
  De ex. daca Sf. Ioan Maximovici a facut anticamera la Casa Alba pentru a-si muta enoriasii in SUA, tara mama a faradelegii, a cazut si el si biserica lui?

  • Ioan contra B zice:

   da ioane b tie iti trebuie discernamant,si nu vad ce ti place tie aici printre cei de stil invechit? du te la fratii tai de necredinta la ecumenistii tai si nu mai vorbi tu de Sfantul Ioan Maximovici care nu scria nici in actele oficiale data de pe nou,esti cam tupeist

   • marin zice:

    Daca nu vei vorbi folosind un limbaj adecvat , fara acuzatii de genul „esti tupeist” , care nu au acoperire si nici nu fac parte din vocabularul unui crestin , ajungi si pe blogul asta la spam , imediat .

 3. Stanca zice:

  A cere drepturi nu e totuna cu a colabora cu nenorocitii astia care sunt la putere in mod nelegitim insa, ce-i drept, e un fel de a-i recunoaste ca legitimi.

 4. sexiv weblog zice:

  draga stanca ioan b este unu ditre cei ce ne dau imediat spam daca scriem ceva pe blogurile lor serghianiste si ecumeniste

  • Mihail zice:

   Ioan B este „stilist de Slatioara”, pentru cei care vor sa stie. Numai ca el, ca si mine, nu este de acord cu cei care, pornind de la niste adevaruri privind legaturile cu chiprianitii, vad BOSVR apostata sau serghianista sau ecumenista sau… Astfel de atitudini le consider exagerate si ca dovada ca imediat ce incerci sa aduci argumente in acest sens esti improscat cu diverse apelative, poate poate ii lasi pe ei sa arunce cu gunoi in BOSVR. Concluzia: suntem pe vechi, in BOSVR, dar nu imbratisam totul fara discernamat. Sper ca s-a inteles acum! Doamne ajuta!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s