Ecumenismul – o cale către pierzare de Ludmila Perepiolkina (5) – ,,Euharistia ereticilor – hrana dracilor”

Viața Bisericii Ortodoxe, Trupul lui Hristos, se sprijină pe sfintele sale Taine. Înrâurirea tainică a harului lui Dumnezeu prin ele implică, de partea noastră, păzirea cu evlavie a sfințeniei lor de orice atingere a lor de ceva necurat. Mântuitorul Însuși ne-a avertizat: ,,Nu dați cele sfinte câinilor” (Matei 7,6). De aceea una dintre cele mai importante taine, Euharistia, este oficiată în timpul Liturghiei credincioșilor, după plecarea catehumenilor.

Ni se amintește despre aceasta înainte de canonul euharistic de către diaconul care spune tare: ,,Uşile! Uşile!” (adică închideţi uşile pentru ca Taina Tainelor, sfânta Euharistie să poată începe). Iar când ne apropiem de Sfântul Potir, cu teamă şi cu cutremur, pentru a ne împărtăşi de Trupul şi Sângele lui Hristos, ne rugăm lui Hristos făgăduind să fim credincioşi întru dragoste: ,,că nu voi spune vrăjmaşului Taina Ta; nici sărutare Îţi voi da ca Iuda”. Cum este atunci cu putinţă să faci demonstraţie de Liturghie de la tribunele ecumenice, să o transformi într-un spectacol pentru tot felul de vrăjmaşi ai Bisericii – eretici, idolatri, sodomiţi şi alte slugi ale lui Satan?!

Ecumeniştii ,,ortodocşi” îşi dau din ce în ce mai des în vileag nepăsarea faţă de dogmele predaniei noastre creştine. Aceasta le îngăduie să aibă acele dialoguri ,,teologice” hulitoare cu reprezentanţii ,,monoteismului” (jidovii şi mahomedanii), şi chiar cu idolatrii (budiştii). Căldiceala spirituală a ,,diplomaţilor” ecleziastici le îngăduie să recunoască ,,sfintele taine” ale ereticilor. În acest fel, ecumeniştii ,,ortodocşi” comit un păcat împotriva celui de-al nouălea articol al Crezului, întrucât ei nu mărturisesc pe Una, adică singura Biserică care păstrează exclusiv Sfintele Taine. Mitropolitul Vitalie (Ustinov) lămurește că ,,Sfinții Părinți au cuprins în mod voit Crezul de la Niceea în Sfânta Liturghie şi în alte slujbe zilnice ale Bisericii ca pe o rugăciune, pentru a împărtăși sufletelor noastre întreaga învăţătură ortodoxă exprimată prin această formulare perfectă şi concisă. Adică, pentru a face din Crez viaţa noastră, şi nu o învățătură abstractă. Astfel, Sfinții Părinți ne învață că legătura noastră cu Domnul Dumnezeul nostru poate fi doar prin rugăciune; că trebuie să stăm de vorbă cu Domnul Dumnezeu nu doar prin intermediul intelectului nostru, ci să-L contemplăm cu toate puterile sufletului nostru – cu mintea, cu inima și cu voința – în rugăciune și în credință. Crezul nu este doar formularea învăţăturii noastre, un memoriu al credinței, ci un efort duhovnicesc de rugăciune din toate puterile sufletului nostru” (sublinierea autoarei – L.P.) [54]

Fiecare adevăr dogmatic pe care-l mărturisim în rugăciune este izvorul puterii noastre morale care ne dă puterea de a primi darurile Sfântului Duh. ,,Viața cea adevărată, viața în Hristos se bizuie pe adevăratul efort duhovnicesc al credinței și pe rugăciune” [55] Potrivit învățăturii lui Hristos, omul se unește cu Dumnezeu în Taina Împărtășaniei – Sfânta Euharistie. Domnul spune: ,,Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer; de va mânca cineva din pâinea aceasta, va fi viu în veci; și pâinea care eu voiu da, trupul meu este, pe care îl voiu da pentru viața lumii… amin, amin, grăiesc vouă. De nu veți mânca trupul Fiului Omului, și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață întru voi… Cela ce mănâncă Trupul meu și bea Sângele meu, întru mine petrece, și eu întru el.” (Evanghelia după Ioan 6, 51-56). Taina Euharistiei îi unește pe oameni cu Dumnezeu, unindu-i prin aceasta pe ei într-un singur Trup al lui Hristos, adică Biserica. Nu este, și nu poate fi Sfântă Împărtășanie în afara Bisericii [56]. Sfântul Duh care preschimbă Sfintele Daruri în Trupul și Sângele lui Hristos nu se pogoară asupra unei adunături de eretici care se abat de la Adevăr. Potrivit Sfinților Părinți, ,,împărtăşania ereticilor este hrana dracilor”. Prin urmare, Euharistia este cu putinţă doar în Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Totodată, dacă nu există nicăieri altundeva Sfântă Împărtăşanie decât în Biserica Ortodoxă, atunci nu există nici alte sfinte taine: ,,Dumnezeu Duhul Sfânt se pogoară în toate Sfintele Taine pentru întruparea Fiului lui Dumnezeu, ființarea Sa ca Dumnezeu şi Om” [57].

Creştinii Ortodocşi ar trebui să nu se îndoiască de adevărul potrivit căruia comunităţile religioase care se abat de la Ortodoxie nu au şi nu pot avea Sfinte Taine. Împărtășirea cu Sfânta Împărtăşanie a neortodocșilor, intercomuniunea practicată de către ecumeniști nu este nimic altceva decât o profanare a Sfintei Euharistii, o hulă împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta nici în această lume, nici în cealaltă, potrivit celor spuse de Mântuitorul (Evanghelia după Matei, 12, 31-32).

[54] Arhiepiscop Vitalie (Ustinov, acum Mitropolit, Întâi Stătător al Bisericii Ruse din Afara Graniţelor), ,,Ecumenism” , expunere făcută în faţa Sinodului de Episcopi în 1967 în Mahopac, SUA; Montreal, 1982, pag. 14.

[55]  Ibidem, pag.15.

[56] A se vedea Arhiepiscop Ilarion ,,Khristianstva net bez Tserkvi” (Nu există Creştinism fără Biserică), a doua ediţie a Frăţiei Sfântului Iov de Poceaev, Montreal, 1986, pag.22-25.

[57] Arhiepiscop Vitalie, ,,Ecumenism”, pag.16.

Sursa

episodul anterior …………………………………………………………………….episodul urmator

Publicitate
Acest articol a fost publicat în ecumenism, erezii, Ludmila Perepiolkina și etichetat , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s