Despre „împărtăşirea” lui Filat în altar sau încă o dată despre starea „mitropoliei Moldovei”

( Am primit acest material pe email si am decis sa-l publicam pentru valoarea lui cu privire la cele ce se petrec in bisericile oficiale .)

PREÎNTÎMPINARE
Acest articol-atenţionare se adresează numai şi numai către creştinii Moldovei. Către cei care se socot ortodocşi – fie prin credinţa moştenită din strămoşi, fie prin tradiţie, fie prin însuşirea de sine-stătător a credinţei celei adevărate, fie prin venirea la Hristos ca urmare a luminării întru Domnul.
Către cei pentru care Cuvîntul lui Dumnezeu – spus oamenilor prin Sfînta Scriptură (Biblia), prin Sfintele Canoane ale Bisericii lui Hristos, prin scrierile însuflate de Duhul Sfînt-Dumnezeu ale Sfinţilor Părinţi ai Bisericii – este Adevărul.
Către cei pentru care Adevărul este
IISUS HRISTOS
Cel Întrupat, Răstignit şi Înviat.

IsHs

Chișinău
2/15 aprilie 2015

Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor
şi în calea păcătoşilor nu a stat
şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;
ci în legea Domnului e voia lui
şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea.
(Psalmi 1:1-2)

Acum zece zile, de sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, 5 aprilie 2015, cetăţeanul Vladimir Filat (mai cunoscut prin pseudonimul său politic ca „Vlad Filat”) s-a „spovedit” şi s-a „împărtăşit” în altarul Catedralei Mitropoliei Moldovei din Chişinău. „Spovedania” în altar este documentată video de către un post tv, iar „împărtăşania” în altar a fost confirmată oficial de către Mitropolie. Continuarea

Posted in adevarata ortodoxie, apostazie, Iisus Hristos, serghianism | Tagged , , , , , , , , | 4 comentarii

CELE DOUĂ CALENDARE: DOUĂ TIMPURI DEOSEBITE MĂSURATE

antichirst

Articolul de faţă tratează doar unele aspecte ale aşa-numitei „probleme a calendarului”. Această problemă a fost tratată, în general, sub toate aspectele ei – ecleziologic, tipiconal, moral, dogmatic, astronomic, social, politic, etnografic – de către persoane mult mai pregătite şi mai indicate. Printre aceste persoane se numără clerici şi savanţi, teologi şi ierarhi, inclusiv Sfinţi Mucenici şi Sfinţi Ierarhi. Rîndurile care urmează pretind să reprezinte o modestă contribuţie la o înţelegere mai exactă, din perspectivă profană, a problemelor pe care le-a stîrnit introducerea în cutul ortodox a două intrumente diferite de măsurare a timpului, precum şi semnificaţia soteriologică şi eshatologică a acestora.

+ + +

Ce măsoară cele două calendare

Mai că majoritatea celor care îşi dau cu părerea despre aşa-numita „problemă a calendarului” – atît cei care sprijină păzirea calendarului ortodox, cît şi cei care îndreptăţesc lepădarea acestuia în favoarea celui apusean – pun într-o oală măsurători diferite: unii zic că metrul este mai exact decît kilogramul, ceilalţi se zbat să demonstreze contrariul – kilogramul este mult mai exact decît metrul şi chiar decît litrul. Continuarea

Posted in adevarata ortodoxie, calendar stil vechi | Tagged , , , , , , , , , , , , | 7 comentarii

Slujba Sinodiconului Ortodoxiei – Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti , fragment

Slujba Sinodiconului Ortodoxiei 2014 , citita de Preasfintitul Episcop Flavian Ilfoveanul – Manastirea Adormirea Maicii Domnului Bucuresti , fragment

Posted in adevarata ortodoxie, anatema, calendar stil vechi, erezii, ortodoxie, ortodoxie necenzurata, ortodoxie traditionala, PS Flavian Ilfoveanul, serghianism | Tagged , , , , , , , , , , | Un comentariu

Transplanturile de organe şi învierea cea de obşte

Scris de Vladimir Moss

Canibalismul, vampirismul, necrofilia – de-a lungul generaţiilor aceste idei au fost privite cu oroare şi dezgust nu doar de către creştini ci şi de către necreştini. Ele au fost subiectul filmelor horror hollywoodiene, care speriau copiii şi făceau scârbă adulţilor. Dar acum devin realitate… Din anii ’60 încoace, chirurgii şi medicii au încercat cu o încăpăţânare extraordinară să vindece bolile prin transplantarea organelor de la cei morţi şi – oroarea ororilor! – chiar de la donatori vii. Aceasta a condus la o nouă formă de crimă organizată – extragerea unor părţi din trupurile unor oameni vii (adesea chinezi executaţi sau ţărani săraci din Turcia sau India) pentru a prelungi vieţile bolnavilor bogaţi din Occident.

,,Ba nu, asta este o denaturare grosolană!’’ ar spune unii. ,,Donarea dezinteresată de organe pentru a salva vieţile altora nu are nimic de-a face cu astfel de practici infame! La urma urmei, vorbim aici despre ştiinţă, nu despre magie!’’

Oare? Un documentar BBC recent despre cel mai mare savant, Sir Isaac Newton s-a intitulat ,,Ultimul Magician’’. Continuarea

Posted in transplanturi, Vladimir Moss | Tagged , , , , , , , | 77 comentarii

Ecumenismul – o cale către pierzare de Ludmila Perepiolkina (21)-Acordul de la Balamand, O ,,rudenie’’ dubioasă

,,Latinii nu sunt doar schismatici, ei sunt şi eretici.

Prin urmare, pur şi simplu nu ne putem uni cu ei’’

Sfântul Marcu al Efesului [316]

 

,,Este o turmă mică fără nici o oaie neagră’’ – spune un proverb. Într-o ,,familie’’ ecumenică, toate sunt oi negre având pe ele pecetea lui Iuda Iscarioteanul [317]. Ce poţi spune despre Arhepiscopul Australian Stelian (din Patriarhia Constantinopolului) care huleşte pe Duhul Sfânt în predica sa, susţinând că ,,Biserica individuală sau chiar întreagă nu a primit niciodată îndeajuns darurile Duhului Sfânt’’ şi că ,,tocmai de aceea binecunoscutele trăsături ale Bisericii ca fiind ,,una sfântă, sobornicească şi apostolească’’ rămân până în zilele Parusiei atât daruri cât şi postulate totodată’’?! [318].

Arhiepiscopul Stelian, dimpreună cu alţi ecumenişti ai Patriarhiei Constantinopolului, au participat la ,,Sinodul’’ nelegiuit şi necanonic la care a fost condamnat Patriarhul Diodor al Ierusalimului pentru a fi ,,prea ortodox’’ pentru ei. ,,Sinodul tâlhăresc’’ al Fanarului a îndrăznit să interzică doi arhiepiscopi ai Patriarhiei Ierusalimului – Timotei de Lidda şi Isihie de Capitola – şi să-l ,,taie din Trupul Bisericii’’ pe mireanul Nicholas Sotiropulos.

Prin urmare, cunoscutul teolog a comentat despre ,,afurisirea’’ sa următoarele: ,,Episcopii aşa numitului Înalt Sinod plin de Har din Fanar mi-au făcut cinste şi slavă, mie teologului ortodox oponent al ereticilor’’. Sotiropulos consideră că motivul fundamental al ,,afurisirii’’ sale stă în ,,denunţarea ereziilor  înfiorătoare ale Arhiepiscopului Stelianos al Australiei, care predică părtăşia lui Hristos la păcat (cine în afara anticreştinilor ar mai putea fi capabil de aşa ceva?- L.P.), care susţine că filmul binecunoscut al lui Kazanţakis şi Scorsese ,,Ultima ispită’’, care-l înfăţisează pe Domnul nostru ca pe un depravat, nu conţine nici o blasfemie, care declară că Ortodoxia şi Papismul nu sunt deloc diferite şi alcătuiesc Biserica cea una; că omul se trage din maimuţă, şi că Sfânta Scriptura este o mare făcătură!…’’ [320] Continuarea

Posted in ecumenism, erezii, Fără categorie, Ludmila Perepiolkina | Tagged , , , , , , | 6 comentarii

Extras foarte actual din cartea ,,Despre înşelare’’ de Sfântul Ignatie Briancianinov

Supunem atenţiei cititorilor noştri ultimul capitol din cartea ,,Despre înşelare’’ în care Sfântul Ignatie Briancianinov face nişte recomandări însemnate celor ce vor să scape de înşelare, de cursele atât de diferite şi de meşteşugite ale stăpânitorului lumii acesteia şi să se mântuiască în aceste vremuri din urmă pline de înşelări în care ne-a rânduit Domnul să trăim. Cuvintele Sfântului sunt atât de actuale şi atât de profetice încât ne cutremurăm văzând în jur cum se adeveresc chiar în situaţia omenirii ce se înfăţişează astăzi ochilor noştri. Din fericire, dacă ne ocupăm cu astfel de scrieri şi punem în practică îndemnurile lor, vom putea ocoli capcanele vrăjmaşilor.

Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. Cu toţii suntem în înşelare. Conştiinţa acestui fapt este cea mai de nădejde pavăză împotriva înşelării. Cea mai mare înşelare este a te crede liber de înşelare. Continuarea

Posted in ortodoxie, pastila duhovniceasca | Tagged , , , , , , , , , | Un comentariu

,,Mãrturia ortodoxă’’ de la a zecea adunare generală a Consiliului Mondial al Bisericilor din Busan, 2013. Declaraţia de unitate şi discursul rostit de mitropolitul Nifon al Târgoviştei

În perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2013 a avut loc o nouă adunare generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, prilej cu care s-au făcut din nou aceleaşi ceremonii şi slujbe şi rugăciuni comune la care au participat o groază de reprezentanţi veniţi din toate colţurile lumii şi din toate religiile şi credinţele, care de care mai eretice şi mai păgâne şi s-au semnat acelaşi fel de documente hulitoare şi apostaziatoare cu care suntem deja obişnuiţi. O nouă cădere a ,,ortodoxiei oficiale’’ dacă mai poate fi numită ,,nouă’’. Vom trece şi noi sumar prin documentele oficiale ale adunării şi le vom comenta după puteri. Considerăm util acest demers în condiţiile în care la noi de regulă nu se spun prea multe din cele ce se fac acolo, pentru că lumea pe aici nu e suficient de ,,open-minded’’ ca să  primească necritic toate aceste ,,provocări’’ şi ,,îmbogăţiri’’ de experienţă şi de cunoaştere.

Tema adunării a fost ,,Darul lui Dumnezeu şi chemarea către unitate’’ şi rugăciunea ,,Dumnezeule al vieţii, îndrumă-ne pe noi către dreptate şi pace’’. Fiecare zi a lucrărilor a început şi s-a încheiat cu rugăciuni comune. S-au organizat ,,studii biblice’’ zilnice, cu focalizare pe texte din istoria biblică în care ,,viaţa era ameninţată, dar a triumfat dreptatea şi pacea, prin harul lui Dumnezeu’’.  S-au organizat ,,dialoguri ecumenice destinate să promoveze discuţii aprofundate pe teme de interes comun’’. S-au organizat şi o mulţime de evenimente secundare de tip şezători în care au fost prezentate expoziţii, s-au jucat mici piese de teatru, s-a cântat şi s-a dansat, şi s-au făcut o mulţime de ,,activităţi distractive’’. Continuarea

Posted in ecumenism, erezii | Tagged , , , , , , , , , , , , | 7 comentarii